Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özçatalbaş O., Muhammad I., Bakhsh K., "Rural household preferences for cleaner energy sources in Pakistan", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.26, no.22, pp.22783-22793, 2019 (Link)
Özçatalbaş O., Boz İ., "Developing participatory extension applications in Turkey", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, pp.407-415, 2011
Özçatalbaş O., Boz I., Demiryurek K., Budak D.B., Karaturhan B., Akçaöz H., "Developing participatory extension applications in Turkey", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, pp.407-415, 2011
Özçatalbaş O., Brumfield R., Karaturhan B., "Advisory services for organic agriculture in the European Union and Turkey", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.8, pp.507-511, 2010 (Abstract)
Boz İ., Özçatalbaş O., "Determining information sources used by crop producers: A case study of Gaziantep province in Turkey", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, pp.980-987, 2010 (Link)
Özçatalbaş O., Mansuroğlu S., Ceylon I.C., Akçaöz H., Kutlar İ., "The evaluation of the importance of rural tourism extension for community development and Turkey", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.8, pp.973-975, 2010
Özçatalbaş O., Akçaöz H., "Rural women and agricultural extension in Turkey", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.8, pp.261-267, 2010
Kutlar İ., Özçatalbaş O., Mansuroğlu S., Ceylon I.C., Akçaöz H., "The evaluation of the importance of rural tourism extension for community development and Turkey", Food, Agriculture & Environment (JFAE), vol.8, pp.973-975, 2010
Özçatalbaş O., Brumfield R., "Allelopathy as an agricultural innovation and improving allelopathy extension", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.8, no.2, pp.908-913, 2010 (Link)
Boz İ., Özçatalbaş O., "Determining information sources used by crop producers: A case study of Gaziantep province in Turkey", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, no.10, pp.980-987, 2010 (Link)
Özçatalbaş O., Akçaöz H., Firat M.Z., Kutlar İ., "The Analysis of Socio-Economic Factors in the Dairy Farming of Antalya Province of Turkey", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.20-26, 2010
Akçaöz H., Kizilay H., Özçatalbaş O., "Risk and sustainability in tobacco production in Turkey", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.8, pp.717-722, 2010
Akçaöz H., Kizilay H., Özçatalbaş O., "Risk Management Strategies in Dairy Farming: A Case Study in Turkey", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.949-958, 2009
Akçaöz H., Özçatalbaş O., Kizilay H., "Risk management and sustainability in banana production: A case study from Turkey", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.7, pp.283-294, 2009
Kutlar İ., Özçatalbaş O., Akçaöz H., Firat M.Z., "The Analysis of Socio-Economic Factors in the Dairy Farming of Antalya Province of Turkey", Journal of Animal and Veterinary Advances , vol.8, pp.20-26, 2009
Özçatalbaş O., Akçaöz H., Firat M.Z., Kutlar İ., "The Analysis of Socio-Economic Factors in the Dairy Farming of Antalya Province of Turkey", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.2692-2698, 2009
Akçaöz H., Özçatalbaş O., Kizilay H., "Analysis of energy use for pomegranate production in Turkey", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.7, pp.475-480, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özçatalbaş O., "Estimation of energy efficiency and greenhouse gas emission of cotton crop in South Punjab, Pakistan", Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, no.007, pp.1-8, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Özçatalbaş O., "Information Sources and Satisfaction of Cotton Growers of Muzaffargarh District of Pakistan.", Turkish Journal Agri. Economics, cilt.23, 2017
Özçatalbaş O., Imran M., "Current Situation and Importance of the Family Farming in Agriculture of Turkey", Modern Agricultural Science and Technology, 2017
Özçatalbaş O., "YÖRÜK TÜRKMEN TOPLULUĞUNUN MEVCUT DURUMU VE KONUMUNUN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Türkiye 1. Yörük Türkmen Çalıştayı ve Arama Konferansı Bildiri Kitabı, ss.211-230, 2016
Özçatalbaş O., "THE AGRICULTURAL EXTENSION IN TURKEY", ???????? ?????? ????? ???????, vol.168, 2011
Kutlar İ., Özçatalbaş O., "Antalya İli Merkez İlçesindeki Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği Üyesi Olan ve Olmayan İşletmelerde Toplumsal Cinsiyet Analizi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.241-250, 2008
Özkan B., Özçatalbaş O., Brumfield R., "The Agricultural Information System For Farmers in Turkey", Information Development, vol.20, no.2, pp.97-105-, 2004
Özkan B., Yilmaz S., Yilmaz İ., Özçatalbaş O., "Antalya Kentsel Alanı Tüketici Davranışlarında Reklamın Rolü ve Etkisi", Pazarlama Dünyası Dergisi, cilt.1, no.1, ss.31-36, 2004
Özkan B., Özçatalbaş O., Sayin C., "Analysis of Extension Services and Growers' Knowledge Level in Greenhouse Production in Antalya, Turkey", Journal of Agricultural Research, vol.28, no.11, pp.990-998-, 2002
Özçatalbaş O., Kutlar İ., "Antalya İli Elmalı ve Korkuteli İlçelerinde Tarıma Girdi Sağlayan Kuruluşların Faaliyetleri ve Yayım Açısından Değerlendirilmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.89-100, 2002
Özkan B., Özçatalbaş O., Sayin C., "Analysis of Extension Services and Growers' Knowledge Level in Greenhouse Production in Antalya, Turkey", Journal of Agricultural Research, vol.28, no.11, pp.990-998, 2002
Özkan B., Sayin C., Özçatalbaş O., "Organic Horticultural Production and Marketing in Turkey", Journal of Agricultural Research, Tanta University, Special Issue , vol.28 (3/11), pp.999-1007-, 2002
Özkan B., Özçatalbaş O., Akpinar M.G., "Üniversite Öğrencilerinin Gelir ve Harcama Yapısı: Akdeniz Ziraat Fakültesi Örneği", Pazarlama Dünyası Dergisi, ss.5-9-, 2000
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özçatalbaş O., "", , ,
Özkan B., Akkaya F. , Özçatalbaş O., Kutlar İ., "Antalya ve Ankara İllerinde Mantar Tüketicilerinin Mantar Satın Alma Davranışlarının Analizi", Türkiye VI.Yemeklik Mantar Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss.56-
Kalayci M., Özçatalbaş O., "Kültürel Mirasın Kırsal Turizm Bakımından Önemi", 8. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 13-16 Mayıs 2019, ss..-.
Özçatalbaş O., M.C.Adenidji E., Kalayci M., Imran M., "Turizmin Sosyal Politika İşlevi ve Kırsal Turizm: Türkiye Örneği", 8. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 13-16 Mayıs 2019, ss..-.
Özçatalbaş O., Muhammad I., "COTTON GROWERS SATISFACTION WITH PUBLIC AND PRIVATE EXTENSION SERVICES Case Study of Muzaffargarh District of Pakistan", International conference sustainable agriculture and environment, , , pp.119-138
Özçatalbaş O., "Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerde Pazarlama Etkinlikleri", TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN PAZARLAMA KABİLİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI, Antalya, TÜRKIYE,
Özçatalbaş O., Imran M., "Current structure of land holdings and importance of small farms: evidences from Pakistan", NJF Congress: Nordic view to sustainable rural development, Riga, LITVANYA, 16-18 Haziran 2015, pp.25-28
Özçatalbaş O., "Aile Çiftçiliği", Uluslarası Bölge Aile Çiftçiliği Çalıştayı, ÇORUM, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2014, ss.5-10
Özçatalbaş O., Kutlar İ., Kızılay H. , "The Relations Between Extension and Rural Tourism for Rural Development", Second AGRIMBA-AVA Congress , Wageningen, HOLLANDA, 11-14 Haziran 2011, pp.235-240
Akçaöz H., Özçatalbaş O., Turhanoğullari Z., Kızılay H., "Türkiye'de Elma Üretimindeki Gelişmeler ve Üretim Projeksiyonu", 1. Ulusal Elma Sempozyumu, KARAMAN, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2009, ss.---
Kutlar İ., Özçatalbaş O., "Antalya İli Yayla Kesiminde Meyve Yetiştiriciliğine Yönelik Eğitim ve Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi", I.Ulusal Elma Sempozyumu , KARAMAN, TÜRKIYE, 20-22 Kasım 2009, ss.102-102
Özçatalbaş O., Angay Kutluk F., Terzioğlu M., "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Altyapısının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma: Korkuteli Meslek Yüksekokulu Örneği", 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,Bergama, İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2007, cilt.II, ss.62-66
Özçatalbaş O., Gürgen Y., Kutlar İ., Danış D. , "The Analysis of Agricultural Extension Services in Turkey,” ", 16th Europen Seminar on Extension Education(ESEE), Eger, MACARISTAN, 12-15 Kasım 2003, pp.157-159
Özkan B., Özçatalbaş O., Yilmaz İ., Akpinar M.G., Yilmaz S. , "Antalya İli Kent Merkezinde Tüketicilerin Organik Tarım Ürünleri İle İlgili Duyarlılıklarının Belirlenmesi ", IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi , TEKİRDAĞ, TÜRKİYE, 6-8 Eylül 2000, ss..-
Özkan B., Özçatalbaş O., "Women In Agriculture In Turkey ", The International Association for Feminist Economics 2000 Conference , TÜRKIYE, 15-17 August 2000, pp..-
Özkan B., Akkaya F., Özçatalbaş O., Kutlar İ., "Antalya ve Ankara İllerindeki Tüketicilerin Mantar Satın Alma Davranışlarının Analizi", Türkiye VI. Yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri, İZMİR, TÜRKİYE, 20-22 Eylül 2000, ss.56-67-
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özçatalbaş O., Cebeci Z., "Sanayi 4.0 ve Tarım", in: Sanayi 4.0 Teknolojik Alanları ve Uygulamaları, Çetinkaya K, Demircioğlu P, Özsoy K, Duman B,, Eds., Pegem, ANKARA, pp.268-277, 2019 (Link)
Özçatalbaş O., "Linking Youth Empowerment with Agricultural Production and Food Security", in: Zero Hunger, Walter Leal Filho, Anabela Marisa Azul, Luciana Brandli, Pinar Gökcin Özuyar, Tony Wall, Eds., Springer, London/Berlin , Berlin, pp.1233-1242, 2019 (Link)
Özçatalbaş O., "Current Status of Advisory and Extension Services for Organic Agriculture in Europe and Turkey", in: Organic Agriculture Towards Sustainability, Vytautas Pilipavicius, Eds., CC BY 3.0 license, Pilipavicius V., pp.67-87, 2014 (Link)
Özçatalbaş O., Eds., "Extension Education Worlwide", BAKA Yayını, Antalya, 2013 (Link)
Özçatalbaş O., Döğerlioğlu G., Özmen H., "Fakülteler ve Yüksekokullar İçin Bilgisayar", Ekin Basımevi, BURSA, 2008
Özçatalbaş O., "Danışmanlık, İletişim, Pazarlama, ", Danışmanın Kılavuzu Kitabı , Erçin B., Ed., Tarım Bakanlığı , Antalya, ss.22-50, 2007
Özçatalbaş O., "Tarımsal Öğretim Eğitim, Yayım vr Ar-Ge", II. TARIM ŞURASI SONUÇ RAPORU, Cansız A., Ed., Tarım Bakanlığı, Ankara, ss.479-516, 2004
Özçatalbaş O., "Üretim Projeksiyonları", Antalya Tarım Master Planı, Erçin B., Ed., Tarım Bakanlığı, Antalya, ss.12-26, 2001
Özçatalbaş O., "Extension", in: Sustainable Development of Small-Scale Farmers of the Taurus Mountains of Turkey , Erkan O., Eds., icarda yayın, Aleppo, pp.13-18, 2001
Özçatalbaş O., "Horticultural Information System and Extension Organisation in Hanover Region,Germany", Enstitü, Hannover, 2000
Özçatalbaş O., "TARIMSAL YAYIM VE HABERLEŞME", Baki Kitap, ADANA, 1998
DİĞER YAYINLAR
Boz İ., Aksoy U., Özçatalbaş O., "Enhancing Organic Farming in Turkey. Workshops and Training Programmes", Teknik Rapor, pp.79, 2011
Özkan B., Özçatalbaş O., Yilmaz İ., Yilmaz S. , Akpinar M.G., Kutlar İ., "Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Yönelik Görüş ve Beklentileri, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Yayınları, Antalya", Teknik Rapor, ss.., 1999
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Özçatalbaş O., "Kavun Tohum Çeşit Uygulamada Sorunun Tespiti", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, 15 Sayfa, Adana, Mayıs, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi