Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KİMYA, 2001-2007
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KİMYA, 1999-2001
Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, KİMYA, 1994-1998
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Yüzey Aktif Maddeler ve Metal İyonlarının Sulu Çözeltilerinden Yüksek Özgül Yüzeyli Karbon Kumaşı Üzerine Adsorpsiyon Yolu ile Uzaklaştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, "Halojenürlerin Bovin Serum Albumin ile Etkileşiminin İyon Seçici Elektrotlarla İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA Haziran, 2001.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
TS EN ISO/IEC 17025 İç Kalite Tetkiki Eğitimi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Gebze Kalibrasyon Müdürlüğü Gebze/KOCAELİ, 2008
TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Eğitimi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Gebze Kalibrasyon Müdürlüğü Gebze/KOCAELİ, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi