Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Toplumsal Yapı ve Değişme
Davranış Bilimleri
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Sosyal Psikoloji ve Örgüt Psikolojisi
Örgütsel Davranış
Çalışma Psikolojisi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Sociology
Psychology, Social
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi