Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Varinli I., Dörtyol İ.T., Kitapci O., "How do international tourists perceive hotel quality? An exploratory study of service quality in Antalya tourism region", INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT, vol.26, no.3, pp.470-495, 2014 (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Büyükdağ N., Kaya A., Kitapci O., "The Effect of Marketing Expenditures on Business Performance: Time Series Analysis on Causality", JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS AND BUSINESS RESEARCH, vol.9, no.4, pp.197-211, 2019
Alobaidi M. , Kitapci O., "Strategic Orientation, Market Orientation and Business Performance: in Searching for Integration, Evidence from Turkey", Montenegrin Journal of Economics (ESCI), vol.14, pp.53-70, 2019 (Link)
Kitapci O., Yetkin Özbük R.M., Sakarya A., Sarıyıldız A., "Consumer Complaint Behavior: A Literature Review and Research Agenda", JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS AND BUSINESS RESEARCH, vol.9, no.3, pp.141-165, 2019 (Link)
Ergün G.S., Kitapci O., "The impact of cultural dimensions on customer complaint behaviours: an exploratory study in Antalya/Manavgat tourism region", International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research (ESCI), vol.12, pp.59-79, 2018 (Link)
Büyükdağ N., Soysal A.N., Kitapci O., "A Conceptual Study on the Effect of Social Media Sites on Brand Dimensions ", The Journal of International Scientific Researches, vol.2, pp.46-53, 2017 (Link)
Şahin İ., Gülmez M., Kitapci O., "E-complaint tracking and online problem-solving strategies in hospitality management Plumbing the depths of reviews and responses on TripAdvisor", JOURNAL OF HOSPITALITY AND TOURISM TECHNOLOGY, vol.8, pp.372-394, 2017 (Link)
Büyükdağ N., Kitapci O., Kangal Demir A., "Müşteri Ara Yüz Özellikleri ile E-Bağlılık Arasındaki İlişkide E-Tatminin Aracılık Etkisi ", İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research-Türk), cilt.9, ss.326-344, 2017 (Link)
Büyükdağ N., Kitapci O., "Does The E-Loyalty Increase As The Consumer's Access To The Internet Increases? An Empirical Study In Turkey", İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research-Türk), cilt.9, ss.139-154, 2017 (Link)
Kitapci O., Dörtyol İ.T., Gülmez M., "Sosyal Pazarlama Literatür İncelemesi: Prensipler ve Teknikler Kapsamında Ele Alınan Temel Konular (1971-2014)", Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, cilt.1, ss.23-31, 2017 (Link)
Kitapci O., Tosun Ö., Tuna M.F., Turk T., "The use of artificial neural networks (ANN) in forecasting housing prices in Ankara, Turkey", Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets, vol.5, pp.4-14, 2017 (Link)
Kitapci O., Dörtyol İ.T., "Do personality types make consumers exhibit different complaint behaviors?", Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets, vol.1, pp.2-11, 2015 (Link)
Dörtyol İ.T., Varinli İ., Kitapci O., "Algılanan Hizmet Kalitesi, Algılanan Müşteri Değeri Ve Davranışsal Eğilimler Üzerinde Ulusal Kültür Etkisi: Antalya'Da Bir Uygulama", Verimlilik Dergisi, cilt.2014, ss.73-111, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Kitapci O., Dörtyol İ.T., Yaman Z., Gülmez M., "The Paths from Service Quality Dimensions to Customer Loyalty: An Application on Supermarket Customers", Management Research Review, no.3, pp.239-255, 2013 (Link) (Abstract)
Kitapci O., Taştan S., Akdoğan C., "Ağızdan Ağıza Çevrimiçi İletişimin Otellerdeki Oda Satışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma", Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.13, ss.266-274, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Gülmez M., Kitapci O., Dörtyol İ.T., "The Effect of Astrology on Young Customer Behaviors", Studies in Business and Economics, vol.6, pp.97-109, 2011
Gülmez M., Karaca Ş., Kitapci O., "The Effects of Outdoor Advertisements on Consumers:A Case Study", Studies in Business and Economics, vol.5, pp.70-88, 2010
Kitapci O., Dörtyol İ.T., "Tüketici Satın Alma Karar Sürecinde Aile Bireylerinin Etkisi: Kadını Değişen Rolü, Sivas İlinde Bir Uygulama", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.331-348, 2009 (Link)
Kitapci O., Dörtyol İ.T., "The differences in customer complaint behaviour between loyal customers and first comers in the retail banking industry: The case of Turkish customers", Management Research News, vol.32, no.10, pp.932-941, 2009
Kitapci O., "Müşteri Şikâyet Davranışlarında Kültürler Arası Farklar: K.K.T.C. Ve T.C. Vatandaşlarına Yönelik Bir Uygulama", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.197-204, 2009 (Link)
Kitapci O., Dörtyol İ.T., "The Effects Of Demographics On Job Satisfaction Factors", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.119-135-, 2008 (Link) (Özet) (Abstract)
Gülmez M., Kitapci O., "Hastane Hizmet Kalitesi Ve Bir Uygulama", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.165-186, 2008
Kitapci O., "Restoran Hizmetlerinde Müşteri Şikâyet Davranışları: Sivas İlinde Bir Uygulama", Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.31, ss.111-120, 2008 (Link) (Özet) (Abstract)
Kitapci O., "Perceptions Of Service Quality In Turkey’S Hotel Industry: A Perspective From International Tourists", E-Review of Tourism Research, vol.5, pp.117-126, 2007 (Link) (Abstract)
Gülmez M., Kitapci O., "İnternet Bankacılığı Ve Müşteri Davranışları: Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Ve İdari Personeline Yönelik Bir Uygulama", e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.7, ss.83-100, 2006
Gülmez M., Kitapci O., "Üniversite Öğrencilerinin Gazete Okuma Ve Satın Alma Davranışları: Cumhuriyet Üniversite’Sinde Bir Uygulama", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, cilt.33, ss.133-149, 2004
Gülmez M., Kitapci O., "İlişki Pazarlamasının Gelişimi Ve Yakın Geleceği", e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.4, ss.81-89, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Alkan T.Y., Özbek F., Günay M., San B.T., Kitapci O., "Assessment of Academic Performance at Akdeniz University", International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering Problems, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2019, vol.43, no.1, pp.982-995 (Link)
Sezgin İ.V., Çelik Günay N., Koçyiğit M., Bilgen Çıktın M., Kitapci O., Sakarya M.C., "Araştırma Üniversitelerinin Akademik İnsan İnsan Kaynağı Seçiminin TTO İş Geliştirme Parametrelerine Göre İncelenmesi", 1. Uluslararası Teknoloji Transfer Ofisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2019, vol.1, no.1, pp.1-5 (Link)
Soylu İ., Kitapci O., "Memnuniyetsizliğin Yarattığı Öfkenin Şikayet Davranışına Etkisi: Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Bir Uygulama", 11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ekim - 1 Kasım 2019, vol.1, no.1, pp.1-5 (Link)
Büyükdağ N., Soysal A.N., Kitapci O., "Fiyat Tutundurmalarının Algılanan Fiyat Çekiciliği Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Araştırma", 24. Pazarlama Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 1-4 Mayıs 2019, ss.634-639
Özdemir F., Sakarya M.C., Tuncer Kesçi S., Kitapci O., Atsan F.N., "Üniversitelerin Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Süreci: Akdeniz TTO Lisanslama Deneyimi", 1. Uluslararası Teknoloji Transfer Ofisi Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2019, vol.1, no.1, pp.1-5 (Link)
Büyükdağ N., Kitapci O., "Sosyal Medya Ortamında Marka İmajı ve Satın Alma Niyeti İlişkisine Ağızdan Ağıza İletişimin Aracılık Etkisi", 3rd International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.37-37
Özekicioğlu H., Kitapci O., "Subjective Well-Being, Life Satisfaction and Income Relationship in BRICS Countries: A Comparative Analysis", Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences, Selanik, YUNANISTAN, 6-8 Eylül 2017, vol.1, no.2, pp.1-1 (Link)
Büyükdağ N., Kitapci O., "Social Media, Product Groups and Turkish Consumers' Preference ", International Conference on Science, Social Science and Economics (IC3SE), Paris, FRANSA, 13-14 Temmuz 2017, vol.1, no.1, pp.1-5 (Abstract)
Büyükdağ N., Soysal A.N., Kitapci O., "Sosyal Medya Sitelerinin Marka Boyutları Üzerindeki Etkisine Yönelik Kavramsal Bir Çalışma", 22. Pazarlama Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 28 Eylül - 30 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.259-268
İbrahim A.M.M. , Gülmez M., Kitapci O., "Propozition of Model Regarding the Linksof Strategic Orientation Market Orientation and Hotel Businee Performance", 5th World Conference on Business,Economics and Management , ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, pp.---
Turk T., Tuna M.F., Kitapci O., "Estimating the residence price by linear regression model and Geographical Information Systems (GIS)", 5th World Conference on Business, Economics and Management (BEM), ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, pp.208-218 (Link)
Büyükdağ N., Kangal Demir A., Kitapci O., "E-Tatminin Web Ara Yüz Özellikleri ile E-Bağlılık Arasındaki İlişkiye Aracılık Etkisi", 21. Pazarlama Kongresi Dijital Dünyada Pazarlama, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2016, ss.227-241
Kitapci O., Dörtyol İ.T., "The Differences and Similarities in the Consumer Complaint Behaviours among Personality Types", Annual Paris Business Research Conference, Paris, FRANSA, 13-14 Ağustos 2015, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Kitapci O., Tuna M.F., Turk T., "Lineer Regresyon ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Ev Fiyatlarının Tahmin Edilmesi: Ankara Örneği", 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 26-28 Mart 2015, cilt.1, no.1, ss.1-1 (Link)
Kitapci O., Dörtyol İ.T., Gülmez M., "Sosyal Pazarlama Literatür İncelemesi: Prensipler Ve Teknikler Kapsamında Ele Alınan Temel Konular (1971-2014)", 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2015, cilt.2, ss.479-486
Kitapci O., Akdoğan C., Dörtyol İ.T., "The Impact of Service Quality Dimensions on Patient Satisfaction, Repurchase Intentions and Word-of-Mouth Communication in the Public Healthcare Industry", 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM), Prague, CEK CUM., 13-17 Eylül 2013, vol.148, pp.161-169 (Link)
Kitapci O., Kaynar O., Özekicioğlu H., Taştan S., "The Effect Of Economic Policies Applied In Turkey To The Sale Of Automobiles: Multiple Regression And Neural Network Analysis", 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, Prague, CEK CUM., 13-17 Eylül 2013, pp.653-661 (Link) (Abstract)
Turk T., Kitapci O., Dörtyol İ.T., "The Usage of Geographical Information Systems (GIS) in the Marketing Decision Making Process: A Case Study for Determining Supermarket Locations", 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM), Prague, CEK CUM., 13-17 Eylül 2013, vol.148, pp.227-235 (Link)
Akdoğan C., Kitapci O., "Hizmet Pazarlamasında Kalite Anlayışı: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, Sivas İli Örneği", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2012, ss.123-130
Kitapci O., Dörtyol İ.T., "The Effect Of Technology Usage On Customer Loyalty Creation Process In Medium Sized Hotel Enterprises", 32nd INFORMS Marketing Science Conference, ALMANYA, 17-19 Haziran 2010
Kitapci O., Dörtyol İ.T., Gülmez M., "Creating Loyalty In Relationship Marketing: A Case Study In Supermarket Loyalty Programs In Turkey", 9nd International Conference Marketing Trends, ITALYA, 21-23 Ocak 2010, vol.1, pp.200-210
Kitapci O., Dörtyol İ.T., "The Effects Of Demographics On The Relationship Between Consumer Complaint Behaviour And Consumer Exit In Turkish Retail Banking", International Conference on Social Science (SoSReS), , TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2009, vol.2, pp.193-206
Kitapci O., "Şikâyet Davranışları Ile Müşterilerin Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki: Otobüs İşletmesi Müşterilerine Yönelik Bir Uygulama", 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, MANİSA, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2009, ss.100-110
Kitapci O., "Küresel Rekabet İçin E-Hizmet Kalitesi: Santos’Un E-Hizmet Kalite Modeli Kapsamında Sivas Ve Tokat İllerinde Bir Uygulama", 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, TOKAT, TÜRKİYE, 15-17 Haziran 2006, cilt.1, ss.1-3
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Dörtyol İ.T., Coşkun A., Kitapci O., "A Revıew of Factors Affecting Turkish Consumer Behaviour", in: Marketing Management in Turkey (Marketing in Emerging Markets), Selcen Ozturkcan , Elif Yolbulan Okan, Eds., Emerald Publishing Limited , West Yorkshire, pp.105-139, 2018 (Link)
Kitapci O., "Fiyatlandırma", Pazarlama İlkeleri, Prof. Dr. Canan Ay, Doç. Dr. Tülin Ural, Ed., Lisans, İstanbul, ss.150-1160-, 2011
Gülmez M., Kitapcı O., "Hastanelerde Hasta Tatmin Düzeylerinin Ölçümü: Karşılaştırmalı İki Hastane Örneği,", Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları Yayın No: 109, SİVAS, 2008
Kitapci O., "Veri Tabanlı Pazarlama", Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, Prof. Dr. İnci Varinli, Yrd. Doç. Dr. Kahraman Çatı, Ed., Detay, Ankara, ss.147-175 -, 2008
DİĞER YAYINLAR
Kitapci O., Sakarya M.C., Dörtyol İ.T., Sezgin İ.V., Çelik N. , Koçyiğit M., et al., "ANTALYA FİRMALARINA YÖNELİK ENDÜSTRİ 4.0 DURUM TESPİTİ", Diger, ss.33, 2018
Kitapci O., "Vizyon 2023, TechAntalya Dergisi ", Diger, ss.1, 2017
Kitapci O., "Teknolojik Dönüşüm, TechAntalya Dergisi", Diger, ss.1, 2017
Kitapci O., "Sivas’Ta Genç İstidamın Desteklenmesi Ab Hibe Programı Kapsamında Hazırlanan Sivas Hizmet Vakfının Yürüttüğü ", Teknik Rapor, ss.1-30, 2011
Kitapci O., "Avrupa Yolunda Engeller", Diger, ss.8, 2004 (Link)
Kitapci O., "Diplomalı İşsizler Ordusu ", Diger, ss.5, 2004 (Link)
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Kitapci O., "Tüketicilerin Pazarlık Eğilimini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modellemesi İle İncelenmesi", UŞAK ÜNİVERSİTESİ, 2 Sayfa, Uşak, TÜRKIYE, Eylül, 2016
Kitapci O., "Ürün Geliştirmede Yeni Bir Yaklaşım: Kümelenme ve Tedarikçi İlişkisi", UŞAK ÜNİVERSİTESİ, 2 Sayfa, Uşak, TÜRKIYE, Eylül, 2016
Kitapci O., "Pazarlamada Paradigma Kayması ve Türetimcilik Bakış ", DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ, 2 Sayfa, İstanbul, Temmuz, 2016
Kitapci O., "Üniversite Öğrencilerinin Perakendeci İşletmelerin Hizmet Kalitesine Yönelik Algısı: Karabük İli Örneği", UŞAK ÜNİVERSİTESİ, 2 Sayfa, Uşak, TÜRKIYE, Eylül, 2016
Kitapci O., "Tüketicilerin Otomobil Tercihinde Etkili Olan Faktörlerin Kullanım Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi", UŞAK ÜNİVERSİTESİ, 2 Sayfa, Uşak, TÜRKIYE, Eylül, 2016
Kitapci O., "Alternatif Üretim ve Enerji Maliyetlerini Azaltmak İçin Sıfır İsraf Yönetim Stratejisi", UŞAK ÜNİVERSİTESİ, 2 Sayfa, Uşak, TÜRKIYE, Eylül, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi