Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gülcü N., "Von der Goltz Paşa’nın Osmanlı Askeri Okullarını Modernize Etmesi ve Türk İstiklal Savaşına Etkisi", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi MJH, vol.9, no.2, pp.311-317, 2019 (Link)
Gülcü N., "Atatürk Döneminde Türk Akdeniz’de Çıkan “Yeni İlkokul Programı Tatbikatı” Başlıklı Yazıların İncelenmesi", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.9, pp.1733-1749, 2018 (Link)
Gülcü N., "19. Yüzyılda Askeri Okullar ve Askeri Eğitim Sistemi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (AKSOS), ss.104-113, 2018 (Link)
Gülcü N., "Çağlayan Dergisi’nin Antalya'nın Kültürel Hayatına Katkıları ", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , vol.8, pp.1983-1999, 2018 (Link) (Özet)
Gülcü N., "TÜRK AKDENİZ DERGİSİ VE TARİH", The Journal of Academic Science, vol.5, pp.294-306, 2017 (Link)
Gülcü N., "CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ANTALYA’DA KÖYCÜLÜK ÇALIŞMALARI VE TÜRK AKDENİZ’DE ÇIKAN YAZILAR", The Journal of Academic Science, vol.5, pp.212-223, 2017 (Link)
Gülcü N., "KORKUTELİ HALKEVİ", The Journal of Academic Science, vol.4, pp.371-381, 2016 (Link)
Gülcü N., "ELMALI HALKEVİ", The Journal of Academic Social Science, vol.4, pp.322-332, 2016 (Link)
Gülcü N., "Alanya Halkevi ve Faaliyetleri", Cedrus, pp.425-425, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gülcü N., Koçer H., "Atatürk’ün Köycülük Politikası Çerçevesinde Ülkü Dergisi’nde Çıkan Hıfzırahman Raşit Öymen’in ”Köy Muhiti ve Çocuk Terbiyesi” Başlıklı Yazısının İncelenmesi", I. Uluslararası Bilimsel-Pratik Konferansı- ICEST’xx19, Azerbaycan, Bakü, AZERBAYCAN, , pp.121-126
Gülcü N., "John Dewey’in Demokrasi ve Eğitim Anlayışının Atatürk Dönemi Eğitim Politikasına Yansımaları", 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, MAKEDONYA, 27-30 Haziran 2019, pp.1-1 (Özet)
Gülcü N., "Hakkari Halkevi ve Faaliyetleri", Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkari Sempozyumu, HAKKARİ , TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.1-1 (Özet)
Gülcü N., "Atatürk Dönemi'nde Eğitim Politikasında Mustafa Necati'nin Yeri Ve Ulusal Eğitim Anlayışı", 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, MAKEDONYA, 27-30 Haziran 2019, pp.689-693 (Link) (Özet)
Gülcü N., Demir Ö., "4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde “Vatanseverlik” Değerinin Kohlberg’in Ahlaki İkilem Yaklaşımı Çerçevesinde Hacivat Karagöz Oyunu ile Ele Alınması", 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2019), Antalya, TÜRKIYE, , pp.299-304
Gülcü N., "Çağlayan Dergisi'nin Antalya'nın Kültürel Hayatına Katkıları", 4th International Language, Culture & Literature Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2018, pp.1-1 (Özet) (Abstract)
Gülcü N., "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Antalya'da Yetişkin Eğitimi", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES UEBK 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.1-1
Gülcü N., "I. Dünya Savaşı Sonrası Enver Paşa'nın Kafkasya'ya Hareketi ve Türkistan Mücadelesi", 3th International Congress On Social Science , Buhara, ÖZBEKISTAN, 17-21 Ekim 2018, pp.1-1 (Özet)
Gülcü N., "Atatürk Döneminde Türk Akdeniz’de Çıkan “Yeni İlkokul Programı Tatbikatı” Başlıklı Yazıların İncelenmesi", 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-9, ,
Gülcü N., "Atatürk'ün Okuduğu Askeri Okulların Modernleşmesinde Colmar Von Der Goltz Paşa'nın Etkisi ", III. Internationalen Symposium zu den Deutsch-Türkischen Beziehungen, Würzburg, ALMANYA, 8-11 Kasım 2018, pp.1-1 (Özet) (Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gülcü N., "Enver Paşa’nın Kafkasya’ya Hareketi ve Türkistan’daki Mücadelesi", Buhara Konuşmaları(Yitik Hafızanın Peşinde), Prof. Dr. M.Dursun Erdem, Dr.Necip Fazıl Kurt, Prof.Dr.Özcan Güngör, Ed., pruvaYayınları, Ankara, ss.287-308, 2019
Yel S., Gülcü N., "MÖNTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ VE FRANFURTER ZEİTUNG GAZETESİ’NİNTÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİNE BAKIŞI", in: Türk-Alman İlişkilerine Farklı Disiplinlerden Bakış, Altunkaya Mehmet, Demir Kemal, Çakılcı Diren, Eds., Palet Yayınları, Konya, pp.411-422, 2019
Gülcü N., "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Antalya'da Yetişkin Eğitimi", in: Sosyal Bilimler, Tarih ve Sanat, KÖSE O., Eds., Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1983-1999, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi