Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. ORHAN GÜRSU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İlahiyat Fakültesi
Bölüm : Felsefe ve Din Bilimleri Böl.
Ana Bilm Dalı : Din Psikolojisi
Sabit Telefon : +90 242 3103423
E Posta Adresi : orhangursuakdeniz.edu.tr | orhangursu1gmail.com
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/orhangursu/
Ofis : 123-1
Posta Adresi : Akdeniz üniversitesi İlahiyat fakültesi kampüs Antalya
Eğitim Bilgileri
Doktora, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ/DİN PSİKOLOJİSİ , 2001-2011
Yüksek Lisans, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ/DİN PSİKOLOJİSİ, 1997-1999
Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK, 1992-1996
Yaptığı Tezler
Doktora, "Ergenlik Döneminde Psikolojik Sağlık ve Dindarlık İlişkisi", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi/Felsefe ve Din Bilimleri ABD Kasım, 2011.
Yüksek Lisans, "Günümüzde Tasavvuf Yoluyla İslam’a Yönelişin Sosyo-Psikolojik Analizi ", ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ/DİN PSİKOLOJİSİ Temmuz, 1999.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Araştırma Alanları
Din Psikolojisi
Diğer
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı
Felsefe ve Din Bilimleri
Din Psikolojisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Psychology, Multidisciplinary
Religion
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 2013 - 2018
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 2013 - 2017
Mesleki ve İdari Deneyimler
Akademik Kurul Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri, 18.12.2014 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
DİN PSİKOLOJİSİ, Lisans, 2016-2017
İSLAM PSİKOLOJİSİ, Yüksek Lisans, 2016-2017
GELİŞİM DÖNEMLERİ VE DİN, Yüksek Lisans, 2016-2017
DİNİ DANIŞMANLIK, Yüksek Lisans, 2016-2017
RUH SAĞLIĞI VE DİN, Yüksek Lisans, 2016-2017
PSİKANALİZ VE DİN, Yüksek Lisans, 2016-2017
UZMANLIK, Yüksek Lisans, 2016-2017
TASAVVUF PSİKOLOJİSİ, Yüksek Lisans, 2016-2017
BİTİRME TEZİ TEKNİKLERİ, Lisans, 2016-2017
DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK VE İLETİŞİM, Lisans, 2016-2017
DANIŞMANLIK, Yüksek Lisans, 2016-2017
TASAVVUF PSİKOLOJİSİ, Yüksek Lisans, 2015-2016
DİNİ DANIŞMANLIK, Yüksek Lisans, 2015-2016
İSLAM PSİKOLOJİSİ, Yüksek Lisans, 2015-2016
PSİKANALİZ VE DİN, Yüksek Lisans, 2015-2016
GELİŞİM DÖNEMLERİ VE DİN, Yüksek Lisans, 2015-2016
RUH SAĞLIĞI VE DİN, Yüksek Lisans, 2015-2016
DİN PSİKOLOJİSİ, Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, S.Yildirim, "Yetişkinlerde Dindarlık ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi: Antalya Kamu Çalışanları Örneği ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2020.
Yüksek Lisans, Z.Bilgin, "HAFIZLIK YAPAN KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİNDE DİNDARLIK VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ANTALYA ÖRNEĞİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2020.
Yüksek Lisans, F.Önce Özokudan, "ERGENLERDE DİNDARLIK, NARSİZM VE ÖZGÜVEN İLİŞKİSİ: KORKUTELİ ÖRNEĞİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2019.
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Can S.N., Gürsu O., "Psikanaliz Yanılgısı", TARR, cilt.5, no.3, ss.461-464, 2020 (Link)
Gökkaya G.B. , Gürsu O., "Rollo May Psikolojisinde Din ve Kişilik", TARR, vol.5, no.2, pp.313-318, 2020 (Link)
Gürsu O., "Melankoli ve İktidar Arasında Bir Şehzade: Şehzade Korkut’un Psikobiyografisi", TARR, vol.5, no.2, pp.267-288, 2020 (Link)
Sargin F., Gürsu O., "Ölüme Uyanmak: Yaşayanların Dilinden Ölüm Eşiği Deneyimleri", TARR, vol.5, no.2, pp.319-324, 2020 (Link)
Gürsu O., Ay Y., "Pozitif Psikoloji: Mutluluğun ve İnsanın Güçlü Yönlerinin Bilimi", Türk Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.4, pp.655-661, 2019 (Link)
Gürsu O., Önce Özokudan F.S., "Ergenlerde Dindarlık, Narsizm Ve Özgüven", Türk Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.4, pp.439-455, 2019 (Link)
Gürsu O., "Eleştirel Psikoloji", TARR, vol.3, pp.173-176, 2018 (Link)
Gürsu O., "Madde Bağımlılığı ve Din: HİGED Örneği", ADDİCTA, vol.5, no.1, pp.37-54, 2018 (Link)
Gürsu O., Ay Y. , "DİN, MANEVİ İYİ OLUŞ VE YAŞLILIK", Journal of International Social Research, vol.11, pp.1176-1190, 2018 (Link)
Gürsu O., "NÖROPSİKOLOJİ, DİN VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ", uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, vol.10, no.10, pp.502-512, 2017 (Link)
Gürsu O., "NARSİZM İLE ÖZGÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİDE İSLÂMÎ EĞİLİMİN ARACILIK ROLÜ", Ekevakademi, vol.20, pp.551-562, 2016
Gürsu O., "İslam Düşünürü Belhi'nin (849-934) Ruh Sağlığına Yönelik Görüşlerinin Modern Psikoloji Doğrultusunda Değerlendirilmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.271-309, 2016
Gürsu O., "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretmenlerinin İşe Bağımlılık Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi.", EKEV Akademi Dergisi, cilt.20, ss.393-404, 2016 (Link)
Gürsu O., "Hasan Basri Çantay:Bir Psikobiyografi Denemesi", EKEV Akademi Dergisi, ss.251-268, 2015 (Link)
Gürsu O., "Değişen Dünyada Aile ve Psikolojik Problemler.", Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.99-130, 2015 (Link)
Gürsu O., "Ergenlik Dönemi Dindarlığı ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.49-75, 2015 (Link)
Gürsu O., "Sanat ve Psikoloji Etkileşimi: Geleneksel Türk- İslam Sanatları Merkezli Bir Okuma Denemesi", Uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, vol.8, pp.1028-1039, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Gürsu O., "Ergenlerde Psikolojik Sağlığın Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.5, ss.110-130, 2012 (Link)
Gürsu O., "Mistisizmde Ruhsal Uygulamalar, Nefs Disiplini ve Meditasyon", Mehir Dergisi, ss.91-95, 1999 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ünal M. , Atayoğlu A.T. , Taş E. , Sönmez C.I., Gürsu O., "SIGARA ALIŞKANLIĞINI TAMAMEN BIRAKMA KONUSUNDA ORUÇ BIR FIRSAT OLABILIR MI? ÇOK MERKEZLI BIRINCI BASAMAK ÇALIŞMASI", 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, vol.1, no.1, pp.230-232 (Link)
Gürsu O., "Hikem Penceresinden Psikolojiye Bakmak: Ataullah İskenderi’nin Hikem-i Ataiyye Örneği", TÜRK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ, SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK, 18-20 Ekim 2019, pp.39-49 (Link)
Ünal M., Öztürk O., Atay A.T., Gürsu O., "Sigara içimini tamamen bırakma konusunda Ramazan ayı bir fırsat olabilir mi? Çok merkezli birinci basamak çalışması", 9.ULUSLARARASI KATILIMLI AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-25 Kasım 2018, pp.161-162 (Link)
Gürsu O., Ay Y., "Manevi İyi Oluş ve Yaşlılık", TARR, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-13 Ekim 2018, pp.1-13
Gürsu O., Bozyaka H., "Enneagram ve Tasavvuf Psikolojisi", TARR, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-13 Ekim 2018, pp.1-14
Karsli B., Albayrak A., Karaman S., Gürsu O., "ANTALYA KIRSALINDA DİNİ YAŞAM", ULUSLARARASI ANTALYA KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2018, vol.1, pp.106-107
Atay R., Gürsu O., "Eş'ari Düşüncesindeki Özgür İradenin İmkanı", V. Uluslararası Şeyh Sabanı Veli Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 4 Mayıs - 6 Nisan 2018, pp.267-274
Atay R., Gürsu O., Kesenci M., "Dil ve Kültürün Bir Yorumu Olarak Sinema: Yücel Çakmaklı'nın MİNYELİ ABDULLAH Filmi Örnekliğinde", The 4th İnternational Languaga, Culture&Literature Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2018, vol.1, pp.76-90 (Link)
Gürsu O., "Travma, Din ve Psikoloji: Acıyı Bal Eylemek.", TARR, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-13 Ekim 2018, pp.1-9
Gürsu O., "Din ve Nöropsikoloji Çerçevesinde Çocuk İstismarının Analizi", Çocuk İstismarının Önlenmesinde Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-10 Mayıs 2018, ss.1-1
Gürsu O., "The Possibility of Coexistence within the Context of Psychology: Mirror Neurons", 4th International Conference on Humanities and Educational Research, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Aralık 2017, pp.34-35
Gürsu O., "Nörobilim Penceresinden Din ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi", 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2017, pp.197-198
Gürsu O., "TRAVMA OLGUNLUĞU", 1. MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Nisan 2016, pp.42-49
Gürsu O., "Bilinen İlk Bilişsel Psikolog: Ebu Zeyd El-Belhi Örneği.", İNTE PARİS 2014, PARİS, FRANSA, 1 Aralık 2015 - 31 Ocak 2016, vol.1, no.5, pp.640-645 (Link)
Gürsu O., "Narsizm, Özsaygı ve Özgüven İlişkisini Yeniden Düşünmek: Teorik Bir Yaklaşım", International Conference for Social Sciences and Humanities, BARSELONA, ISPANYA, 23-26 Mayıs 2016, pp.30-35
Gürsu O., "Değerlerin Çözülmesi Bağlamında Medya, Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkisi", Eğitimde Gelecek Arayışları, BARTIN, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2015, vol.1, pp.811-833
Gürsu O., "Modern Şehirlerde Çocuk Olmak: Şehir Hayatı ve Çocuk Ruh Sağlığı.", IV. Uluslararası Canik Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2015, vol.2, no.12, pp.901-909
Gürsu O., "Sanat ve Psikoloji etkileşimi:Geleneksel Türk İslam Sanatları Merkezli Bir Okuma Denemesi", İslam ve Sanat , ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2014, ss.553-565
Gürsu O., "Gelenek ve Modernizm Arasında İnsan Yetiştirme Olgusunun Psikolojik Tahlili", Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz, ERZURUM, TÜRKIYE, 18-20 Nisan 2014, cilt.1, no.46, ss.433-447
Gürsu O., "DEĞİŞEN DÜNYADA AİLE", 21. Yüzyılda Aile Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2014, ss.1-8
Kitap ve Kitap Bölümleri
Gürsu O., İşbilen N., "BAĞIMLILARA YÖNELİK MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ", DİB YAYINLARI, ANKARA, 2020 (Link)
Gürsu O., "İNANCIN BAĞIMLILIK KARŞISINDAKİ FONKSİYONU", in: SOSYAL HİZMET VE BÜTÜN YÖNLERİYLE BAĞIMLILIK, SİNAN ZAVALSIZ, Eds., GRAFİKER, ANKARA, pp.269-299, 2020
Gürsu O., "ELMALI ERENLERİNDE DOĞA, TABİAT, ÇEVRE UNSURLARINA AİT METAFORLARIN PSİKOLOJİK TAHLİLİ", ANTALYA'DA DOĞA VE MEDENİYET, Bedia KOÇAKOĞLU Diren ÇAKILCI, Ed., PALET Yayınları, KONYA, ss.487-501, 2020
Gürsu O., İnal S.N. , "Onkoloji Servislerinde Tedavi Gören Hastaların ve Yakınlarının Hastalığı Kabul, Anlamlandırma ve Yorumlamada Manevi Danışmanlık ve Rehberliğin Rolü", SAĞLIK HİZMETLERİNDE MANEVİ DANIŞMANLIK ve REHBERLİK, Ayten A., Ekşi H., Zengin M., Tınaz N., Ed., Değerler Eğitimi Merkezi, İSTANBUL, ss.219-239, 2019
Gürsu O., "Bağımlılık ve Din: Nöropsikolojik Bir Yaklaşım", DEM , İstanbul, 2018 (Link)
Gürsu O., "Madde Bağımlılığı ile Mücadelede İnanç Eksenli Yaklaşım: Sincan Örneği", Din, Değerler ve Sağlık, Hökelekli, H., Ed., Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, ss.209-233, 2017 (Link)
Gürsu O., "Tasavvuf Psikolojisi", Din Psikolojisi, Halil Apaydın, Ed., Lisans, İstanbul, ss.335-361, 2017
Gürsu O., "Ergenlerde Psikolojik Sağlik Ve Dindarlik", İDEAL USTA, KONYA, 2012
Gürsu O., "Kpss Eğitim Bilimleri ", YET YAYINCILIK, KONYA, 2006
Gürsu O., "Kpss Eğitim Bilimleri Kitabi", YET YAYINCILIK, KONYA, 2005
Diğer Yayınlar
Gürsu O., "", , pp.,
Gürsu O., "Şema Yapılandırması ve Şema Tedavisi: İslâmî Bakış Açısından Şema Odaklı Terapi İçin Bir Örnek Olgu", Diger, ss.122-129, 2017 (Link)
Gürsu O., "Teknolojiye Değer mi?", Diger, ss.1-11, 2016
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
EKEV AKADEMİ, Degerlendirme Kurul Üyesi, 22.10.2014 - Devam Ediyor
UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Degerlendirme Kurul Üyesi, 08.06.2014 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Din Psikolojisi derneği, , Üye, 01.09.2017 - Devam Ediyor
RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ, , Üye, 07.01.2013 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Mayıs 2017
Din, Sağlık ve Değerler Sempozyumu, Bursa, Mayıs 2017
DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (ICHER 4), İstanbul, Aralık 2017
INTERNATİONAL CONFERENCE FOR SOCİAL SCİENCES AND HUMANİTİES, Barcelona, Mayıs 2016
I. ULUSLARARASI MANEVİ DANIŞMANLIK ve REHBERLİK KONGRESİ, İstanbul, Nisan 2016
EĞİTİMDE GELECEK ARAYIŞLARI. DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE'DE BECERİ, AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Bartın, Nisan 2015
IV.ULUSLARARASI CANİK SEMPOZYUMU., Samsun, Mayıs 2015
İSLAM VE SANAT, ANTALYA, Kasım 2014
İNTERNATİONAL CONFERENCE ON NEW HORİZONS İN EDUCATİON, PARİS, Haziran 2014
HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ, ERZURUM, Nisan 2014
50.YILINDA HASAN BASRİ ÇANTAY SEMPOZYUMU, BALIKESİR, Eylül 2014
21. YÜZYILDA AİLE SEMPOZYUMU, İZMİR, Kasım 2014
Bilimsel Hakemlikler
TARR, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Amasya ünv. İlahiyat Fak. dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
Journal of History Culture and Art Research, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
TURKISH STUDIES DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
Turkish Studies, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
EKEVAKADEMİ, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
Uşak Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
Etkinlik Organizasyonu
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI, Bilim Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Mart 2014
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi