Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Mencet Yelboğa M.N., "LCA Analysis of Greenhouse Tomato Producers’ Waste Disposal Methods: A Study Case in Turkey", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, no.3, pp.1-1, 2020
Sayin C., Mencet M.N., Karaman S., "The roles of milk collection centers in milk distribution channels in Turkey: A case study of Antalya", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, pp.174-180, 2011
Sayin C., Emre Y., Mencet M.N., Karaman S., Taşcioğlu Y., "Analysis of Factors Affecting Fish Purchasing Decisions of the Household: Antalya District Case", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.1689-1695, 2010
Sayin C., Mencet M.N., Ozkan B., "Assessing of energy policies based on Turkish agriculture: current status and some implications", ENERGY POLICY, vol.33, pp.2361-2373, 2005
Sayin C., Robin B., Mencet M.N., Özkan B., "The Organic Farming Movement In Turkey", HORTTECHNOLOGY, no.4, pp.864-871, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Mencet Yelboğa M.N., Sayin C., "Evaluation climate variability from rainfall and temperature: insight from Niamey and Maradi in Niger", Ibternational Journal of Enviromental Trends, vol.3, pp.60-73, 2019
Mencet Yelboğa M.N., Sayin C., Ceylan R.F., "Impact of national agricultural trade policies on food self-sufficiency:Case of selected products in Niger", Derim, cilt.36, ss.46-53, 2019
Istaitih Y., Mencet Yelboğa M.N., "SWOT analysis of small ruminants production in West Bank-Palestine ", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.31, no.1, ss.255-259, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Mencet Yelboğa M.N., Sayin C., Ceylan R.F., Özalp M., İlbasmiş E., Sav O., "ANTALYA İLİ SERACILIK İŞLETMELERİNDE VERGİLENDİRME ALGISININ VERGİLENDİRİLME DÜZEY VE USULÜ İLE KAR ETKİNSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ", Mediterranean Agricultural Sciences (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.31, ss.261-267, 2018
Mencet Yelboğa M.N., Sayin C., Eryiğit F.D. , "TÜRKİYE’DE TURUNÇGİL ÜRETİMİNDE İÇ TİCARET HADLERİ INTERNAL TERMS OF TRADE FOR CITRUS PRODUCTION IN TURKEY", Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, cilt.53, no.1, ss.881-888, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Mencet Yelboğa M.N., Sayin C., Koçak A., "Greenhouse Production System Choices: Is Modern Technology Better for Environment? Case Study from Turkey", Research Journal of Agriculture, no.2, pp.25-28, 2018
Istaitih Y., Mencet Yelboğa M.N., "Analysis of the Socio-Economic Constraints of Small Ruminants’ Production in West Bank-Palestine", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.6, ss.1751-1754, 2018 (Link) (Abstract)
Mencet Yelboğa M.N., Sayin C., Ceylan R.F., Özalp M., İlbasmış E., Sav O. , "Antalya ili seracılık işletmelerinde vergilendirme algısının vergilendirilme düzey ve usulü ile kar etkinsizliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi", MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES, vol.31, pp.261-267, 2018 (Link)
Ceylan R.F., Sayin C., Mencet Yelboğa M.N., Özalp M., İlbasmiş E., Sav O. , "Land Ownership and Profitability of Greenhouse Production: Antalya Case", Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, pp.930-935, 2018 (Link)
Ceylan R.F., Sayin C., Mencet Yelboğa M.N., Özalp M., İlbasmiş E., Sav O., "LAND OWNERSHIP AND PROFITABILITY OF GREENHOUSE PRODUCTION: ANTALYA CASE", Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.6, ss.630-635, 2018 (Link)
Sayin C., Ceylan R.F., Mencet Yelboğa M.N., Özalp M., İlbasmiş E., Sav O. , "TAXATION IN AGRICULTURAL MARKETS ANTALYA GREENHOUSE PRODUCTION", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - ICEBSS Özel Sayı, cilt.18, ss.334-345, 2017 (Link)
Sayin C., Ceylan R.F., Mencet Yelboğa M.N., Özalp M., İlbasmiş E., Sav O., "IMPACT OF TAXATION ON PRICE FORMATION IN AGRICULTURAL MARKETS: EXAMPLE FROM ANTALYA GREENHOUSE PRODUCTION", Journal of Agricultural Science, vol.9, pp.120-130, 2017 (Link)
Mencet M.N., Sayin C., Karaman S., "Economic analysis integration to life cycle assessment: agricultural case from Turkey", Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, cilt.3, no.1, ss.30-39, 2014
Sayin C., Emre Y., Taşcioğlu Y., Akpinar M.G., Mencet M.N., Kiştin F., "Household Fish Consumption Tendency In Antalya Province", Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture, vol.1, pp.79-84, 2014 (Link)
Istaitih Y., Mencet M.N., "Agricultural Water Management Policies under Scarcities In West bank and Gaza strip, Palestine ", United States of America Research Journal (USARJ), vol.1, no.2, pp.32-38, 2014 (Link)
Mencet M.N., Sayin C., "Antalya İlinde Serada Domates Üretiminde Gübre Kullanımının Yaşamsal Döngü Analizi", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (E.A:Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Derg.), no.1, ss.1-7, 2013
Sayin C., Karaman S., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "Antalya İlinde Süt Arz Zincirinde Pazarlama Marjları", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.95-99, 2011
Sayın C., Taşcioğlu Y., Mencet M.N., "Seyyar Sütçülere Süt Veren Üreticilerin, Seyyar Sütçülüğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, no.2, ss.149-155, 2011
Sayin C., Karaman S., Mencet Yelboğa M.N., Taşcioğlu Y., "The Marketing in the Milk Supply Chain in Antalya Province", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.95-99, 2011
Emre Y., Sayin C., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., Göncü M., "Exploring Socio-economic Structures of Freshwater Trout Farms in Mediterranean Region of Turkey", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.101-108, 2011
Sayin C., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "Süt Toplama Merkezlerinin Sokak Sütçülüğünü Önlemedeki Rollerinin Belirlenmesi: Antalya İli Örneği", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.117-125, 2010
Mencet M.N., Sayin C., "Tarım İşletmelerinde Değişen Mülkiyet Yapısı: Kiracılık ve Ortakçılık İlişkileri Üzerine Antalya İli Örneğinde Bir ÇAlışma", Memleket Mevzuat Yerel Yönetim Dergisi, cilt.6, ss.24-33, 2010
Sayin C., Taşcioğlu Y., Mencet M.N., "Bölgesel Kalkınmada Etkisi Olan Unsurların Katılımcı GZFT Analizi İle Belirlenmesi: Antalya İli Döşemealtı İlçesi Örneği", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.31-39, 2010
Sayin C., Mencet M.N., "İyi Tarım Uygulamaları ve Yaş Meyve ve Sebze Ticaretine Etkileri", Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, ss..-., 2009
Sayin C., Mencet M.N., "Tarım İşletmelerinde Değişen Mülkiyet Yapısı: Kiracılık ve Ortakçılık İlişkileri Üzerine Antalya İli Örneğinde Bir Çalışma", ODTÜ Bülteni , ss..-., 2009
Sayin C., Mencet M.N., "Avrupa Birliği’Nde Üretici Örgütleri: Yaş Meyve Ve Sebze Örneği", Koop-Mer Dergisi, ss.40-45, 2008
Sayin C., Mencet M.N., "The general overview of organic market structure, foreign trade and regulation in Turkey and the EU ", Cahiers Options Méditerranéennes; n. 61, no.61, pp.31-36, 2003 (Link)
Sayin C., Mencet M.N., "Avrupa Birliği’Nde Organik Tarım Uygulamaları: Almanya Örneği", Türk-Koop Ekin Dergisi, ss.87-94, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ceylan R.F., Sayin C., Mencet Yelboğa M.N., "T C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT TARAMA RAPORU", TAGEM, Antalya, 2016
Mencet Yelboğa M.N., Sayin C., Eryiğit F.D. , "Türkiye'de Domates Üretiminde İç Ticaret Hadleri", 13. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2018, cilt.1, no.1, ss.152-152 (Link) (Özet)
Mencet Yelboğa M.N., Sayin C., Eryiğit F.D. , "SEBZE FİDESİ ÜRETİMİNDE MEYDANA GELEN ATIKLARIN EKOLOJİK VE EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ", 13. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2018, cilt.1, no.1, ss.98-98 (Link)
Coşlu M., Mencet Yelboğa M.N., Türkkan H.R., "ORGANİK TARIM FAALİYETİNDE BULUNAN TİCARİ İŞLETMELERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ(CBS) İLE MEKÂNSAL ANALİZİ", International Academic Research Congress, ,
Mencet Yelboğa M.N., Sayin C., "EVALUATION OF DIFFERENT AGRICULTURAL PRODUCTION SYSTEMS ANDENVIRONMENT RELATIONSHIP APPROACHES", VIII International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2017”, Jahorina, BOSNA HERSEK,
Sayin C., Ceylan R.F., Mencet Yelboğa M.N., Özalp M., İlbasmiş E., Sav O. , "TAXATION IN AGRICULTURAL MARKETS ANTALYA GREENHOUSE PRODUCTION - Henüz abstract yayınlandı. Tam metin haziran 2017 sonrasında yayınlanacak.", 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, Belgrad, SIRBISTAN, 10-14 Mayıs 2017, pp.153-153 (Link)
Taşcioğlu Y., Mencet Yelboğa M.N., Sayin C., Yilmaz M., "GENERAL OVERVIEW OF SOCIAL ASSISTANCE POLICIES FOR RURAL AREA IN TURKEY", AGROSYM 2017, SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK,
Mencet Yelboğa M.N., Sayin C., "Topraksız Sera koşullarında Domates Üretiminin Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği", 12.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, cilt.3, ss.1535-1537
Maximovici I.R., Ceylan R.F., Mencet Yelboğa M.N., Sayin C., "İklim Değişikliğinin Tarım Üzerine Çevresel Etkisi", Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25 Mayıs - 27 Haziran 2016, cilt.3, ss.2185-2195 (Link)
Ceylan R.F., Kizilay H., Mencet M.N., "Tahıl Ürünleri Üretim Miktarının Eşbütünleşme Yöntemi ile Analizi", 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3 Eylül - 5 Mayıs 2015, cilt.2, ss.836-842
Sayin C., Mencet M.N., "Antalya’da Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri", XI..Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, ss.1-5
Mencet M.N., "Agriculture and Environment Relationship with Special Attention to Global Climate Change", Global Climate Change, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-7 Ekim 2013, vol.1, pp.119-129
Karaman S., Sayin C., Mencet Yelboğa M.N., Tascioglu Y., "European Market for Turkey Traditional Agricultural Products Trade: Cointegration Approach"", Eleventh Annual International Conference, Prag, CEK CUM., 7-9 Temmuz 2011, vol.1, no.1, pp.101-103
Mencet M.N., Sayin C., "Life Cycle Assessment Analysis of greenhouse tomato production in Turkey", LCA FOOD 2010, Bari, ITALYA, 22-24 Eylül 2010, vol.2, pp.149-153
Mencet M.N., Sayin C., Koç A.A., Aşçı S. , "Türkiye'de Geleneksel Gıda Ürünleri Piyasası Oluşumu ve İzlenen Politikalar", II. Geleneksel Gıdalar Sempozyum, VAN, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.245-253
Özkan B., Fidan H., Sayin C., Mencet M.N., Zmarlicki K., "The Farm Accounting Data Network Application in the EU", International Symposium on the Multifaceted Development of Civil Society Dialogue between EU and Turkey, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2009, pp.277-296
Mencet M.N., Sayin C., Koç A.A., Aşçı S. , "Avrupa Birliği'nde Geleneksel Gıda Ürünleri Piyasaları: Eğilimler, Klaite Yönetimi, Teşvik Politikaları ve Başarılı Uygulamalar", II. Geleneksel Gıdalar Sempozyum, VAN, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.909-915
Demirer R., Mencet Yelboğa M.N., "Geleneksel Ürünlerin Bölgesel Kalkınmaya Ekonomik Katkısı II Geleneksel Gıdalar Sempozyumu", II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, , ss.200-200
Demirer R., Mencet Yelboğa M.N., "II.Geleneksel Ürünlerin Bölgesel Kalkınmaya Ekonomik Etkisi", II.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-27 Mayıs 2009, cilt.1, no.1, ss.200-200
Sayin C., Karaman S., Mencet Yelboğa M.N., Tascioglu Y., Karasahin I.Y., "Determining the Role of Cold Storage Practices for Apple Marketing in Turkey", 6th International Postharvest Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Nisan 2009, vol.877, pp.979-987
Sayin C., Karaman S., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "Türkiye'de Soğuk Hava Depoculuk Uygulamasının Elma Pazarlamasındaki Rolünün Belirlenmesi", 6th International Postharvest Symposium , ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Nisan 2009, pp..-.
Sayin C., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de Tarım İşçilerine Yönelik Soysa Güvenlik Uygulamalarının Karılaştırılması", AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğunun Çok Yönlü Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2009, no.5, pp.217-227
Emre Y., Sayin C., Taşcioğlu Y., Goncu M. , Mencet M.N., "A Research on Determination of Current Status on Freshwater Aquaculture in Mediterranean Region of Turkey by Mainly Socio-Economic Indicators", Symposium On Interactions Between Social,Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial And Recreational Fisheries and Aquaculture , ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Mayıs 2008, pp.1-1
Sayin C., Yilmaz İ., Mencet M.N., "The role of Agricultural Producer Organizations and Union in Turkish Agriculture", VII. AIEA2 Congress The Role Of Cooperatives in the European Agri-food System, bologna, ITALYA, 28-30 Mayıs 2008, vol.1, no.1, pp.1-1
Sayin C., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "Süt Pazarlama ve Dağıtım Yapısında Kooperatiflerin Rolü ve Önemi "Antalya İli Örneği"", KOOP-MER Ulusal Kooperatifçilik Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2007, no.1, ss.140-150
Sayin C., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "Yaş Meyve Sebze Sektörü Açısından Ab’De Uygulanan Tarım-Çevre Politikalarının İncelenmesi", Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, ss.160-167
Berk B. , Mencet M.N., "Türkiye’De Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği: Eşbütünleşme Analizi", Beşinci İstatistik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-24 Mayıs 2007, ss.314-315 (Link)
Taşcioğlu Y., Mencet M.N., Sayin C., "Türkiye’nin Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Politikalarına Yasal ve Kurumsal Yönden Uyum Durumunun İncelenmesi", Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, ss.229-248
Sayin C., Mencet M.N., "Hal Yasası’Nın Yaş Meyve Ve Sebze Pazarlamasındaki Etkinliğinin Tartışılması", GAP V. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 17-19 Ekim 2007, ss.1-1
Yilmaz İ., Sayin C., Mencet M.N., "Agricultural Cooperatives in Turkey: Current Status, Some Problems and Solutions", The Role of the Cooperatives in the European Agro-food System, The Economic Impact of Public Support to Agriculture, Bologna, ITALYA, 19-21 Haziran 2007, pp.1-1
Sayin C., Mencet Yelboğa M.N., "Hal Yasası’Nın Yaş Meyve Ve Sebze Pazarlamasındaki Etkinliğinin Tartışılması", GAP 5. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, TÜRKIYE,
Sayin C., Emre Y., Özkan B., Taşcioğlu Y., Göncü M., Mencet M.N., "A Research on Fish Consumption in West Mediterranean Region of Turkey ", 7th International Conference on Management in Agrifood Chains and Networks, Ede, HOLLANDA, 31 Mayıs - 2 Haziran 2006, pp.1-1
Sayin C., Mencet M.N., "Food Safety Measures and Regulations for Fresh and Vegetable Sectorin Turkey", V. Congresso International de Ingenieria Agricola(CIACH), VII. Congresso Latino Americano y del Caribe de Ingenieria Agricola(CLIA), Chilai, ABD, 9-12 Haziran 2006, pp.1-1
Mencet M.N., Firat M.Z., Sayin C., "Cointegration Analysis Of Wine Export Prices For France, Greece And Turkey", 98 th EAAE Seminar:Marketing Dynamics within the Global Trading System: New Perspectives, Girit, YUNANISTAN, 29 Haziran - 2 Temmuz 2006, pp.1-17 (Link)
Sayin B., Akkaya F., Sayin C., Mencet M.N., "Research Of Vegetable Marketing Structure In Antalya Province", 3rd Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, BURSA, TÜRKIYE, 6-10 Eylül 2006, no.729, pp.517-521
Mencet M.N., Sayin C., "Prospective Affects Of Eurepgap Implementations On Turkish Fruit And Vegetable Markets And Export", 1th International Food and Nutrition Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-18 Haziran 2005, pp.104-104
Sayin C., Mencet M.N., Karaman S., "Impact Assessment On Milk Incentive Policies In Turkey: Antalya Province Case", Agricultural Economics and Transition: "What was expected, what we observed, the lessons learned"., Budapeşte, MACARISTAN, 5-8 Eylül 2005, pp.1-9 (Link)
Sayin C., Mencet Yelboğa M.N., Taşcioğlu Y., "Avrupa Birliği nde EUREPGAP Uygulamaları ve Yaş Meyve ve Sebze İhracatımıza Olası Etkileri Türkiye VI Tarım Ekonomisi Kongresi", Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, TÜRKIYE,
Sayin C., Taşcioğlu Y., Mencet M.N., "AB'de Yaş Meyve ve Sebze Ortak Piyasa Düzenlemesi ve Türkiye'nin Uyum Yönünde Alması Gereken Önlemler", Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 2004, ss.1-1
Özkan B., Sayin C., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "Foreign Trade Policies For Turkish Fresh Fruits And Vegetables", The Fifteenth International Symposium on Horticultural Management, A, ALMANYA, 29 Ağustos - 3 Eylül 2004, pp.1-1
Sayin C., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "IMF İstikrar Politikalarının Türk Tarımına Etkileri", Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2002, ss.2-5
Sayin C., Taşcioğlu Y., Mencet M.N., "Türkiye'de Pamuktan Tekstile Uzanan Süreçte İzlenen Politikalar, Dış Pazar Rekabet Olanakları ve Ülkeye Yansımaları ", Türkiye V. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2002, ss.1-1
Sayin C., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "AB'de Organik Tarıma Yönelik İzlenen Politikalar ve Türkiye'ye Uyumu", Sürdürülebilir Tarım ve Organik Ürün Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 27-28 Haziran 2002, ss.1-1
Sayin C., Taşcioğlu Y., Mencet M.N., "GATT Tarım Anlaşması ve Türkiye Tarımına Etkileri”, Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi", Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2002, ss.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sayin C., Taşcioğlu Y., Mencet M.N., "Süt Toplama Merkezlerinin Gıda Güvenliğini Sağlama ve Sokak Sütçülüğünü Önlemedeki Rollerinin Belirlenmesi: Antalya İli Örneği", T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, ., Ed., Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, ss..-., 2009
Sayin C., Mencet M.N., "AB Ülkelerinde Organik Tarım Uygulamaları", Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü, Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, ., Ed., Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği, İstanbul, ss..-., 2006
DİĞER YAYINLAR
Sayin C., Öztürk E., Ceylan R.F., Mencet Yelboğa M.N., Özalp M., Koçak A., et al.,"T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİCEL VERİ ARAŞTIRMA RAPORU VE POLİTİKA ÖNERİSİ TAGEM/14/ARGE/63", Teknik Rapor, ss.60, 2016
Sayin C., Ceylan R.F., Özalp M., Mencet M.N., "Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, Türkiye Ve Avrupa Birliği’Nde Yaş Meyve Sebze Piyasasının Değerlendirilmesi - Sivil Toplum Diyaloğu Geliştirme – Tarım Ve Balıkçılık – ‘Akdeniz’In Kalbinde Yms Pazarlama’ Proje Yayını", Diger, ss.83, 2012
Bignebat C. , Koç A.A., Demirer R., Mencet M.N., Aksoy A. , Lemeilleur S. , "Restructuring Of Agrifood Chains In Turkey: The Produce Sector ", Teknik Rapor, pp.1-57, 2008 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi