Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yalaz H.Ö., Alpar M.Ö., Algür S. , "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, pp.200-215, 2014 (Link)
Yalaz H.Ö., Alpar M.Ö., Algür S. , "An Empirical Research to Determine Stress Sources, Symptoms and Results of Travel and Insurance Agency Employees in Antalya", Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.1-27, 2012
Yalaz H.Ö., "Sponsorluk", İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.1, no.1302-633X, ss.457-480, 2003
Yalaz H.Ö., "Türkiye'De Özel Sigorta İşletmelerinde Sponsorluk Faailiyetleri", İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.307-329, 2003
Yalaz H.Ö., "Sağlık Sigortacılığında Tutundurma Faaliyetleri (Bir Değerleme)", İletişim, cilt.1, ss.161-175, 2002
Yalaz H.Ö., "Pazarlama İletişimi Açısından Ülkemizdeki Sigorta Şirketlerinin Değerlenmesi", İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.417-437, 2002
Yalaz H.Ö., "Türkiye'De Özel Sigortacılık Ve Gelişmesi İçin Alınması Gereken Önlemler", Eskişehir Tivaret Odası, ss.19-27, 1991
Yalaz H.Ö., "Türkiye'De Sigortacılığın Gelişimini Engelleyen Faktörler", Eskişehir Ticaret Odası, ss.12-27, 1991
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yalaz H.Ö., "", , ,
Yalaz H.Ö., Aslan S., Aslan S., "Bireysel Emeklilik Sistemine Duyulan Güven Üzerine Bir Araştırma: Antalya Örneği", INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-18 Kasım 2017, vol.1, no.1, pp.230-231 (Özet) (Abstract)
Yalaz H.Ö., Aslan S., "A reaserch on Digital Insurance in Turkey", İnnovation ang Global Issues in Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.73-75 (Özet)
Yalaz H.Ö., Aslan S., "Türk Sigorta Sektörünün Rekabet Açısından Değerlendirilmesi", 4th World Congress on Bussines, Economics and Management Congres, İZMİR, TÜRKIYE, 30 Nisan - 2 Mayıs 2015, pp.1-3
Yalaz H.Ö., "Sigorta Şirketlerinin Halkla İlişkiler Faaliyetleri", Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-17 Nisan 2009, vol.2, no.1, pp.456-465
Yalaz H.Ö., Algür S., Cengiz F., "Turizm Sektöründe İş Etiğine Yaklaşımın Alt Sektörler Düzeyinde Analiz Edilmesi: Alanya İlçesinde Bir Uygulama", Uluslararası Etik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-17 Mart 2008, vol.1, no.1, pp.50-58
Yalaz H.Ö., "Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama İletişimi Araçlarının Kullanımı", Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kongresi, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 21-25 Mayıs 2007, vol.1, no.1, pp.34-35
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi