Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Pazarlama
Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi
Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme
Tüketici Davranışları
Hizmet Pazarlaması
Küresel Pazarlama
Hizmet İnovasyonu
Teknoloji Transferi
Ekonomi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Pazarlama
Pazarlama İletişimi
Uluslararası Ticaret
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Management
Business
Economics
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi