Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akhan O., Dolmacı A., Altıntaş S. , "‘’Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi’’", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi., vol.VI, pp.55-64, 2019
Akhan O., Çiçek S. , "Ortaokul Öğrencilerinin “Vatan Ve Vatanseverlik” Hakkındaki Görüşleri.", ASOS JOURNAL, no.74, pp.450-461, 2018
Akhan O., Yalçın A. , "Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Çokkültürlü Eğitimin Yeri", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, pp.23-46, 2016
Akhan O., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Politika Bilimine Yönelik Eğilimlerinin Belirlenmesi.", . Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.37-68, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akhan O., Dolmacı A., Altıntaş S. , "‘’Determınıng The Readıness Levels Of The Senıor Teacher Candıdates Towards Teahıng Professıon’’", Mediterranean International Conference on Social Sciences MECAS III, Budapeşte, MACARISTAN, 19-22 Haziran 2018, ss.47-47
Akhan O., Dolmacı A., Altıntaş S. , "’The Attıtudes Of The Senıor Teacher Candıdates Towards Learnıng’’", Mediterranean International Conference on Social Sciences MECAS III, Budapeşte, MACARISTAN, 19-22 Haziran 2018, pp.45-45
Akhan O., Çiçek S. , "Ortaokul Öğrencilerinin “Vatan Ve Vatanseverlik” Hakkındaki Görüşleri."", Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi , AFYON, TÜRKIYE, 23-25 Mart 2018, pp.33-33
Demirezen S., Akhan O., "Okullardaki Değerler Eğitimi Uygulamalarında İlk Basamak: Okul Müdürleri", V. USBES, DENİZLİ, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, pp.96-96
Demirezen S., Akhan O., "Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Barış ve Savaş Konularına Yönelik Tutumları", IV. USBES, BOLU, TÜRKIYE, 23-25 Nisan 2015, pp.161-161
Akhan O., "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ POLİTİKA BİLİMİNE YÖNELİK EĞİLİMLERİ ", 1. ULUSLARARASI KATILIMLI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME SEMPOZYUMU, UŞAK, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2012, pp.78-78
Akhan O., "Cumhuriyeten Günümüze İköğretim Sosyal Bilgiler Programlarında Değerler Eğitiminin İncelenmesi", 1. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Aralık 2012, pp.172-172
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akhan O., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sosyoloji Konularının Öğretimi", Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sosyoloji Konularının Öğretimi. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar–2, Turan R., Sünbül M., Akdağ H., Ed., Pegem akademi, Ankara, ss.126-135, 2014
Akhan O., "Muhammed İkbal Ve Demokrasi Eğitimi", Muhammed İkbal ve Demokrasi Eğitimi. Beyaz Yasemenler Ülkesinde Muhammed İkbal’in Eğitim Davası, Ata B., Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.103-122, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi