Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özdinç Polat L.N., Çömlekçi S., "ELEKTROMANYETİK ALAN MARUZİYETİNİN KAS DOKUSUNDA OLUŞTURDUĞU ETKİNİN MODELLENMESİ VE ANALİZİ", Mühendislik ve Tasarım Dergisi, cilt.7, ss.498-504, 2019 (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Keskin H.İ., Özen Ş., Ateş K., Özdinç Polat L.N., "Analysis and Measurement of the Electromagnetic Shielding Efficiency of the Multi-layered Carbon Fiber Composite Fabrics", Progress In Electromagnetics Research Symposium, Rome, ITALYA, 17-20 Haziran 2019, pp.1-7
Ateş K., Özen Ş., Keskin H.İ., Özdinç Polat L.N., "Design and Modeling of a Microstrip Patch Antenna by Using Finite Difference Time Domain (FDTD) Method and Computer Aided Simulations", The 41st PIERS in Rome, Italy, Rome, ITALYA, 17-20 Haziran 2019, pp.1-7
Özdinç Polat L.N., Özen Ş., Ateş K., Keskin H.İ., "Investigation of the Exposure to Electromagnetic Fields in the Body with Metallic Orthopedic Implants", Tıp Teknolojileri Kongresi 2019, TIPTEKNO'19, AYDIN, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2019, ss.469-472
Özdinç Polat L.N., Çömlekçi S. , "Modelling of SAR Distribution and Temperature increase in muscle tissue of electromagnetic field exposure ", TIPTEKNO 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, ss.1-1 (Abstract)
Özdinç Polat L.N., Yildiz S. , Çömlekçi S., "Kısa Dalga Diatermi Maruziyetinin El Kavrama ve Parmak Kavrama Gücü Üzerine Etkileri", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi - TIPTEKNO 2015, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, ss.221-224
Özdinç Polat L.N., Kahriman M. , Çömlekçi S. , "Üç Eksenli Görüntü Kullanılarak Kafa modeli Oluşturma ve Nümerik Yöntemler ile SAR Dağılımının Hesaplanması", BİYOMUT 2010, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2010, ss.1-3 (Özet) (Abstract)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi