Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2012 - 2015
Yrd.Doç.Dr., Swedish School of Economics and Business Administration, Hanken, 2011 - 2012
Yrd.Doç.Dr., CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007 - 2012
Arş.Gör., CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000 - 2006
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Üye, Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İcra Kurulu , , 08.12.2019 - Devam Ediyor
Genel Müdür, Akdeniz TTO Anonim Şirketi Akdeniz TTO, , 09.09.2019 - Devam Ediyor
Üye, Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu, , 01.08.2018 - Devam Ediyor
Merkez Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Proje Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 16.04.2018 - 01.01.2020
Antalya İl Temsilcisi, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, , 04.03.2018 - 31.12.2019
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Serik İşletme Fakültesi, , 17.10.2017 - Devam Ediyor
Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Akdeniz Üniversitesi, , 09.01.2017 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK), Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK), 09.01.2017 - Devam Ediyor
Merkez Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Akdeniz Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 04.01.2017 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Pazarlama, 16.06.2016 - 16.06.2019
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Pazarlama, 16.06.2016 - 20.02.2019
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Pazarlama, 03.06.2016 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Pazarlama, 03.06.2016 - 24.09.2018
Yüksekokul Sekreteri (Vekaleten), AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, , 01.03.2015 - 19.08.2015
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Pazarlama, 06.01.2013 - 07.06.2016
Yüksekokul Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, , 15.05.2012 - 07.06.2016
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, , 15.05.2012 - 07.06.2016
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 02.01.2011 - 01.05.2012
Bölüm Başkanı, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri , 18.02.2009 - 05.01.2012
Bölüm Başkanı, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 01.10.2007 - 08.10.2008
Eğitim Danışmanı, HİT Uluslararası Eğitim, Yayın ve Dış Ticaret A.Ş. Uluslararası Eğitim Danışmanlığı, , 01.03.2000 - 28.02.2001
VERDİĞİ DERSLER
Hizmet Tasarımı, Yönetimi ve Kalite Modelleri , Yüksek Lisans, 2018-2019
Uluslararası Pazarlama, Lisans, 2017-2018
Küresel Pazarlama Yönetimi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Uluslararası Pazarlama, Lisans, 2017-2018
Pazarlama Teorileri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Uluslararası Pazarlama , Lisans, 2017-2018
Stratejik Pazarlama Yönetimi, Lisans, 2017-2018
Uluslararası Pazarlama, Lisans, 2016-2017
Pazarlama Yönetimi, Lisans, 2016-2017
Pazarlama Analizi ve Stratejileri, Lisans, 2016-2017
Uluslararası Pazarlama, Lisans, 2015-2016
Reklamcılık İlkeleri ve Uygulamaları, Lisans, 2015-2016
Pazarlama Araştırmaları, Lisans, 2015-2016
Pazarlama Yönetimi, Lisans, 2015-2016
Pazarlama Araştırmaları, Lisans, 2015-2016
İşletme Yönetimine Giriş, Lisans, 2015-2016
Makro Pazarlama, Lisans, 2015-2016
Reklamcılık İlkeleri ve Uygulamaları, Lisans, 2014-2015
Uluslararası Pazarlama, Lisans, 2014-2015
İşletme Yönetimi, Lisans, 2014-2015
İşletme Bilimine Giriş, Lisans, 2014-2015
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Lisans, 2013-2014
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Lisans, 2013-2014
Reklamcılık İlkeleri ve Uygulamaları, Lisans, 2013-2014
Pazarlama İlkeleri, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, N.Büyükdağ, ""Benim Markam Benim Dünyam" Tüketici Marka Özdeşleşmesi Üzerine Yapısal Bir Model Önerisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2020.
Doktora, G.Seval Ergün, "Ulusal Kültürlerdeki Farklılıkların Müşteri Şikayet Davranışına Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, N.Tavera Arenas, "Kolombiya–Avrupa Birliği (AB) Serbest Ticaret Anlaşmasının Kolombiya'nın Dış Ticaretine Üzerindeki Etkisi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, M.Tuna, "Pazarlama Kararlarının Alınmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması: Ankara İlinde bir Uygulama", CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, C.Akdoğan, "Hizmet Pazarlamasında Kalite Anlayışı: SERVQUAL ve SERVPERF Kalite Modellerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Uygulama", CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Haziran, 2011.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Kolombiya–Avrupa Birliği (AB) Serbest Ticaret Anlaşmasının Kolombiya'nın Dış Ticaretine Üzerindeki Etkisi, Akdeniz Üniversitesi, Mayıs, 2019
Tez Savunma, Alışveriş Merkezi (AVM) Kuruluş Yeri Seçiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Kullanılması: Sivas İl Merkezi Örneği, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Ağustos, 2018
Tez Savunma, Yeşil Satın Alma Davranışı: Müşteri Değeri, İmaj, Kalite ve Tatmin İlişkisi Üzerine Yeşil Otellerde Bir Uygulama, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2018
Atama, Dr. Öğr. Üyesi aday değerlendirme, Cumhuriyet Üniversitesi, Kasım, 2018
Atama, Dr. Öğr. Üyesi aday değerlendirme, Cumhuriyet Üniversitesi, Kasım, 2018
Atama, Dr. Öğr. Üyesi aday değerlendirme, Pamukkale Üniversitesi, Temmuz, 2018
Atama, Yardımcı Doçent ataması, Akdeniz Üniversitesi, Nisan, 2017
Atama, Yardımcı Doçentlik Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2017
Atama, Yardımcı Doçentlik Jürisi, Cumhuriyet Üniversitesi , Ocak, 2017
Atama, Akdeniz Üniversitesi, Manavgat MYO, Eylül, 2017
Tez Savunma, Ulusal Kültürlerdeki Farklılıkların Müşteri Şikayet Davranışına Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos, 2016
Atama, Yardımcı Doçentlik Jürisi, Pamukkale Üniversitesi, Ocak, 2016
Atama, Finike Meslek Yüksekokulu, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2016
Tez Savunma, Stratejik Oryantasyon, Pazar Oryantasyon ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2016
Atama, Öğretim Görevlisi Atama, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2016
Tez Savunma, FİRMALARIN YEREL TELEVİZYON REKLEMLARINA BAKIŞ AÇILARI VE SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2016
Atama, Yardımcı Doçentlik Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2015
Atama, Yardımcı Doçentlik Jürisi , Akdeniz Üniversitesi, Nisan, 2015
Tez Savunma, MEDİKAL TURİZMDE HİZMET KALİTESİ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve MÜŞTERİ SADAKATİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2014
Tez Savunma, Antalya İli Sağlık Turizmi Potansiyeli Araştırması, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2013
Tez Savunma, Pazarlama Kararlarının Alınmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması: Ankara İlinde bir Uygulama, Cumhuriyet Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, Yeniçeltik Kömür işletmesi Uzun Ayak İşletme Yönetimi Uygulamalarında Ayak ve Pano Boyu Optimizasyonu, Cumhuriyet Üniversitesi, Eylül, 2013
Tez Savunma, Ağızdan Ağıza İletişim ile Tüketici Odaklı Marka Değeri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri Müşterileri Üzerine Bir Uygulama, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2013
Tez Savunma, Hizmet Pazarlamasında Kalite Anlayışı: Servqual ve Servperf Kalite Modellerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Uygulama, Cumhuriyet Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, Altı Sigma Metodolojisinin Mobilya Sektörüne Uygulanması ve Örnek Bir Çalışma, Cumhuriyet Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, Firmaların Yerel Televizyon Reklemlarına Bakış Açıları ve Sivas İlinde Bir Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma, Konut Pazarlaması Ve Türkiye'de Konut Pazarlaması Üzerine Bir Uygulama, Cumhuriyet Üniversitesi, Haziran, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi