Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :Orhan ÖZÇATALBAŞ, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesidir. 1986 yılında Adana Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra doktorasını tamamladı. 1994 yılında aynı kurumda doktorasını tamamladı.1995-1998 döneminde Tarım Ekonomisinde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 1998'de Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne yardımcı doçent olarak geçti ve 2011 yılında profesörlüğe atanmıştır. Dr. Özçatalbaş, yüksek lisans ve doktora sürecinde tarımsal yayım alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Araştırma alanları olarak; yayım ve kırsal kalkınma, kırsal turizm, tarımda bilişim teknolojileri ve teknoloji kullanımı, bilgi sistemleri, kır sosyolojisi sıralanabilir. Postdoc çalışması için 1999-2000'döneminde Hannover Üniversitesi Bahçe Bitkileri Ekonomisi Enstitüsü (Institut für Gartenbau ökonomie)’nde yapmıştır, çeşitli defalar ilgili enstitüte araştırma çalışmaları için misafir bilim adamı olarak görev yapmıştır. Dr. Özçatalbaş, Türkiye Tarım Ekonomisi Derneği ve Uluslararası Tarım ve Yayım Eğitimi Derneği (AIAEE) ve digger bazı mesleki alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları üyesidir. Ulusal ve uluslararası dergilerde 80'den fazla makalesi ve 2 yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.
Biography (EN) :Orhan OZCATALBAS is Professor in the Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Akdeniz, Turkey.  He is specialist in Rural Extension and Development with special reference to rural women and youth, rural community-development and training and trainers, rural tourism, ICT and  agricultural information system. Currently he is still working in the Agricultural Policy and Extension Unit of  Department of Agricultural Economics of Agricultural Faculty of Akdeniz University.

Orhan ÖZÇATALBAŞ graduated from Çukurova University Agricultural Faculty at Adana, Turkey in 1986 and completed his PhD in Agricultural Economics in the same institution in 1994. He joined to the Akdeniz University at Antalya in 1998 as an assistant professor of agricultural economics and promoted to professorship in 2011. Dr. Özçatalbaş concentrated his work in the field of agricultural extension starting with his MSc and PhD studies, and rural development and tourism, and ICT in agriculture. He has been as a visitor scientisit for Postdoc, in Hannover University, Institute of Horticultural Economics (Institut für Gartenbau ökonomie), 1999-2000. Dr. Özçatalbaş’s research was focused on the rural extension and communication, information systems and rural development and sociology. Dr. Özçatalbaş is a member of the Turkish Agricultural Economics Association and Association for International Agricultural and Extension Education (AIAEE) in US and published more than 80 papers in national and international journals.
 
KATALOG BİLGİLERİ
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Determination of Antalya Province Rural Landscape Character Assessment and Land Use Planning, 1001 TUBITAK Project, Researcher, 2015-5.2017 Kırsal Alandaki Çiftçi Ailelerin Enerji Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye ve Pakistan Örneği
Manisa İlinde Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Değerlendirilmesii Üzerine Bir Araştırma
Current Research Activities :

Determination of Antalya Province Rural Landscape Character Assessment and Land Use Planning, 1001 TUBITAK Project, Researcher, 2015-5.2017

Kırsal Alandaki Çiftçi Ailelerin Enerji Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye ve Pakistan Örneği

Manisa İlinde Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Değerlendirilmesii Üzerine Bir Araştırma

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi