Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Oğuz H., Sönmez N., "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Ailelerde Anne- Çocuk ve Baba-Çocuk Etkileşiminin İncelenmesi ", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.19, pp.55-77, 2018 (Link)
Sönmez N., Biçak B., "Özel Gereksinimli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması", International Online Journal of Educational Sciences , vol.9, pp.156-173, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Akinci Z., Sönmez N., "Engelli Bireylerin Erişilebilir Turizm Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.26, ss.97-113, 2015 (Link)
Sönmez N., "Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Çocuklara Geleneksel Yöntemle Tuvalet Kontrolü Kazandırma", Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss.10-11, 2014
Sönmez N., Aykut Ç., "Gelişimsel Yetersizliği Olan Bir Çocuğa Annesi Tarafından Bağımsız Tuvalet Yapma Becerisinin Eş Zamanlı İpucu İle Kazandırılması", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.1151-1171, 2011 (Link) (Özet) (Abstract)
Sönmez N., Varol N. , "Annelere Eve Dayalı Gündüz Tuvalet Kontrolü Öğretme Becerilerinin Kazandırılması ", Eğitim Bilimleri ve Uygulama, cilt.8, ss.159-178, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
Sönmez N., Varol N. , "Eve Dayalı Aile Eğitimi Programı’Nın Zihinsel Engelli Çocukların Gündüz Tuvalet Kontrolünü Kazanmasına Ve Sürdürmelerine Etkisi", Eğitim Bilimleri ve Uygulama, cilt.7, ss.139-155, 2008 (Link) (Özet) (Abstract)
Sönmez N., Varol N., "Resim-İş Becerilerinin Öğretiminde Tüm Beceri Ve İleri Zincirleme Yaklaşımlarının Etkililiği", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.117-132, 2002 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özcan B., Sönmez N., "TÜRKİYE’DE İLKOKUL DÖNEMİNDE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ", 6th World Congress on Educational and Instructional Studies- WCEIS 2017 6'ıncı Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dünya Kongresi- WCEIS 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.35-35 (Link)
Alptekin S., Sönmez N., "Matematik Performansı Düşük Bir Öğrenciye Çarpım Tablosunu Ezbere Söyleme Becerisinin Eş Zamanlı İpucuyla Öğretimi", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde (ICES/UEBK-2017) , ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.2917-2919 (Link)
Sönmez N., Alptekin S., "Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitiminde Yeterliliklerini Artırmaya Yönelik Geliştirilen Hizmetiçi Eğitim Programı'nın Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitiminde Öz-Yeterlik Algılarına Etkisi", Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2017, ss.192-192
Oğuz H., Sönmez N., "Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerde Anne-Çocuk ve Baba- Çocuk Etkileşiminin İncelenmesi", 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2016, cilt.0, no.0, ss.0-0 (Link) (Özet)
Sönmez N., "Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Sorunlara İlişkin Görüşleri: Odak Grup Çalışması", Özel Eğitimde Öğretmen Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Spor” (ELMİS 2016), KONYA, TÜRKIYE, 12-15 Mayıs 2016, pp.137-138 (Link) (Özet) (Abstract)
Alptekin S., Sönmez N., "Sınıfta oluşan problem davranışların azaltılmasında sosyal öykü ve uyuşmayan davranışların ayrımlı pekiştirilmesinin birlikte kullanımı: bir vaka çalışması", 25. ulusal eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2016, ss.582-583
Sönmez N., Biçak B., "Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi", 2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp.377-380 (Link)
Başpınar S., Sönmez N., " "Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yayınlanmış Okul Öncesi Eğitim Programlarında(1952-2013) Engelliler ve Engellilik Unsurlarına Yer Verilme Düzeyi ve 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Uygulandığı Pilot Okullarda Farkındalık Çalışmaları"", 4. Uluslararasi Okul Oncesi Egitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2015, pp.279-279
Sönmez N., Biçak B., "Engelli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması.", IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), ANKARA, TÜRKIYE, 9-13 Haziran 2014, ss.110-110
Sönmez N., "Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planı (Bahip) Ve Geliştirilmesi", ULUSLARARASI KATILIMLI 1. ULUSAL DİSİPLİNLERARASI ERKEN MÜDAHALE KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Şubat 2012, ss.1-1 (Özet)
Başpınar S., Sönmez N., "Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıflarında Karşılaştıkları Davranış Problemlerine Karşı Uyguladıkları Yöntem Ve Tekniklerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kumluca Örneği", 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2012, ss.63-63 (Özet)
Sönmez N., "Erken Müdahalede Değerlendirme Ekip Yaklaşımları ", 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2012, ss.206-206 (Özet)
Alptekin S., Sönmez N., "Otistik Çocuklar Eğitim Programinin Program Öğeleri Bakimindan Uygunluğunun Değerlendirilmesi", 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2012, ss.124-124 (Özet)
Sönmez N., Kara Kaya S. , "Hafif Düzey Zihinsel Engelli Çocuklara Abaküs Kullanarak Zihinden Hesap Yapma Becerilerinin Öğretimi", 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 20-22 Ekim 2011, ss.118-118 (Özet)
Sönmez N., "Kaynaştırma Kavramı Kaynaştırma Uygulamaları ve Etkili Kaynaştırma İçin Yapılması Gerekenler", VIII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi , EDİRNE, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 1998, ss.157-162
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sönmez N., "Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrenciler", Özel Eğitim, Cavkaytar, Atilla, Ed., Vize Yayıncılık, Ankara, ss.127-145-, 2013 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Sönmez N., "Görme Engellilerde Tuvalet Eğitimi", Diger, ss.14-15, 2015
Sönmez N., "Görme Yetersizliği ve Otizmi Olan Çocuklar", Diger, ss.15-18, 2014
Çizel B., Sönmez N., Akinci Z., "ANTALYA’DA ENGELLİ TURİZMİNİN GELİŞİMİ İÇİN ARZ VE TALEP ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Diger, ss.87, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi