Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bazı sıcak iklim çim türlerinin tuzluluğa dayanıklılığının belirlenmesi ve uygulamalar açısından değerlendirilmesi", BAP Y.Lisans, 2012.02.0121.030, Yönetici, Devam Ediyor
"Acer monspessulanum subsp. monspessulanum’un Antalya’daki Yoğun Yayılış Alanlarında Peyzaj Genetiği Açısından Değerlendirilmesi ve Çelikle Çoğaltma Olanakları ", BAP Doktora, 2011.03.0121.012, Yönetici, Devam Ediyor
"Vejatatif Tip Triploid Hibrit Bermuda Çimi (Cynodon dactylon X Cynodon transvaalensis) Islahı (2011.01.0104.009)", BAP Arastırma Projesi, 2011.01.0104.009, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Süs Bitkileri Araştırmaları Altyapı Projesi", BAP Alt Yapı, 2011.01.0300.001, Yönetici, Devam Ediyor
"Antalya’da Kentsel Gelişimin Ekolojik ve Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilirlik Kapsamında Öneriler Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2008.01.0104.001, Araştırmacı, 2011
"Bermuda Çimi Genotiplerinin Toplanması, Çim Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi ve Moleküler Karakterizasyonlarının Yapılması; ve Sıcak İklim Çim Türlerinin Bermuda Çimi ile Karşılaştırılması (Kısaltılmış Başlık)", TÜBITAK Projesi, 105 O= 586, Yönetici, 2009
"Bazı Doğal Bitkilerin Kültüre Alınması, Yeni Tür ve Çeşitlerin Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması (I)", TÜBITAK Projesi, 105G068, Danışman, 2009
"Doğu Kızılağacının (Alnus orientalis L.) Çimlenme ve Farklı Yetiştirme Ortamlarında Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2005.02.0121.024, Yönetici, 2006
"Kesme Çiçek Geliştirme Projesi: Karanfil (Dianthus caryophyllus) ve Gypsophila’da Gen Havuzunun Oluşturulması", TÜBITAK Projesi, 104 O 364, Araştırmacı, 2008
"Batı Akdeniz Bölgesindeki Leucojum aestivum ve Ornithagalum spp. Türlerinin Kültüre Alınması, Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması ve Moleküler Karakterizasyonu ", TÜBITAK Projesi, 104 O 327, Araştırmacı, 2008
"Antalya Kentinde Halkın çevre Duyarlılığının Saptanması ve Bu Duyarlılığı Artırabilecek Önlemlerin Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2004.01.0104.006, Araştırmacı, 2006
"Doğal Silene armeria L. Bitkisinin Çimlenme Özelliklerinin Saptanması, Büyüme ve Çiçeklenme Özellikleri Üzerine Gün Uzunluğu ve Gibberellik Asit (GA3)’in Etkileri", BAP Y.Lisans, 2003.02.0121.023, Yönetici, 2005
"Termessos (Güllükdağı) Milli Parkı’nda Rekreasyonel Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TOGTAG-3197, Araştırmacı, 2004
"Gazipaşa Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Hayıtların (Vitex agnus-cassus) Seleksiyonu ve Çoğaltılabilme Olanakları", BAP Y.Lisans, 2003.02.0121.0.11, Yönetici, 2004
"Paclobutrazolun Lolıum perenne ‘Ovatıon’ ve Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensıs ‘Tıfway’ Çim Çeşitlerinin Büyüme Özelliklerine Etkisi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, nobilis1, Yönetici, 2004
"Karanfil ve Gerbera’da Çeşit Islahı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, bircan1, Danışman, 2003
"Antalya Kentinde Ekolojik Açıdan Önemli Biyotopların Haritalanması Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 21.01.0104.12, Araştırmacı, 2003
"Cam Sera Koşullarında, Rosa odorata ve Rosa multiflora Anaçları Üzerine Aşılı Dallas Gül Çeşidinde GA3 Uygulamasının Bitki Gelişimi, Verim ve Kalite Üzerine Etkilerinin Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, alata8, Araştırmacı, 2006
"Antalya Yöresindeki Doğal Hazeranların (Consolida sp.) Kültüre Alınabilme Olanakları Üzerinde Araştırmalar", BAP Arastırma Projesi, 21.01.0104.09, Yönetici, 2005
"Yamansaz Sulak Alan Sisteminin Korumaya Yönelik Planlaması ve Sürdürülebilir Kullanım İlkelerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 20.010104.08, Araştırmacı, 2002
"Bitkisel Peyzaj Tasarımı ve Mekan İlişkileri Yönünden Belek Kıyı Şeridindeki Turizm Tesislerinin İrdelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 20.01.0104.14, Araştırmacı, 2001
"Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Glayöl (Gladiolus grandiflorus L.) Bitkisinde Sulama Düzeylerinin Çiçeklenme ve Çiçek Kalitesine Etkileri", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ziraat1, Araştırmacı, 2000
" Antalyada Doğal Yayılış Gösteren Orkide Türlerinin Tespiti, DNA Parmak İzlerinin Saptanması ve In-Situ Muhafaza İmkanlarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, tarp1, Araştırmacı, 2003
"Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nın Ekonomik Değerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, TARP2152, Araştırmacı, 1999
"Antalyada Isıtmasız Cam Sera Koşullarında Farklı Anaçların Bazı Gül Çeşitlerinde Verim ve Kaliteye Etkisi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, tarp2, Araştırmacı, 2004
"Soğanlı Kesme Çiçek Türlerinde Ön Depolama İşlemlerinin Verim ve Kaliteye Etkileri", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, naren3, Araştırmacı, 2000
"Akdeniz Üniversitesi Tohumculuk Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), toh, Araştırmacı, 2002
"Planlama ve Uygulama Yönünden Antalya Kenti Yeşil Alanları Üzerinde Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 98.01.0104.05, Yönetici, 2000
"Antalya İli İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Üretiminin Teknik ve Ekonomik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 98.01.0104.02, Araştırmacı, 1999
"Gün Uzunluğu, Ekim Tarihleri ve Paklobutrazolun Gazipaşa Yöresi Doğal Acıbaklalarının ( Lupinus angustifolius L.) Büyüme ve Çiçeklenmelerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, TARP1814, Yönetici, 2001
"Antalya İli Dışsatıma Yönelik Kesme Çiçek Üretim Yapısı ve Başlıca Pazarlama Problemleri Üzerinde Bir Araştırma", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, narenciye1, Araştırmacı, 1998
"Ekstrem Düşük Sıcaklıkların Bazı Herdemyeşil Süs Bitkilerine Etkileri", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ziraat2, Yönetici, 1997
"Anemone coronaria L. Kormlarının Tekrar Kullanılabilirliği Üzerinde Araştırmalar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, narenciye2, Araştırmacı, 1998
"Yaz Aylarında Yayla Kesimlerinde Gypsophila Yetiştiriciliği ve GA3'ün Verim ve Kaliteye Etkileri Üzerinde Araştırmalar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, alata9, Yönetici, 1996
"Plastik Sera Koşullarında Yetiştirilen Bazı Gül Çeşitlerinde Budama ve Uç Alma Zamanlarının Verim ve Kaliteye Etkileri ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, alata9, Yönetici, 1996
"TAP (Tarımsal Araştırma Mastır Planı) ve TARP (Tarımsal Araştırma Projesi) ", Diğer Projeler, TARP, Proje Ekibinde Üye, 1998
"Doğu Akdeniz Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen İris Türlerinin Yayılış Alanlarının Saptanması, Seleksiyonu ve Uçucuyağ Oranlarının Tespiti Üzerinde Araştırmalar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, alata4, Araştırmacı, 1995
"Jojoba (Simmondsia chinenesis L.) Bitkisinin Çelikle Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, alata5, Araştırmacı, 1995
"İçel Koşullarında Sera Gülcülüğüne Uygun Çeşitlerin Seçimi Üzerinde Araştırmalar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, alata1, Yönetici, 1991
"Gladiollerde GA3 ve Ek Potasyum Nitrat Gübrelermelerinin Çiçeklenme ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi Üzerine Araştırmalar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, alata8, Yönetici, 1994
"Gelin Duvağı (Bougainvillea sp.)'nın Çelikle Çoğaltılması ve Paclobutrazolun Büyüme ve Çiçeklenmesine Etkisi Üzerinde Araştırmalar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, alata7, Yönetici, 1994
"Gypsophila paniculata L.'Perfecta' nın Çiçeklenmesine Dikim ve Budama Zamanları Gün Uzunlukları ve GA3'ün Etkileri Üzerinde Araştırmalar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, alata4, Yönetici, 1993
"Aşılı Gül Fidan Üretim Teknikleri Üzerinde Araştırmalar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, alata2, Yönetici, 1992
"Gypsophila paniculata L.'de Anaçlık Tesisi ve Çelikten Fide Üretimi Üzerinde Araştırmalar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, alata4, Yönetici, 1992
"Süs Bitkileri Ülkesel Araştırma Projesi", Diğer Projeler, ÜLKSÜSPROJ, Araştırmacı, 1990
"Farklı Dikim Sıklıkları ve Gübre Dozlarının Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.)’nda Herba Verimi ve Uçucu Yağ Oranlarına Etkileri", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ALATA2, Araştırmacı, 1986
"İçel (Alata) Koşullarında Dikim Zamanlarının Glayölde Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ALATA1, Araştırmacı, 1986
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi