Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
""Klinik Öncesi Safha" Biyoteknolojik/Biyolojik/Biyobenzer Tıbbi Ürünlerin Ar-Ge ve Ticari Potansiyelin Belirlenmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), TR61/18/FZD/0005, Yönetici, Devam Ediyor
"Üniversite Kaynaklı Buluşların Ticarileştirilmesine Yönelik Değerlendirme Metodolojisi Eğitimi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR61/18/TD/0030, Yönetici, Devam Ediyor
"Akdeniz Üniversitesi Araştırma Altyapısı Makine - Teçhizat ve Hizmet Envanteri Altyapısının Hazırlanması", BAP Alt Yapı, SAY-2018-2424, Yönetici, Devam Ediyor
"1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı", TÜBITAK Projesi, 4180008, Yönetici, Devam Ediyor
"Erken Aşama Teknogirişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik Altyapının Kurulması ve Hizmet Modelinin Uygulanması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), TR61/18/KÖAY/0002, Yönetici, Devam Ediyor
"Growtech Bitki Islahı Proje Pazarı", TÜBITAK Projesi, AR-GE PPP337, Yönetici, 2018
"Memnuniyetsizliğin Yarattığı Öfkenin Şikayet Davranışına Etkisi: Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Bir Uygulama", BAP Y.Lisans, SYL-2018-3707, Yönetici, Devam Ediyor
"1601 Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması ", TÜBITAK Projesi, 1601, Yönetici, Devam Ediyor
"Aldığım Donanım Ülkeme Kazanım", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR08H1.01-01/058, , 2012
"Sivas İli Tüketim Analizi: Tüketici Davranışları ve Eğilimi", BAP Arastırma Projesi, İKT-073, Yönetici, 2011
"Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanma Analizi Sivas, Kayseri ve Yozgat İllerinde Bir Uygulama", BAP Arastırma Projesi, İKT-075, Araştırmacı, 2009
"Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Yatan ve Ayakta Tedavi Gören Hastaların Memnuniyet Derecelerinin Ölçülmesi", BAP Arastırma Projesi, İKT-060, Araştırmacı, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi