Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT, 2005 - 2010
Yrd.Doç.Dr., Universitaet Hannover, GARTENBAU INSTITUTE, 1999 - 2000
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT, 1996 - 1998
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, , 14.10.2012 - 13.05.2013
MYO Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KORKUTELİ, TARIMSAL PAZARLAMA, 13.05.2004 - 12.08.2008
MYO Müdür Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KORKUTELİ, TARIMSAL PAZARLAMA, 14.10.2001 - 16.04.2015
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, , 18.10.1999 - 14.05.2001
VERDİĞİ DERSLER
Tarım Ekonomisinde Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Lisans, 2018-2019
Tarım Ekonomisinde Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Lisans, 2018-2019
Tarım Ekonomisinde Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Lisans, 2018-2019
Tarım Ekonomisinde Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Lisans, 2018-2019
Tarım Ekonomisinde Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Lisans, 2018-2019
Tarım Ekonomisinde Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Lisans, 2018-2019
Tarım Ekonomisinde Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Lisans, 2018-2019
Kırsal Turizm ve Yayım İlişkisi, Yüksek Lisans, 2018-2019
Tarımda Teknoloji Kullanımı ve Yayım İlişkisi, Doktora, 2018-2019
Avrupa Birliği ve Türkiye'de Kırsal Yayım, Yüksek Lisans, 2018-2019
ARAŞTIRMA, YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ, Lisans, 2016-2017
Kırsal Alanda Eğitim ve Kalkınma, Doktora, 2016-2017
TARIMSAL BİLİŞİM, Lisans, 2015-2016
KIRSAL KALKINMA, Lisans, 2013-2014
KÖY SOSYOLOJİSİ, Lisans, 2013-2014
Kırsal Alanda Eğitim ve Kalkınma, Yüksek Lisans, 2007-2008
Pazarlama İlkeleri, Ön Lisans, 2005-2006
Tarımsal yayım ve Haberleşme, Ön Lisans, 2004-2005
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.İmran, "Kırsal Alandaki Çiftçi Ailelerin Enerji Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye ve Pakistan Örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Doktora, Z.Turhanoğullari, "Antalya İli Örtüaltı İşletmelerinde Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Olası Sorunların Saptanması ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2012.
Yüksek Lisans, H.Durmuş, "Manisa İlinde Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, G.Gürkan, "Elmalı İlçesinde Serada Sözleşmeli Tarımın Benimsenmesi ve Yayılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2017.
Yüksek Lisans, T.Ünlü, "ANTALYA İLİNDE NAR YETİŞTİRİCİLERİN BİLGİ KAYNAKLARI VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA DURUMUNUN SAPTANMASI", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2017.
Yüksek Lisans, D.Daniş, "ANTALYA İLİNDE SERADA SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BOMBUS ARISI (Bombus terrestris) KULLANIMININ BENİMSENMESİ VE YAYILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2005.
Yüksek Lisans, İ.Kutlar, "Antalya İli Merkez İlçesindeki Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği Üyesi Olan ve Olmayan İşletmelerde Toplumsal Cinsiyet Analizi ve Bilgi Kaynakları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2002.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, dOÇENTLİK sINAV jÜRİSİ , EGE ÜNİVERSİTESİ, Ekim, 2014
Tez Savunma, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Şubat, 2014
Doçentlik, DOÇENTLİK JÜRİSİ, GAZİ OSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2013
Tez Savunma, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ , ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2013
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Şubat, 2011
Tez Savunma, TEZ SANUNMA, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Ocak, 2010
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Nisan, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi