Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demir N., "Automated Detection of 3D Roof Planes from Lidar Data", PHOTONIRVACHAK-JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, vol.1, no.1, pp.1-8, 2018 (Link)
Bayram B., Şeker D.Z., Akhtar J., Çatal Reis H., Demir N., Bozkurt S., et al., "Automatic extraction of sparse trees from high-resolution ortho-images", ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.11, pp.319-319, 2018
Demir N., "Using UAVs For Detection Of Trees From Digital Surface Models", JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH, vol.29, pp.813-821, 2018 (Link)
Selim S., Demir N., "ANALYSIS OF LANDSCAPE PATTERNS AND CONNECTIVITY BETWEEN TREE CLUSTERS DERIVED FROM LIDAR DATA", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.3512-3520, 2018
Çatal Reis H., Bayram B., Bozkurt S., İnce A., Demir N., Şeker D.Z., "An Extended Approach of Particle Swarm Optimization for Shoreline Extraction from RASAT Imagery", PHOTONIRVACHAK-JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, vol.1, no.1, pp.1-10, 2018 (Link)
Demir N., "Use of Airborne Laser Scanning Data and Image-based Three-dimensional (3-D) Edges for Automated Planar Roof Reconstruction", LASERS IN ENGINEERING, vol.32, pp.173-205, 2015 (Link)
Demir N., "Various Building Detection Methods With The Use Of Image And Lidar Data", TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.21, pp.341-349, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demir N., Sönmez N.K., Akar T., Ünal S., "Automated Measurement of Plant Height of Wheat Genotypes Using a DSM Derived from UAV Imagery", MDPI Proceedings, vol.2, pp.350-350, 2018 (Link)
Demir N., Köksal H., "Vatandaş Bilimi Tabanlı Vektör Haritaların Kullanılması ile İnsansız Hava Aracından Elde Edilen Görüntülerin Yöneltilmesi için Otomatik Yer Kontrol Noktası Üretimi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.255-266, 2018 (Link)
Kaynarca M. , Demir N., "Detection of Urban Buildings by Using Multispectral Gokturk-2 and Sentinel 1A Synthetic Aperture Radar Images", MDPI Proceedings, vol.2, pp.360-360, 2018 (Link)
Kocaman S., Anbaroglu B., Ugurlu A., Demir N., "Coğrafi Bilgi Teknolojilerinin Sivil Bilimdeki Yeri", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.112-117, 2017
Kaynarca M., Demir N., "Nesne Tabanlı Sınıflandırma İle Karayolunda Bulunan Araçların Tespiti", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, ss.12-17, 2017 (Link)
Demir N., "Mekansal Bilgi Teknolojilerinde Trendler ve Gelecek", Harita Bülteni, ss.34-35, 2017 (Link)
Demir N., "Görüntü Ve Lidar Verisinden Bina Tespitinde Farkli Yöntemler", Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, cilt.8, ss.55-65, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Demir N., Sönmez N.K., Akar T., Ünal S., "AUTOMATED MEASUREMENT OF PLANT HEIGHT OF WHEAT GENOTYPES USING A DSM DERIVED FROM UAV IMAGERY", 2nd International Electronic Conference on Remote Sensing, Selanik, YUNANISTAN, 5-12 Nisan 2018, pp.XX-XX (Link)
Demir N., Yogeswaran N., "SEMI-AUTOMATED CEMETERY MAPPING USING SMARTPHONES", Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.,, Dehradun, HINDISTAN, 20-23 Kasım 2018, vol.52, no.5, pp.59-62 (Link)
Kaynarca M. , Demir N., "Detection of Urban Buildings with Use of Multispectral Gokturk-2 And Sentinel 1A SAR Images", 2nd International Electronic Conference on Remote Sensing, Selanik, YUNANISTAN, 5-12 Nisan 2018, pp.xx-xx (Link)
Demir N., Eryilmaz Y.E., Oy S., "Post-hurricane Damage Assesment on Greenhouse fields with Use of SAR Images", Geoinformation for Disaster Management 2018 (Gi4DM), İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-21 Mart 2018, pp.XX-XX
Vlizos S. , Pagounis V., Tsakiri M., Boyoğlu C.S., Demir N., "The use of geodetic techniques in the documentation of the Amykles archaeological site", FIG CONGRESS, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-11 Mayıs 2018, pp.XX-XX
Bayram B., Şeker D.Z., Akpinar B., Demir N., Yuksel Y., "Shoreline Extraction using UAV-LIDAR data and UAV-Aerial Photographs", 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, ROMA, ITALYA, 4-6 Ekim 2017, pp.2-2
Bayram B., Demir N., Akpinar B., Ince A., Bozkurt S., Oy S., "İha ve İha-Lidar Verilerinden Otomatik Üç Boyutlu Kıyı Çizgisi Çıkartılması Ve Analizi: Terkos Örneği", 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKIYE,
Selim S., Demir N., "Detecting an ecological networks and connectivity and their effects on sustainable urban development", International Conference on urban geoinformatics, NEW DELHI, HINDISTAN, 22-23 Şubat 2017, pp.269-279 (Link)
Demir N., Bayram B., Şeker D.Z., Oy S., Bozkurt S., Ince A., "Analyzing the Impact of an Earthquake on the Shoreline with use of SAR Images as Alternative Dataset", 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, ROMA, ITALYA, 4-6 Ekim 2017, pp.1-1
Demir N., Oy S., Erdem F., Bayram B., Şeker D.Z., "INTEGRATED SHORELINE EXTRACTION APPROACH WITH USE OF RASAT MS AND SENTINEL-1A SAR IMAGES", ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.,, WUHAN, ÇIN HALK CUM., 18-22 Eylül 2017, vol.IV-2-W4, pp.445-449 (Link)
Güllüdere B. , Demir N., "IHA Görüntülerinin Worldview-2 Görüntüsü Kullanarak Yöneltilmesi ve CBS İçin Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto ve Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi", 4.ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-26 Mayıs 2016, pp.XX-XX
Demir S., Bayram B., Demir N., Çatal Reis H., Togrol R.E., Kafadar C., "Automatic segmentation of plaque and four-dimensional analysis of magnetic resonance images used in the diagnosis and disease monitoring of multiple sclerosis", MULTIPLE SCLEROSIS, Londra, INGILTERE, 1-5 Eylül 2016, vol.22, pp.713-713
Oy S., Yavuz H.B., Demir N., "Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Destek İçin Uzaktan Algılama Tekniklerinin Kullanılması", 6.UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, ss.xx-xx
Bayram B., Demir N., Oğurlu M., Çatal Reis H., Şeker D.Z., "3d Shoreline Extraction Using Orthophoto And LiDAR Data", 37th ASIAN CONFERENCE ON REMOTE SENSING, Colombo, SRI LANKA, 19-22 Ekim 2016, pp.XX-XX
Battal S., Güllüdere B. , Çelik S., Demir N., Koç San D., "Multispektral Uydu ve Yapay Açıklıklı Radar Verileri Kullanılarak Eber Gölünün Alan ve Değişiminin Tespiti", 6.UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, ss.XX-XX
Demir N., "LIDAR Verisinden çatı düzlemlerinin otomatik çıkarımı", 6.UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, ss.xx-xx
Demir N., Kaynarca M. , Oy S., "Extraction Of Coastlines Wıth Fuzzy Approach Usıng Sentinel-1 SAR Image ", ISPRS 23.CONGRESS, Prag, CEK CUM., 11-19 Temmuz 2016, pp.XX-XX
Demir N., Yolcu H.I., Güllüdere B. , Battal S., "Orman Alanlarının İnsansız Hava Aracı Kullanımı İle Üç Boyutlu Modellenmesi ", ÜRETİM İŞLERİNDE HASSAS ORMANCILIK SEMPOZYUMU, ÇANKIRI, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2015, ss.9-9
Demir N., Demir S., "Automated Calculation Of Bifurcation Carotid Angle For Analyzing The Risk Of Carotis Plaques By Using Carotid Ct Angiographic Images", SPIE Sensing Technology + Applications, Baltimore, ABD, 20-24 Nisan 2015, pp.xx-xx
Demir N., Baltsavias E., ", Automated Modeling Of 3d Building Roofs Using Lidar And Image Data", International Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Melbourne, AVUSTRALYA, 25 Ağustos - 1 Eylül 2012, vol.1, no.4, pp.35-40 (Link)
Sauerbier M., Eisenbeiss H., Siegrist E., Demir N., "The Practical Application Of Uav-Based Photogrammetry Under Economic Aspects", ISPRS ICWG I/V UAV-g (unmanned aerial vehicle in geomatics) conference, Zurich, ISVIÇRE, 14-16 Eylül 2011, pp.1-6 (Link)
Demir N., Baltsavias E., "Tree Detection From Low Resolution Lidar Data", 10th International Conference on LiDAR Applications for Assessing Forest Ecosystems , Freiburg, ALMANYA, 14-17 Eylül 2010, pp.x-x
Demir N., Baltsavias E., "Combination Of Image And Lidar Data For Building And Tree Extraction ", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Paris, FRANSA, 1-3 Eylül 2010, vol.38, no.3B, pp.X-X
Demir N., Baltsavias E., "Use Of Image And Laser Scanning Data For Building Detection", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Orlando, ABD, 16-18 Kasım 2010, vol.38, no.4, pp.1-7 (Link)
Demir N., Poli D., Baltsavias E., "Combination Of Image And Lidar Data For Building Extraction", 9th Conference on Optical 3D Measurement Techniques, Viyana, AVUSTURYA, 1-3 Temmuz 2009, pp.x-x
Demir N., Poli D., Baltsavias E., "Detection Of Buildings At Airport Sites Using Images & Lidar Data And A Combination Of Various Methods", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Paris, FRANSA, 3-4 Eylül 2009, vol.38, no.3/W4, pp.71-77 (Link)
Demir N., Poli D., Baltsavias E., "Extraction Of Buildings And Trees Using Images And Lidar Data", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Pekin, ÇIN HALK CUM., 3-11 Temmuz 2008, vol.37, no.B4-1, pp.313-318 (Link)
Demir N., Acar U., "Hava Lidar Verilerinin Sınıflandırılması Ve Grid Biçimine Dönüştürülmesi ", TUFUAB 2007 4th Symposium of Turkish Society for Photogrammetry and Remote Sensing, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Haziran 2007, ss.x-x
Demir N., Baltsavias E., "Object Extraction At Airport Sites Using Dtms/Dsms And Multispectral Image Analysis", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences,, Munich, ALMANYA, 19-21 Eylül 2007, vol.36, no.3/W49B, pp.25-30 (Link)
Demir N., Alkış Z., "Bundle Adjustment Of Close Range Images By Using Laser Points As Control Points ", 5.Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, ALMANYA, 29-31 Mart 2006, pp.1-5
Akça D., Gruen A., Alkış Z., Demir N., Breuckmann B., Erduyan İ., Nadir N., "3d Modelling Of The Weary Herakles Statue", 5.Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, ALMANYA, 29-31 Mart 2006, pp.1-5 (Link)
Akça D., Gruen A., Alkış Z., Demir N., Breuckmann B., Erduyan İ., Nadir N., "Modelling Of Weary Herakles Statue With A Coded Structured Light System", ISPRS Commission V Symposium(Image Engineering and Vision Metrology, Dresden, ALMANYA, 25-27 Eylül 2006, pp.14-19 (Link)
Ioannidis C., Demir N., Tsakiri M., Soile S., "Combination Of Laser Scanner Data And Simple Photogrammetric Procedures For Surface Reconstraction Of Monuments ", CIPA , Torino, ITALYA, 27 Eylül - 1 Ekim 2005, pp.1-6 (Link)
Demir N., Vatan M., Alkış Z., "Lazer Tarama Sisteminin Mimarlıkta Kullanımı", BUMAT 05 Symposium of Modern Methods For Science, KOCAELİ, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2005, ss.x-x
Batuk F.G., Emem O., Alkış Z., Gümüşay Ü., Eraslan C., Helvacı C., Demir N., Türk T., Bayram B., Alkış A., "Developing Of Turkey’S Disaster Management Standards For E-Government ", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-23 Temmuz 2004, pp.183-187
Demir N., Bayram B., Alkış Z., Helvacı C., Çetin I., Vogtle T., Ringle K., Steinle E., "Laser Scanning For Terrestrial Photogrammetry, Alternative System Or Combined With Traditional System ", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-23 Temmuz 2004, vol.35, no.5, pp.1-1
Eraslan C., Emem O., Helvacı C., Batuk F.G., Alkış Z., Gümüşay Ü., Demir N., Türk T., Bayram B., Alkış A., "System Design Of Disaster Management Information System In Turkey As A Part Of E- Government ", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-23 Temmuz 2004, pp.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Demir N., "Combination Of Airborne Laser And Image Data For Building Detection And 3d Roof Reconstruction", ETH Zurich, Zurich, 2013 (Link)
SANATSAL ETKİNLİKLER
Demir N, "Neveser Türk Müziği Topluluğu Sadettin Kaynak Eserleri Konseri", Türk Sanat Müziği, Solistlik, Şubat-2015.
Demir N, "Neveser Türk Müziği Topluluğu 'Bir şarkı bir tebessüm' Konseri", Türk Sanat Müziği, Koro Üyeliği, Mart-2015.
Demir N, "Akdeniz Üniversitesi Türk Sanat Musikisi Topluluğu Konseri", Türk Sanat Müziği, Koro Üyeliği, Aralık-2015.
Demir N, "Neveser Türk Müziği Topluluğu Yaza Merhaba Konseri", Türk Sanat Müziği, Solistlik, Haziran-2014.
Demir N, "Hasan Esen Besteleri ve Nihavent Eserler Konseri", Türk Sanat Müziği, Solistlik, Şubat-2014.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi