Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Zihin engelli bireylerin eğitimi, beceri öğretimi, tuvalet eğitimi, aile eğitimi, kaynaştırma eğitimi, öğretmen eğitimi.
Research Areas:teaching individiuals with intellectual disabilities, skill training; toilet training, parent traning, inclusion, teacher training
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :1. özel özel eğitim merkezlerinde yürütülen aile eğitimi çalışmalarının ebeveynler, psikologlar ve kurum müdürlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi 2. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi konusunda yeterliliklerini artırmaya yönelik geliştirilen hizmetiçi eğitim programının değerlendirilmesi: Antalya ili örneği. Akdeniz Üniversitesi BAP Birimi. 

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi