Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gürel Selimoğlu Ö., Özdemir S., "Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı’xxnın (ETEÇOM) Otizm Spektrum Bozukluğu sergileyen çocukların sosyal etkileşim becerileri üzerindeki etkililiği", Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.2, 2018
Töret G., Özdemir S., Gürel Selimoğlu Ö., Suna H.E., "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Üç Boyutlu Animasyon ve Canlı İnsan Model Video Materyalleri Üzerinde Yüz İşlemelerinin Karşılaştırılması", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.19, pp.553-576, 2018 (Link)
Özdemir S., Gürel Selimoğlu Ö., Töret G., Suna H.E., "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Statik ve Hareketli Materyallerde Yüz İşlemelerinin Karşılaştırılması", , cilt.18, ss.271-290, 2017 (Link)
Doğan Y., Özdemir S., Gürel Selimoğlu Ö., Töret G., Özkubat U., Ceyhun A.T., "Otizm spektrum bozukluğu olan ve normal gelişim gösteren çocuklarda anne çocuk etkileşiminin karşılaştırılması", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, cilt.17, ss.79-96, 2016 (Link)
Özmen E.R., Gürel Selimoğlu Ö., Şimşek M.Ö., "Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretiminin Öykü Yazmada Uygulanması: Zihinsel Yetersizliği Olan Bir Öğrenci İle Vaka Çalışması", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri FakültesiÖzel Eğitim Dergisi, cilt.16, ss.149-164, 2015
Özkubat U., Özdemir S., Gürel Selimoğlu Ö., Töret G., "Otizme Yolculuk Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Sosyal Destek Algılarına İlişkin Görüşleri", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.577-630, 2014
Töret G., Özdemir S., Gürel Selimoğlu Ö., Özkubat U., "Otizmli Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Görüşleri Otizm Tanımlamaları ve Otizmin Nedenleri", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, cilt.15, ss.1-14, 2014 (Link)
Töret G., Özdemir S., Gürel Selimoğlu Ö., Özkubat U., "Otizmli Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Çocuklarının GünlükYaşam Özellikleri Günlük Oyun Etkileşimleri Problem Davranışlarve İletişim Stillerine İlişkin Görüşleri", Ege Eğitim Dergisi, cilt.15, ss.1-44, 2014 (Link)
Gürel Selimoğlu Ö., Özdemir S., Töret G., Özkubat U., "n Examination of the Views of Parents of Children With Autism About Their Experiences at the Post Diagnosis Period of Autism", International Journal of Early Childhood Special Education, vol.5, pp.129-167, 2013 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gürel Selimoğlu Ö., "", , ,
Gürel Selimoğlu Ö., Özdemir S., "Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı’xxnın Otizm Spektrum Bozukluğu Sergileyen Çocuklar Ve Annelerinin Etkileşimi Üzerindeki Etkililiği", II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE,
Gürel Selimoğlu Ö., Sönmez N., "Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocukların Sosyal Etkileşim-İletişim Becerilerine Yönelik Kanıta-Dayalı Erken Müdahalelerde Değişen Yaklaşımlara Genel Bir Bakış", Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE,
Gürel Selimoğlu Ö., Özdemir S., "ETKILEŞIM TEMELLI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE PROGRAMI’NIN (ETEÇOM) OTIZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU SERGILEYEN ÇOCUKLARIN SOSYAL ETKILEŞIM BECERILERI VE ANNE-ÇOCUK ETKILEŞIMI ÜZERINDEKI ETKILILIĞI", 7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education (ICoSReSSE), ,
Kalkan S., Keskin A., Gürel Selimoğlu Ö., Rakap S., "Okulöncesi ve sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi kapsamında uyguladıkları oryantasyon çalışmalarının incelenmesi.", Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Samsun, TÜRKIYE,
Özdemir S., Töret G., Gürel Selimoğlu Ö., Karacan H., "3D Animasyon Kullanımının Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların İnsan Yüzüne Odaklanmaları Üzerine Etkileri", 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, TÜRKIYE,
Küçüközyiğit M.S., Gürel Selimoğlu Ö., "Öğretmen Adaylarının Özyeterlilik Algılarının İncelenmesi", ELMIS-Uluslararası Özel Eğitim Kongresi, Konya, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gürel Selimoğlu Ö., "Fırsat Öğretimiyle Sosyal İletişim Becerilerinin Öğretimi", Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 2, İlknur Çifçi Tekinarslan- Nuray Öncül, Ed., Vize Akademik, Ankara, ss.177-207, 2018
Gürel Selimoğlu Ö., Demiryürek P., "Cevap Anahtarları", Görenler İçin Braille (Kabartma)Yazı Rehberi, Pınar Şafak, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.122-150, 2017
Gürel Selimoğlu Ö., "Bir Harfli Kısaltmalar, İki Harfli Kısaltmalar ve Hece Kısaltmaları", Görenler İçin Braille (Kabartma) Yazı Rehberi, Pınar Şafak, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.59-101, 2017
Gürel Selimoğlu Ö., "Görme Yetersizliği Olan Bireylerin Gelişim Özellikleri", İşitme ve Görme Yetersizliği, Hasan Gürgür/ Pınar Şafak, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.151-184, 2017
Gürel Selimoğlu Ö., "Görme Engelli Çocuklar İçin Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi.", Eğitimci Öğretmen Dergisi, Vize, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi