Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yurdakul Y., Bayat N., "Amaç Belirlemenin Dinlediğini Anlama Üstündeki Etkisi", EGİTİM VE BİLİM-EDUCATİON AND SCİENCE, vol.42, pp.249-267, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Bayat N., "Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Düzeyleri Ile Akademik Yazma Başarıları Arasındaki Ilişki", Eğitim ve Bilim, vol.39, pp.155-169, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Bayat N., Şekercioğlu G., Bakır S., "Okuduğunu Anlama Ve Fen Başarısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", Eğitim ve Bilim, vol.39, pp.447-455, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Şekercioğlu G., Bayat N., Bakır S., "Fen Maddelerini Anlama Testinin Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi", Eğitim ve Bilim, vol.39, pp.447-455, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Bayat N., "Sürece Dayalı Yazma Yaklaşımının Yazma Başarısı Ve Kaygısı Üstündeki Etkisi", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, pp.1123-1141, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Bayat N., "Ön örgütleyicilerin şiirsel imgelerin anlamlandırılması üstündeki etkililiği", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.7, pp.1147-1154, 2007 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ülper H., Çetinkaya G., Bayat N., "Okuduğunu Anlama Testinin Geliştirilmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.18, pp.175-187, 2017 (Link)
Bayat N., "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Şikayet ve Özür Edimine İlişkin Görünümler", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.41, pp.1-16, 2017 (Link)
Bayat N., Çetinkaya G., "Şiirsel Yapı Açısından Çocuk Şiirleri ", Mediterranean Journal of Humanities, vol.7, pp.67-76, 2017 (Link)
Bayat N., Çetinkaya G., "Türkçe Öğretmen Adaylarının Metaforları Anlama ve Üretme Becerilerinin İncelenmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.31-47, 2016 (Link)
Çetinkaya G., Bayat N., Alaca S., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Sürecinde Yazılı Düzeltme Geribildirimleri ve Öğrencilerin Edimsel Çıkarımları", Akdeniz İnsani Blimler Dergisi, vol.6, pp.85-98, 2016 (Link)
Çetinkaya G., Ülper H., Bayat N., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Ögreten Ögretmenlerin Taslak Metinlere Yönelik Geribildirim Sunma Tercihleri", Aydın Tömer Dil Dergisi, cilt.1, ss.31-46, 2016
Çetinkaya G., Ülper H., Bayat N., "Bağlayıcı Kullanımına İlişkin Yanlışların Çözümlenmesi", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.9, pp.198-213, 2016 (Link)
Bayat N., Yüce S., "Metaforik açımlamanın fen metinlerini anlamaya etkisi", Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.1-14, 2015 (Link)
Bayat N., "Yabancılara Türkçe öğretiminde bağlamlaştırma stratejisinin sözcük öğrenimine etkisi.", International Journal of Human Sciences, vol.12, pp.1440-1458, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Bayat N., Şekercioğlu G., "Defining the psychometric properties of the writing sensitivity scale and analysing writing sensitivity with regard to different variables", International Journal of Language Academy, vol.2, pp.283-301, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Hamzadayı E., Çetinkaya G., Bayat N., "Halikarnas Balıkçısı’Nın Çocuklara Uyarlanan Yapıtlarındaki İletilere Yönelik Bir İçerik Çözümlemesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , vol.7, pp.451-457, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Bayat N., Çetinkaya G., "Tanınırlık Ve Saydamlık Derecesi Bakımından Deyimlerin Anlaşılabilirliği", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, pp.205-232, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Çetinkaya G. , Ülper H. , Bayat N., "Bağlayıcı Testinin Geliştirilmesi Ve Öğrencilerin Bağlayıcı Bilgisinin Çeşitli Değişkenlere Göre Incelenmesi", International Journal of Language Academy, vol.2, pp.88-98, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Bayat N., Ülper H., "Türkçe Öğretmen Adaylarının Dilsel Değer Kavramına Ilişkin Yeterlik Düzeyleri", Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.321-337, 2014 (Link) (Özet)
Bayat N., Çetinkaya G., Hamzadayı E., Ülper H., "Gülen Ada Öyküsünün Göstergebilimsel Çözümlemesi", Tarih Okulu Dergisi , vol.6, pp.351-370, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Bayat N., Bütün B., "Çocukların Görsel Göstergeleri Anlama Düzeyleri", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , cilt.2, ss.344-354, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Bayat N., "Öğretmen Adaylarının Yazılı Anlatımlarında Sözcük Seçimi Ve Sözdizimi Hataları", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , vol.12, pp.116-144, 2013 (Link)
Bayat N., "Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Şiirlerin Şiirbilim Açısından Görünümü Üstüne Bir Inceleme", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Tur, vol.7, pp.325-344, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Bayat N., "Bilişüstü Okuma Stratejileri Kullanım Düzeyi Ile Yazılı Anlatım Becerisi Arasındaki Ilişkiler", NEWWSA, vol.6, pp.925-938, 2011 (Link) (Özet) (Abstract)
Bayat N., "Şiirde Anlatım Ve Içeriğin Dilbilimsel Boyutları", Folklor/Edebiyat, no.61, pp.157-168, 2010
Bayat N., "Türkçe Ve İngilizce Öğretmen Adaylarının Akademik Yazılarında Yapısal Özellikler", Dil Dergisi, ss.48-64, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
Bayat N., "Şema Kuramı Ve Şiirsel Metinlerde Anlamlama", Folklor/Edebiyat, no.55, pp.255-266, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bayat N., Çetinkaya G., "Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları ve Tercihleri", 10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2017, pp.41-41 (Özet)
Ülper H., Bayat N., "Türkçe Eksilti Ölçeğinin Geliştirilmesi ", IV th International Eurasian Educational Research Congress, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.1851-1852 (Link)
Çetinkaya G., Bayat N., "Ortaokul Kurumlarının Okuryazarlık Ortamlarına İlişkin Görünümler", 10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2017, ss.71-71 (Özet)
Çetinkaya G., Bayat N., "Dil Öğretimi ve Çıkartmalı İşlem", 3. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Bakü, AZERBAYCAN, 25-27 Mayıs 2016, vol.1, pp.239-242
Bayat N., Ülper H., "Türkçe öğretmen adaylarının sözlü ve yazılı metinlerinin eksiltili yapılar açısından karşılaştırılması", 8. Uluslararasi Türkçenin Eğitimi - Öğretimi Kurultayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, pp.133-133
Bayat N., Çetin M., Temizkol Ş., "Children’S Levels Of Comprehending Connectives", 5.th world conference on learning, teaching and educational leadership (WCLTA-2014), Prague, CEK CUM., 29-30 Ekim 2014, pp.79-87
Bayat N., Oruçoğlu S., "Bağbozumu Şarkıları’nda anlamsal yapı", 17. Altın Portakal Şiir Ödülü Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Şubat 2014, pp.82-104
Şekercioğlu G., Bayat N., "The Invariance Of Writing Sensitivity Scale’S Factor Structure And Population Heterogenity", 5.th world conference on learning, teaching and educational leadership (WCLTA-2014), Prague, CEK CUM., 29-30 Ekim 2014, pp.56-56
Bayat N., "A Study On The Use Of Speech Acts", Akdeniz Language Studies Conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2012, pp.213-221 (Link)
Bayat N., Yurdakul Y., "The Degree Of Textuality In Speech Of Six-Year-Old Children", 5th. World Conference on Educational Sciences-WCES, 2013, Rome, ITALYA, 1-4 Şubat 2012, pp.3874-3879 (Link)
Bayat N., "Teacher’S Viewpoints And Perception Of Needs For Professional Collaboration", North American Chapter-World Council for Curriculum and Instruction (NAC-WCCI) Interdisciplinary Education Conference, Austin, Texas, ABD, 26-28 Ekim 2011, pp.5-5
Bayat N., "Edebiyat Sanatının Dil Yapısı Ve ‘Çocuk Edebiyatı’ Kavramı", 6. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2009, pp.22-23
Bayat N., "Anadili Öğretimine Ilişkin Derslerde Şiirsel Metinlerin Kullanımı", Proceedings of International Conference on Educational Science, ICES’08, Famagusta, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 25-25 Haziran 2008, pp.236-240
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bayat N., "Yapılandırmacılık", Okumaya Genel Bir Bakış, Doç.Dr. Hakan ÜLPER, Ed., Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.63-96, 2017
Bayat N., "Sözcük Bilgisi ile Yazma Duyarlılığı Arasındaki İlişki", II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (ISMS), Abidin Temizer - Sevilay Özer, Ed., Gece Kitaplığı, Ankara, ss.97-116, 2017 (Link)
Bayat N., "2000'li yıllar şiiri", 2000'ler Şiiri Antolojisi. Şiir Değerlendirme İnceleme , Cenk Gündoğdu, Ed., Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, ss.343-355, 2016 (Link)
Bayat N., Ülper H., "Content Characteristics Of Science And Nature Boks For Children", in: Multidisciplinary Perspectives on Education, Hasan Arslan, Georgeta Rata, Ercan Kocayörük, Mehmet Ali İçbay, Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.31-38, 2014
Bayat N., "Türkçe Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Iletişim Becerilerindeki Stratejiler", Türkçe Eğitiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar, K. İşeri, G. Çetinkaya, T. Çelik, S. Demirgüneş, T. Daşöz, Y. Gençer., Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.57-69, 2014
Bayat N., Ed., "Şiirin Ortak Paydası Ii: Kuram Ve Çözümlemeler", İkaros Yayınları, İSTANBUL, 2010
Bayat N., Ed., "Şiirin Ortak Paydası I: Şiirbilime Giriş", İkaros yayınları, İSTANBUL, 2010
DİĞER YAYINLAR
Bayat N., ""Sanat ve toplumsal etki". Edebiyatta Üç Nokta, Sayı: 13", Diger, ss.56-58, 2014
Bayat N., ""Şiirsel Süreç". Edebiyatta Üç Nokta, Sayı:11 ", Diger, ss.58-61, 2013
Bayat N., ""Şiirsel Politika, Politize Şiir". Evrensel Kültür, Sayı:257", Diger, ss.28-31, 2013
Bayat N., ""‘Aydın’ Kavramı ve Edebiyat". Edebiyatta Üç Nokta, Sayı: 9", Diger, ss.41-43, 2013
Bayat N., ""Şiir ve Eleştiri". Evrensel Kültür, Sayı: 252", Diger, ss.76-78, 2012
Bayat N., ""Muhafazakar Sanat", Edebiyatta Üç Nokta, Sayı: 8", Diger, ss.33-35, 2012
Bayat N., ""Şiir Taşınıyor mu?", Edebiyatta Üç Nokta, Sayı: 7", Diger, ss.40-42, 2012
Bayat N., ""Şiir ve Özne", Evrensel Kültür, Sayı: 247", Diger, ss.14-16, 2012
Bayat N., ""Şiire Ulaşmada Bilimsel Yol: Şiirin Ortak Paydası". Hürriyet Gösteri, Sayı: 305", Diger, ss.80-81, 2011
Bayat N., ""Çeviriyle Çevrimiçi Olmak...", Ç.N. Çeviri Edebiyatı, Sayı: 10 ", Diger, ss.54-59, 2010
Bayat N., ""Bir Meta: Şiir". Edebiyatta Üç Nokta, sayı: 3", Diger, ss.49-50, 2010
Bayat N., ""Yazın ve Yazınsal İşler". Eliz Edebiyat, Sayı: 1", Diger, ss.2-4, 2009
Bayat N., ""Düzanlatım Şiiri ve Şükrü Erbaş’ın Hazırlık’ı". Sonra Edebiyat, Sayı: 5", Diger, ss.74-78, 2008
Bayat N., ""Şiir Defteri". Varlık Kitap Eki", Diger, ss.17-18, 2008
Bayat N., ""Gramerin şiiri, şiirin grameri". (R. Jakobson'dan çeviri), Varlık, Sayı: 112479", Diger, ss.63-69, 2007
Bayat N., ""Şiirsel İmge ve ‘Eylül’ Şiirinin İmge Yapısı". Sonra Edebiyat, Sayı: 1", Diger, ss.49-52, 2007
Bayat N., ""Şiir ve Simetri". Sonra Edebiyat, Sayı: 2", Diger, ss.29-32, 2007
Bayat N., ""Şiir ve Dil Göstergesi". Sonra Edebiyat, Sayı: 3", Diger, ss.30-35, 2007
Bayat N., ""Şiir Kültürü". Edebiyatta Üç Nokta, Sayı:6/9", Diger, ss.64-66, 2007
Bayat N., ""Dergilerdeki Dosyacılık Üzerine". Sonra Edebiyat, Sayı: 4", Diger, ss.57-60, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi