Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2018 - 2018
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2014 - 2018
Yrd.Doç.Dr., GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2005 - 2014
Arş.Gör.Dr., GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2002 - 2004
Arş.Gör., GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1994 - 2002
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 1993 - 1994
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
BAP Komisyon Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 11.04.2019 - Devam Ediyor
Eğitim Komisyonu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 05.02.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 01.03.2010 - 31.08.2014
BAP Komisyon Üyesi, GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 01.03.2010 - 31.12.2013
Bölüm Başkan Yardımcısı, GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 02.01.2005 - 01.10.2008
VERDİĞİ DERSLER
Staj, Lisans, 2015-2016
Seminer II, Yüksek Lisans, 2015-2016
Moleküler Dayanıklılık Mekanizmaları, Yüksek Lisans, 2015-2016
Bitirme Çalışması II, Lisans, 2015-2016
Fitopatoloji, Lisans, 2015-2016
Bitkilerde Bağışıklık, Doktora, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2015-2016
Dayanıklılık Genleri ve Protein Mühendisliği, Yüksek Lisans, 2013-2014
Bitki Dayanıklılık Proteinlerinin Yapıları ve Fonksiyonları, Yüksek Lisans, 2013-2014
Viroloji ve Bitki Virus Hastalıkları , Lisans, 2013-2014
Biyoteknolojiye Giriş, Lisans, 2013-2014
Bakteriyoloji ve Bitki Bakteri Hastalıkları, Lisans, 2013-2014
Moleküler Bitki-Mikroorganizma İlişkileri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Mesleki İngilizce , Lisans, 2013-2014
Bitki Hastalıkları Savaş Yöntemleri ve İlaçlar, Lisans, 2013-2014
Moleküler Dayanıklılık Mekanizmaları, Yüksek Lisans, 2012-2013
Bitkilerin Viruslerden Kazandıkları Dayanıklılık Mekanizmaları, Doktora, 2012-2013
Bitkilerde Bağışıklık, Doktora, 2012-2013
Moleküler Bitki Hastalıkları, Yüksek Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, D.Çelik Ertekin, "Orta Karadeniz Bölgesinde Hale Yanıklığı (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola) ile Adi Yaprak Yanıklığı (Xhanthomonas axonopodis pv. phaseoli) Etmenlerinin Belirlenmesi ve Fasulye Hatlarının Bu Hastalıklara Karşı Reaksiyonları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Yüksek Lisans, S.Can, "Domates Genetik Kaynakları Merkezinden Temin Edilen Domates Hatlarının Fusarium Solgunluk Etmenlerine (Fusarium oxysporum fsp lycopersici ve Fusarium oxysporum fsp radicis-lycopersici) Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, M.Yüceson, "Yerel, Yabani ve Ticari Kabakgillerde Külleme Hastalık Etmnleri, Podosphaera xanthii (=Sphaerotheca fuliginea pollachi) Ve Golovinomyces cichoracearum (=Erysiphe cichoracearum D.C)’nin Belirlenmesi, Tanılanması ve Bu Patojenlere Karşı Dayanıklı Genotiplerin Araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2017.
Yüksek Lisans, H.Karakaş, "Domates Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Hastalığına Karşı Dayanıklı M3-15 Mutant Domates Bitkisinde Haritalama", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, F.Özdemir, "Domates Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Hastalığına Karşı Dayanıklı M3-9 Mutant Domates Bitkisinde Haritalama", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, D.Karabulut, "Bakteriyel kanser ve solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis: cmm) hastalığına dayanıklı ümitvar domates mutantlarında dayanıklılığın moleküler karakterizasyonu", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2014.
Yüksek Lisans, Y.Bayan, "Domates Bakteriyel Kanser Hastalığı (Clavibacter michiganensis subp. michiganensis)'na Dayanıklı Ve Hassas Bitkilerde Fenolik Maddelerin Araştırılması.", GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma A. B. D., Aralık, 2011.
Yüksek Lisans, D.Çelik Ertekin, "Domates Bakteriyel Kanser Hastalığı (Clavibacter michiganensis subp. michiganensis)'na Karşı Dayanıklı Domates Bitkilerinde Genetik Kalıtımın Belirlenmesi.", GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsüs Bitki Koruma A. B. D., Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, S.Sayği, "Tokat Domates Üretim Alanlarında Bakteriyel Kanser (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Hastalığının Yaygınlığı Ve Bu Hastalığa Karşı Domates Genotiplerinin Reaksiyonlarının Belirlenmesi.", GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma A. B. D, Aralık, 2010.
Yüksek Lisans, Ş.Topkaya, "Domateste Erken Yanıklık Hastalığına Dayanıklılık Sağlayan Genlerin Moleküler Markörler Yardımıyla Genetik Haritalaması Ön Çalışmaları", GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma, Ağustos, 2008.
Yüksek Lisans, Ç.Dinç Yazar, "Arabidopsis thaliana (Fare Kulağı Teresi)'da Konukçu Dışı Dayanıklılık Lokuslarının Erken Yanıklık (Alternaria solani) Hastalık Etmeni İçin Araştırılması", GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma , Eylül, 2007.
Yüksek Lisans, M.Tek, "Hassas ve Tolerant Hıyar Çeşitleri Arasında Küllemeye Karşı Dayanıklılık Mekanizmalarının Karşılaştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, G.Erberk, "Antalya Domates Üretim Alanlarından İzole Edilen Fusarium İzolatlarının Genotipik ve Fenotipik Karakterizasyonu", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2020
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2019
Tez Savunma, Doktora Savunma , Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Isparta Uygulamalı Bilimler Ün. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temmuz, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart, 2019
Doktora Yeterlik, Doktora SavunmaYeterlilik, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2019
Tez Savunma, Nurhan ÖZTÜRK , Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Juri Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2018
Tez Savunma, Yüsek Lisans Tez Juri Üyeliği, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Akdeniz Üniversitesi Tez Juri Üyeliği, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Muntala ABDULLAI Doktora tez Juri Üyeliği, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2016
Tez Savunma, Gaziosmanpaşa Üniversite'si Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2016
Tez Savunma, Doktora Yeterlilik Sınavı Jurisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma ABD, Aralık, 2015
Tez Savunma, Jüri Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2015
Tez Savunma, Jüri Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Sınav Jurisi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Juri Üyeliği, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2014
Tez Savunma, Doktora Savunma Jürisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2014
Tez Savunma, Jüri Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos, 2010
Tez Savunma, Jüri Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos, 2010
Tez Savunma, Jüri Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos, 2008
Tez Savunma, Jüri Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2008
Tez Savunma, Jüri Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2007
Tez Savunma, Jüri Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2007
Tez Savunma, Jüri Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2006
Tez Savunma, Jüri Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2006
Tez Savunma, Jüri Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2006
Tez Savunma, Jüri Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi