Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimi Konusunda Yeterliliklerini Arttırmaya Yönelik Geliştirilen Hizmetiçi Eğitim Programının Etkinliği (Antalya İli Örneği) ", BAP Arastırma Projesi, 2012.01.0110.003, Yönetici, 2017
"Engelsiz Antalya-Engelsiz Turizm", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR61/10/KAMU/01-68, Uzman, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi