Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bilgin Ö., Sakinmaz S., "İDEALİST VE MATERYALİST FELSEFELER İNSAN HAKLARI KONUSUNDA NE DİYOR?", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, pp.759-764, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Bilgin Ö., Köseoğlu G. , "ŞİZOFREN BİREYİN VAROLUŞSAL SINIRLARI VE YARATICI GÜCÜ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, pp.753-757, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Bilgin Ö., Tarakci A., "TÜRK FELSEFESİ TARİHİ ÇALIŞMALARININ DAYANAKLARI", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, pp.868-873, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Bilgin Ö., "İbn Sînâ'nın Mizaç Teorisi Sadece Fizyolojik Bir Sorun mudur?", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.1307-9581, pp.580-599, 2019 (Link)
Bilgin Ö., Çapcıoğlu I., "Yaşlılara Yönelik Dini Sosyal Hizmet Uygulamaları Çerçevesinde Yaşlılık ve Dindarlık İlişkisinin Tarihsel Gelişimi ve Ülkemizdeki Durumu Üzerine", Milli Eğitim Dergisi , pp.44-53, 2012
Bilgin Ö., "William James Pragmatizmine Eleştirel Bir Yaklaşım", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, no.1, ss.163-182, 2010
Bilgin Ö., "Royce'un Ahlak Temellendirmesinde İyilik ve Kötülük Kavramının Yeri", FELSEFE DÜNYASI DERGİSİ, no.49, pp.143-156, 2009
Bilgin Ö., ""Aklın Birlikten Çokluğa Yolculuğu" 13. yüzyıl Latin İbn Rüşdçülüğü Bağlamında Aklın ya da Akılların Birliği Problemi", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, no.1, ss.1-1, 2009
Bilgin Ö., ""Görüşler Üzerine Görüşler"", Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.8, no.1, ss.247-248, 2008
Bilgin Ö., "Josiah Royce'un Hayatı ve Felsefi Eserleri", ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.49, no.1, ss.287-309, 2008
Bilgin Ö., Kaplan I., "Felsefi Terminolojinin Başlangıcı ve Gelişimi Üzerine Royce'nin Bakışı (Makale Çevirisi)", Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.299-307, 2007
Bilgin Ö., " Petrus Abaelardus Skolastiği: Sic at Non", Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.9, no.1, ss.115-136, 1999
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bilgin Ö., "Bir Beden Felsefesi Problemi Olarak İman ın Yeri ve Mahiyeti", 14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, GOSTİVAR, MAKEDONYA, , vol.1, pp.640-643
Bilgin Ö., Sakinmaz S., "Materyalist ve İdealist Felsefeler İnsan Hakları Konusunda Ne Diyor Fichte ve Feuerbach Örneği", 3. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, , vol.1, pp.265-271
Bilgin Ö., Tarakçı A., "Türk Felsefe Tarihine Giriş: Felsefe Tarihi ile Türk Kültür Tarihine Kronolojik bir Yaklaşım ", Sinop Üniversitesi ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği, Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu , SİNOP, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2012, ss.1-3
Bilgin Ö., Çapcıoğlu I., "Yaşlılık ve Dindarlık İlişkisi Üzerine", IV. Türkiye Uluslar arası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2010, ss.1-3
Bilgin Ö., "Geleneksel Ahlâktan Dizi Ahlâkına: Ahlâkı Hak Saklasın", Modern Çağlarda Ahlâk, Ulusal Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2010, cilt.1, no.7, ss.217-227
Bilgin Ö., "Ahlak Temellendirmeleri Bağlamında İyilik Kavramının Yeri, Rolü ve Değeri : Royce'ci bir Yaklaşım", 1. Ulusal İyilik Sempozyumu , ELAZIĞ, TÜRKIYE, 20-21 Haziran 2009, cilt.1, no.1, ss.434-443
Bilgin Ö., Türer C. , "“Royce’s Typologies of Moral self in the View of Islamic Ethics", American and European Values IV. I. International Conference on Josiah Royce, opole, POLONYA, 24-28 Haziran 2008, pp.24-28
Bilgin Ö., Çetin Yücel A., "Ömer Hulusî (1840–1910) Hayatı ve Eserleri", Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu , SİVAS, TÜRKIYE, 4-6 Ocak 2008, cilt.2, ss.361-374
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bilgin Ö., "Murtaza Korlaelçi Hakkında", Felsefenin Vefalı Yüzü Prof. Dr. Murtaza Korlaelçiye Armağan, Celal Türer, Ed., Aktif Düşünce, Ankara, ss.155-158, 2019
Bilgin Ö., "Sadakat Ahlakı", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2014
Bilgin Ö., Erincik S. , "Din ve Ahlak", Din Sosyolojisi Yaşadığımız Dünya, İhsan Çapçıoğlu, Ed., İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.61-96, 2012
DİĞER YAYINLAR
Bilgin Ö., "Sadakat Ahlakı", Diger, ss.42-45, 2015
Bilgin Ö., "Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi, Mevlana Değişim Programı Çerçevesinde Ders Verme", Diger, ss.1, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi