Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi NURAY AKAR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Bölüm : Yönetim Bilişim Sistemleri
Ana Bilm Dalı : Bilişim Yönetimi
Sabit Telefon : +90 242 2272078 | Dahili : 3530
Faks : +90 242 3102252
E Posta Adresi : nurayyapiciakdeniz.edu.tr | nuray.yapicigmail.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/nurayyapici/
Ofis : Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2. kat 219 no.lu ofis
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 07058 Kampüs/Antalya
Eğitim Bilgileri
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2008-2014
Doktora, Hochschule Darmstadt, University of Applied Sciences, Faculty of Economics and Business Administration, ALMANYA, 2011-2012
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2006-2008
Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2002-2006
Yaptığı Tezler
Doktora, "Örgütsel Yaşamda Sessizlik Olgusu: Akademik Örgütlerde Biçimsel Gruplardaki Sessizlik Üzerine Nitel Bir Araştırma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, "İşyerinde Sistematik Yıldırma (Mobbing), Algılanan Nedenleri ve İş Tatmini ile İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Antalya İli Tarım Sektöründe Bir Araştırma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Haziran, 2008.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Almanca Dil Eğitimi, University of Applied Sciences, Hochschule Darmstadt-Germany, 2012
Almanca Dil Eğitimi, British Cultural Association Language Schools, Antalya, 2011
Araştırma Alanları
Davranış Bilimleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yönetim ve Organizasyon
Örgütsel Davranış
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Yönetim ve Strateji
Örgütsel Davranış
İnsan Kaynakları Yönetimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Management
Business
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 2016 - 2018
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2015 - 2016
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007 - 2014
Mesleki ve İdari Deneyimler
Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, , 31.05.2019 - Devam Ediyor
2019 Güney Kariyer Fuarı Komisyonu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, , 22.01.2019 - 22.03.2019
Sıfır Atık Projesi Komisyonu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, , 27.12.2018 - Devam Ediyor
Burs ve Sosyal Hizmetler Kurulu Üyeliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 17.09.2018 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, 08.03.2018 - Devam Ediyor
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi YBS Bölümü Koordinatörlüğü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, 18.09.2017 - Devam Ediyor
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Kalite Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 26.04.2017 - 04.07.2017
Fakülte Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 16.06.2016 - 04.07.2017
Yüksekokul Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yönetim Bilişim Sistemleri, 21.11.2015 - 16.06.2016
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 20.11.2015 - 04.07.2017
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, 07.04.2015 - 21.11.2015
Verdiği Dersler
Yönetim ve Organizasyon, Lisans, 2019-2020
Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Dönüşüm, Yüksek Lisans, 2019-2020
Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Semineri, Yüksek Lisans, 2019-2020
İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans, 2019-2020
İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans, 2019-2020
Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Dönüşüm, Yüksek Lisans, 2018-2019
Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Semineri, Yüksek Lisans, 2018-2019
Yönetim ve Organizasyon, Lisans, 2018-2019
Örgütsel Davranış, Lisans, 2018-2019
İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans, 2018-2019
İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisans, 2018-2019
Yönetim ve Organizasyon, Lisans, 2017-2018
Farklı Kültürlerde Yönetim, Lisans, 2017-2018
İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans, 2017-2018
Örgütsel Davranış, Lisans, 2017-2018
Yönetim ve Organizasyon, Lisans, 2016-2017
İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans, 2016-2017
Genel İşletme, Lisans, 2016-2017
Davranış ve İletişim, Lisans, 2016-2017
İşletme Yönetimine Giriş, Lisans, 2016-2017
İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans, 2015-2016
Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Uygulamaları, Lisans, 2015-2016
Davranış Bilimleri, Lisans, 2014-2015
İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans, 2014-2015
Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Uygulamaları, Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, K.Subaşı, "Dijital Çağda İnovasyon Yönetim Yeteneği Üzerine Nitel Bir Araştırma: Tekstil Boya Apre Fabrikası Akıllı Süreç Örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2020.
Yüksek Lisans, D.Sipahi Mencet, "Yükseköğretimde Kalite, Kalite Güvence ve Sürdürülebilir Kaliteye İlişkin Nitel Bir Araştırma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, YL Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üni. SBE İşletme ABD, Mayıs, 2019
Tez Savunma, YL Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üni. SBE UTL ABD, Haziran, 2019
Tez Savunma, YL Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üni. SBE İşletme ABD, Haziran, 2019
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Akar N., "Psikolojik Sözleşmenin Oluşumu ve Kapsamına İlişkin Düşük Maaşla İstihdam Edilen Yeni Mezun Mühendisler ve Yöneticilerinin Algıları Üzerine Fenomenolojik Bir Araştırma", Alanya Akademik Bakış Dergisi, cilt.4, no.2, ss.173-192, 2020 (Link)
Akar N., "Türk Yönetim Yazınının Son On Yıllık Kesitinde İnsan Kaynakları Yönetimi’Ne Bakış", e-İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt.15, ss.70-87, 2013 (Özet) (Abstract)
Akar N., "The Relationships Among Perceived Job Stressors, Workplace Bullying And Job Stress In The Health Care Services In Turkey: A Structural Equation Modeling (Sem) Approach", International Journal of Humanities and Social Science, vol.3, pp.248-257, 2013 (Abstract)
Yapici-Akar N., Dirlik O., Kiymalioğlu A., Yurtseven Ö., Boz H., "Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Alanındaki Güncel Eğilimlerin Stratejik Yaklaşımlar Ve Bölgesel Modeller Açısından Değerlendirilmesi: 1998-2008 Kesitinde Bir İnceleme", İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.97-113, 2011 (Özet) (Abstract)
Yapici-Akar N., Anafarta N., Sarvan E.F.D., "Causes, Dimensions And Organizational Consequences Of Mobbing: An Empirical Study", Ege Akademik Bakış, cilt.11, ss.179-191, 2011 (Abstract)
Anafarta N., Sarvan E.F.D., Yapici N., "Konaklama İşletmelerinde Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Algısı: Antalya İlinde Bir Araştırma", Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.111-137, 2008 (Özet) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Akar N., Ece N. , Yılmaz S.R., "Her Şey Dâhil Sisteminde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinin Üst Düzey Yöneticilerinin Turizm 4.0 ve Akıllı Otel Uygulamalarına İlişkin Görüşleri", 1st International Symposium on Implementations of Digital Industry and Management of Digital Transformation 2019, KONYA, TÜRKIYE, 25-26 Haziran 2019, pp.250-263 (Özet)
Akar N., Subaşı K., Kaya C., Keser O., "Konaklama İşletmelerindeki Dijital Dönüşüm Üzerine Bir Durum Çalışması", 1st International Symposium on Implementations of Digital Industry and Management of Digital Transformation 2019, KONYA, TÜRKIYE, 25-26 Haziran 2019, pp.116-133 (Özet)
Akar N., "Mavi Yakalı Çalışanların Psikolojik Sözleşmeye İlişkin Algılarının Oluşumu ve Kapsamı Üzerine Nitel Bir Araştırma", V. Örgütsel Davranış Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-4 Kasım 2017, ss.241-246 (Özet) (Abstract)
Akar N., "İşverenler ile Mavi Yakalı Çalışanların Psikolojik Sözleşme Kapsamındaki Karşılıklı Beklenti ve Yükümlülüklerine Dair Algılarının Belirlenmesi", International Multidisciplinary Studies Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-26 Kasım 2017, pp.239-245 (Özet) (Abstract)
Yapici-Akar N., "A Phenomenological Research On Antecedents And Behavioral Reflections Of Employee Silence", 10th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2013, pp.157-158 (Abstract)
Yapici-Akar N., "Psikolojik Sözleşme İhlalleri Bağlamında Örgütsel Sinizm Üzerine Kuramsal Bir Araştırma", 1. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 09-11 Nisan 2010, ss.43-60 (Özet)
Sarvan E.F.D., Akar N., "An Analysis of the Congruence of the Dual Approaches to Strategic Planning in Turkish Higher Education: A Case Study on Akdeniz University", International Conference on Changing Universities: Governance, Relevance, Performance, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2009, pp.0-0
Kitap ve Kitap Bölümleri
Akar N., Subaşı K., Ece N., "Yetenek Yönetimi (Talent Management Bölümünden Çeviri)", Örgütsel Davranış: İnsan, Süreç, İş ve İnsan Kaynakları Yönetimi (Organizational Behaviour: People, Process, Work and Human Resource Management 1. Baskıdan Çeviri), Küçük Yılmaz A., Ed., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.155-179, 2020
Coşkun A., Akar N., "Turkey's Antalya International Airport: Obtaining Green Organization Certification", in: Green Behavior and Corporate Social Responsibility in Asia, Quoquab, F. & Mohammed, J., Eds., Emerald Publishing Limited, West Yorkshire, pp.81-88, 2019 (Link)
Coşkun A., Akar N., "WWF Turkey's Green Office Initiatives", in: Green Behavior and Corporate Social Responsibility in Asia, Quoquab, F. & Mohammed, J., Eds., Emerald Publishing Limited, West Yorkshire, pp.47-55, 2019 (Link)
Akar N., "Çalışma Yaşamında Sessizlik Olgusu", Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, 2017 (Özet)
Sarvan E.F.D., Akar N., "An Evaluation Of New Managerialism In Turkish Higher Education: A Case Study On Strategic Planning At Akdeniz University", Bologna Process and Turkey: Realization of the European Higher Education Area, Gümrükçü H., Epskamp H., Ed., Akdeniz University Faculty of Economics and Administrative Sciences Publication Number 6, Yorum Basın Yayın, Ankara, ss.388-430-, 2011 (Özet) (Abstract)
Sarvan E.F.D., Akar N., "Türkiye Yüksek Öğretiminde Yeni Yönetimciliğin Değerlendirilmesi: Akdeniz Üniversitesi’Nde Stratejik Planlama Üzerine Bir Örnek Olay Çalışması", Bologna Süreci ve Türkiye: Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın Gerçekleştirilmesi, Gümrükçü H., Epskamp H., Ed., Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No 6, Yorum Basın Yayın, Ankara, ss.88-129-, 2011 (Özet) (Abstract)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Professional Label for the Trades of the Function Human Resources-Label Pro RH ", AB Destekli Diğer Projeler, 2009-1-FR1-LEO05-07382, Proje Ekibinde Üye, 2011
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
6. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Editör, 05.01.2017 - 21.05.2017
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Turizmde Dijitalleşme, Antalya, Nisan 2019
Turizm Buluşmaları, Antalya, Nisan 2019
5. International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Mayıs 2018
Yönetim-Organizasyon Yaz Semineri, Antalya, Haziran 2018
V. Örgütsel Davranış Kongresi, Antalya, Kasım 2017
6. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Antalya, Mayıs 2017
International Multidisciplinary Studies Congress, Antalya, Kasım 2017
Yönetim-Organizasyon Yaz Semineri, Antalya, Haziran 2015
10th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, İstanbul, Mayıs 2013
Yönetim-Organizasyon Yaz Semineri, Antalya, Haziran 2013
Yönetim-Organizasyon Yaz Semineri, Antalya, Haziran 2011
Transnational Meeting of The Professional Label For The Trades Of The Function Human Resources, Genoa, Ekim 2010
1. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, Antalya, Nisan 2010
17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Mayıs 2009
International Conference On Changing Universities: Governance, Relevance, Performance, İstanbul, Eylül 2009
Yönetim ve Örgüt İncelemelerinde Araştırma Tasarımı Semineri, Eskişehir, Mayıs 2009
International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey, Antalya, Mart 2008
Bilimsel Hakemlikler
Akdeniz İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2020
Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2020
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2020
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2020
Akdeniz İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2020
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2020
Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2020
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2020
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2020
Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2019
Business and Economics Research Journal, Dergide Hakemlik, Ekim 2019
Business and Economics Research Journal, Dergide Hakemlik, Haziran 2019
Business and Economics Research Journal, Dergide Hakemlik, Aralık 2018
Advances in Hospitality and Tourism Research, Dergide Hakemlik, Eylül 2018
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
Journal of Higher Education, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2018
Business and Economics Research Journal, Dergide Hakemlik, Mart 2018
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2018
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2017
Akdeniz İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
Akdeniz İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2017
İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2016
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
Etkinlik Organizasyonu
6. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2017
International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Mart 2008
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
International Multidisciplinary Studies Congress, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
6. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 119
Web Of Science H İndeksi : 0
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 4
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 73
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 100
Ödüller ve Burslar
Sokrates-Erasmus yurt dışı doktora araştırma bursu (Almanya, 6 ay), Türk Ulusal Ajansı, Eylül 2011
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, psikolojik taciz, psikolojik sözleşme, örgütsel yaşamda sessizlik olgusu, nitel araştırma
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Organizational behavior, human resource management, mobbing/bullying, psychological contract, silence phenomenon in organizational life, qualitative research
Biyografi
Biyografi (TR) :Dr. Nuray Yapıcı-Akar, 03 Ekim 1984’te Antalya’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini 2006 yılında; Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini 2008 yılında, doktora eğitimini de 2014 yılında tamamladı. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Almanya'da University of Applied Sciences'de, Sokrates-Erasmus anlaşması çerçevesinde doktora esnasında öğrenim görme ve araştırma yapma deneyimi kazandı. Yaklaşık 7 yıl Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra, Şubat 2015’de Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atandı. Halen Bilişim Yönetimi Anabilim Dalı'nda, örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetimi alanındaki çalışmalarını sürdürmektedir. 
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi