Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"FARKLI RENKLİ GÖLGELEME AĞLARININ BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE IŞINIM GEÇİRGENLİĞİNİN BİTKİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-2220, Yönetici, 2019
"Antalya Koşullarında Sera Örtü Malzemesi Olarak Kullanılan Polietilen Örtülerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Zamana Bağlı Değişimi ile Işınım Geçirgenliğinin Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi", BAP Doktora, 2011.03.0121.013, Araştırmacı, 2014
"Antalya Bölgesi Serik Ovasında Nitrat Yıkanması ve Ekonomik Analiz Paketi (NLEAP) Modeli ile Tahmin Edilen Nitrat Yıkanma Göstergelerinin Uzaysal Değişkenliğinin Analizi", TÜBITAK Projesi, 108 O 514, , 2012
"Tuzlu ve Yüksek Taban Suyu Koşullarında Bitki Katsayılarının ve Toprak Profilindeki Tuz Dinamiğinin İncelenme", TÜBITAK Projesi, 104 O 233, , 2008
"Antalya İli Kumluca İlçesindeki Seraların Teknik ve Yapısal Yönden İncelenmesi", BAP Y.Lisans, 2005.02.0121.022, Araştırmacı, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi