Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koç G., Fidan H., Sari N., Çaliş Ö., "A comparative study on apple chlorotic leafspot virus (ACLSV) isolates from different hosts of the east Mediterranean region ın Turkey", Applied Ecology And Environmental Research, vol.18, pp.141-157, 2020 (Abstract)
Çekiç Ç., Çaliş Ö., Öztürk Erdem S., "Genetic Diversity Of Wild Raspberry Genotypes (Rubus Idaeus L.) In North Anatolia Based On ISSR Markers ", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.16, pp.6835-6843, 2018 (Link) (Abstract)
Çaliş Ö., Çekiç Ç., Kara S., Çelik Ertekin D., "Blackberry and raspberry are alternative resistance sources to fire blight", PHYTOPROTECTİON, vol.97, no.1, pp.12-16, 2017 (Link) (Abstract)
Çaliş Ö., Çekiç Ç., Soylu S., Tor M., "IDENTIFICATION OF NEW RESISTANCE SOURCES FROM DIPLOID WILD STRAWBERRY AGAINST POWDERY MILDEW PATHOGEN ", PAKISTAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.52, pp.677-683, 2015 (Link) (Abstract)
Çaliş Ö., Sayği S., "Molecular Identification Of Bacterial Canker And Bacterial Wilt Diseases In Tomatoes", BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.18, pp.682-688, 2012 (Link)
Çaliş Ö., Bayan Y. , Çelik D., "Characterization Of Resistant Tomato Mutants To Bacterial Canker Disease", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.11, pp.8070-8075, 2012 (Link) (Abstract)
Çaliş Ö., Topkaya Ş., "Genetic Analysis Of Resistance To Early Blight Disease In Tomato", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.10, pp.18071-18077, 2011 (Link)
Xiao S. , Çaliş Ö., Patrick E., Zhang G., Charoenwattana P., Muskett P., Parker J.E. , Turner J.G. , "The Atypical Resistance Gene, Rpw8, Recruits Components Of Basal Defence For Powdery Mildew Resistance In Arabidopsis", PLANT JOURNAL, vol.42, pp.95-110, 2005 (Link)
Xiao S., Ellwood S., Çaliş Ö., Patrick E., Li T., Coleman M., Turner J.G., "Broad-Spectrum Mildew Resistance In Arabidopsis Thaliana Mediated By Rpw8", SCIENCE, vol.JAN 2001, no.5501, pp.118-120, 2001 (Link)
Tunç İ., Erler F., Dağli F., Çaliş Ö., "Insecticidal Activity Of Acetone Vapours", JOURNAL OF STORED PRODUCTS RESEARCH, vol.April 1997, no.2, pp.181-185, 1997 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erberk G., Onaral A., Fidan H., Çaliş Ö., "Burdur Rezene Üretim Alanlarında Tehditkâr Fungal Patojen: Cescosporidium punctum", Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.68-73, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Fidan H., Sarikaya P., Çaliş Ö., "First report of Tomato brown rugose fruit virus on tomato in Turkey", New Disease Reports, vol.39, pp.18-18, 2019 (Link)
Mişrakli D., Ünal Z., Adak N., Çaliş Ö., Tozlu İ., "Topraksız ve konvansiyonel koşulların turunçgillerde fidan gelişimi üzerine etkileri ", Mediterrranean Agricultural Sciences, cilt.32, no.Özel Sayı, ss.85-90, 2019 (Link)
Kara S., Tozlu İ., Çaliş Ö., "Turunçgillerde Korkutan Hastalık: Yeşillenme", Anadolu Dergisi, cilt.29, no.2, ss.164-176, 2019 (Link)
Doğan H.M., Zencirci N., Çaliş Ö., Doğan Ç.N., "Türkiye`de Yabani Çilek (Fragaria vesca) için Külleme (Podosphaera aphanis var. aphanis) Risk Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Belirlenmesi (Determining Powdery Mildew (Podosphaera aphanis var. aphanis) Risk Areas for Wild Strawberry (Fragaria vesca) of Turkey by Geographic Information Systems )", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.252-263, 2017 (Link)
Çaliş Ö., Yanar Y., "Tokat Yöresinde Kiraz Ve Vişne Ağaçlarında Ölümlere Neden Olan Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi ", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.32-40, 2015 (Link)
Çaliş Ö., Çekiç Ç., "Yabani Çilek Genotiplerinde Külleme Hastalık Etmenine Dayanıklılığın Karakterizasyonu.", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi , cilt.6, ss.146-150, 2013 (Link)
Çaliş Ö., Sayği S., Çelik D., Bayan Y., "Domates Bakteriyel Kanser Ve Solgunluk Hastalığına Dayanıklılık Ve Ters Genetik", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.5-10, 2013 (Link)
Çaliş Ö., "A Novel Broad Spectrum Resistance Gene (Rpw() Controls Powdery Mildews", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.9-17, 2004 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Can S., Çaliş Ö., Erberk G., "Identification Of Resistant Tomato Lines Against Fusarium Wilt Diseases", International Agricultural Science Congress, VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.514-514 (Link)
Mışraklı D., Orakçı F., Adak N., Çaliş Ö., Tozlu İ., "The effects of Bacteria Treatments on Nursery Plant Development in Meyer Lemons Grafted on Sour Orange Rootstocks ", 4th International Agriculture Congress , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Temmuz 2018, vol.1, no.1, pp.209-209 (Link) (Abstract)
Yüceson M., Çaliş Ö., Can S., "Identification of Cucurbits’ Phenotypic Reactions to Powdery Mildew Disease Caused by Podosphaera xanthii ", International Plant Science Congress, VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.512-512 (Link)
Çekiç Ç., Öztürk Erdem S., Çaliş Ö., "Genetic Diversity Of Wild Blackberry Genotypes In North Anatolia Based On ISSR Markers ", International Plant Science Congress, VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.489-489 (Link)
Mışraklı D., Adak N., Çaliş Ö., Tozlu İ., "The effects of Mycorrhiza Treatments on Nursery Plant Development in Meyer Lemons Grafted on Sour Orange Rootstocks", 4th International Agriculture Congress , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Temmuz 2018, vol.1, no.1, pp.71-71 (Link) (Özet) (Abstract)
Çaliş Ö., Yüceson M., Can S., "The Importance of Land Races and Native Plant Varieties Against Plant Diseases", Implication of urbanization and industrialization for cultural heritage and biodiversity- International Scientific Conference Ganja/Azerbaijan, Ganja, AZERBAYCAN, 29-30 Nisan 2017, vol.1, no.1, pp.292-294
Çekiç Ç., Çaliş Ö., Öztürk Erdem S., "Genetic Diversity of Wild Raspberry Genotypes in North Anatolia Based on ISSR Markers.", Implications of Urbanization and Industrialization for Biodiversity Conservation , Ganja, AZERBAYCAN, 29-30 Nisan 2017, vol.1, no.1, pp.592-593
Çaliş Ö., Basim H., Baki D., Can S. , Yüceson M., "Identification and Characterisation of Tomato Fusarium Wilt Pathogens in Tomato Grown Greenhouses at Antalya", International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.39-39 (Link)
Çaliş Ö., Basim H., Baki D., Yüceson M., Can S., "Antalya İlinde Domates Üretim Seralarında Fusarium Solgunluğu Etmeninin Farklı Genotiplerinin Belirlenmesi", Uluslarrası Katılımlı VI. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, vol.1, no.1, pp.653-653 (Link)
Çaliş Ö., "Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Hastalığına Dayanıklı Domates Bitkilerinin Karaketerizasyonu ve dayanıklılık Lokuslarının Haritalanması", Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, vol.1, no.1, pp.548-548 (Özet) (Abstract)
Çaliş Ö., Karabulut D., Karakaş H. , Özdemir F., "Tomato mutants control resistance to bacterial canker and wilting disease", VII International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina- Saraybosna, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.12-12 (Link) (Abstract)
Çaliş Ö., Özdemir F., Karakaş H., Yildirim S., "Sağlıklı Fide Üretimi İçin Sağlıklı Başlangıç", Uluslarrası Katılımlı VI. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2016, vol.1, no.1, pp.654-654 (Link)
Çaliş Ö., Karabulut D., Karakaş H. , Özdemir F., "Bakteriyel Kanser Ve Solgunluk Hastalığına Dayanıklı Domates Genotiplerinde Dayanıklılığın Karakterizasyonu", 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2015, cilt.1, no.1, ss.558-558
Çaliş Ö., Çekiç Ç., "Çileklerde Fertilite İle Küllemeye Dayanıklılık Arasındaki İlişkilerin Moleküler Temeli", Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, cilt.1, ss.161-162
Çaliş Ö., Karakaş H., Özdemir F., Karabulut D., "Bakteriyel Kanser Ve Solgunluk Hastalığına Dayanıklı Domates Genotiplerinde Haritalama Çalışmaları", 10. Sebze Tarımı Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 2-4 Eylül 2014, cilt.1, no.1, ss.20-22
Çaliş Ö., Özdemir F., Karakaş H., Karabulut D., Çelik Ertekin D. , Saygi S., et al., "Domates Genetik Kaynakları Merkezi Tohumlarının Moleküler Dayanıklılık Ve Biyoteknoloji Çalışmalarında Kullanılması", . 5. Uluslararası Katılımlı Tohumculuk Kongresi, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 2014, cilt.1, no.1, ss.300-304
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi