Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :Doç. Dr. Olgun Kitapcı, 09 Mayıs 1976’da Sivas’ta doğdu. Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans eğitimini 1999 yılında; Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Pazarlama yüksek lisans eğitimini 2003 yılında ve Pazarlama doktora eğitimini 2007 yılında tamamladı. 2007 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atandı ve 2012 yılına karar bölüm başkanlığı yürüttü. 2011-2012 yıllarında Finlandiya’da Hanken School of Economics’de misafir öğretim üyesi olarak görevde bulundu. 2012 yılında Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü’ne atandı halen bölüm başkanlığını yürütmektedir. 2015 tarihinde doçent unvanı aldı. 2017 yılında Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Taransfer Ofisi müdürlüğe atandı. 2018 yılında Bilim Sanayi Bakanlığına bağlı Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu Antalya İl Temsilcisi olarak görevlendirildi. 
Biography (EN) :

Dr. Olgun Kitapcı joined the School of Applied Sciences at Akdeniz University in 2012. He holds a B.Sc. degree in International Relations from Near East University (NEU). He also holds an M.A. degree and Ph.D. degree in Marketing from the Cumhuriyet University. Currently he is the vice director of the School of Applied Sciences and the Head of Department of Marketing at Akdeniz University. He was an academic visitor at Hanken School of Economics during 2011-2012 in Helsinki/Finland. His research interests focus on service marketing, customer complaint behaviours and international marketing. He currently teaches International Marketing class at Akdeniz University. His research has been published in Management Research Reviews, International Journal of Contemporary Hospitality Management. 

KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Hizmet Pazarlaması, İlişkisel Pazarlama, Pazarlama İletişimi ve Uluslararası Pazarlama
Research Areas:Service Marketing, Relationship Marketing, Marketing Communication and International Marketing
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Pazarlama alanında Doktora ünvanı aldım. Başlıca çalışma alanlarım, hizmet kalitesi ve değer, e-hizmet, müşteri ilişkileri ve pazarlama iletişimi. Ayrıca uluslararası pazarlama da ilgi alanımdadır. 
Current Research Activities :

Olgun Kitapcı received his PhD from the Marketing. Olgun's primary research focuses on service quality and value, e-service, dynamics of customer relationships, and marketing communication. He is also interested in international marketing.

TEMEL ESERLER
Dörtyol İ.T., Varinli İ., Kitapci O., "How Do International Tourists Perceive Hotel Quality?: An Exploratory Study Of Service Quality In Antalya Tourism Region", International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol.26, pp.470-495, 2014
Kitapci O., Dörtyol İ.T., "The Differences In Customer Complaint Behaviour Between Loyal Customer And First Comer In Retail Banking Industry: A Case Study In Turkey", Management Research News, no.10, pp.932-941, 2009
Dörtyol İ.T., Varinli İ., Kitapci O., "Algılanan Hizmet Kalitesi, Algılanan Müşteri Değeri Ve Davranışsal Eğilimler Üzerinde Ulusal Kültür Etkisi: Antalya'Da Bir Uygulama", Verimlilik Dergisi, cilt.2014, ss.73-111, 2014
Kitapci O., Taştan S., Akdoğan C., "Ağızdan Ağıza Çevrimiçi İletişimin Otellerdeki Oda Satışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma", Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.13, ss.266-274, 2012
Kitapci O., Dörtyol İ.T., Yaman Z., Gülmez M., "The Paths from Service Quality Dimensions to Customer Loyalty: An Application on Supermarket Customers", Management Research Review, no.3, pp.239-255, 2013

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi