Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Korkmaz C., Tezcan N.Y., "A NEW APPROACH TO THE DETERMINATION OF HEAT LOSSES IN THE GREENHOUSE: THERMAL CAMERAS", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.7691-7697, 2018
Tezcan N.Y., "GREEN COLOURED SHADE NETS EFFECTS ON SOIL WATER CONTENT AND PLANT ROOT DISTRIBUTIONS ON TOMATO CULTIVARS", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.7698-7703, 2018 (Link)
Korkmaz C., Tezcan N.Y., "A NEW APPROACH TO THE DETERMINATION OF HEAT LOSSES IN THE GREENHOUSE: THERMAL CAMERAS", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.7691-7697, 2018 (Link)
Tezcan N.Y., Büyüktaş K., Başçetinçelilk A., "CHANGES OF SOME MECHANICAL PROPERTIES OF DIFFERENT LOW-DENSITY POLYETHYLENE (LDPE) FILMS DURING THE SERVICE LIFE", APPLIED ENGINEERING IN AGRICULTURE, vol.33, pp.913-918, 2017
"Heating requirement and its costs in greenhouse structures: A case study for Mediterranean region of Turkey", RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, pp.483-490, 2013 (Link)
"Identification Of Nitrate Leaching Hot Spots In A Large Area With Contrasting Soil Texture And Management", AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, vol.98, pp.1013-1019-, 2011
, "Air Exchange Rates In Greenhouses With Different Types Of Ventilation Opening In The Western Mediterranean Region Of Turkey", Philippine Agricultural Scientist, vol.94, pp.93-97, 2011
"Structural Analysis And Functional Characteristics Of Greenhouses In The Mediterranean Region Of Turkey", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.9, pp.3131-3139, 2010
, "Evaluation Of A Crop Water Stress Index For Irrigation Scheduling Of Bermudagrass", AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, vol.90, pp.205-212, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tezcan N.Y., Ekizoğlu H., Selek S., "Sera Gölgelemede Işık Seçici Ağların Kullanımı", Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.115-124, 2017
Emekli N.Y., Büyüktaş K., Başçetinçelik A. , "CHANGES OF THE LIGHT TRANSMITTANCE OF THE LDPE FILMS DURING THE SERVICE LIFE FOR GREENHOUSE APPLICATION ", Journal of Building Engineering, vol.6, pp.126-132, 2016 (Link)
"Structural Characteristics And Heat Requirements Of Modern Greenhouses In Southern Of Turkey.", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.93-101, 2012
Emekli N.Y., "Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojilerinin Sulama Alanında Kullanımı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.9-17, 2009
, "Mersin İli Anamur İlçesindeki Muz Seralarının Mevcut Durumu Üzerine Bir Araştırma", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.23-38, 2009
Emekli N.Y., "Antalya Yöresinde Seracılığın Mevcut Durumu Ve Yapısal Sorunları", Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi Derim, cilt.25, ss.26-39, 2008
, "Antalya İli Kumluca İlçesindeki Seraların Mevcut Durumu, Sorunları Ve Uygun Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.273-288, 2007
Emekli N.Y., "Sera Örtü Malzemelerinin Mekanik Özellikleri", Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi Derim, cilt.23, ss.24-35, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tezcan N.Y., Korkmaz C., "Measurement of climate data in a gothic roof covered with PE + PC combination", International Agricultural Science Congress, VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.127-127
Emekli N.Y., "Changes Of Some Physical Properties Of Different Low-Density Polyethylene Films During The Useful Life", The International Symposium On New Technologies And Management For Greenhouses, Evora, PORTEKIZ, 19-23 Temmuz 2015, pp.35-35
Emekli N.Y., "Changings of Some Physical Properties of Different Low-Density Polyethylene Films During The Useful Life", 5th International Conference on Environmental Science and Information Application Technology , HONGKONG, HONGKONG, 7-9 Aralık 2014, pp.6-6
, "Lizimetre Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Mısır Bitkisinin Su Tüketiminin Yüksek Ve Tuzlu Taban Suyundan Karşılanan Miktarının Belirlenmesi", II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 24-25 Mayıs 2012, ss.205-211
, "Modern Sera Teknolojileri Ve Türkiye’Deki Uygulamaları", 2011 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, DENİZLİ, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2011, ss.1-14
"Spatial Variation Of Some Physical And Chemical Properties Of Soils In Serik Plain", International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, TÜRKIYE, 26-28 May 2010, pp.106-115-
"Antalya Köprüçay Sulamasının Tabansuyuna Etkisinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi", I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 2010, ss.342-352-
Emekli N.Y., "Physical And Mechanical Properties Of Plastic Greenhouse Covering Materials", Energy Efficiency Agricultural Engineering Conference, Bulgaria, RUSYA, 1-3 Ekim 2009, pp.505-510
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi