Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 2015-2019
Yüksek Lisans, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 2013-2015
Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 1999-2003
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Pozitif Liderlik Modeli", BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Kasım, 2019.
Yüksek Lisans, "Y Kuşağı Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Okul Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma", SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME Temmuz, 2015.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi