Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. NALAN GÖKOĞLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm : Su Ür.Av.ve İşl.Tek.Bölümü
Ana Bilm Dalı : İşleme Teknolojisi
Sabit Telefon : +90 242 2274400 | Dahili : 2676
Faks : +90 242 2262013
E Posta Adresi : ngokogluakdeniz.edu.tr
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/ngokoglu/
Ofis : Su Ürünleri Fakültesi
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, , 1991-1993
Yaptığı Tezler
Doktora, "Sardalya Konservelerinin Biyojen Amin Yönünden İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi SU Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Haziran, 1993.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Su Ürünleri İşleme Teknolojileri
Su Ürünleri Teknolojisi
Et ve Et Ürünleri Teknolojisi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Su Ürünleri
İşleme Teknolojileri
Web Of Science Araştırma Alanları
Food Science & Technology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2009 - Devam Ediyor
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2002 - 2009
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1999 - 2002
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 1996 - 1999
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 1993 - 1997
Uzman, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 1989 - 1993
Mesleki ve İdari Deneyimler
Dekan, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 20.03.2009 - 20.07.2016
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su ürünleri Fakültesi, , 20.03.2009 - 20.07.2016
Senato Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 20.03.2009 - 20.07.2016
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , , 20.03.2009 - 20.07.2016
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 20.03.2009 - 20.07.2016
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Su ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi, 09.02.2009 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Su ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi, 06.01.2009 - 24.02.2018
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, 12.01.2006 - 20.01.2009
Akademik Kurul Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Su ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi, 08.01.1997 - 06.01.1999
Verdiği Dersler
Dondurulmuş Su Ürünleri Teknolojisi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Lisans, 2016-2017
Su Ürünlerinde Minimal İşleme Teknikleri, Doktora, 2016-2017
Su Ürünleri Muhafazasında Soğuk Zincir Uygulamaları, Doktora, 2016-2017
Su Ürünleri Mühendisliğine Giriş, Lisans, 2016-2017
Su Ürünleri İşletmelerinde Kalite Güvenliği, Doktora, 2015-2016
Besin Mikrobiyolojisi, Lisans, 2015-2016
Su Ürünleri İşlemede Özel Konular, Doktora, 2014-2015
Su Ürünlerinde Kalite Kontrol, Yüksek Lisans, 2013-2014
Su Ürünlerinde Biyotoksinler, Doktora, 2013-2014
Su Ürünleriİşleme Teknolojisi, Lisans, 2013-2014
Et ve Ürünleri İşleme Teknolojisi, Lisans, 2013-2014
Gıda Endüstrisinde HACCP Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2012-2013
Mesleki Yabancı Dil, Lisans, 2010-2011
Gıda Kalite Yönetimi ve HACCP Uygulamaları, Lisans, 2008-2009
Gıda Laboratuar Tekniği, Lisans, 2008-2009
Su Ürünlerinde Kalite Kontrol, Yüksek Lisans, 2008-2009
Et ve Su Ürünlerinde KAlite Değişimleri, Doktora, 2008-2009
Beslenme ilkeleri, Lisans, 2008-2009
Su Ürünleriİşlemede Özel Konular, Yüksek Lisans, 2008-2009
Kabuklu Su ürünleri İşleme Teknolojisi, Yüksek Lisans, 2008-2009
Et İşletmlerinde Ürün ve Kalite Güvenliği, Doktora, 2007-2008
Dondurulmuş Hazır Yemek Sistemleri, Yüksek Lisans, 2006-2007
Yönetilen Tezler
Doktora, H.Yatmaz, "KRİYOPROTEKTAN MADDE KULLANIMININ ÇOKLU DONDURMA VE ÇÖZÜNDÜRME UYGULANMIŞ BALIKLARDA KALİTEYE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Doktora, İ.Uçak, "Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamasının Balık Marinatında Psikrotolerant Biyojen Amin Üreten Bakteriler ve Biyojen Amin Oluşumu Üzerine Etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi, Aralık, 2015.
Doktora, O.Topuz, "Benekli karides (Metapenaeus monoceros) ve kırmızı karides (Aristaeomorpha foliacea) etinin çerez gıda üretiminde kullanımı ve üretim parametrelerinin ürün kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği, Haziran, 2011.
Doktora, P.Yerlikaya, "Bazı bitki ekstraktlarının dondurulmuş palamut balığı (Sarda sarda) Filetolarının fiziksel, kimyasal ve duyusal niteliklerine etkisinin incelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği, Haziran, 2008.
Doktora, T.Baygar, "Ton balığının (katsuwonus pelamis, L.1758) konserveye işlenmesi sırasında besin içeriği ve kalitesinde meydana gelen değişimlerin belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi, Haziran, 1999.
Yüksek Lisans, A.Han, "Farklı Dondurma ve Çözdürme Yöntemlerinin Kırmızı Karides (Aristaeomorpha foliacea)'in Kalitesi Üzerinde Etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2019.
Yüksek Lisans, B.Toktaş, "Bazı İndirgen Ajanların Farklı Karides Türlerinde Enzimatik Kararmayı (Melanosisi) Önleyici Etkisinin Araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, I.Aydın, "Farklı sıcaklık ve sürelerde dondurma işleminin hamsi balığında yağ oksidasyonuna etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği, Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, H.Büyükbenli, "Bazı bitki ekstraktlarının karideslerde kararma ve kalite değişimleri üzerine etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, H.Uran, "Farklı pişirme yöntemlerinin hamsi balığının besinsel ve kalite özelliklerine etkisinin incelenmes", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği, Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, E.Güngör, "Sosis üretiminde HACCP sisteminin uygulanması ile ilgili mikrobiyolojik parametrelerin ve kritik kontrol noktalarının belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği, Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, E.Cengiz, "Sosislerin yağ oranının azaltılması ve farklı formülasyonlarda diyet sosis üretiminin denenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği, Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, P.Yerlikaya, "Mavi yengeç (Callinectes sapidus) etinin kimyasal kompozisyonunun ve dondurulmuş depolama sırasında kalite değişimlerinin belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi, Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, D.Arslanca, "Soğukta saklanan midyelerin (Mytilus galloprovincialis lamarck 1819) kalite değişimlerinin incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi, Haziran, 1997.
Yüksek Lisans, N.Erkan, "Pişirilmeye hazır midye (mytilus galloprovincialis lamarck 1819) ürünlerinin dondurularak saklanması ve dayanma süresinin belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi, Haziran, 1996.
Yüksek Lisans, Ö.Özden, "Sardalya balığının, Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) soğukta depolanması sırasında yağında oluşan bozulmaların belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi, Haziran, 1995.
Yüksek Lisans, T.Baygar, "Ton konservelerinin duyusal, fiziksel ve kimyasal kalite özellikleri bakımından incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi, Haziran, 1995.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Gökoğlu N., "Innovations in Seafood Packaging Technologies: A Review", FOOD REVIEWS INTERNATIONAL, vol.36, no.4, pp.340-366, 2020
Gökoğlu N., "Novel natural food preservatives and applications in seafood preservation: a review", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, vol.99, pp.2068-2077, 2019
Uçak İ., Gökoğlu N., Kiessling M. , Toepfl S. , Galanakis C.M., "Inhibitory effects of high pressure treatment on microbial growth and biogenic amine formation in marinated herring (Clupea harengus) inoculated with Morganella psychrotolerans", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.99, pp.50-56, 2019
Gökoğlu N., Topuz O.K., Yerlikaya Kebapçioğlu P., Yatmaz H.A., Uçak İ., "Effects of Freezing and Frozen Storage on Protein Functionality and Texture of Some Cephalopod Muscles", JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY, vol.27, pp.211-218, 2018
Uçak İ. , Gökoğlu N., Toepfl S., Galanakis C., "Inhibitory effects of high pressure processing on Photobacterium phosphoreum and Morganella psychrotolerans in vacuum packed herring (Clupea harengus)", JOURNAL OF FOOD SAFETY, vol.36, no.6, pp.1-6, 2018
Yerlikaya Kebapçioğlu P., Gökoğlu N., Uçak İ., Yatmaz H.A., Benjakul S., "The quality alterations of Rainbow trout mince treated with transglutaminase. LWT, 84-815-820.", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.84, pp.815-820, 2017
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Uçak İ., Yatmaz H.A., "Effect of bromelain and papain enzymes addition on physicochemical and textural properties of squid (Loligo vulgaris)", JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, no.1, pp.347-353, 2017 (Link)
Uçak İ., Gökoğlu N., "EFFECT OF HIGH HYDROSTATIC PRESSURE ON SENSORY QUALITY OF MARINATED HERRING (CLUPEA HARENGUS)", JOURNAL OF FOOD PROCESSİNG AND PRESERVATİON, vol.41, 2017
Gökoğlu N., Topuz O.K., Gökoğlu M., Tokay F.G., "Characterization of protein functionality and texture of tumbled squid, octopus and cuttlefish muscles", JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, vol.11, pp.1699-1705, 2017
Topuz O.K., Gökoğlu N., Yerlikaya P., Uçak İ., "Quality changes in marinated anchovy (Engraulis encrasicolus) sauced with olive oil-lemon juice emulsions", JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY, vol.25, pp.905-915, 2016
Yerlikaya P., Gökoğlu N., Topuz O.K., Gümüş B., Aydan Yatmaz H., "Antioxidant Activities of Citrus Albedo and Flavedo Fragments Against Fish Lipid Oxidation", JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY, vol.25, pp.1339-1347, 2016
Yatmaz H.A., Gökoğlu N., "Effects of plant extract-sulphıde combınatıons on melanosıs ınhıbıtıon and qualıty ın shrımp (Aristeus antennatus)", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, vol.19, pp.359-370, 2016
Topuz O.K., Gökoğlu N., Yerlikaya P., Uçak İ. , Gümüş B. , "Optimization of Antioxidant Activity and Phenolic Compound Extraction Conditions from Red Seaweed (Laurencia obtuse)", JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY, vol.25, pp.414-422, 2016 (Link)
Topuz O.K., Gökoğlu N., Jouppila K., Kirjoranta S., "Development of Eetruded shrimp Corn snack using response surface methodology", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.1, no.1, pp.1-1, 2016
Yerlikaya P., Uçak İ., Gümüş B., Gökoğlu N. , "Citrus peel extract incorporated ice cubes to protect the quality of common pandora Fish storage in ice with citrus ", JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, vol.52, pp.8350-8356, 2015 (Link)
Topuz O.K., Yerlikaya P., Uçak İ., Buyukbenli H.A., Gümüş B., Gökoğlu N., "Influence of pomegranate peel (Punica granatum) extract on lipid oxidation in anchovy fish oil under heat accelerated conditions", JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, vol.52, pp.625-632, 2015
Yerlikaya P., Gökoğlu N., Uçak İ., Yatmaz H.A., Soottawat B., "Suppression of the formation of biogenic amines in mackerel mince by microbial transglutaminase", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, vol.95, pp.2215-2221, 2015 (Link)
Gökoğlu N., Aydin I., "Effects of temperature and time of freezing on lipid oxidation in anchovy (Engraulis encrasicholus) during frozen storage", EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.116, pp.996-1001, 2014 (Abstract)
Uran H., Gökoğlu N., "Effects Of Cooking Methods And Temperatures On Nutritional And Quality Characteristics Of Anchovy (Engraulis Encrasicholus)", JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, vol.51, pp.722-728, 2014 (Abstract)
Yerlikaya P., Topuz O.K., Büyükbenli H.A., Gökoğlu N., "Fatty Acid Profiles Of Different Shrimp Species: Effects Of Depth Of Catching", JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY, vol.22, pp.290-297, 2013 (Abstract)
Sae-Leaw T., Benjakul S., Gökoğlu N., Nalinanon S., "Changes In Lipids And Fishy Odour Development In Skin From Nile Tilapia (Oreochromis Niloticus) Stored In Ice", FOOD CHEMISTRY, vol.141, pp.2466-2472, 2013 (Abstract)
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Topuz O.K., Büyükbenli H.A., "Effects Of Plant Extracts On Lipid Oxidation In Fish Croquette During Frozen Storage", FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY, vol.21, pp.1641-1645, 2012 (Abstract)
Gökoğlu N., Topuz O.K., Büyükbenli H.A., Yerlikaya P., "Inhibition Of Lipid Oxidation In Anchovy Oil (Engraulis Encrasicholus) Enriched Emulsions During Refrigerated Storage", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.47, pp.1398-1403, 2012 (Abstract)
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Topuz O.K., "Effects Of Tomato And Garlic Extracts On Oxidative Stability In Marinated Anchovy", JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol.36, pp.191-197, 2012 (Abstract)
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Uran H., Topuz O.K., "Effects Of Packaging Atmospheres On The Quality And Shelf Life Of Beef Steaks", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, pp.435-439, 2011
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Uran H., Topuz O.K., "The Effect Of Modified Atmosphere Packaging On The Quality And Shelf Life Of Frankfurter Type-Sausages", JOURNAL OF FOOD QUALITY, vol.33, pp.367-380, 2010 (Abstract)
Yerlikaya P., Gökoğlu N., Topuz O.K., "Use Of Natural Plant Extracts In Batter Coating Of Shrimp And Their Effects On The Quality Of Shrimp During Frozen Storage", JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol.34, pp.127-138, 2010 (Abstract)
Güngör E., Gökoğlu N., "Determination Of Microbial Contamination Sources At A Frankfurter Sausage Processing Line", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.34, pp.53-59, 2010 (Abstract)
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Effect Of Previous Plant Extract Treatment On Sensory And Physical Properties Of Frozen Bonito (Sarda Sarda) Filllets", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.10, pp.341-349, 2010 (Abstract)
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Inhibition Effects Of Green Tea And Grape Seed Extracts On Lipid Oxidation In Bonito Fillets During Frozen Storage", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.45, pp.252-257, 2010 (Abstract)
Gökoğlu N., Topuz O.K., Yerlikaya P., "Effects Of Pomegranate Sauce On Quality Of Marinated Anchovy During Refrigerated Storage", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.42, pp.113-118, 2009 (Abstract)
Yerlikaya P., Gökoğlu N., Topuz O.K., Gökoğlu M., "Changes In The Proximate Composition Of Bluefin Tuna (Thunnus Thynnus) Reared In The Cages Located On The Gulf Of Antalya (Turkey'S Western Mediterranean Coast) During The Fattening Period", AQUACULTURE RESEARCH, vol.40, pp.1731-1734, 2009
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Gökoğlu M., "Trace Elements In Edible Tissues Of Three Shrimp Species (Penaeus Semisulcatus, Parapenaeus Longirostris And Paleomon Serratus)", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, vol.88, pp.175-178, 2008 (Abstract)
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Inhibition Effects Of Grape Seed Extracts On Melanosis Formation In Shrimp (Parapenaeus Longirostris)", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.43, pp.1004-1008, 2008 (Abstract)
Cengizi E., Gökoğlu N., "Effects Of Fat Reduction And Fat Replacer Addition On Some Quality Characteristics Of Frankfurter-Type Sausages", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.42, pp.366-372, 2007 (Abstract)
Serdengeçti N., Yildirim İ., Gökoğlu N., "Effects Of Sodium Lactate, Sodium Acetate And Sodium Diacetate On Microbiological Quality Of Vacuum-Packed Beef During Refrigerated Storage", JOURNAL OF FOOD SAFETY, vol.26, pp.62-71, 2006 (Abstract)
Gökoğlu N., Gökoğlu M., Yerlikaya P., "Seasonal Variations In Proximate And Elemental Composition Of Pearl Oyster (Pinctada Radiata, Leach, 1814)", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, vol.86, pp.2161-2165, 2006 (Abstract)
Serdengeçti N., Yildirim İ., Gökoğlu N., "Investigation Of Inhibitory Effects Of Several Combinations Of Sodium Salts On The Growth Of Listeria Monocytogenes And Salmonella Enterica Serotype Enteritidis In Minced Beef", JOURNAL OF FOOD SAFETY, vol.26, pp.233-243, 2006 (Abstract)
Cengizi E., Gökoğlu N., "Changes In Energy And Cholesterol Contents Of Frankfurter-Type Sausages With Fat Reduction And Fat Replacer Addition", FOOD CHEMISTRY, vol.91, pp.443-447, 2005 (Abstract)
Yerlikaya P., Gökoğlu N., Uran H., "Quality Changes Of Fish Patties Produced From Anchovy During Refrigerated Storage", EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, vol.220, pp.287-291, 2005 (Abstract)
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Cengizi E., "Effects Of Cooking Methods On The Proximate Composition And Mineral Contents Of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss)", FOOD CHEMISTRY, vol.84, pp.19-22, 2004 (Abstract)
Kaynakci E., Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Changes in biogenic amine contents and sensory quality of sardine (Sardina pilchardus) stored at 4C and 20C ", JOURNAL OF FOOD QUALITY, vol.27, pp.221-231, 2004 (Link)
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Use Of Eye Fluid Refractive Index In Sardine (Sardina Pilchardus) As A Freshness Indicator", EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, vol.218, pp.295-297, 2004 (Abstract)
Gökoğlu N., Cengizi E., Yerlikaya P., "Determination Of The Shelf Life Of Marinated Sardina (Sardina Pilchardus) Stored At 4°C. ", FOOD CONTROL, vol.15, pp.1-4, 2004 (Abstract)
Gökoğlu N., "The Effect Of Organic Acid Treatments On Melanosis Inhibition And Shelf Life In Shrimp (Penaeus Japonicus).", ACTA ALIMENTARIA, vol.33, pp.203-211, 2004 (Abstract)
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Quality Changes Of Blue Crab (Callinectes Sapidus) Meat During Frozen Storage", JOURNAL OF FOOD QUALITY, vol.27, pp.83-89, 2004 (Abstract)
Diler I., Gökoğlu N., "Investigation Of Sensory Properties Of The Flesh Of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Fed Diets With Astaxanthin, Shrimp Waste Meal And Red Pepper Meal. ", EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, vol.219, pp.217-222, 2004 (Abstract)
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Determination Of Proximate Composition And Mineral Contents Of Blue Crab And Swim Crab Caught Off The Gulf Of Antalya", FOOD CHEMISTRY, vol.80, pp.495-498, 2003 (Abstract)
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Cengizi E., "Biogenic Amines Formation In Sardine Marinade During Refrigerated Storage. ", JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY, vol.27, pp.434-447, 2003 (Abstract)
Gökoğlu N., "Changes In Biogenic Amines During Maturing Of Sardine (Sardina Pilchardus) . ", FISHERIES SCIENCE, vol.69, pp.823-829, 2003 (Abstract)
Gökoğlu N., "A Descriptive Method For Sensory Evaluation Of Mussels", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.35, pp.563-567, 2002 (Abstract)
Gökoğlu N., Erkan N., Özden Ö., "The Effect Of Frozen Storage On The Proximate Composition And Quality Of Mussels (Mytilus Galloprovincialis)", JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY, vol.9, pp.83-88, 2000 (Abstract)
Gökoğlu N., Özden Ö., Erkan N., Baygar T., Metin S. , "Seasonal Variation In Fat Content Of Anchovy (Engraulis Enrasicolus). International Journal Of Food Science And Technology", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.34, pp.401-402, 1999
Erkan N., Gökoğlu N., "Haltbarkeit Gefriergelater Küchenfertiger Miesmuscheln", Informationen Für Die Fischwirtschaft aus Der Fischereiforschung, vol.46, pp.44-47, 1999
Gökoğlu N., Metin S. , Baygar T., Özden Ö., Erkan N., "Farklı Sıcaklıklarda Depolanan Kalamardaki (Loligo Vulgaris Lamarck) Kalite Değişimlerinin Incelenmesi", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.23, pp.511-514, 1999 (Abstract)
Gökoğlu N., Özden Ö., Erkan N., "Physical, Chemical And Sensory Analyses Of Freshly Harvested Sardines (Sardina Pilchardus) Stored At 4°C. ", JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY, vol.7, pp.5-15, 1998 (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Toktaş B. , Gökoğlu N., "Effects of ascorbic acid and erythorbic acid on melanosis and quality in different shrimp species", Acta Aquatica, vol.7, no.2, pp.73-78, 2020
Gökoğlu N., Uçak İ. , "Effect of freshness grade of anchovy (Engraulis encrasicolus) on the quality of marinated product stored at 4° C", Acta Aquatica, vol.7, no.2, pp.54-59, 2020
Gökoğlu N., "Ton Balığının (Katsuwonus Pelamis, L. 1758) Konserveye Işlenmesi Sırasında Besin Içeriği Ve Kalitesinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi.", Gıda, cilt.29, ss.149-157, 2004
Şentürk A., Baygar T., Gökoğlu N., Kaplan M., Şentürk İ., "Konserveye Işlenen Sarı Kanat Orkinos Balığı (Thunnus Albacares, L. 1758) Nın Besin Bileşimindeki Değişimlerin Tespiti. ", İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.14, ss.48-58, 2002
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Gıdalarda Biyojen Aminler Ve Önemi", GIDA, cilt.6, ss.24-30, 2002
Türker S., Gökoğlu N., Özden Ö., Erkan N., Metin S. , Baygar T., "Avlama Mevsiminin Hamsi (Engraulis Encrasicolus L. 1758) Balığında Bazı Kalite Değerlerine Ve Dayanma Süresine Etkisi", BİYOTEKNOLOJİ (KÜKEM), cilt.22, ss.41-48, 1999
Gökoğlu N., Varlik C., "Haccp (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri) Ve Su Ürünlerine Uygulanması", GIDA TEKNOLOJİSİ, cilt.12, ss.71-78, 1998
Aksu H., Erkan N., Çolak H., Varlik C., Gökoğlu N., Uğur M., "Farklı Asit-Tuz Konsantrasyonlarıyla Hamsi Marinatı Üretimi Esnasında Oluşan Bazı Değişiklikler Ve Raf Ömrünün Belirlenmesi. ", YYÜ. Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.81, ss.86-90, 1997
Gökoğlu N., Baygar T., "Su Ürünlerinin Kalite Kontrolunda Duyusal Analizler Ve Önemi.", SU ÜRÜNLERİ ENFORMASYON, cilt.4, ss.13-19, 1996
Gökoğlu N., "Sardalya Balığının (Sardina Plichardus W. 1792) Soğukta Depolanması Sırasında Yağında Oluşan Değişşimlerin Incelenmesi", Gıda, cilt.22, ss.309-313, 1996
Özden Ö., Gökoğlu N., "Soğukta Saklanan Sardalya Balığının (Sardina Piilchardus W. 1792) Raf Ömrünün Belirlenmesi", GIDA TEKNOLOJİSİ, cilt.1, ss.37-42, 1996
Baygar T., Gökoğlu N., "Ton Konservelerinin Duyusal, Fiziksel Ve Kimyasal Kalite Özellikleri Baklımından Incelenmesi", GIDA VE TEKNOLOJİ, cilt.1, ss.26-36, 1996
Özden Ö., Gökoğlu N., "Sardalya Balığının (Sardina Pilchardus W. 1792) Yağ Asitleri Kompozisyonu Üzerine Soğuk Depolamanın Etkisi. ", EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ, cilt.13, ss.89-95, 1996
Gökoğlu N., "Sardalya Konservelerinin Histamin Biyojen Amini Yönünden Incelenmesi.", Gıda, cilt.20, ss.273-279, 1995
Gökoğlu N., Gün H., Varlik C., "Alabalık (Oncorhynchus Mykiss W. 1792) Lakerdasının Dayanma Süresinin Belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ, cilt.1, ss.74-80, 1994
Gün H., Gökoğlu N., Varlik C., "Alabalık (Oncorhynchus Mykiss W. 1792) Marinatında Olgunlaşma Süresinin Belirlenmesi. ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ, cilt.1-2, ss.138-144, 1994
Gökoğlu N., "Marinat Üretiminde Sıcaklığın Sirke Tuz Geçişi Üzerine Etkisi.", Gıda, cilt.18, ss.223-228, 1993
Varlik C., Gökoğlu N., Gün H., "Dondurulmuş Karideslerin (Parapenaeus Longirostris, Lucas 1846) Depolanması", EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ, cilt.10, ss.71-78, 1993
Gökoğlu N., "Dumanlanmış Gökkuşağı Alabalığının (Salmo Gairdneri R. 1836) Raf Ömrü Üzerine Bir Çalışma", Gıda, cilt.17, ss.61-69, 1992
Varlik C., Gökoğlu N., "Balıkların Dondurulması", SU ÜRÜNLERİ ENFORMASYON, cilt.3, ss.16-18, 1992
Gökoğlu N., "Ton Konservelerinde Histamin Düzeylerinin Belirlenmesi", Gıda, cilt.17, ss.239-245, 1992
Varlik C., Gökoğlu N., "Balıkların Soğutulması", SU ÜRÜNLERİ ENFORMASYON, cilt.3, ss.22-25, 1992
Varlik C., Gökoğlu N., "İstavrit (Trachurus Mediterraneus Mediterraneus (Steindachner , 1861)) Nın Satış Koşullarındaki Kalite Değişimi Üzerine Bir Araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ, cilt.1-2, ss.99-106, 1991
Varlik C., Gökoğlu N., "Dondurulmuş Lüfer (Pomatomus Saltator (Linneaeus, 1766)) In Raf Ömrünün Belirlenmesi.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ, cilt.1-2, ss.107-112, 1991
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Gökoğlu N., "", , ,
Gökoğlu N., Yerlikaya Kebapçioğlu P., Topuz O.K., "Quality changes in coated shrimp with powdered herbal extracts", International Conference on Raw Materials to Processed Foods, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2018, pp.51-51
Gökoğlu N., Han A.T. , "Effects of different freezing methods on the quality of red shrimp (Aristomorphea folicea)", 2nd International Conference on Agriculture and Life Sciences, Tiran, ARNAVUTLUK, 7-9 Mayıs 2018, pp.317-317
Gökoğlu N., Yerlikaya Kebapçioğlu P., Gökoğlu M., "Food safety perpectives on the use of antibiotics in aquaculture", International Conference on Raw Materials to Processed Foods, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2018, pp.170-170
Gökoğlu N., Toktaş B., "INVESTIGATION OF THE INHIBITORY EFFECT OF ERYTHORBIC ACID ON MELANOSIS IN RED SHRIMP (Aristomorpho foliacea)", Hydromedit 2018, Volos, YUNANISTAN, 8-11 Kasım 2018, pp.300-302
Gökoğlu N., "EFFECTS OF ENZYME APPLICATION ON PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF OCTOPUS (Octopus vulgaris) MUSCLE", Hydromedit 2018, Volos, YUNANISTAN, 8-11 Kasım 2018, pp.296-299
Uçak İ., Gökoğlu N., Topfl S., "Change of microbiological quality attributes of marinated herring treated high pressure", International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technology, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.8-8
Gökoğlu N., "Turizm İşletmelerinde Gıda Güvenliği", Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-14 Aralık 2017, pp.6-6
Yerlikaya Kebapçioğlu P., Topuz O.K., Gökoğlu N., Yatmaz H.A., "Composition of Anchovy Oil Enriched Emulsions", International Congress of Agriculture and Environment., ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, pp.9-9
Uçak İ., Gökoğlu N., Toepfl S., "Effects of High Pressure Processing on the Quality Parameters of Marinated Herring", International Congress of Agriculture and Environment., ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2017, pp.50-50
Gökoğlu N., Aydın I., "Oxidative alterations of lipids in frozen fish at different time and speed during frozen storage", International Symposium on Animal Science, Herceg Novi, KARADAĞ, 5-10 Haziran 2017, pp.23-23
Gökoğlu N., Ucak I., Yerlikaya Kebapçioğlu P., Topuz O.K., Yatmaz H.A., "Effects of cooking on protein functionality and texture of fresh and frozen thawed squid (Loligo vulgaris) muscle", International Symposium on Animal Science, Herceg Novi, KARADAĞ, 5-10 Haziran 2017, pp.22-22
Uçak İ., Gökoğlu N., Toepfl S., "Effects of High pressure processing on the sensory quality of marinated herring", International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technology, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.1060-1060
Gökoğlu N., Yatmaz H.A., "Effects of tumbling on proteins and texture of squid (Loligo vulgaris) muscle", The Food Factor I, Barcelona, ISPANYA, 2-4 Kasım 2016, pp.318-318
Yatmaz H.A., Gökoğlu N., "Chromatographic analysis of biogenic amines in seafood", 46. WEFTA Conference, Split, HIRVATISTAN, 12-14 Ekim 2016, pp.165-165
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Effects of organic acids on physicochemical characteristics of octopus muscle", 46th WEFTA, Split, HIRVATISTAN, 12-14 Ekim 2016, pp.198-198
Yatmaz H.A., Gökoğlu N., "Utilization of Cryoprotectants In Frozen Seafood Industry", International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.486-486
Uçak İ., Gökoğlu N., Yatmaz H.A., "Su Ürünlerinde Biyojen Amin Oluşumu ve İnsan Sağlığına Etkileri", 5. Gıda Güvenliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2015, ss.171-172
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Uçak İ., Yatmaz H.A., "Effects of Tumbling Process on Physicochemical Properties of Octopus (Octopus vulgaris)", VII. International Water and Fish Conference, Belgrad, SIRBISTAN, 10-12 Haziran 2015, pp.241-242
Yerlikaya P., Gökoğlu N., Yatmaz H.A., Uçak İ., "The effect of transglutaminase addition on the quality alterations of rainbow trout mince", VII. International Water and Fish Conference, Belgrad, SIRBISTAN, 10-12 Haziran 2015, pp.291-292
Yatmaz H.A., Yerlikaya P., Gökoğlu N., Uçak İ., "Inhibition of Lipid oxidation in Anchovy Oil by Grapefruit Albedo Extract", VII. International Water and Fish Conference, Belgrad, SIRBISTAN, 10-12 Haziran 2015, pp.151-152
Yatmaz H.A., Gökoğlu N., Uçak İ., "Su Ürünlerinde Organokalay Bileşiklerinin Kontaminasyonu ve İnsan Sağlığına Etkileri", 5. Gıda Güvenliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2015, ss.82-82
Yerlikaya P., Gökoğlu N., Topuz O.K., Yatmaz H.A., "Farklı karides türlerinde kafa ayıklama işleminin melanosis üzerine etkisi", 5. Gıda Güvenliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2015, ss.48-48
Uçak İ., Gökoğlu N., "Effects of High Pressure Processing on Microbiological Quality of Herring (Clupea harengus)", VII. International Water and Fish Conference, Belgrad, SIRBISTAN, 10-12 Haziran 2015, pp.153-154
Yerlikaya P., Yatmaz H.A., Uçak İ., Gökoğlu N., "Transglutaminaz enziminin farklı balık türlerinde biyojen amin oluşumu üzerine etkisi.", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.289-289
Uçak İ., Gökoğlu N., Toepfl S. , Kiessling M. , "Inhibitory Effects of High Pressure processing on Morganella psychrotolerans in Herring", Trans Atlantic Fisheries Technology Conference, Nantes, FRANSA, 12-15 Ekim 2015, pp.41-42
Gökoğlu N., Uçak İ., "Effects of Apple Cider Vinegar on Chemical and Sensory Properties of Marinated Fish", 7 th Annual International Symposium on Agriculture, Atina, YUNANISTAN, 14-17 Temmuz 2014, pp.40-41
Uçak İ., Gökoğlu N., "Effects of High Pressure Processing on the Sensory Properties of Fish Marinade", 52nd European High Pressure Research Group International Meeting, Lyon, FRANSA, 7-12 Eylül 2014, pp.165-166
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Su Ürünleri Muhafazasında Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamamaları", Ulusall Zooloji Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 28-31 Ağustos
Uçak İ., Gökoğlu N., "Inactivation Of E.Coli After High Pressure Processing In Smoked Mackerel", Innovation Food Conference (IFOOD), hannover, ALMANYA, 8-10 Ekim 2013, pp.20-21
Gökoğlu N., Uçak İ., "Influence Of Raw Material Freshness On The Quality Of Fish Marınade", International Fisheries Symposium (IFS 2013), TAYLAND, 28-31 kASIM
Gökoğlu N., Büyükbenli H.A., "Effects Of Rosemary Extract On The Melanosis Inhibition And Quality Of Shrimp", The first International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-27 MART 2013, pp.30-31
Uçak İ., Gökoğlu N., "Inactivation Of E.Coli After High Pressure Processing In Smoked Mackerel", IFOOD 2013, ALMANYA, 8-10 EKİM, vol.8-10 EKİM
Topuz O.K., Gökoğlu N., "Optimization Of Shrimp Snack Production By Response Surface Methodology: Sensory Properties.", Chemical Reactions in Foods VII, CEK CUM., 14-16 Kasım
Yerlikaya P., Gökoğlu N., ". Inhibit,On Of Lipid Oxidation In Anchovy Oil By Citrus Extracts During Storage.", Chemical reactions in Foods VII, CEK CUM., 14-16 Kasım
Uçak İ., Gökoğlu N., "Quality Assessment Of Common Pandora (Pagellus Erthrinus) During Storage On Ice Made From Citrus Extracts. ", Chemical reactions in Foods VII, CEK CUM., 14-16 Kasım
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Investigation Of Oxidative Changes Of Emulsion Enriched With Anchovy Oil And Plant Extracts", International Conference of Agricultural Engineering, ISPANYA, 8-12 temmuz
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Protective Effect Of Grape Seed Extract Treatment Before And After Freezing On Lipids Of Bonito", . International Conference of Agricultural Engineering, ISPANYA, 8-12 Temmuz
Uçak İ., Gökoğlu N., "Su Ürünleri Muhafazasında Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamamaları.", Türkiye 11. Gıda Kongreresi , HATAY, TÜRKİYE, 10-12 Ekim
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Topuz O.K., "Hamsi Yağının Farklı Kısımlarında Yağ Aitleri Kompozisyonu Ve Oksidasyon Ürünlerinin Düzeylerinin Belirlenmesi", Türkiye 11. Gıda Kongreresi , HATAY, TÜRKİYE, 10-12 Ekim
Topuz O.K., Gökoğlu N., " Karides Eti I,Le Zenginleştirilmiş Tortilla Cipslerinin Kalite Özellikleri.", Türkiye 11. Gıda Kongreresi , HATAY, TÜRKİYE, 10-12 Ekim
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Balık Yağı İle Zenginleştirilmiş Mayonezlerin Besleyici Değeri", Türkiye 11. Gıda Kongreresi , HATAY, TÜRKİYE, 10-12 Ekim
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Topuz O.K., Büyükbenli H.A., "Fatty Acids Of Different Shrimp Species Caught From The Gulf Of Antalya, Mediterranean Sea", . Chemical reactions in Foods VII, CEK CUM., 14-16 KASIM 2012
Uçak İ., Gökoğlu N., Gümüş B., Yerlikaya P., "Quality Assessment of Common Pandora (Pagellus erthrinus) During Storage on ice Made from Citrus Extracts", Chemical reactions in Foods VII, Prag, CEK CUM., 14-16 Kasım 2012, pp.25-26
Yerlikaya P., Gümüş B., Uçak İ., Gökoğlu N., "Inhibition of Lipid Oxidation in Anchovy Oil by Citrus Extracts During Storage", Chemical reactions in Foods VII, prag, CEK CUM., 14-16 Kasım 2012, pp.124-125
Uçak İ., Gökoğlu N., "Biberiye Ekstraktının Vakum Paketlenmiş Uskumuru Burgerlerinin Yağ Asitleri Kompozisyonuna Etkisi", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-27 Ekim
Büyükbenli H.A., Gökoğlu N., "Bazı Bitki Ekstraktlarının Karideslerde Kararma Ve Kalite Değişimleri Üzerine Etkileri. ", 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-27 Ekim, ss.126-127
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Pomegranate Peel Extract As A Glazing Solvent. ", 4th International Conference on Aquatic Resources (ICAR-10) , MISIR, 7-9 Aralık
Topuz O.K., Gökoğlu N., "Extrusion Processing Of Seafood.", 4th International Conference on Aquatic Resources (ICAR-10) , MISIR, 7-9 Aralık
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Improving Food Security Through Aquaculture. ", Global Conference on Aquaculture: Farming the waters for people and Food, TAYLAND, 22-25 Eylül
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Use Of Plant Extracts As Natural Ppreservatives In A Ready-To-Eat Seafood Product.", 4th International Conference on Aquatic Resources (ICAR-10) , MISIR, 7-9 Aralık
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Effects Of Plant Extracts On The Quality Changes Of Salted Anchovy During Refrigerated Storage", EFFOST 2009. New Challenges in Food Preservation Conference, MACARISTAN, 11-13 Kasım
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Yeşil Çay Ekstraktı Uygulaması Ile Dondurulmuş Palamut Balığı Filetolarında Lipid Oksidasyonunun Önlenmesi", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, , RİZE, TÜRKİYE, 1-4 temmuz Rize.
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Bitki Özütleri İlave Edilmiş Balık Kroketin Dondurulmuş Depolama Süresince Kalite Değişimlerinin Incelenmesi.", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 temmuz Rize., RİZE, TÜRKİYE, 1-4 Temmuz
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "The Effect Of Shrimp Coating Ingredient: Grape Seed Extract", EFFOST 2009. New Challenges in Food Preservation Conference,, MACARISTAN, 11-13 Kasım
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Topuz O.K., "Inhibition Effects Of Tomato And Garlic Extracts On Lipid Oxidation In Marinated Anchovy", 3rd Joint Trans-Atlantic Fisheries Technology Conference , DANIMARKA, 15-18 Eylül
Topuz O.K., Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Hazards Related To Food Safety In Aquaculture Products And Prevention", 1st International Congress of Seafood Technology , TÜRKIYE, 18-21 Mayıs
Gökoğlu N., "The Present Status Of Fish Processing Industry In Turkey", Resource management. Short Communications of Contrubutions Presented at International Conference Aquaculture Europe 08, POLONYA, 15-18 Eylül
Gökoğlu N., Topuz O.K., Yerlikaya P., "Preservation Of Marinated Fish In Pomegranate Sauce", 1st International Congress of Seafood Technology , TÜRKIYE, 18-21 Mayıs
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Topuz O.K., "Effects Of Garlic Extract On The Quality Of Coated Shrimp During Frozen Storage", Resource management. Short Communications of Contrubutions Presented at International Conference Aquaculture Europe 08, POLONYA, 15-18 Eylül
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Quality Changes And Shelf Life Of Beef Steaks Packed Under Modified Atmosphere And Vacuum During Refrigerated Storage", 10th Asean Food Conference. , MALEZYA, 21-23 Ağustos
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Development Of Haccp Procedures To Control Agrochemicals In Aquaculture Products.", 10th Asean Food Conference. , MALEZYA, 21-23 Ağustos
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Su Ürünleri Teknolojisisnde Ultrasonik Tekniklerin Kullanımı", 14. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 4-7 Eylül
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Kültürü Yapılan Su Ürünlerinde Gıda Güvenlik Riskleri Ve Haccp Siteminin Uygulanması", 14. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 4-7 Eylül
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Trace Metal Accumulatıon Related To Sex In Edıble Tıssue Of Freshwater Crayfısh Astacus Leptodactylus", AQUA 2006, ITALYA, 9-13 Mayıs
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Surimi Atıklarının Değerlendirilmesi", . 9. Gıda Kongresi, BOLU, TÜRKİYE, 24-26 Mayıs, ss.561-564
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Et Ve Ürünlerinde Yağ Oranını Azaltma Stratejileri. ", 9. Gıda Kongresi, BOLU, TÜRKİYE, 24-26 Mayıs, ss.517-520
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Trace Metal Accumulatıon Related To Sex In Edıble Tıssue Of Freshwater Crayfısh Astacus Leptodactylus", AQUA 2006, ITALYA, 9-13 Mayıs
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Su Ürünlerine Organoklor Bileşiklerinin Kontaminasyonu Ve Insan Sağlığına Etkileri", . 8. Gıda Kongresi , BURSA, TÜRKİYE, 26-28 Mayıs
Gökoğlu N., Yerlikaya P., ". Antioksidan Özellikli Bitkisek Ekstrakt Kullanılarak Karideslerde Kararmanın Önlenmesi.", 13. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 1-4 Eylül
Gökoğlu N., Yerlikaya P., ". Investigation Of Physical Attributes Of Pre- And Post-Rigor Frozen Rainbow Trout (Onchorhynchus Mykiss). ", WEFTA 2005, BELÇIKA, 19-22 Eylül
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Effects Of Different Thawing Methods On Some Quality Characteristics Of Frozen Fish. ", WEFTA 2005, BELÇIKA, 19-22 Eylül
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Farklı Karides Türlerinin Besinsel Içeriklerinin Karşılaştırılması", 13. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 1-4 Eylül
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Comparison Of Histamine Contents Of Sardine (Sardina Pilchardus) Caught In Different Season During Refrigerated Storage", WEFTA 2004, ALMANYA, 12-15 Eylül, pp.77-79
Gökoğlu N., "Turizm Tesislerinde Haccp Uygulamaları", 11. Fabex ihtisas Fuarı Etkinlkleri, ANTALYA, TÜRKİYE, 25-26 Şubat
Cengizi E., Gökoğlu N., ". Limon Lifi Ve Soya Protein Konsantresi Ilavesinin Yağı Azaltılmış Sosislerin Su Tutma Kapasitesi Ve Pişirme Kaybına Etkisi", 8. Gıda Kongresi, BURSA, TÜRKİYE, 26-28 Mayıs
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Investigation Of Fat Oxidation In Salted Anchovy During Refrigerated Storage. ", Aquaculture Europe 2004, ISPANYA, 20-23 Ekim, pp.845-846
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Gıda Endüstrisinde Yüksek Frekanslı Ultrason Uygulamaları", 8. Gıda Kongresi, BURSA, TÜRKİYE, 26-28 Mayıs
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Seasonal Variations In Proximate Composition And Mineral Contents Of Blue Crab (Callinectes Sapidus). ", Aquaculture Europe 2003, NORVEÇ, 8-12 Ağustos, pp.376-377
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Determination Of Chemical Composition And Quality Changes Of Mussel Meat (Mytilus Galloprovincialis)", Aquaculture Europe 2003, NORVEÇ, 8-12 Ağustos, pp.196-197
Gökoğlu N., "Sağlıklı Beslenme", Gıda ve Kalite, ANTALYA, TÜRKİYE, 16 Ekim
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Dondurulmuş Depolama Süresince Mavi Yengeç (Callinectes Sapidus) Etinin Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi", 12. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKİYE, 2-5 Eylül
Uzunlu S., Yerlikaya P., Gökoğlu N., Yildirim İ., " Investigation Of Microbiological Safety Of Anchovy (Engraulis Encrasicolus) And Horse Mackerel (Trachurus Trachurus) Sold İn Markets Of Antalya", Aquaculture Europe 2003, NORVEÇ, 8-12 Ağustos, pp.344-345
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Sardalya Balığının (Sardina Pilchardus) Tazeliğinin Belirlenmesinde Göz Sıvısı Kırılma Indisinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması.", 12. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKİYE, 2-5 Eylül
Gökoğlu N., "Sağlıklı Beslenme", Gıda ve Kalite, ANTALYA, TÜRKİYE, 18 Ekim
Gökoğlu N., "The Effect Of Muscle Activity At Slaughter On Flesh Quality Of Rainbow Trout Oncorhynchus Mykiss)", Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology., TÜRKIYE, 12-16 Ekim
Erkan N., Gökoğlu N., "Pişirilmeye Hazır Midye ( Mytilus Galloprovincialis L. 1819) Ürünlerinin Dondurarak Saklanması Ve Dayanma Süresinin Belirlenmesi. ", Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Workshop , İSTANBUL, TÜRKİYE, 6-7 Mart, ss.1-9
Varlik C., Gökoğlu N., Özden Ö., Erkan N., Metin S. , Baygar T., "Avlama Mevsiminin Hamsi Balığında Bazı Kalite Değerlerinme Ve Dayanma Süresine Etkisi", 9. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKİYE, 17-19 Eylül, ss.1-7
Gökoğlu N., Baygar T., "Su Ürünlerinde Biyotoksinler Ve Tayin Yöntemleri. ", Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Workshop , İSTANBUL, TÜRKİYE, 6-7 MArt, ss.1-5
Gökoğlu N., Varlik C., "Fish Processing Industry In Turkey", International Aquaculture Coference. , BULGARISTAN, 26-28 Temmuz
Varlik C., Gökoğlu N., "International Aquaculture Coference. ", International Aquaculture Coference. , BULGARISTAN, 26-28 Temmuz, pp.1-5
Gün H., Varlik C., Gökoğlu N., "Su Ürünlerinde Kalite Kontrol", Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Workshop , İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-4 Şubat, ss.90-97
Gökoğlu N., Varlik C., "Balıklarda Rigor-Mortis Ve Kalite Üzerine Etkisi.", Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Workshop , İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-4, ss.98-102
Kitap ve Kitap Bölümleri
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Seafood Chilling, Refrigeration and Freezing", John Wiley & Sons, West Sussex, UK , Chichester, 2015 (Link)
Gökoğlu N., "Su Ürünleri İşleme Teknolojisi", BİLGE YAYINCILIK, İSTANBUL, 2002
Varlik C., Uğur M., Gökoğlu N., Gün H., "Su Ürünlerinde Kalite Kontrol İlke Ve Yöntemleri", GIDA TEKNOLOJSİ DERNEĞİ, İSTANBUL, 1993
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Mavi Yengeç (Callinectes spidus) Etinin Kimyasal Kompozisyonunun ve", BAP Y.Lisans, 20.01.0121.08, Yönetici, 2002
"Sardalya Marinatının Üretim ve Depolama Aşamasında Biyojen Amin İçeriğinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 20.01.0104.10, Yönetici, 2002
"Fiziksel ve Kimyasal Yöntemler Kullanılarak Yumuşatılan Kafadan Bacaklılar (Ahtapot, Kalamar, Mürekkep Balığı) Kaslarının Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 213O163, Yönetici, 2015
"Transglutaminaz Enzimi Ilavesinin Balık Kıymalarında Biyojen Amin Oluşumunun baskılanması Üzerine Etkisi", TÜBITAK Projesi, 112O877, Araştırmacı, 2014
"Dogal bitki özütlerinin tüketime hazır su ürünlerinin üretiminde kullanılması ve raf ömrüne etkilerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2007.01.0104.005, Yönetici, 2009
"Farklı Gaz Kombinasyonları Kullanılarak Modifiye Atmosferle Paketlenmiş ve 4°C'de Depolanmış Sığır Eti ,Tavuk Eti ve Sosislerin Kalite Değişimleri ve Raf Ömrünün Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2003.01.04.003, Yönetici, 2006
"Sosis Üretiminde HACCP Sisteminin Uygulanması ile İlgili Mikrobiyolojik Parametrelerin ve Kritik Kontrol Noktalarının belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2003.02.0121.028, Yönetici, 2005
"Hamsi Yagı ile Zenginlestirilmis Emülsiyon Üretimi ve Oksidasyon Stabilitesinin Sağlanması", TÜBITAK Projesi, 110O053, Araştırmacı, 2011
"Farklı Pisirme Yöntemlerinin Hamsi Balıgının Besinsel ve Kalite Özelliklerine Etkisinin Incelenmesi", BAP Y.Lisans, 005.02.0121.007, Yönetici, 2006
"Bazı bitki ekstraktlarının dondurulmuş palamut balığı (Sarda sarda) Filetolarının fiziksel, kimyasal ve duyusal niteliklerine etkisinin incelenmesi", BAP Doktora, 2005.03.0121.004, Yönetici, 2008
"Sosislerde Yağ oranının azaltılması ve farklı formülasyonlarda diyet sosis", BAP Y.Lisans, 2002.0121.03, Yönetici, 2004
"Bazı Bitki Ekstraktlarının Karideslerde Kararma ve Kalite Değişimleri Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, 2010.02.021.005, Yönetici, 2012
"Farklı sıcaklık ve sürelerde dondurma işleminin hamsi balığında yağ oksidasyonuna etkileri", BAP Y.Lisans, 2009.02.0121.030, Yönetici, 2011
"Karides (Aristaemorpha foliacea) etinin çerez gıda üretiminde kullanımı ve üretim parametrelerinin ürün kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesi", BAP Doktora, 2010.03.0121.001 , Yönetici, 2011
"YÜKSEK HİDROSTATİK BASINC UYGULAMASININ BALIK MARİNATINDA PSİKROTOLERANT BİYOJEN AMİN ÜRETEN BAKTERİLER VE BİYOJEN AMİN OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİ ", BAP Doktora, FDK-2015-273, Yönetici, 2016
"Farklı Dondurma ve Çözdürme Yöntemlerinin Kırmızı Karides (Aristomorphea folicea)'in Kalitesi Üzerinde Etkileri", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2695, Yönetici, Devam Ediyor
"Sous-vide pişirme tekniğinin su ürünlerine uygulanması ve pişirme parametrelerinin ürünlerin mikrobiyal, fiziksel, kimyasal, duyusal ve besinsel kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3059, Yönetici, Devam Ediyor
"Vakum altında pişirme (Sous-Vide) Yöntemi Kullanılarak Pişirilmiş Hamsi (Engraulis encrasicolus) Marinatlarının Duyusal Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 3465, Araştırmacı, Devam Ediyor
"ANTİMELANOTİK AJANLAR İLAVE EDİLEREK ÜRETİLEN BUZ İLE MUHAFAZANIN KARİDESLERDE ENZİMATİK KARARMA (MELANOSİS) VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ", BAP Diğer, FKA-2018-3818, Yönetici, Devam Ediyor
"KRİYOPROTEKTAN MADDE KULLANIMININ ÇOKLU DONDURMA VE ÇÖZÜNDÜRME UYGULANMIŞ BALIKLARDA KALİTEYE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Doktora, FDK-2016-1407, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi , Yayin Kurul Üyesi, 13.03.2012 - Devam Ediyor
Menba, Kastamonu Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Dergisi , Yayin Kurul Üyesi, 17.02.2011 - Devam Ediyor
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science , Özel Sayi Editörü, 06.10.2008 - 16.12.2008
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 06.02.2000 - Devam Ediyor
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 12.02.1997 - 24.03.1999
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
International Conference on Raw Materials to Processed Foods, Antalya, Nisan 2018
2nd International Conference on Agriculture and Life Sciences, Tirane, Mayıs 2018
International Syamposium of Animal Science , , Haziran 2017
Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği, , Aralık 2017
46th WEFTA Conference, Split, Ekim 2016
The Food Factor I Barcelona Conference, Barcelona, Kasım 2016
The 7th World Fisheries Congress , Pusan, Mayıs 2016
Water and Fish, Beograd, Haziran 2015
Agrosym 2015, Sarajevo, Ekim 2015
4th International Fisheries Symposium, Surabaya, Ekim 2014
7th Annual International Symposium on Agriculture, Atina, Temmuz 2014
Ulusal Zooloji Kongresi , nevşehir, Ağustos 2013
International Fisheries Symposium (IFS 2013), Pattaya, Kasım 2013
The first International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, Girne, Mart 2013
IFOOD 2013, Hannover, Ekim 2013
Chemical reactions in Foods VII, Prag, Kasım 2012
International Conference of Agricultural Engineering , , Temmuz 2012
16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Ekim 2011
4th International Conference on Aquatic Resources (ICAR-10), iskenderiye, Aralık 2010
Global Conference on Aquaculture: Farming the waters for people and Food., , Eylül 2010
EFFOST 2009, Budapeşte, Kasım 2010
3rd Joint Trans-Atlantic Fisheries Technology Conference Copenhagen, , Eylül 2009
XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Temmuz 2009
International Conference Aquaculture Europe 08., Krakow, Eylül 2008
1st International Congress of Seafood Technology ICST , İzmir, Mayıs 2008
XIV. Ulusal Su ürünleri Sempozyum, muğla, Eylül 2007
10th Asean Food Conference, Kualalumpur, Ekim 2007
AQUA 2006, , Mayıs 2006
9. Gıda Kongresi, Bolu, Mayıs 2006
WEFTA 2005 , , Eylül 2005
XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, Eylül 2005
WEFTA Conference 2004 , , Eylül 2004
8. Gıda Kongresi , bursa, Mayıs 2004
XII. Ulusal Ssu Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Eylül 2003
Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology, Ankara, Ekim 2000
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi , İstanbul, Mart 1997
9. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , Isparta, Eylül 1997
Aquaculture in Eastern European Countries. International Aquaculture Coference, , Temmuz 1995
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi , İstanbul, Şubat 1992
Bilimsel Hakemlikler
International Journal Of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Mart 2018
Innovative Food Science and Emerging Technologies, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
Food and Nutrition Sciences, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Journal of Food Processing and Presservation, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
Food Bioscience, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
Innovative Food Science and Emerging Technologies, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Food Bioscience, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Nutrition of Food Science, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Trends in Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Engineering, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Journal of The Science of Food and Agriculture, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Journal of Food Measurement and Characterization, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ağustos 2016
Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ağustos 2016
Turkish Journal of Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Ağustos 2016
Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
International Journal of Food Engineering, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Journal of Food Measurement and Characterization, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
SİNOP ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2016
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2016
Clinical Groups Journals, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Journal of Food Measurement and Characterization, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Journal of Food Processing, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Journal of Food Processing and Preservation, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Journal of Microbiology and Antimicrobials, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2016
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2016
Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Mart 2016
Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
Journal of Food Processing and Preservation, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
Aquculture, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Aquaculture, Dergide Hakemlik, Kasım 2015
Food and Nutrition Sciences, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
Journal of Food Processing and Preservation, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
Journal of Food Processing and Preservation, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
Carbonhydrate Polymers, Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
Journal of Food Processing, Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Temmuz 2015
Aquaculture, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
Ege Üniversitesi EBİLTEM, Proje Hakemliği, Nisan 2015
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Nisan 2015
Journal of Food Science, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Journal of Food Process Engineering, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2015
Aquaculture, Dergide Hakemlik, Aralık 2014
Aquaculture, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
Journal of Food Science, Dergide Hakemlik, Eylül 2014
Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2014
African Journal of Microbiology Research, Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Temmuz 2014
Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
Aquaculture, Dergide Hakemlik, Mart 2014
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2014
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2014
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2014
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2014
Journal of Food Quality, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Journal of Virology and Microbiology, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Şubat 2014
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science , Dergide Hakemlik, Şubat 2014
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Aquaculture, Dergide Hakemlik, Aralık 2013
Food Science and Technology-LWT, Dergide Hakemlik, Aralık 2013
Aquaculture, Dergide Hakemlik, Ekim 2013
Journal of Aquatic Food Products and Technology, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
Kafkas Üniversitesi Veteriner FAkültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
Food Science and Technology-LWT, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Nisan 2013
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2013
Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Mart 2013
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2013
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2013
Czech Journal of Food Sciences, Dergide Hakemlik, Şubat 2013
Journal of Agricultural and Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Şubat 2013
Journal of Aquatic Food Products and Technology, Dergide Hakemlik, Şubat 2013
Gıda, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science , Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Aquaculture, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
European Food Research and Technology, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Aralık 2012
International Aquatic Research, Dergide Hakemlik, Kasım 2012
Journal of Aquatic Food Products and Technology, Dergide Hakemlik, Kasım 2012
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science , Dergide Hakemlik, Kasım 2012
Kafkas Üniversitesi Veteriner FAkültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2012
Journal of Agricultural Science and Technology, Dergide Hakemlik, Eylül 2012
African Joural of Agricultural Research, Dergide Hakemlik, Haziran 2012
Journal of the Science of Food and Agriculture, Dergide Hakemlik, Nisan 2012
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Nisan 2012
Food Science and Technology-LWT, Dergide Hakemlik, Mart 2012
International Aquatic Research, Dergide Hakemlik, Mart 2012
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2012
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2012
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Şubat 2012
Kafkas Üniversitesi Veteriner FAkültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2012
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Ekim 2011
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Ekim 2011
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Ekim 2011
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Ekim 2011
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Ekim 2011
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Eylül 2011
Journal of Food Quality, Dergide Hakemlik, Ağustos 2011
Journal of Aquatic Food Products and Technology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2011
Kafkas Üniversitesi Veteriner FAkültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2011
Kafkas Üniversitesi Veteriner FAkültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2011
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Nisan 2011
Kafkas Üniversitesi Veteriner FAkültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2011
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science , Dergide Hakemlik, Ocak 2011
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Aralık 2010
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Kasım 2010
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Ağustos 2010
African Journal of Microbiology Research, Dergide Hakemlik, Temmuz 2010
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Temmuz 2010
International Journal of Food Sciences and Nutrition, Dergide Hakemlik, Haziran 2010
Journal of Food Science, Dergide Hakemlik, Haziran 2010
Food Science and Technology-LWT, Dergide Hakemlik, Mayıs 2010
Meat Science, Dergide Hakemlik, Mayıs 2010
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Mayıs 2010
Journal of Aquatic Food Products and Technology, Dergide Hakemlik, Nisan 2010
Journal of FisheriesSciences com, Dergide Hakemlik, Şubat 2010
Food Control, Dergide Hakemlik, Ocak 2010
Journal of Food Biochemistry, Dergide Hakemlik, Ocak 2010
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2010
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Aralık 2009
Journal of Food Engineering, Dergide Hakemlik, Kasım 2009
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Eylül 2009
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science , Dergide Hakemlik, Eylül 2009
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science , Dergide Hakemlik, Eylül 2009
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Ağustos 2009
Food Science and Technology International, Dergide Hakemlik, Mart 2009
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2009
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2009
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2009
Journal of Food Processing and Preservation, Dergide Hakemlik, Aralık 2008
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science , Dergide Hakemlik, Ekim 2008
Journal of Muscles Foods, Dergide Hakemlik, Ağustos 2008
Journal of FisheriesSciences com, Dergide Hakemlik, Haziran 2008
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2008
Acta Adriatica, Dergide Hakemlik, Mayıs 2008
Journal of Food Quality, Dergide Hakemlik, Mayıs 2008
Turkish Journal of Veterinary Animal Science, Dergide Hakemlik, Mayıs 2008
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science , Dergide Hakemlik, Nisan 2008
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science , Dergide Hakemlik, Nisan 2008
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2008
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2008
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Şubat 2008
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Şubat 2008
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Şubat 2008
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Şubat 2008
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Şubat 2008
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Şubat 2008
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Şubat 2008
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Şubat 2008
Food Science and Technology International, Dergide Hakemlik, Aralık 2007
Journal of Food Quality, Dergide Hakemlik, Eylül 2007
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2007
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science , Dergide Hakemlik, Haziran 2007
Journal of Food Quality, Dergide Hakemlik, Mayıs 2007
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2007
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Nisan 2007
Journal of Muscle Foods, Dergide Hakemlik, Mart 2007
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Şubat 2007
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Şubat 2007
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Şubat 2007
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Şubat 2007
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Şubat 2007
Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Ocak 2007
Food Science and Technology International, Dergide Hakemlik, Eylül 2006
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Eylül 2006
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Temmuz 2006
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Temmuz 2006
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2006
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2006
Food Science and Technology International, Dergide Hakemlik, Mayıs 2006
Journal of the Science of Food and Agriculture, Dergide Hakemlik, Mayıs 2006
FIRAT ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2006
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2006
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2006
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Nisan 2006
Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Mart 2006
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2006
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2006
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Şubat 2006
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Şubat 2006
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Şubat 2006
Food Science and Technology International, Dergide Hakemlik, Ocak 2006
Food Research International, Dergide Hakemlik, Eylül 2005
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ağustos 2005
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2005
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2005
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2005
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Şubat 2005
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2004
Journal of Food Composition and Anlysis, Dergide Hakemlik, Ağustos 2004
Journal of Food Composition and Anlysis, Dergide Hakemlik, Ağustos 2004
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2004
Italian Journal of Food Science, Dergide Hakemlik, Mayıs 2004
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2004
Turkish Journal of Veterinary Animal Science, Dergide Hakemlik, Mayıs 2004
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2004
Journal of Agricultural and Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Mart 2004
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2004
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2004
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2004
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2003
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2003
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Kasım 2003
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ağustos 2003
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Temmuz 2003
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2003
Turkish Journal of Veterinary Animal Science, Dergide Hakemlik, Mayıs 2003
Turkish Journal of Veterinary Animal Science, Dergide Hakemlik, Mayıs 2003
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2003
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2003
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Şubat 2003
Turkish Journal of Veterinary Animal Science, Dergide Hakemlik, Aralık 2002
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2002
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2002
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2002
Turkish Journal of Veterinary Animal Science, Dergide Hakemlik, Ekim 2002
Turkish Journal of Veterinary Animal Science, Dergide Hakemlik, Ekim 2002
Turkish Journal of Veterinary Animal Science, Dergide Hakemlik, Haziran 2002
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2002
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2002
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2002
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Kasım 2001
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2001
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2000
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Temmuz 2000
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2000
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2000
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Kasım 1999
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 1998
Etkinlik Organizasyonu
16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, Ekim 2011
2. Ulusal ALabalık Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, KARAMAN, TÜRKIYE, Haziran 2010
6. Gıda Mühendisleri Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Mayıs 2009
Antalya İli Su Ürünleri Sektöründeki sorunlar ve çözüm önerileri , Düzenleme Kurulu Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, Şubat 2009
First International Congress of Seafood Technology, Bilim Kurulu Üyesi, İZMİR, TÜRKIYE, Mayıs 2008
14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, MUĞLA, TÜRKIYE, Eylül 2007
Sualtı Bilim ve Teknoloji, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Nisan 2007
2. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Workshop, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mart 1997
1. Su Ürünleri avlama ve İşleme Teknolojisi Workshop, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Şubat 1992
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
International Conference on Raw Materials to Processed Foods, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
The first International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, Oturum Başkanı, , KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2013
15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , Oturum Başkanı, RİZE, TÜRKIYE, 2009
XIV. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, Oturum Başkanı, MUĞLA, TÜRKIYE, 2007
XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Oturum Başkanı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2005
2. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Workshop, Oturum Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1997
9. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Oturum Başkanı, ISPARTA, TÜRKIYE, 1997
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 111
Web Of Science H İndeksi : 16
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 659
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Gökoğlu N,Uçak, I., "aşvuru No: 379032 Yay()* "EFFECT OF HIGH HYDROSTATIC PRESSURE ON SENSORY QUALITY OF MARINATED HERRING (CLUPEA HARENGUS)", JOURNAL OF FOOD PROCESSI, TÜBİTAK, Mart 2018
Gökoğlu N,Yatmaz, H.A., "aşvuru No: 379033 Yay()* "Effects of Plant Extract-Sulphide Combinations on Melanosis Inhibition and Quality in Shrimp (Aristeus Antennatus)", INTERNATIONAL JOURNAL , TÜBİTAK, Mart 2018
Gökoğlu N, "şvuru No: 379031 Yay()* "The quality alterations of rainbow trout mince treated with transglutaminase", LWT-FOOD SC, TÜBİTAK, Mart 2018
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Kasım 2014
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Mayıs 2014
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Mart 2013
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Mart 2012
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Nisan 2012
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Mayıs 2010
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Mart 2010
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Şubat 2010
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Nisan 2009
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Nisan 2009
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Mayıs 2008
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Nisan 2008
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Haziran 2007
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Mayıs 2007
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Temmuz 2006
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Mart 2006
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Mart 2006
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Haziran 2005
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Nisan 2005
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Nisan 2004
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Mart 2004
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Mayıs 2004
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Mayıs 2004
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Nisan 2004
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Mart 2004
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Mart 2004
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Ocak 2003
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Nisan 2003
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Mart 2003
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, Akdeniz Üniversitesi , Ağustos 2003
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, Akdeniz Üniversitesi , Mayıs 2002
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Temmuz 2002
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, Akdeniz Üniversitesi , Mayıs 2002
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Mart 2002
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, TÜBİTAK, Mart 2000
Gökoğlu N, "Yayın Teşvik, İstanbul Üniversitesi, Mart 1998
Araştırma Bursu, British Council , Temmuz 1998
Kurs KAtılım Bursu, Mediterranean Agronomic Institute, Eylül 1997
Araştırma Bursu, Deutscher Akademischer Austausch Dienst , Temmuz 1996
Workshop Katılım Bursu, Mediterranean Agronomic Institute, Ekim 1996
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi