Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. PINAR ÇÖLKESEN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm : -
Ana Bilm Dalı : Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 242 2274400 | Dahili : 4340
E Posta Adresi : pinarcolkesenakdeniz.edu.tr | pinarcolkesengmail.com
Web Adresi :
Ofis : Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Laboratuvarlar Binası
Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 2017-2018
Yüksek Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2016-2017
Lisans, CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2011-2015
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "DÖNDÜREREK KAPLAMA YÖNTEMİ İLE Sr, Gd, Co, Zr VE Mn ELEMENTLERİ KATKILANMIŞ BaTiO3 FİLMLERİN DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ağustos, 2019.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Spring School and Educational Courses on Superconducting and Magnetism, 6th International Conference on Superconducting and Magnetism, 2018
Araştırma Alanları
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Malzeme Bilimi
Metalik Malzemeler
Kaplama Teknolojisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Materials Science, Coatings & Films
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017 - Devam Ediyor
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çölkesen P., Yıldırım O., Aslan F. , Mutlu İ.H., "EPOKSİ REÇİNE (DURATEK DTE 1200) İÇERİSİNE KATKILANMIŞ ÇEŞİTLİ SOL-JEL ÇÖZELTİLERİN SERTLİĞE ETKİSİ", The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Haziran 2019, pp.977-980
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Spin Coating Yöntemiyle Farklı Katkı Malzemeleri Takviye Edilerek Hazırlanmış Nadir Toprak Oksit Filmlerin Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3778, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Vakum infüzyon yöntemiyle üretilen seramik katkılı kompozit malzemelerin fiziksel özelliklerinin incelenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2018-4242, Araştırmacı, Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia / TURKEY (IMSMATEC 2019), Nevşehir, Haziran 2019
International Conference on Superconductors and Magnetism, Antalya, Mayıs 2018
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi