Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Üniversite Kaynaklı Buluşların Ticarileştirilmesine Yönelik Değerlendirme Metodolojisi Eğitimi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR61/18/TD/0030, Yönetici, Devam Ediyor
""Klinik Öncesi Safha" Biyoteknolojik/Biyolojik/Biyobenzer Tıbbi Ürünlerin Ar-Ge ve Ticari Potansiyelin Belirlenmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), TR61/18/FZD/0005, Yönetici, Devam Ediyor
"Akdeniz Üniversitesi Araştırma Altyapısı Makine - Teçhizat ve Hizmet Envanteri Altyapısının Hazırlanması", BAP Alt Yapı, SAY-2018-2424, Yönetici, Devam Ediyor
"1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı", TÜBITAK Projesi, 4180008, Yönetici, Devam Ediyor
"Growtech Bitki Islahı Proje Pazarı", TÜBITAK Projesi, AR-GE PPP337, Yönetici, 2018
"Memnuniyetsizliğin Yarattığı Öfkenin Şikayet Davranışına Etkisi: Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Bir Uygulama", BAP Y.Lisans, SYL-2018-3707, Yönetici, Devam Ediyor
"TTO'lara Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı ", TÜBITAK Projesi, 1601, Yönetici, 2019
"Aldığım Donanım Ülkeme Kazanım", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR08H1.01-01/058, , 2012
"Sivas İli Tüketim Analizi: Tüketici Davranışları ve Eğilimi", BAP Arastırma Projesi, İKT-073, Yönetici, 2011
"Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanma Analizi Sivas, Kayseri ve Yozgat İllerinde Bir Uygulama", BAP Arastırma Projesi, İKT-075, Araştırmacı, 2009
"Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Yatan ve Ayakta Tedavi Gören Hastaların Memnuniyet Derecelerinin Ölçülmesi", BAP Arastırma Projesi, İKT-060, Araştırmacı, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi