Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Koç A.A., Özdamar Ö., Uysal P. , "The Economic Determinants of Food Security in the MENA Region", International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models (IJFBMBM), vol.2, pp.1-19, 2017
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Uysal P. , Koç A.A., "Preconditions for Social Innovation in Rural Development: Best Practises in Turkey", 15th European Rural Development Network Conference, Viyana, AVUSTURYA, 3 Ekim 2017 - 4 Mayıs 2018, pp.15-16
Koç A.A., Bayaner A., Uysal P. , Subaşı O.S., "Türkiye Tarım Sektöründe Faktör Talebi ve Toplam Faktör Verimliliği", VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, ss.859-869
Koç A.A., Özdamar Ö., Uysal P. , "The Economic Determinats of Food Security in MENA Region", 158th EAAE / Euro-Mediterranean Cooperation in Sustainable Agriculture and Food Security: Policies, Sustainability, Marketing and Trade, Chania, YUNANISTAN, 8-9 Eylül 2016, pp.1-19
Koç A.A., Özdamar Ö., Uysal P. , "The Economic Determinants Of Food Security In The Mena Region", 158th EAAE / Euro-Mediterranean Cooperation in Sustainable Agriculture and Food Security: Policies, Sustainability, Marketing and Trade, Chania, YUNANISTAN, 8-9 Eylül 2016, pp.1-16
Koç A.A., Özdamar Ö., Uysal P. , "Mena Ülkelerinde Gıda Güvencesi: Mikroekonomik Reformların Ekonomi Politiği", Econharran Ulusal Ekonomi Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2014, ss.3-10
Koç A.A., Bölük G., Uysal P. , "Gıda Arz Zincirinde Yeniden Yapılanma Ve Küçük Tarım İşletmeleri", Ankara Üniversitesi Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, ss.3-10
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi