Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"CRISPR-CAS9 Gen Düzenleme Yöntemiyle Hıyarda (Cucumis sativus L) Küllemeye Karşı Dayanıklılık Temelini Oluşturma", BAP Arastırma Projesi, 5344, Yönetici, Devam Ediyor
"Antalya Domates Üretim Alanlarından İzole Edilen Fusarium İzolatlarının Genotipik ve Fenotipik Karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, FYL-2019-4945, Yönetici, Devam Ediyor
"Potyvirus Hastalıklarına Karşı CRISPR-Cas9 Teknolojisiyle Transgenik Olmayan Dayanıklı Hıyar Geliştirme", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM-18/AR-GE/03 , Araştırmacı, Devam Ediyor
"Domates Genetik Kaynakları Merkezinden Temin Edilen Domates Hatlarının Fusarium Solgunluk Etmenlerine (Fusarium oxysporum fsp lycopersici ve Fusarium oxysporum fsp radicis-lycopersici) Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2659, Yönetici, 2018
"Yerel Yabani ve Ticari Kabakgillerde Külleme Hastalık Etmenleri Podosphaera xanthii (=Sphaerotheca fuliginea Pollachi) ve Golovinomyces cichoracearum (=Erysiphe cichoracearum DC) Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi Tanılanması ve Bu Patojenlere Karşı Dayanıklı Genotiplerin Araştırılması", BAP Y.Lisans, 2146, Yönetici, 2017
"Antalya Örtüaltı Domates Üretim Alanlarında Fusarium Solgunluk Hastalığına Sebep Olan Fusarium oxysporum fsp lycopersici ve Fusarium oxysporum fsp radicis lycopersici nin Farklı Genotiplerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-425, Yönetici, 2017
"Domates Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Hastalığına Dayanıklı M3-9 ve M3-15 Mutant Domates Bitkisinde Haritalama Çalışmaları", BAP Arastırma Projesi, 2014/94, Araştırmacı, 2016
"Bakteriyel kanser ve solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis: Cmm)hastalığına dayanıklı ümitvar domates mutantlarında dayanıklılığın moleküler karakterizasyonu ", BAP Y.Lisans, 2013/117, Yönetici, 2014
"Karadeniz Bölgesinde Önemli Fasulye Üretim Alanlarında Hale Yanıklığı (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola) ve Adi Yaprak Yanıklığı (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) Etmenlerinin Belirlenmesi ve Bazı Fasulye Islah Hatlarının Bu Etmenlere Karşı Dayanıklılık Durumlarının Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEMBS12/0903/02-06, Danışman, 2016
"Domates bakteriyel kanser hastalığı (Clavibacter michiganensis subp. michiganensis)'na karşı dayanıklı domates bitkilerinde genetik kalıtımın belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2010/107, Yönetici, 2011
"Domates bakteriyel kanser hastalığı (Clavibacter michiganensis subp. michiganensis)na dayanıklı ve hassas bitkilerde fenolik maddelerin araştırılması", BAP Y.Lisans, 2010/106, Yönetici, 2011
"Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Florasındaki Ahududu ve Böğürtlen Genotipleri Arasındaki Biyoçeşitliliğin Morfolojik, Fitokimyasal, Moleküler Belirteçlerle Saptanması ve Gen Kaynaklarının Korunmaya Alınması ", TÜBITAK Projesi, 107O209, Araştırmacı, 2010
"Arabidopsis thaliana (fare kulağı teresi)'da konukçu dışı dayanıklılık lokuslarının erken yanıklık (Alternaria solani) hastalık etmenin kontrolü için araştırılması", BAP Y.Lisans, 2006/07, Yönetici, 2008
"Moleküler Markörleri Kullanarak Domateste Erken Yanıklık Hastalığına Karşı Polimorfizmin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2006/42, Yönetici, 2008
"Tahıllarda mikotoksin üreten Fusarium türlerinin tanımlanması, farklı tahıl türlerinde mikotoksin zearalenone (ZON) miktarının saptanması ve iklim koşullarının ZON oluşumuna etkisinin araştırılması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT2002K120170, Araştırmacı, 2008
"Moleküler Biyoteknoloji Ve Gen Mühendisliği Araştırma Merkezi Altyapısının Oluşturulması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT2003K120510, Araştırmacı, 2008
"Yeşilırmak havzasına uygun buğday ve arpa çeşitlerinin moleküler destekli seçim yoluyla ıslahı konulu alt araştırma projesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT2004K120750, Araştırmacı, 2008
"Domateste Erken Yanıklık (Alternaria solani) Hastalığına Karşı Dayanıklılık Genlerinin Bulunması", TÜBITAK Projesi, 104O011, Yönetici, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi