Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. NAMIK KEMAL SÖNMEZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Fakültesi
Bölüm : Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Ana Bilm Dalı : Uzaktan Algılama
Sabit Telefon : +90 242 3101727
E Posta Adresi : nksonmezakdeniz.edu.tr
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/nksonmez/cv | http://uzay.fen.akdeniz.edu.tr/doc-dr-namik-kemal-sonmez
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü
Eğitim Bilgileri
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Toprak ve Bitki Besleme, 1996-2004
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Toprak ve Bitki Besleme, 1993-1996
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Toprak ve Bitki Besleme, 1988-1992
Yaptığı Tezler
Doktora, "Determination of Relationships Between Chlorophyll Content and Canopy Reflectance in Washington Navel Orange Trees (Citrus Sinensis (L.) Osbeck) with Remote Sensing Technologies", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Taoprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Ocak, 2004.
Yüksek Lisans, "Determinatİon of The Spectral Characteristics and Aerial Distrubiton of Wheat Plant Grown in Antalya Region with The Landsat-5 TM Satellite Data", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Toprak ve Bitki Besleme Ekim, 1996.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Toprak Koruma Projesi Eğitim ve Sertifikasyon Programı , TUGEM, 2007
Theory and Application of Laser Scanning , ISPRS Summer School, 2007
Temel CBS (GIS) Bilgileri ve Uygulamalara Örnekler, İSTANBUL/ TÜRKİYE, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi. Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü, 2003
Nükleer Tekniklerin Tarımda Uygulanması, ANTALYA/TURKIYE, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. , 2002
Agroechlg.Charact.Res.Manag.: Use of GIS, RS and Modelling, CHEAM, 2000
Araştırma Alanları
Diğer
Diğer
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi
Uzaktan Algılama
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Web Of Science Araştırma Alanları
Multidisciplinary Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2012 - 2015
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2010 - 2012
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2008 - 2010
Uzman, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2004 - 2008
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1993 - 2000
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yüksekokul Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu, , 01.09.2016 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi, , 15.08.2013 - 15.03.2014
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi, , 30.05.2012 - 15.03.2014
Merkez Müdürlüğü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 01.01.2009 - 15.03.2014
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, G.Arslan, "Farklı Tuzluluk Düzeyine Sahip Sulama Sularının Biber Bitkisinin Gelişimine Etkisinin Spektroradyometrik Ölçümlerle Belirlenme Olanaklarının Araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Selim S., Sönmez N.K., Çoşlu M., Onur I., "Semi-automatic Tree Detection from Images of Unmanned Aerial Vehicle Using Object-Based Image Analysis Method", PHOTONIRVACHAK-JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, vol.1, pp.1-8, 2018 (Link)
Altunbaş S., Gözukara G., Sönmez N.K., Maltaş A.Ş., Kaplan M., "Relationship Between Spectral Reflectance and Plant Nutrient element-Chlorophyll Content in Lettuce (Lactuca Satıva L.) Growing", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.3624-3632, 2018 (Abstract)
Altunbaş S., Sönmez N.K., Gözükara G., Maltaş A.Ş., Kaplan M., "Relationship Between Solid-Liquid OrganicFertilization and Spectral Reflectance in Lettuce (Lactuca Satıva L.) Growing", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.5355-5362, 2018
Sönmez N.K., Slater B., "Measuring Intensity of Tillage and Plant Residue Cover Using Remote Sensing", EUROPEAN JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol.49, pp.121-135, 2016
Sönmez N.K., Aslan G.E., Kurunç A., "Farklı Tuz Stresi Altındaki Domates Bitkisinin Spektral Yansıma İlişkileri", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.21, pp.585-595, 2015
Sönmez N.K., Onur I., Altunbaş S., "Determining Natural And Cultural Changes Around Wetlands By Means Of Remote Sensing Techniques: A Case Study In Egirdir Lake", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, pp.244-249, 2015
Sönmez N.K., Onur I., "Monitoring Of Land Use And Land Cover Changes By Using Fuzzy Supervised Classification Method: A Case Study Of Antalya, Turkey", Journal of Food, Agriculture & Environment , vol.3, pp.963-967, 2012
Kurunç A., Erşahin S., Yetkin Uz B. , Sönmez N.K., Uz İ., Kaman H., et al., "Identification Of Nitrate Leaching Hotspots In A Large Area With Contrasting Soil Texture And Management ", Agricultural Water Management, vol.1, pp.1013-1019, 2011
Kaman H., Kurunç A., Sönmez N.K., Çetin M., Yetkin Uz B. , Aslan G.E., "Preliminary Investigation Of Seawater Intrusion Into Inland Through Acisu Creek In Antalya, Turkey", Journal of Food, Agriculture & Environment, vol.9, pp.612-617, 2011
Kaplan M., Sönmez S., Sönmez N.K., Kaya H., "Influence Of Copper And Sulphur Applications On The Growth And Nutrient Contents Of Tomato Plants", Journal of Food, Agriculture & Environment, vol.8, pp.728-732, 2010
Sönmez N.K., Onur I., Sari M., Maktav D., "Monitoring Changes In Land Cover/Use By Corine Methodology Using Aerial Photographs And Ikonos Satellite Images: A Case Study For Kemer, Antalya, Turkey", International Journal of Remote Sensing, vol.7, pp.1771-1778, 2009
Onur I., Maktav D., Sari M., Sönmez N.K., "Change Detection Of Land Cover And Land Use Using Remote Sensing And Gis: A Case Study In Kemer, Turkey", International Journal of Remote Sensing, vol.7, pp.1749-1757, 2009
Sönmez N.K., Emekli Y., Sari M., Baştuğ R., "Relationship between spectral reflectance and water stress conditions of Bermuda grass (Cynodon dactylon L.)", NEW ZEALAND JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.51, pp.223-233, 2008
Sönmez N.K., Sari M., Sönmez S., "Relationship Between Mineral Contents And Canopy Reflectance In Washington Navel Orange Trees (Citrus Sinensis L. Osbeck)", Asian Journal of Chemistry, vol.20, pp.4760-4772, 2008
Sönmez N.K., Sari M., "Monitoring Land Use Change In The West Mediterranean Region Of Turkey: A Case Study On Antalya-Turkey Coast", Fresenius Environmental Bulletin, vol.11, pp.1325-1330, 2007
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., Uz İ., "Effect Of Soil Copper And Foliar Copper Applications On Micronutrient Contents Of Tomato Plants", Asian Journal of Chemistry, vol.19, pp.3929-3940, 2007
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., Uz İ., "Effect Of Soil Copper And Foliar Copper Applications On Macronutrient Contents Of Tomato Plants", Asian Journal of Chemistry, vol.19, pp.5372-5384, 2007
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., Uz İ., "Effect of both soil copper applications and foliar copper application frequencies on macronutrients contents of tomato plants", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.19, pp.5372-5384, 2007
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., Uz İ., "High Level Of Copper Application To Soil And Leaves Reduce The Growth And Yield Of Tomato Plants", Scientia Agricola, vol.63, pp.213-218, 2006
Sari M., Sönmez N.K., Karaca M., "Relationship Between Chlorophyll Content And Canopy Reflectance In Washington Navel Orange Trees (Citrus Sinensis (L.) Osbeck)", Pakistan Journal of.Botany, vol.4, pp.1093-1102, 2005
Sari M., Sönmez N.K., Kürklü A., "Determination Of Seasonal Variations In Solar Energy Utilization By The Leaves Of Washington Navel Orange Trees (Citrus Sinensis L. Osbeck)", International Journal of Remote Sensing, vol.15, pp.3295-3307, 2005
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Demir N., Sönmez N.K., Akar T., Ünal S., "Automated Measurement of Plant Height of Wheat Genotypes Using a DSM Derived from UAV Imagery", MDPI Proceedings, vol.2, pp.350-350, 2018 (Link)
Selim S., Sönmez N.K., "Route Planning Based on Geographical Information Systems: Idebessoss Ancient City in Lycia, Antalya/TURKEY", Turkish Journal of Forestry, vol.18, pp.302-308, 2017 (Link)
Selim S., Çoşlu M., Sönmez N.K., Karakuş N., "Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanallarında Kıyı Kenar Çizgisinin UA ve CBS Teknikleri ile Belirlenmesi, Alanda Karşılaşılan Sorunlar", Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, cilt.20, ss.254-260, 2016 (Link)
Selim S., Sönmez N.K., "Sığla (Liquidambar orientalis Miller ) Popülasyonları Dağılımının CBS ile Belirlenmesi ve Habitat Kalitesinin Peyzaj Metrikleri Kullanılarak Değerlendirilmesi; Muğla Köyceğiz Örneği", Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol.12, pp.30-38, 2015 (Link)
Sönmez S., Orman Ş., Çıtak S., Kocabaş I., Kalkan H. , Üras D.S., et al., "Kumluca Ve Finike Yöreleri Turunçgil Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.27, ss.51-59, 2014
Kaman H., Kurunç A., Çetin M., Sönmez N.K., "Elektromanyetik Teknik Kullanılarak Toprak Tuzluluğunun Belirlenmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.5, ss.61-63, 2012
Sari M., Altunbaş S., Sönmez N.K., "Aksu Araştırma Ve Uygulama Alanının Ideal Arazi Kullanım Planlaması", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.61-69, 2010
Sari M., Sönmez N.K., Altunbaş S., "Aksu Araştırma Ve Uygulama İstasyonu Topraklarının Morfolojik, Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri ", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.2, 2009
Sönmez N.K., Sari M., Aksoy E., "Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Ve Toprak Koruma Planının Oluşturulması: Antalya-Altınova Örneği", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.11-22, 2007
Sari M., Sönmez N.K., Yıldıran M., "Pamuk Bitkisinin Kantitatif Spektral Özelliklerinin Ve Alansal Dağılımının Uydu Verileri İle Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.1-10, 2007
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., Uz İ., "Topraktan Yapılan Bakır Uygulamalarının Toprak Ph Sı Ve Bitki Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.151-158, 2006
Sönmez N.K., Sari M., "Use Of Remote Sensing And Geographic Information System Technologıes For The Developing Greenhouse Databases", Journal of Agriculture and Forestry, vol.6, pp.413-420, 2006
Sönmez N.K., Sari M., Demirtaş E.I., Altunbaş S., "Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Farklı Toprak Derecelendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.425-435, 2005
Sönmez N.K., Sari M., "Verim Tahmini Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar, Uzaktan Algılama Ve Agrometeorolojik Yöntemler", Derim, cilt.2, ss.5-18, 2004
Sönmez N.K., Sari M., "Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Esasları Ve Uygulama Alanları", Derim, cilt.1, ss.54-68, 2004
Sari M., Demirtaş E.I., Sönmez N.K., Altunbaş S., "Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Toprak Derecelendirme Çalışmalarına Yeni Bir Yaklaşım", Derim, cilt.1, ss.19-26, 2003
Sari M., Altunbaş S., Sönmez N.K., Emrahoğlu E.I., "Farklı Fizyografik Üniteler Üzerinde Yeralan Eski Manay Göl Alanı Topraklarının Özellikleri Ve Potansiyel Üretkenlikleri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.7-17, 2003
Sönmez N.K., Sari M., "Uzaktan Algılama Temel Prensipleri Ve Uygulama Alanları", Derim, cilt.2, ss.16-30, 2002
Sönmez N.K., Sari M., "Sayısal Uydu Verileri İle Batı Akdeniz Bölgesinde Buğday Bitkisinin Spektral Özelliklerinin Ve Alansal Dağılımının Belirlenmesi", Turkish Journal of.Agriculture and Forestry, vol.4, pp.929-934, 1999
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Onur I., Sönmez N.K., Çoşlu M., "EVALUATION OF VEGETATION COVER BY SUPERVISED CLASSIFICATION AND FOUR VEGETATION INDICES WITH SENTINEL 2 IMAGE OF KEMER IN ANTALYA, TURKEY", International Academic Research Congress, , , vol.1, pp.1993-2000
Türkkan H.R., Sönmez N.K., Çoşlu M., "DETERMINATION OF TIME CHANGES IN THE SURFACE OF BURDUR LAKEWITH DIFFERENT REMOTE SENSING TECHNIQUES", International Academic research Congress, TÜRKIYE, , vol.1, pp.2140-2147
Onur I., Sönmez N.K., Türkkan H.R., "CHANGE DETECTION BY USING MULTI-TEMPORAL REMOTELY SENSED IMAGERY: A CASE STUDY IN ALANYA, TURKEY", International Research Congress, TÜRKIYE, , vol.1, pp.2173-2179
Çoşlu M., Sönmez N.K., Türkkan H.R., "ANALYSIS OF FOREST FIRE WITH REMOTE SENSING AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS", International Academic Research Congress, TÜRKIYE, , vol.1, pp.1827-1834
Demir N., Sönmez N.K., Akar T., Ünal S., "AUTOMATED MEASUREMENT OF PLANT HEIGHT OF WHEAT GENOTYPES USING A DSM DERIVED FROM UAV IMAGERY", 2nd International Electronic Conference on Remote Sensing, Selanik, YUNANISTAN, 5-12 Nisan 2018, pp.XX-XX (Link)
Sönmez N.K., Sönmez S., Çoşlu M., Türkkan H.R., "DETERMINATION OF APPROPRIATE AREAS OF APPLE (MALUS DOMESTICA) CULTIVATION WITH AHP AND GIS TECHNIQUES", . International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, BUDAPEŞTE, MACARISTAN, , vol.1, pp.130-138
Karakaş M.C., Aslan G.E., Kurunç A., Sönmez N.K., "Estimation of Yield in Sweet Potato Varieties with Using Spectral Indices", 1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, ,
Gözükara G., Altunbaş S., Maltaş A.Ş., Sönmez N.K., Kaplan M., "Relationship Between Organic Fertilization and Spectral Reflectance in the VNIR region in Lettuce (Lactuca sativa L.) Growing", International Conferance on Agriculture, Forest, Food Scıences and Technologies, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Nisan 2018, pp.500-500
Türkkan H.R., Sönmez N.K., Çoşlu M., "DETERMINATION OF GROUNDWATER DEPOSIT AND WATER ANALYSIS BY SPATIAL STATISTICAL METHODS KORKUTELİ-ANTALYA EXAMPLE", International Academic Research Congress, TÜRKIYE, , vol.1, pp.2356-2363
Selim S., Sönmez N.K., Çoşlu M. , Onur I., "Determination of the ecological connectivity between landscape patches obtained using the knowledge engineer (expert) classification technique ", SPIE Remote Sensing, Varşova, POLONYA, 11-14 Eylül 2017, pp.1-9 (Link)
Selim S., Sönmez N.K., Çoşlu M., "İnsansız Hava Araçları ile Alınan Görüntülerin Kalitesini Etkileyen Faktörler", International Academic Research Congress 2017, Antalya, TÜRKIYE, , pp.1073-1080
Sönmez N.K., Türkkan H.R., Selim S., "Yıllık Yağışların Yersel Değişimlerinin Jeoistatistiksel Yöntemle Belirlenmesi ve CBS Tabanlı Analizi Antalya Örneği", International Academic Research Congress 2017, Antalya, TÜRKIYE, , pp.1081-1089
Aslan N., Koç San D., Sönmez N.K., Çoşlu M., "COMPARISON OF LANDSAT 8 OLI AND SENTINEL-2A MSI SATELLITE IMAGES FOR LAND USE/LANDCOVER CLASSIFICATION", II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS, Antalya, TÜRKIYE, , vol.1, pp.604-604
Selim S., Sönmez N.K., Çoşlu M., "İnsansız Hava Araçları (İha) İle Alınan Görüntülerin Kalitesini Etkileyen Faktörler ", International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Kasım 2017, pp.1073-1080
Selim S., Sönmez N.K., Çoşlu M. , "İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Alınan Görüntülerin Kalitesini Etkileyen Faktörler", II. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.675-675
Sönmez N.K., Turkkan H.R., Selim S., "Yıllık Yağışların Yersel Değişimlerinin Jeoistatistiksel Yöntemle Belirlenmesi ve CBS Tabanlı Analizi; Antalya Örneği ", International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.1081-1089
Çoşlu M., Sönmez N.K., Koç San D., Aslan N., "EVALUATION OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR OBJECT-BASED LAND USE/LAND COVERMAPPING FROM SENTINEL-2A MSI IMAGES", II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, , vol.1, pp.605-605
Selim S., Sönmez N.K., Çoşlu M. , Onur I., "Semi-automatic tree detection from images of unmanned aerial vehicle using object-based image analysis method", SPIE Remote Sensing, Varşova, POLONYA, 11-14 Eylül 2017, pp.9-9
Sönmez N.K., Selim S., Türkkan H.R., Onur I., "Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Arazi Örtüsü Değişiminin UA ve CBS ile Belirlenmesi ", 1st International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, vol.1, pp.718-724 (Link)
Sönmez N.K., "Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikleri Kullanılarak İtfaiye İstasyonlarının Ulaşabilirliğinin Analizi", VI. UZAL-CBS Sempozyumu, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.611-618
Sönmez N.K., Sönmez S., Selçuk H.T., "Spatial Variation of Nitrogen Phosphorus and Potassium Contents of Tomato Solanum Lycopersicum L Plants Grown in Greenhouses Springs in Elmali Antalya Region", 18th International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering, ,
Sönmez N.K., Sönmez S., Turkkan H.R., Selçuk H.T., "Spatial Variation of Nitrogen, Phosphorus and Potassium Contents of Tomato (Solanum Lycopersicum L.) Plants Grown in Greenhouses (Springs) in Elmali-Antalya Region", 18th International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering, Paris, FRANSA, 29-30 Aralık 2016, pp.3456-3456
Sönmez N.K., Selim S., Türkkan H.R., Onur I., "GAZİPAŞA-ALANYA BÖLGESİNDE 2004-2016 YILLARI ARASINDAKİ MUZ EKİLİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMLERİNİN UA VE CBS İLE BELİRLENMESİ", VI. UZAL-CBS Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, cilt.1, ss.650-660 (Link)
Coslu M. , Sönmez N.K., Koç San D., "Object-Based Greenhouse Classification from High Resolution Satellite Imagery: a Case Study Antalya-Turkey", XXIII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Prag, CEK CUM., 12-19 Temmuz 2016, vol. XLI-B7, pp.183-187 (Link)
Koç San D., Sönmez N.K., "Plastic and Glass Greenhouses Detection and Delineation from WORLDVIEW-2 Satellite Imagery", XXIII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Prag, CEK CUM., 12-19 Temmuz 2016, vol.XLI-B7, pp.257-262 (Link)
Sönmez N.K., Yetgin Uz B., Sönmez S., Orman Ş., Yilmaz E., Kaplan M., "Kumluca ve Finike Yöresindeki Turunçgil Bahçelerinin Besin Maddesi İçeriklerinin Uzaysal Dağılımları", Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.213-213
Aslan G.E., Sönmez N.K., "Relationship Between Spectral Reflectance And Different Salt Stres Conditions Of Pepper", 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bişkek, KIRGIZISTAN, 1 Ekim 2013 - 3 Ekim 2014, pp.1373-1380
Sönmez N.K., Okturen Asri F., Sönmez S., "Effects Of The Different Levels Of Potassium And Iron Applications To Energy Use Of Tomato Plants", International Conference Plant Growth, Nutrition and Environment Interactions, AVUSTRALYA, 18-21 Şubat 2012
Sönmez N.K., Yetgin Uz B., Sönmez S., Orman Ş., Çıtak S., Kocabaş I., et al., "Spatial Variation Of Zn Content Of Citrus Orchards In Kumluca And Finike Regions", 8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, pp.266-271
Yetgin Uz B., Erşahin S., Kurunç A., Sönmez N.K., Uz İ., Kaman H., et al., "Spacial Variability Of Nitrate Leaching Variables In Serik Plain (Antalya)", 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, vol.3, pp.113-120
Kurunç A., Erşahin S., Uz B., Sönmez N.K., Uz İ., Kaman H., et al., "Identification Of Nitrate Leaching Hot Spots In A Large Area With Contrasting Soil Texture And Management", International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”, TÜRKIYE, 26-28 May 2010, pp.1013-1019
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., "Effects Of Increasing Level Of Copper And Sulphur Applications On Soil Ph And Nutrient Contents Of Soil", International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2010, pp.1104-1110
Kurunç A., Sönmez N.K., Erşahin S., Uz B., Kaman H., Uz İ., et al., "Antalya Köprüçay Sulamasının Tabansuyuna Etkisinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi", I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 2010, ss.342-352
Erşahin S., Kurunç A., Sönmez N.K., Uz B., Kaman H., Uz İ., et al., "Spatial Variation Of Some Physical And Chemical Properties Of Soils In Serik Plain", International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, TÜRKIYE, 26-28 May 2010, pp.106-115
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., "Farklı Miktarlarda Uygulanan Bakır Sülfat Ve Kükürt Uygulamalarının Toprak Ph'Sı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi", 4.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, - , cilt.1, ss.827-833
Sari M., Sönmez N.K., Aksoy E., Tunç A.E., "Integration Of Remote Sensing Data With Geographic Information Technologies In Agricultural Land Management: A Case Study Of Antalya", Proc. 6th Int. Symposium Agro Environ, Kuşadası, TÜRKIYE, 24 Nisan -1 Mayıs2008, vol.1, pp.236-243
Sönmez N.K., Aydemir S., Çullu M.A., Sari M., "Determination Of Soil Salinity By Using Geographic Information System (Gis) And Remote Sensing Techniques", International Soil Meeting (ISM) on Soils Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology, TÜRKIYE, 2006, vol.1, pp.361-368
Kitap ve Kitap Bölümleri
Selim S., Çoşlu M. , Sönmez N.K., "ERİŞİLEBİLİRLİK ANALİZİ: ZAMAN VE MEKÂN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASINDA CBS TABANLI MEKÂNSAL ERİŞİM PLANLAMASI", Mühendislik ve Mimarlık Çalışmaları, Çiftçi, N., Yanar, Y., Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.1-8, 2018 (Link)
Aslan N., Çoşlu M., Aslan N., Türkkan H.R., Çoşlu M., Koç San D., et al., "NAR (PUNICA GRANATUM) YETİŞTİRİCİLİĞİNE UYGUN ALANLARIN AHP VE CBS TEKNİKLERİ İLE BELİRLENMESİ", MÜHENDİSLİK VE MIMARLIK ÇALISMALARI , 2018, Nizamettin ÇİFTÇİ, Yusuf YANAR, Ed., Çizgi Kitabevi, ss.157-165, 2018
Sönmez N.K., Çoşlu M., Selim S., "Farklı Çözünürlüklerdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) Görüntülerinin Nesne Tabanlı Sınıflandırma Sonuçlarına Etkileri", Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları , Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Ed.,, Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, ss.57-64, 2017
Aslan N., Koç San D., Sönmez N.K., Çoşlu M. , "Landsat-8 Ve Sentinel-2a Uydu Görüntülerinin Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü Sınıflandırma Performanslarının Karşılaştırılması", Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları, Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Ed., Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, ss.65-70, 2017
Çoşlu M. , Sönmez N.K., Koç San D., Aslan N., "Sentinel-2a Görüntülerinden Nesne Tabanlı Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü Haritalamasında Makine Öğrenme Algoritmalarının Değerlendirilmesi", Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları, Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Ed., Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, ss.71-76, 2017
Çoşlu M. , Selim S., Sönmez N.K., Koç San D., "Network Analysis; Accessibility to Hospitals with Remote sensing and Geographic Information Systems Techniques: A Case Study of Konyaaltı, Antalya-Turkey", in: Recent Advances in Health Sciences, A. Adil Çamlı, Bilal AK, Ramiz Arabacı, Recep EFE, Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.640-647, 2016
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"İnsansız Hava Aracı Üzerinde Taşınan Farklı Algılayıcılar ve Yersel Hiperspektral Veriler İle Yazlık Ekmeklik Buğdayın Verim ve Kalite Parametrelerinin Tahmini", TÜBITAK Projesi, 217O252, Yönetici, Devam Ediyor
"Nesne Tabanlı Görüntü Analizi Yöntemi OBIA İle Antalya İli Aksu İlçesi Arazi Örtü Tiplerinin Değerlendirilmesi ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-1911, Yönetici, 2017
"Sulama Suyu ve Tuzluluk Stresinin Tatlı Patates Çeşitlerinde Büyüme Verim ve Kalite Parametrelerine Etkisinin Belirlenmesi ve Stres Koşullarında Bitki Enerji Kullanımının Hiperspektral Ölçümlerle İlişkilendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-2581, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Elmalı-Finike ormanlarında kurtların (Canis lupus) habitat tercihi ve üzerindeki baskının belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 194200, Araştırmacı, 2017
Patetnt, Faydalı Model ve Tescil Belgeleri
Sönmez N,Mustafa Sarı, ,Selim Yaman Duruman, Ömer Faruk Koman, "Ynteraktif tarymsal kayyt terminali", TÜRKIYE, Patent, 2008 03684, Nisan 2011
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Yardimci Editör, 01.01.2010 - 01.03.2014
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Türkiye Toprak İlmi Derneği, , Üye, 01.01.1994 - Devam Ediyor
Ödüller ve Burslar
Remote Sensing and GIS application in Natural Resources and Development of Tools to Measure Soil Tillage and Intensity of Plant Residues Using Remote Sensing Imagery, TUBITAK BIDEB 2219-OHIO STATE UNIVERSITY, USA. 1 YEAR, Mart 2013
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi