Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sever Mutlu S., Mutlu N., Gürbüz E., Gülşen O., Hocagil M., Karagüzel O., Heng Moss T.M., Shearman R.C., Gaussoin R.E., "Drought Resistance Of Warm-Season Turfgrasses Grown In Mediterranean Region Of Turkey", HORTTECHNOLOGY, vol.21, pp.726-736, 2011
Sever Mutlu S., Mutlu N., Shearman R.C., Gürbüz E., Gülşen O., Hocagil M., Karagüzel O., Heng-Moss T.M., Riordan T.P., Gaussoin R.E., "Establishment And Turf Qualities Of Warm-Season Turfgrasses In The Mediterranean Region", HORTTECHNOLOGY, vol.21, pp.67-81, 2011
Gülşen O., Sever Mutlu S., Karagüzel O., "Estimating Optimum Number Of Marker Loci For Genetic Analyses In Cynodon Accessions", BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY, vol.39, pp.906-909, 2011
Sayan M.S., Karagüzel O., "Problems Of Outdoor Recreation: The Effect Of Visitors' Demographics On The Perceptions Of Termessos National Park, Turkey", ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol.45, pp.1257-1270, 2010
Atik M., Sayan M.S., Karagüzel O., "Impact Of Recreational Trampling On The Natural Vegetation In Termessos National Park, Antalya-Turkey", Tarim Bilimleri Dergisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, vol.15, pp.249-258, 2009
Gülşen O., Sever Mutlu S., Mutlu N., Tuna M., Karagüzel O., Shearman R.C., Riordan T.P., Heng-Moss T.M., "Polyploidy Creates Higher Diversity Among Cynodon Accessions As Assessed By Molecular Markers", THEORETICAL AND APPLIED GENETICS, vol.118, pp.1309-1319, 2009
Mansuroğlu S., Karagüzel O., Atik M., Kinikli P., "Determining Environmental Sensitivity Of Inhabitants Of Antalya City, Turkey", Journal of Food Agriculture and Environment, vol.7, pp.961-969, 2009
Karagüzel O., Girmen B., "Morphological Variations Of Chaste Tree (Vitex Agnus-Castus) Genotypes From Southern Anatolia, Turkey", NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE, vol.37, pp.253-261, 2009
Mansuroğlu S., Karagüzel O., Ortaçeşme V., Sayan M.S., "Effect Of Paclobutrazol On Flowering, Leaf And Flower Colour Of Consolida Orientalis", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.41, pp.2323-2332, 2009
Baştuğ R., Karagüzel O., Aydinşakir K., Büyüktaş D., "The Effects Of Drip Irrigation On Flowering And Flower Quality Of Glasshouse Gladiolus Plant", Agricultural Water Management , vol.81, pp.132-144, 2006
Mansuroğlu S., Ortaçeşme V., Karagüzel O., "Biotope Mapping In An Urban Environment And Its Implications For Urban Management In Turkey", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol.81, pp.175-187, 2006
Karagüzel O., Baktir İ., Çakmakçi S., Ortaçeşme V., Atik M., Aydinoğlu B., "Responses Of Native Lupinus Varius (L.) To Culture Conditions: Effects Of Photoperiod And Sowing Time On Growth And Flowering Characteristics", SCIENTIA HORTICULTURAE, vol.103, pp.339-349, 2005
Karagüzel O., Baktir İ., Çakmakçi S., Ortaçeşme V., "Growth And Flowering Responses Of Lupinus Varius L. To Paclobutrazol", HORTSCIENCE, vol.39, pp.1659-1663, 2005
Karagüzel O., Çakmakçi S., Ortaçeşme V., Aydinoğlu B., "Influence Of Seed Coat Treatments On Germination And Early Seedling Growth Of Lupinus Varius L.", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.34, pp.65-74, 2004
Özkan B., Brumfield R.G., Karagüzel O., "A Profile Of Turkish Export Cut-Flower Growers", HORTTECHNOLOGY, vol.13, pp.368-374, 2003
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kösa S., Karagüzel O., "Yetiştirme Ortamlarının Alnus Orientalis Fidanlarının Büyüme Özellikleri Ve Yaprak Besin Elementi Içeriklerine Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , vol.25, pp.39-46, 2012
Mansuroğlu S., Karagüzel O., Kinikli P., Saatci B., "Antalya'Da Kentsel Gelişim Alanlarının Belirlenmesinde Halkın Katılımının Önemi", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.66-74, 2012
Mutlu Danaci H., Sayan M.S., Karagüzel O., "People’S Visual Perceptions Of Tourism Buildings And Their Environments", Journal of Literature and Art Studies, vol.2, pp.881-896, 2012
Karagüzel O., Kazaz S., "Influence Of Growth Regulators On The Growth And Flowering Characteristics Of Goldenrod (Solidago X Hybrida)", European Journal of Scientific Research , vol.45, pp.498-507, 2010
Mansuroğlu S., Karagüzel O., Atik M., Kinikli P., "Effects Of Socio-Economic Characteristics On Environmental Attitudes In Developing Countries: Antalya Case In Turkey", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.10-18, 2009
Karagüzel O., "Kesme Çiçek Sektöründe Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge)", Standart, Ekonomik ve Teknik Dergi, cilt.47, no.555, ss.35-41, 2008
Mansuroğlu S., Karagüzel O., Atik M., "Environmental Awareness Level In Antalya City (Turkey) And Its Relations With Socio-Economic Characteristics", Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.167-177, 2008
Atik M., Karagüzel O., Kösa S. , "Sıcaklığın Dalbergia Sissoo Tohumlarının Çimlenme Özelliklerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.203-210, 2007
Karagüzel O., Mansuroğlu S., Sayan M.S., Giran Taşçioğlu S., Yildirim E., "Yetişme Ortamı Ve Ekim Zamanlarının Doğal Consolida Orientalis Populasyonunun Büyüme Ve Çiçeklenme Özelliklerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.93-104, 2007
Karagüzel O., Giran Taşçioğlu S., "Sıcaklığın Consolida Orientalis, Isatis Tinctoria Ve Silene Armeria Doğal Populasyonlarının Çimlenme Özelliklerine Etkisi", BAHÇE, vol.36, pp.19-28, 2007
Atik M., Karagüzel O., "Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Su Tasarrufu Olanakları Ve Süs Bitkisi Olarak Doğal Türlerin Kullanım Önceliği", Tarımın Sesi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yayını, cilt.15, ss.9-12, 2007
Karagüzel O., Mansuroğlu S., Sayan M.S., Yildirim E., "Farklı Doğal Ekolojik Koşullar Ile Consolida Orientalis Populasyonlarının Büyüme Ve Çiçeklenme Özellikleri Arasındaki İlişkiler", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.235-244, 2006
Karagüzel Ö., Karagüzel O., Mülayim U., "Farklı Anaçların Gül Çeşitlerinin Verim Ve Kalite Özelliklerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.139-149, 2006
Girmen B., Karagüzel O., "Gazipaşa (Antalya) Yöresi Doğal Hayıt’Larının (Vitex Agnus-Castus L.) Seleksiyonu-I: Seçilen Tiplerin Özellikleri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.385-396, 2005
Baysal O.H., Karagüzel O., "Paclobutrazolun Lolıum Perenne ‘Ovatıon’ Ve Cynodon Dactylon X Cynodon Transvaalensıs ‘Tıfway’ Çim Çeşitlerinin Büyüme Özelliklerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.355-363, 2005
Karagüzel O., "Gün Uzunluğu Ve Giberellik Asit Karşılıklı Etkileşiminin Gypsophila Paniculata ‘Perfecta’Nın Büyüme Ve Çiçeklenme Özelliklerine Etkisi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.27-36, 2004
Karagüzel O., Çakmakçi S., Aydinoğlu B., "Doğal Lupinus Varius (L.) Populasyonunda Gün Uzunluğunun Tohum Bağlama Tohum Ve Bazı Çimlenme Özelliklerine Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.69-77, 2003
Karagüzel O., Mansuroğlu S., "Giberellik Asitin Doğal Hazeranların (Consolida Orientalis ) Çiçeklenme Özellikleri Ile Yaprak Ve Çiçek Renklerine Etkisi", BAHÇE, vol.32, pp.15-22, 2003
Karagüzel O., "Farklı Tuz Kaynak Ve Konsantrasyonlarının Güney Anadolu Doğal Lupinus Varius’Larının Çimlenme Özelliklerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.211-220, 2003
Karagüzel O., "Farklı Sera Koşullarının Gypsohpila Paniculata ‘Perfecta’Da Büyüme Ve Çiçeklenme Özelliklerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.51-60, 2003
Karagüzel O., Baktir İ., Çakmakçi S., Ortaçeşme V., Aydinoğlu B., Atik M., "Yetiştirme Ortamı Ve Ekim Zamanlarının Güney Anadolu Doğal Lupınus Varıus’Larının Büyüme Ve Çiçeklenme Özelliklerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.187-197, 2003
Ortaçeşme V., Özkan B., Karagüzel O., "An Estimation Of The Recreational Use Value Of Kursunlu Waterfall Nature Park By The Individual Travel Cost Method", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol.26, pp.57-62, 2002
Karagüzel O., Ortaçeşme V., "Influence Of Paclobutrazol On The Growth And Flowering Of Bougainvillea Glabra 'Sanderiana'", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.79-84, 2002
Ortaçeşme V., Karagüzel O., Atik M., Sayan M.S., "Antalya Kentinin Aktif Yeşil Alan Varlığı Üzerinde Bir Araştırma", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.11-22, 2000
Karagüzel O., Doran İ., "Bazı Glayöl Çeşitlerinde Ga3 Ve Sınırlı Ek Potasyum Gübrelemesinin Kalite Özellikleri İle Yaprak Mineral Madde İçeriklerine Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.123-132, 2000
Karagüzel O., Ortaçeşme V., "Gypsophila Yetiştiriciliğinde Dikim Sıklığının Verim, Kalite Ve Aydınlatma Enerjisinin Verimli Kullanımına Etkisi", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol.24, pp.691-697, 2000
Özkan B., Karagüzel O., "Türkiye'De Dışsatıma Yönelik Kesme Çiçek Üretimi Ve Sorunları ", Hasad Dergisi, ss.20-23, 1999
Ortaçeşme V., Özkan B., Karagüzel O., "Rekreasyon Alanlarının Ekonomik Değerinin Belirlenmesinde Seyahat Maliyeti Yönteminin Kullanımı", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.107-120, 1999
Karagüzel O., Altan S., "Gypsophila Paniculata L. “Perfecta”Nın Büyüme Ve Çiçeklenmesi Üzerine Dikim Zamanı Ve Gün Uzunluğunun Etkileri", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol.23, pp.275-280, 1999
Özkan B., Karagüzel O., Ortaçeşme V., "Antalya İli İç Ve Dış Mekan Süs Bitkileri Üretiminin Teknik Ve Ekonomik Özelliklerinin Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.61-74, 1999
Karagüzel O., "Büyüme Engelleyici Paclobutrazolun Kırmızı Gelin Duvağı (Bougainvillea Spectabilis Willd.)'Nın Büyüme Ve Çiçeklenmesine Etkileri", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol.23, pp.527-532, 1999
Karagüzel O., "Gelin Duvaklarının (Bougainvillea Sp.) Çelikle Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.109-118, 1997
Brumfield R.G., Karagüzel O., Özkan B., "Cut Flowers In The Antalya Province-The Face Of Cut Flower Production Is Changing In The Primary Horticulture Region Of Turkey", FloraCulture International, vol.2, pp.21-25, 1997
Karagüzel O., " The Use Of Modified Chip Budding Method For Rose Propagation In The Field", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.1-10, 1997
Özkan B., Karagüzel O., "Antalya'Da Kesme Çiçek Üretiminin Mevcut Durumu ", Derim Dergisi , cilt.14, no.2, ss.50-61, 1997
Ortaçeşme V., Özkan B., Karagüzel O., "Doğal Çevrenin Ekonomik Değerinin Saptanmasında Kullanılan Yöntemler", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.249-260, 1997
Karagüzel O., Ayanoğlu F. , "Plastik Seralarda Yetiştirilen Gül Çeşitlerinde Budama Ve Uç Alma Zamanlarının Verim Ve Kaliteye Etkileri", BAHÇE, vol.25, pp.47-53, 1996
Karagüzel O., "Gül Anacı Rosa Odorata L.'Nın Çelikle Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar", DERİM, cilt.13, ss.167-176, 1996
Karagüzel O., Altan S., "Açıkta Gypsophila Paniculata L. Yetiştiriciliğinde Dikim Ve Budama Zamanlarının Bazı Büyüme Ve Çiçeklenme Özelliklerine Etkileri", DERİM, cilt.13, ss.24-33, 1996
Bolat S., Karagüzel O., "Gilaburu (Viburnum Opulus L.)’Nun Çelikle Çoğaltılmasına, Çelik Alma Zamanı, Çelik Tipi Ve Iba’Nın Etkileri", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , cilt.9, ss.28-37, 1996
Karagüzel O., "Doğal Fotoperyod Koşullarında Ga3'Ün Gypsophila Paniculata L. 'Perfecta' Da Verim Ve Kaliteye Etkisi", BAHÇE, vol.25, pp.55-59, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kösa S. , Karagüzel O., "İyileştirici Peyzajların Sağlık Turizmindeki Yeri", II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 12-15 Nisan 2012, ss.564-578
Karagüzel O., "Bitki Genetik Kaynaklarımızın Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi", IV. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, MERSİN, TÜRKİYE, 20-22 Ekim, 2010, ss.5-15
Sever Mutlu S., Karagüzel O., Hocagil M., "Sürdürülebilir Peyzaj Alanlarının Oluşturulmasında Doğal Çim Türlerinin Geliştirilmesi Ve Kullanılmasının Önemi", IV. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, MERSİN, TÜRKİYE, 20-22 Ekim, 2010, ss.209-217
Ari E., Karagüzel O., "Antalya Florasından Selekte Edilen Ve Kültüre Alınan Bazı Doğal Bitkilerin Peyzajda Kullanım Önerileri", IV. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, MERSİN, TÜRKİYE, 20-22 Ekim, 2010, ss.189-199
Kösa S., Karagüzel O., "Akçaağaçlar Ve Sonbahar Renk Düzeni", IV. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 1-4 Aralık 2010, ss.562-566
Sever Mutlu S., Mutlu N., Tuna M., Hocagil M., Gülşen O., Karagüzel O., "Diversity In Morphological Characteristics And Ploidy Levels Of Native Cynodon Accessions Originating From The Coastal Mediterranean Region Of Turkey", GEOMED 2010 The 2nd International Geography Symposium, TÜRKIYE, June 2 - 5, 2010, Abstracts
Karagüzel O., Korkut A.B., Özkan B., Çelikel F.G., Titiz S., "Süs Bitkileri Üretiminin Bugünkü Durumu, Geliştirilme Olanakları Ve Hedefleri", TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 11-15 Ocak, 2010, cilt.1, ss.539-558
Karagüzel O., Mansuroğlu S., Sayan M.S., Yildirim E., Benliay A., "Effect Of Photoperiod And Sowing Time Interaction On Growth And Flowering Of Consolida Orientalis Native To South Anatolia", International Symposium on Strategies Towards Sustainability of Protected Cultivation in Mild Winter Climate , TÜRKIYE, JAN 31, 2009 , Acta Horticulturae , vol.807, pp.681-686
Sayan M.S., Karagüzel O., "Relations Of Visitor Demografics And Crowding Perceptions: The Case Of Termesos National Park", ISSRM 2008, 14th International Symposium on Society and Resource Management, People and Place: Linking Culture and Nature, ABD, June 10 - 14, 2008, Abstracts
Karagüzel O., Çakmakçi S., "Lupinus Varius’Da Büyüme Ve Çiçeklenme Özellikleri Arasındaki İlişkiler Ve Doğal Ortamda Bu Özelliklere Bitki Sıklığının Etkisi", III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 8-10 Kasım, 2006, ss.68-75
Karagüzel O., Giran Taşçioğlu S., "Doğal Sılene Armerıa Çiçeklerinin Hasat Sonrası Özelliklerine Hasat Evresi Ve Gümüş Tiyosülfat Uygulamalarının Etkisi", Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 8-11 Ekim, 2008, ss.76-83
Ortaçeşme V., Karagüzel O., Sayan M.S., Altuntaş (Vuruşkan) A., "Antalya Yamansaz Sulak Alan Sistemine Yönelik Tehditler Ve Koruma Önlemleri", Sulak Alanlar Konferansı, KAYSERİ, TÜRKİYE, 10-12 Temmuz 2008, ss.116-128
Mansuroğlu S., Ortaçeşme V., Karagüzel O., "Characteristics Of Near Natural Urban Biotopes. The Case Of Antalya City", Symposium on the Protection of Nature in Urban Areas, HIRVATISTAN, 27-30 Ekim 2008
Sayan M.S., Karagüzel O., "Turizm Amaçlı Tesislerin Bitkisel Peyzaj Tasarımında Mekansal Yaklaşım", Peyzaj Mimarlığı 3. Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 22-25 Kasım, 2007, ss.33-40
Atik M., Karagüzel O., Ortaçeşme V., "Doğa Koruma Ve Turizm Planlamasında Yeni Yaklaşım: Sürdürülebilir Turizm – Natura 2000", Türkiye Kıyıları '06: Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, MUĞLA, TÜRKİYE, 7-11 Kasım 2006, ss.295-305
Sayan M.S., Karagüzel O., Ortaçeşme V., "Resort Otel Ve Tatil Köylerinde Bitkisel Peyzaj Tasarımı", Türkiye Kıyıları '06: Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, MUĞLA, TÜRKİYE, 7-11 Kasım 2006, ss.381-387
Karagüzel O., Mansuroğlu S., Giran Taşçioğlu S., "Gün Uzunluğunun Doğal Consolida Orientalis’In Büyüme Ve Çiçeklenme Özelliklerine Etkisi", III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 8-10 Kasım, 2006, ss.131-138
Karagüzel O., Ari E., Önal M.K., Polat İ., Göçmen M., "Researches On The Determination Of Orchid Species Native To Antalya (Turkey) To Be Used As Salep And Ornamental Plants, Their Dna Fingerprints And In-Situ Conservation Possibilities (Invited Presentation)", III. Mediterranean Plant Congress, ITALYA, 28 September-1October 2006, Abstracts
Atik M., Karagüzel O., Ortaçeşme V., "Türkiye’De Doğa Koruma Yapısı Ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması", Korumada Elli Yıl Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-18 Kasım 2005, ss.63-72
Mansuroğlu S., Ortaçeşme V., Karagüzel O., "A Research On The Mapping Of Ecologically Important Biotopes In Antalya City", ITAFE ’05 International Congress on Information Technologies in Agriculture, Food and Environment, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2005, vol.1, pp.161-168
Mansuroğlu S., Karagüzel O., Ortaçeşme V., "Antalya Örneğinde Kent Planlama Çalışmalarında Biyotop Haritalarının Önemi", Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 22-24 Eylül 2005, cilt.2, ss.604-614
Karagüzel O., Giran Taşçioğlu S., "Isatis Dinctoria (L.)’Da Çimlenme Özellikleri Üzerine Tohum Yaşı Ve Sıcaklığın Etkisi", Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 9-11 Kasım ,2005, ss.265-270
Ari E., Göçmen M., Karagüzel O., Önal M.K., "Phylogenetic Relationship Of Turkish Terrestrial Orchids ", 9th International Symposium on Flower Bulbs, JAPONYA, : APR 19-22, 2004, ACTA HORTICULTURAE, vol.673, pp.155-160
Mansuroğlu S., Ortaçeşme V., Karagüzel O., Baytekin C., "Kent Gelişiminin Doğala Yakın Biyotoplar Üzerine Etkileri: Antalya Örneği", V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 5-8 Ekim 2004, ss.229-237
Karagüzel O., Giran Taşçioğlu S., "Türkiye Dış Mekan Süs Bitkileri Sektörünün Analitik Değerlendirilmesi", Peyzaj Mimarlığı 2. Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 25-27 Kasım, 2004, ss.342- 351
Ortaçeşme V., Sayan M.S., Karagüzel O., Yildirim E., Baytekin C., "Landscape Design Approach In The Revision Of An Environmentally Sensitive Urban Park", Open Space–People Space: An International Conference on Inclusive Environments, İSKOÇYA, 27-29 Ekim 2004
Sayan M.S., Ortaçeşme V., Karagüzel O., "The Influence Of Coastal Land Uses On Coastal Landscapes: The Case Of Antalya", International Conference on Integrated Coastal Area Management and Its Integration with Marine Sciences, RUSYA, 25-30 Eylül 2000, pp.123-130
Sayan M.S., Ortaçeşme V., Karagüzel O., Yildirim E., Baytekin C., "Revision Of Urban Parks And Public Participation: Antalya Atatürk Park Revision Project", 14th. Urban Design and Implementations Symposium, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2003, pp.474-487
Karagüzel O., Ortaçeşme V., "Time Duration Effects Of Paclobutrazol On The Growth And Flowering Of Bougainvillea Spectabilis Willd.", 2nd International Conference on the Horticultural Science, MISIR, 10-12 September 2002, Journal of Agricultural Research Tanta University , vol.28 (3/IV), pp.1461-1470
Sayin C., Özkan B., Karagüzel O., Taşcioğlu Y., "Production, Marketing Of Cut Flowers And Policies Persude In Turkey", 2nd International Conference on the Horticultural Science, MISIR, 10-12 September 2002, Journal of Agricultural Research Tanta University , vol.28 (3/II), pp.1020-1031
Ortaçeşme V., Karagüzel O., Sayan M.S., "Land Uses And Wetland Interactions In The Case Of A Coastal Freshwater Wetland In Turkey", Littoral 2002: A Multi-Disciplinary Symposium on Coastal Zone Research, Management and Planning, PORTEKIZ, 22-26 Eylül 2002, vol.1, pp.347-356
Karagüzel O., Baktir İ., Çakmakçi S., Ortaçeşme V., Aydinoğlu B., Atik M., "Skarifikasyon Yöntemleri, Sıcaklık Ve Ekim Zamanlarının Lupinus Varius L.'Un Bazı Çimlenme Özelliklerine Etkileri", II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 22-24 Ekim 2002, ss.40-47
Mansuroğlu S., Karagüzel O., Ortaçeşme V., "Ülkemizde Ova Arazilerinden Geçen Otoyolların Çevre Üzerine Etkileri", GAP II. Tarım Kongresi , ŞANLIURFA, TÜRKİYE, 24-26 Ekim 2001, cilt.1, ss.535-543
Sayan M.S., Karagüzel O., Ortaçeşme V., "Impacts Of Tourism On Costal Morphology And Vegetation - The Case Of Belek Resort", The Fifth International Conference on the Mediterranean Costal Environment, TUNUS, 23-27 Ekim 2001, vol.1, pp.325-334
Sayan M.S., Ortaçeşme V., Karagüzel O., "Türkiye’De Kentleşme Sürecinde Karşılaşılan Yeşil Alan Sorunlarının Antalya Kenti Örneğinde İrdelenmesi", 2000 GAP-Çevre Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKİYE, 16-18 Ekim 2000, cilt.2, ss.1043-1052
Ortaçeşme V., Sayan M.S., Karagüzel O., "Turkish Approach To The Conservation Of Coastal Landscapes And Ecosystems Through Protected Areas", International Conference on Integrated Coastal Area Management and Its Integration with Marine Sciences , RUSYA, 25-30 Eylül 2000
Sayan M.S., Karagüzel O., Ortaçeşme V., "Antalya Karaalioğlu Parkının Tarihsel - Sosyal Değeri Ve Kentsel Gelişmelerle İlişkisi Yönünden Değerlendirilmesi", Peyzaj Mimarlığı Kongresi 2000, ANKARA, TÜRKİYE, 19-21 Ekim 2000
Ortaçeşme V., Karagüzel O., Sayan M.S., "Rekreasyonel Planlamada Talebin Belirlenmesinde Kullanılan Ekonomik Modeller: Seyahat Maliyeti Yöntemi", Peyzaj Mimarlığı Kongresi 2000, ANKARA, TÜRKİYE, 19-21 Ekim 2000, ss.273-280
Karagüzel O., Ortaçeşme V., Özkan B., "An Approach To Conservation Methods Of Plant Genetic Resources In Turkey With Swot Analysis Technique", 1st.International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam, TÜRKIYE, SEPTEMBER 23-25, pp.518-527
Ortaçeşme V., Karagüzel O., "Measures Of The European Union For The Protection Of Natural Environment", 1st.International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam, TÜRKIYE, SEPTEMBER 23-25, Kütahya, pp.448-457
Ortaçeşme V., Karagüzel O., Atik M., "Dünya'Da Ve Türkiye'De Doğa Koruma Alanları Politikalarının Gelişimi", Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-23 Ekim 1998, ss.649-657
Çakiroğlu N., Karagüzel O., Özçelik A., "Anemone Coronaria L. Kormlarının Tekrar Kullanılabilirliği Üzerinde Bir Araştırma", I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, YALOVA, TÜRKİYE, 6-9 Ekim 1998, ss.248-254
Özkan B., Çelikyurt M.A., Karagüzel O., Akkaya F., "Production Structure And Main Marketing Problems Of Export Oriented Cut Flower Industry In Turkey ", International Symposium on Greenhouse Management for Better Yield and Quality in Mild Winter , TÜRKIYE, NOV 03-05, 1997, ACTA HORTICULTURAE , vol.491, pp.481-487
Brumfield R.G., Özkan B., Karagüzel O., "Contract Growing For The Export Oriented Cut Flower Industry In Turkey", 95th Annual International Conference of the American Society for Horticultural Science, ABD, HortScience, vol.33, no.3
Özkan B., Karagüzel O., Ortaçeşme V., "Kesme Çiçek Dışsatımında Üretim Ve Pazarlamadan Kaynaklanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri", I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi , YALOVA, TÜRKİYE, 6-9 Ekim 1998, ss.19-25
Ortaçeşme V., Karagüzel O., Atik M., "Olimpos-Beydağları Sahil Milli Parkı Örneğinde Türkiye'De Kıyı Ve Deniz Parkları", Türkiye Kıyıları '98: Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı , ANKARA, TÜRKİYE, 22-25 Eylül 1998, ss.113-122
Karagüzel O., Altan S., Ortaçeşme V., "Plastik Sera Ve Yapay Uzun Gün Koşullarında Dikim Zamanı Ve Ga3 Uygulamasının Gypsophila'Da Bitki Gelişimi Ve Çiçeklenmesine Etkileri", I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi , YALOVA, TÜRKİYE, 6-9 Ekim 1998, ss.133-138
Karagüzel O., Ortaçeşme V., Atik M., "Ekstrem Düşük Sıcaklıkların Bazı Herdemyeşil Dış Mekan Süs Bitkilerine Etkileri", I. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, YALOVA, TÜRKİYE, 6-9 Ekim 1998, ss.67-73
Atik M., Karagüzel O., Ortaçeşme V., "İbradı (Aydınkent) İlçesindeki Doğa Koruma Alanlarının Ekolojik Turizme Yönelik Olarak Değerlendirilmesi", Yerel Sorunlara Çözüm Arayışları İbradı Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 28 KASIM 1997
Karagüzel O., Ortaçeşme V., "Deniz Rüzgarlarının Akdeniz Kıyı Kesimi Peyzaj Plantasyonlarında Kullanılan Süs Bitkilerine Etkileri", Türkiye Kıyıları '97: Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı, ANKARA, TÜRKİYE, 24-27 Haziran 1997, ss.431-439
Ayanoğlu F., Özgüven M., Ayanoğlu H., Karagüzel O., "Doğu Akdeniz Bölgesinde Rizomlu İris Türlerinin Yayılış Alanlarının Tespiti Ve Toplanması", Türkiye II.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 3-6 Ekim 1995, cilt.II, ss.635-639
Karagüzel O., Altan S., Doran İ., Söğüt Z., "Gladiolde Ga3 Ve Ek Potasyum Nitrat Gübrelemesinin Çiçeklenme Ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri", Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 3-6 Ekim 1995, cilt.II, ss.630-634
Ayanoğlu F., Ayanoğlu H., Karagüzel O., "Jojoba (Simmondsia Chinensis L.) Bitkisinin Çelikle Köklendirilmesi Üzerinde Araştırmalar", Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi , ADANA, TÜRKİYE, 3-6 Ekim 1995, cilt.II, ss.645-649
Karagüzel O., Altan S., "Gypsophilada (Gypsophila Paniculata L. ‘Perfecta’) Dikim Zamanları Ve Uzun Gün Uygulama Sürelerinin Bitki Gelişimi Ve Çiçeklenmeye Etkileri", Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi , ADANA, TÜRKİYE, 3-6 Ekim 1995, cilt.II, ss.615-619
Karagüzel O., "Aşılı Gül Fidan Üretiminde Yama Aşı Uygulaması Ve Yeni Tekniklerin Kullanımı Üzerinde Araştırmalar", Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 13-16 Ekim 1992, cilt.II, ss.629-634
Karagüzel O., Uzun G., Altan S., Söğüt Z., Ortaçeşme V., "Gypsophila Paniculata L.'De Anaçlık Tesisi Ve Çelikten Fide Üretimi Üzerinde Araştırmalar", Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 13-16 Ekim 1992, cilt.II, ss.641-646
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Atik M., Karagüzel O., "Bitkisel Tasarım", Akdeniz Üniversitesi Basımevi, ANTALYA, 2014
Atik M., Sayan M.S., Karagüzel O., Yildirim E., "Trail Impact Management Related To Vegetation Response In Termessos National Park, In Turkish Mediterranean", in: Perspectives on Nature Conservation - Patterns, Pressures and Prospects, Tiefenbacher J., Eds., InTech-Open, Rijeka, pp.223-240-, 2012
Karagüzel O., Atik M., "Dış Mekan Süs Bitkileri Ve Temel Özellikleri-Odunsu Türler, Tek Ve Çok Yıllık Mevsimlik Çiçekler", Ziraat Fakültesi Basım Ünitesi Yayın No 11, ANTALYA, 2008
Karagüzel O., Akkaya F., Türkay C., Gürsan K., Özçelik A., Erken K., Çelikel F., " Süs Bitkileri Alt Komisyonu-Kesme Çiçekler Raporu", Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı-Bitkisel Üretim (Süs Bitkileri) Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Güsan K., Ed., DPT Yayın No. DPT:2645-ÖİK:653, ANKARA, ss.11-60-, 2001
Karagüzel O., Doran I., "The Effects Of Ga3 And Additional Kno3 Fertilisation On Flowering And Quality Characteristics Of Gladiolus Grandiflorus 'Eurovision'", in: Improved Crop Quality by Nutrient Management, Anac D., Eds., Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp.259-262-, 1999
Ertan N., Karagüzel O., Kostak S., Gürsan K., Özçelik A., "Kesme Çiçek Raporu ", VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Süs Bitkileri), Ertan N., Ed., T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın No: DPT:2464-ÖİK:515, Ankara, ss.63-88-, 1996
Karagüzel O., "Gül Fidan Üretim Tekniği", Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, İÇEL, 1994
Karagüzel O., "Süs Bitkileri Bakımı Hastalık Ve Zararlıları", Bitki Hastalık ve Zararlıları El Kitabı, Yemenli Ş., Ed., Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü, Çankırı, ss.81-94-, 1987
DİĞER YAYINLAR
Karagüzel O., Ortaçeşme V., Mansuroğlu S., Sayan M.S., Atik M., Erdoğan R., "Peyzaj Mimarlığı", Ders Notu, ss.50, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi