Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
İktisat Teorisi
Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Economics