Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. PINAR YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm : Su Ür.Av.ve İşl.Tek.Bölümü
Ana Bilm Dalı : İşleme Teknolojisi
Sabit Telefon : +90 242 3106098
E Posta Adresi : pyerlikayaakdeniz.edu.tr
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/pyerlikaya/
Ofis : Avlama ve İşleme Bölümü
Posta Adresi : Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Eğitim Bilgileri
Doktora, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 2002-2008
Yüksek Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 1999-2002
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 1995-1999
Yaptığı Tezler
Doktora, "Bazı Bitki Ekstraktlarının Dondurulmuş Palamut Balığı (Sarda sarda) Filetolarının Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Niteliklerine Etkisinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü Şubat, 2008.
Yüksek Lisans, "Mavi Yengeç (Callinectes sapidus) Etinin Kimyasal Kompozisyonunun ve Dondurulmuş Depolama Sırasında Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Ocak, 2002.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Seafood Safety Management Based on Risk Analysis, CIHEAM Zaragoza, İspanya, 2009
Veri Tabanı (Excel, Access), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Ankara, 2009
Gıda Kontrolör Kursu, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, İzmir Tarım İl Müdürlüğü, 2008
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 17020 (=EN 45004), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Antalya Tarım İl Müdürlüğü, 2007
Certificate of Proficiency in English (COPE) Kursu, Bilkent Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi, Ankara, 2000
Araştırma Alanları
Su Ürünleri İşleme Teknolojileri
Gıda Mühendisliği
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Su Ürünleri
Gıda Bilimi
Gıda Teknolojileri
Besin Hijyeni ve Teknolojisi
İşleme Teknolojileri
Web Of Science Araştırma Alanları
Food Science & Technology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2009 - 2011
Arş.Gör., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 - 2007
Mesleki ve İdari Deneyimler
Mevlana Değişim Programı Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 07.02.2016 - Devam Ediyor
Farabi Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 01.03.2014 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 11.01.2014 - 01.03.2017
Dekan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 06.09.2012 - 20.10.2016
Erasmus Koordinatörü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 01.01.2011 - 01.02.2014
Verdiği Dersler
Su Ürünlerinde Kimyasal Kalıntılar, Doktora, 2016-2017
Su Ürünleri Lipid Kimyası ve Omega Yağ Asitleri , Doktora, 2016-2017
Su Ürünleri Besin Mikrobiyolojisi, Lisans, 2016-2017
Su Ürünleri Kalite Kontrolünde Laboratuar Teknikleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Biyokimya, Lisans, 2016-2017
İşlenmiş Su Ürünlerinde Raf Ömrü, Yüksek Lisans, 2016-2017
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Şubat, 2017
Tez Savunma, Ayşe Aşçı Arslan (Doç Dr Ahmet KÜÇÜKÇETİN), Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Şubat, 2015
Tez Savunma, Doktora Yeterlilik Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Mayıs, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Kasım, 2015
Tez Savunma, Fahrettin Gokhun TOKAY, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Sınav Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2014
İ. Personel, Gemi Personeli Alımı, Akdeniz Üniversitesi, Şubat, 2014
Tez Savunma, Doktora Yeterlilik, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Aralık, 2014
Tez Savunma, Gıda Mühendisliği, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran, 2014
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma , Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Nisan, 2014
İ. Personel, Gemi Personeli Alımı, Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2013
Tez Savunma, Doktora Yeterlik Sınav Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Ekim, 2013
Tez Savunma, Doktora Yeterlik Sınav Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Mayıs, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Sınav Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Doktora Yeterlik Sınav Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Aralık, 2012
Tez Savunma, Doktora Yeterlik Sınav Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Aralık, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Sınav Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Sınav Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Mayıs, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Sınav Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Ağustos, 2011
Tez Savunma, Doktora Yeterlik Sınav Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Nisan, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Sınav Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Aralık, 2010
Tez Savunma, Doktora Yeterlik Sınav Jürisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Aralık, 2010
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yerlikaya P., Uçak İ. , Gümüş B., "Prolonged fish lipid stability with albedo fragments of bitter orange", TURKİSH JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCES, vol.1, pp.1-5, 2017
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Uçak İ., Yatmaz H.A., "Effect of bromelain and papain enzymes addition on physicochemical and textural properties of squid (Loligo vulgaris)", JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, no.1, pp.347-353, 2017 (Link)
Tokay F.G., Yerlikaya Kebapçioğlu P., "Shelf-Life Extension of Fish Fillets by Spraying with Microbial Transglutaminase", JOURNAL OF AQUATİC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY, vol.26, pp.940-948, 2017
Yerlikaya Kebapçioğlu P., Yatmaz H.A., Gökoğlu N., Uçak İ., "The quality alterations of rainbow trout mince treated with transglutaminase", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.84, pp.815-820, 2017
Topuz O.K., Gökoğlu N., Yerlikaya P., Uçak İ., "Quality changes in marinated anchovy (Engraulis encrasicolus) sauced with olive oil-lemon juice emulsions", JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY, vol.25, pp.905-915, 2016
Yerlikaya P., Topuz O.K., Gökoğlu N., Gümüş B. , Yatmaz H.A., "Antioxidant activities of citrus albedo and flavedo fragments against fish lipid oxidation", JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY, vol.1, no.1, pp.1-1, 2016
Topuz O.K., Gökoğlu N., Yerlikaya P., Uçak İ. , Gümüş B., "Optimisation of antioxidant activity and phenolic compound extraction conditions from red seaweed (Laurencia obtuse)", JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY, vol.25, pp.414-422, 2015
Topuz O.K., Yerlikaya P., Uçak İ., Buyukbenli H.A., Gümüş B., Gökoğlu N., "Influence Of Pomegranate Peel (Punica Granatum) Extract On Lipid Oxidation In Anchovy Fish Oil Under Heat Accelerated Conditions", JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, vol.52, pp.625-632, 2015
Yerlikaya P., Gökoğlu N., Uçak İ., Yatmaz H.A., Soottawat B., "Suppression of the formation of biogenic amines in mackerel mince by microbial transglutaminase", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, vol.95, pp.2215-2221, 2015 (Link)
Yerlikaya Kebapçioğlu P., Uçak İ., Gümüş B., Gökoğlu N., "Citrus peel extract incorporated ice cubes to protect the quality of common pandora Fish storage in ice with citrus", JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, vol.52, pp.8350-8356, 2015
Topuz O.K., Yerlikaya P., Uçak İ., Gümüş B., Büyükbenli H.A., "Effects Of Olive Oil And Olive Oil-Pomegranate Juice Sauces On Chemical, Oxidative And Sensorial Quality Of Marinated Anchovy", FOOD CHEMISTRY, vol.154, pp.63-70, 2014 (Abstract)
Yerlikaya P., Topuz O.K., Büyükbenli H.A., Gökoğlu N., "Fatty Acid Profiles Of Different Shrimp Species: Effects Of Depth Of Catching", JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY, vol.22, pp.290-297, 2013 (Abstract)
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Topuz O.K., Büyükbenli H.A., "Effects Of Plant Extracts On Lipid Oxidation In Fish Croquette During Frozen Storage", FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY, vol.21, pp.1641-1645, 2012 (Abstract)
Gökoğlu N., Topuz O.K., Büyükbenli H.A., Yerlikaya P., "Inhibition Of Lipid Oxidation In Anchovy Oil (Engraulis Encrasicholus) Enriched Emulsions During Refrigerated Storage", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.47, pp.1398-1403, 2012 (Abstract)
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Topuz O.K., "Effects Of Tomato And Garlic Extracts On Oxidative Stability In Marinated Anchovy", JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol.36, pp.191-197, 2012 (Abstract)
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Uran H., Topuz O.K., "Effects Of Packaging Atmospheres On The Quality And Shelf Life Of Beef Steaks", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, pp.435-439, 2011 (Abstract)
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Effect Of Previous Plant Extract Treatment On Sensory And Physical Properties Of Frozen Bonito (Sarda Sarda) Filllets", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.10, pp.341-349, 2010 (Abstract)
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Uran H., Topuz O.K., "The Effect Of Modified Atmosphere Packaging On The Quality And Shelf Life Of Frankfurter Type-Sausages", JOURNAL OF FOOD QUALITY, vol.33, pp.367-380, 2010 (Abstract)
Yerlikaya P., Gökoğlu N., Topuz O.K., "Use Of Natural Plant Extracts In Batter Coating Of Shrimp And Their Effects On The Quality Of Shrimp During Frozen Storage", JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol.34, pp.127-138, 2010 (Abstract)
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Inhibition Effects Of Green Tea And Grape Seed Extracts On Lipid Oxidation In Bonito Fillets During Frozen Storage", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.45, pp.252-257, 2010 (Abstract)
Gökoğlu N., Topuz O.K., Yerlikaya P., "Effects Of Pomegranate Sauce On Quality Of Marinated Anchovy During Refrigerated Storage", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.42, pp.113-118, 2009 (Abstract)
Yerlikaya P., Gökoğlu N., Topuz O.K., Gökoğlu M., "Changes In The Proximate Composition Of Bluefin Tuna (Thunnus Thynnus) Reared In The Cages Located On The Gulf Of Antalya (Turkey'S Western Mediterranean Coast) During The Fattening Period", AQUACULTURE RESEARCH, vol.40, pp.1731-1734, 2009 (Abstract)
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Inhibition Effects Of Grape Seed Extracts On Melanosis Formation In Shrimp (Parapenaeus Longirostris)", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.43, pp.1004-1008, 2008 (Abstract)
Gökoğlu N., Gökoğlu M., Yerlikaya P., "Trace Elements In Edible Tissues Of Three Shrimp Species (Penaeus Semisulcatus, Parapenaeus Longirostris And Paleomon Serratus)", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, vol.88, pp.175-178, 2008 (Abstract)
Gökoğlu N., Gökoğlu M., Yerlikaya P., "Seasonal Variations In Proximate And Elemental Composition Of Pearl Oyster (Pinctada Radiata, Leach, 1814)", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, vol.86, pp.2161-2165, 2006 (Abstract)
Yerlikaya P., Gökoğlu N., Uran H., "Quality Changes Of Fish Patties Produced From Anchovy During Refrigerated Storage", EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, vol.220, pp.287-291, 2005 (Abstract)
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Usage Of Eye Fluid Refractive Index In Sardines (Sardina Pilchardus) As A Freshness Indicator.", EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, vol.218, pp.295-297, 2004 (Abstract)
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Kaynakci E., "Effects Of Cooking Methods On The Proximate Composition And Mineral Contents Of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss)", FOOD CHEMISTRY, vol.84, pp.19-22, 2004 (Abstract)
Gökoğlu N., Kaynakci E., Yerlikaya P., "Determination Of The Shelf Life Of Marinated Sardine (Sardina Pilchardus) Stored At 4°C", FOOD CONTROL, vol.15, pp.1-4, 2004 (Abstract)
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Quality Changes Of Blue Crab (Callinectes Sapidus) Meat During Frozen Storage", JOURNAL OF FOOD QUALITY, vol.27, pp.83-89, 2004 (Abstract)
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Kaynakci E., "Changes In Biogenic Amine Contents And Sensory Quality Of Sardine (Sardina Pilchardus) Stored At 4c And 20c ", JOURNAL OF FOOD QUALITY, vol.27, pp.221-231, 2004 (Abstract)
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Determination Of Proximate Composition And Mineral Contents Of Blue Crab (Callinectes Sapidus) And Swim Crab (Portunus Pelagicus) Caught Off The Gulf Of Antalya", FOOD CHEMISTRY, vol.80, pp.495-498, 2003 (Abstract)
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Kaynakci E., "Biogenic Amine Formation In Sardine Marinade During Refrigerated Storage", JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY, vol.27, pp.435-447, 2003 (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yerlikaya P., "Fitalat esterleri ve su ürünleri tüketimindeki yeri", Journal of Food and Health Science, vol.3, pp.1-5, 2017
Yerlikaya P., "Su Ürünleri Lipidleri", Tarım Türk Dergisi, ss.43-46, 2014
Yerlikaya P., Ulu E., "Deniz Hıyarları Ve Gıda Olarak Değerlendirilmesi", Tarım Türk Dergisi, cilt.23, ss.160-162, 2010
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Gıdalarda Biyojen Aminler Ve Önemi", Gıda Mühendisliği Dergisi, cilt.6, ss.24-30, 2002
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yerlikaya P., Uçak İ. , Gümüş B., "Prolonged fish lipid stability with albedo fragments of bitter orange", FABA 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.198-198
Alp A.C. , Yerlikaya P., "Plastic packaging of seafood and use of phthalates", FABA 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.509-509
Yatmaz H.A., Yerlikaya P., Tokay F.G., "Effect of transglutaminase coating on the formation of biogenic amines in mackerel fillets", 46. WEFTA Conference., Split, HIRVATISTAN, 12-14 Ekim 2016, pp.60-60
Yerlikaya P., Tokay F.G., Yatmaz H.A., "Effect Of Transglutaminase On Fish Medallion Properties Cooked With Different Methods", 2. Congress on Food Structure Design, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.140-140
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Effects of organic acids on physicochemical characteristics of octopus muscle", 46th WEFTA, Split, HIRVATISTAN, 12-14 Ekim 2016, pp.198-198
Yerlikaya P., Yatmaz H.A., Uçak İ., Gökoğlu N., "Transglutaminaz enziminin farklı balık türlerinde biyojen amin oluşumu üzerine etkisi.", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.289-289
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Uçak İ., Yatmaz H.A., "Effects Of Tumbling Process On Physicochemical Properties Of Octopus (Octopus Vulgaris)", VII. International Water and Fish Conference, Belgrad, SIRBISTAN, 10-12 Haziran 2015, pp.241-242
Yatmaz H.A., Yerlikaya P., Gökoğlu N., Uçak İ., "Inhibition Of Lipid Oxidation In Anchovy Oil By Grapefruit Albedo Extract", VII. International Water and Fish Conference, Belgrad, SIRBISTAN, 10-12 Haziran 2015, pp.151-152
Yerlikaya P., Gökoğlu N., Topuz O.K., Yatmaz H.A., "Farklı karides türlerinde kafa ayıklama işleminin melanosis üzerine etkisi", 5. Gıda Güvenliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2015, ss.48-48
Tokay F.G. , Yerlikaya P., "Su ürünleri kaynaklı alerjenler", 5. Gıda Güvenliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2015, ss.72-72
Yerlikaya P., Gökoğlu N., Yatmaz H.A., Uçak İ., "The Effect Of Transglutaminase Addition On The Quality Alterations Of Rainbow Trout Mince", VII. International Water and Fish Conference, Belgrad, SIRBISTAN, 10-12 Haziran 2015, pp.291-292
Tokay F.G. , Yerlikaya P., "Uskumru filetoları kalitesi üzerine transglutaminaz enzimi uygulamasının etkileri", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.118-118
Topuz O.K., Yerlikaya P., Uçak İ., Gümüş B., Sak T., " Inhibition Of Lipid Oxidation In Fish Oil By Using Pomegranate Peel (Punica Granatum) Extract.", AGRIBALKAN Balkan Agricultural Congress, EDİRNE, TÜRKIYE, 8-11 Eylül 2014, pp.574-574
Gümüş B., Topuz O.K., Yerlikaya P., Uçak İ., Büyükbenli H.A., "Optimization Of The Ultrasonically Assisted Extraction Of Phenolic Compounds From Gren Alga (Enteromorpha Linza).", Alg’n’ Chem 2014, Montpelliar, FRANSA, 31 Mart - 3 Nisan 2014, pp.55-55
Topuz O.K., Uçak İ., Gümüş B., Yerlikaya P., "Yeşil Deniz Yosunlarından (Enteromorpha Linza) Fenolik Madde Ekstraksiyonu Koşullarının Optimizasyonu.", XII. Ulusal Su Ürünleri SempozyumU, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.374-374
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Antalya Körfezi'Nde Yakalanan Bazı Su Ürünlerinin Yenilebilir Dokularındaki Iz Element Düzeylerinin Belirlenmesi", Ulusall Zooloji Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-31 Ağustos 2013, ss.95-95
Yerlikaya P., Gümüş B., Uçak İ., Gökoğlu N., "Inhibition Of Lipid Oxidation In Anchovy Oil By Citrus Extracts During Storage.", hemical Reactions in Foods VII, Prague, CEK CUM., 14-16 Kasım 2012, pp.12-12
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Topuz O.K., "Hamsi Yağının Farklı Kısımlarında Yağ Aitleri Kompozisyonu Ve Oksidasyon Ürünlerinin Düzeylerinin Belirlenmesi", Türkiye 11. Gıda Kongreresi , HATAY, TÜRKİYE, 10-12 Ekim, ss.291-
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Protective Effect Of Grape Seed Extract Treatment Before And After Freezing On Lipids Of Bonito.", International Conference of Agricultural Engineering CIGR-AgEng2012, Valencia, ISPANYA, 8-12 Temmuz 2012, pp.12-12
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Balık Yağı İle Zenginleştirilmiş Mayonezlerin Besleyici Değeri", Türkiye 11. Gıda Kongreresi , HATAY, TÜRKİYE, 10-12 Ekim, ss.277-
Yerlikaya P., Gökoğlu N., ". Inhibit,On Of Lipid Oxidation In Anchovy Oil By Citrus Extracts During Storage.", Chemical reactions in Foods VII, CEK CUM., 14-16 Kasım, pp.124-
Kirca Toklucu A., Yerlikaya P., "Su Ürünleri Muhafazasında Bitkisel Kaynaklı Doğal Antioksidanların Kullanımı.", XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, ss.279-279
Demir M., Yerlikaya P., Küçükçetin A., "Balık Yağının Süt Ve Süt Ürünlerinin Zenginleştirilmesinde Kullanımı. ", XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, ss.227-227
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Pomegranate Peel Extract As A Glazing Solvent. ", 4th International Conference on Aquatic Resources (ICAR 2010), Alexandria, MISIR, 7-10 Aralık 2010, pp.24-24
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Use Of Plant Extracts As Natural Preservatives In A Ready-To-Eat Seafood Product. ", 4th International Conference on Aquatic Resources (ICAR 2010), Alexandria, MISIR, 7-10 Aralık 2010, pp.23-23
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Improving Food Security Through Aquaculture. ", Global Conference on Aquaculture: Farming the waters for people and Food, TAYLAND, 22-25 Eylül, pp.124-
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Yeşil Çay Ekstraktı Uygulaması Ile Dondurulmuş Palamut Balığı Filetolarında Lipid Oksidasyonunun Önlenmesi", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, , RİZE, TÜRKİYE, 1-4 temmuz Rize., ss.498-
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "The Effect Of Shrimp Coating Ingredient: Grape Seed Extract", EFFOST 2009. New Challenges in Food Preservation Conference,, MACARISTAN, 11-13 Kasım, pp.36-
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Effects Of Plant Extracts On The Quality Changes Of Salted Anchovy During Refrigerated Storage", EFFOST 2009. New Challenges in Food Preservation Conference, MACARISTAN, 11-13 Kasım, pp.32-
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Topuz O.K., "Inhibition Effects Of Tomato And Garlic Extracts On Lipid Oxidation In Marinated Anchovy", 3rd Joint Trans-Atlantic Fisheries Technology Conference , DANIMARKA, 15-18 Eylül, pp.212-
Gökoğlu N., Yerlikaya P., Topuz O.K., "Effects Of Garlic Extract On The Quality Of Coated Shrimp During Frozen Storage", Resource management. Short Communications of Contrubutions Presented at International Conference Aquaculture Europe 08, POLONYA, 15-18 Eylül, pp.141-
Topuz O.K., Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Hazards Related To Food Safety In Aquaculture Products And Prevention", 1st International Congress of Seafood Technology , İZMİR, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2008, pp.109-109
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Development Of Haccp Procedures To Control Agrochemicals In Aquaculture Products", 10th Asean Food Conference , KualaLumpur, MALEZYA, 21 Aralık - 23 Ağustos 2007, pp.75-75
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Su Ürünleri Üretiminde Antibiyotik Kullanımına Yönelik Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi (Haccp) Planı.", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.12-12
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Su Ürünleri Teknolojisisnde Ultrasonik Tekniklerin Kullanımı", 14. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 4-7 Eylül , ss.194-
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Quality Changes And Shelf Life Of Beef Steaks Packed Under Modified Atmosphere And Vacuum During Refrigerated Storage", 10th Asean Food Conference. , MALEZYA, 21-23 Ağustos, pp.95-
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Surimi Atıklarının Değerlendirilmesi", . 9. Gıda Kongresi, BOLU, TÜRKİYE, 24-26 Mayıs, ss.561-564-
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Elemental Compositions Of Shrimp Species From The Gulf Of Antalya", AQUA 2006, Florence, ITALYA, 9-13 Mayıs 2006, pp.1019-1019
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Trace Metal Accumulatıon Related To Sex In Edıble Tıssue Of Freshwater Crayfısh Astacus Leptodactylus", AQUA 2006, ITALYA, 9-13 Mayıs, pp.349-
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Et Ve Ürünlerinde Yağ Oranını Azaltma Stratejileri. ", 9. Gıda Kongresi, BOLU, TÜRKİYE, 24-26 Mayıs, ss.517-520-
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Su Ürünlerine Organoklor Bileşiklerinin Kontaminasyonu Ve Insan Sağlığına Etkileri", . 8. Gıda Kongresi , BURSA, TÜRKİYE, 26-28 Mayıs, ss.74-
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Effects Of Different Thawing Methods On Some Quality Characteristics Of Frozen Fish. ", WEFTA 2005, BELÇIKA, 19-22 Eylül, pp.79-
Gökoğlu N., Yerlikaya P., ". Investigation Of Physical Attributes Of Pre- And Post-Rigor Frozen Rainbow Trout (Onchorhynchus Mykiss). ", WEFTA 2005, BELÇIKA, 19-22 Eylül, pp.141-
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Investigation Of Fat Oxidation In Salted Anchovy During Refrigerated Storage. ", Aquaculture Europe 2004, ISPANYA, 20-23 Ekim, pp.845-846-
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Gıda Endüstrisinde Yüksek Frekanslı Ultrason Uygulamaları", 8. Gıda Kongresi, BURSA, TÜRKİYE, 26-28 Mayıs, ss.25-
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Comparison Of Histamine Contents Of Sardine (Sardina Pilchardus) Caught In Different Season During Refrigerated Storage", WEFTA 2004, ALMANYA, 12-15 Eylül, pp.77-79-
Uzunlu S., Yerlikaya P., Gökoğlu N., Yildirim İ., "Investigation Of Microbiological Safety Of Anchovy (Engraulis Encrasicolus) And Horse Mackerel (Trachurus Trachurus) Sold İn Markets Of Antalya", Aquaculture Europe 2003, NORVEÇ, 8-12 Ağustos, pp.344-345-
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Sardalya Balığının (Sardina Pilchardus) Tazeliğinin Belirlenmesinde Göz Sıvısı Kırılma Indisinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması.", 12. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKİYE, 2-5 Eylül, ss.28-
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Determination Of Chemical Composition And Quality Changes Of Mussel Meat (Mytilus Galloprovincialis)", Aquaculture Europe 2003, NORVEÇ, 8-12 Ağustos, pp.196-197-
Yerlikaya P., Gökoğlu N., "Seasonal Variations In Proximate Composition And Mineral Contents Of Blue Crab (Callinectes Sapidus). ", Aquaculture Europe 2003, NORVEÇ, 8-12 Ağustos, pp.376-377-
Kitap ve Kitap Bölümleri
Gökoğlu N., Yerlikaya P., "Seafood Chilling, Refrigeration And Freezing", John Wiley & Sons, West Sussex, UK , Chichester, 2015 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Mavi Yengeç (Callinectes sapidus) Etinin Kimyasal Kompozisyonunun ve Dondurulmuş Depolama Sırasında Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi ", BAP Y.Lisans, 20.01.0121.08, Araştırmacı, 2002
"Sardalya Marinatının Üretim ve Depolama Aşamasında Biyojen Amin İçeriğinin Belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 20.01.0104.10, Araştırmacı, 2002
"Farklı Gaz Kombinasyonları Kullanılarak Modifiye Atmosferde Paketlenmiş ve 4°C’de Depolanmış Kırmızı Et, Tavuk Eti ve Sosislerin Kalite Değişimleri ve Raf Ömrünün İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2003.01.04.003, Araştırmacı, 2007
"Bazı Bitki Ekstraktlarının Dondurulmuş Palamut Balığı (Sarda sarda) Filetolarının Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Niteliklerine Etkisinin İncelenmesi", BAP Doktora, 2005.03.0121.004, Araştırmacı, 2008
"Doğal Bitki Özütlerinin Tüketime Hazır Su Ürünlerinin Üretiminde Kullanılması ve Raf Ömrüne Etkilerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2007.01.0104.005, Araştırmacı, 2009
"Hamsi Yağı ile Zenginleştirilmiş Emülsiyon Üretimi ve Oksidasyon Stabilitesinin Sağlanması", TÜBITAK Projesi, 110O053, Yönetici, 2011
"Hamsi Yağı Oksidatif Stabilitesinin Sağlanmasında Turunçgil Meyve Kısımlarının Kullanımı", BAP Arastırma Projesi, ..., Yönetici, 2013
"Transglutaminaz Enzimi Ilavesinin Balık Kıymalarında Biyojen Amin Oluşumunun baskılanması Üzerine Etkisi", TÜBITAK Projesi, 112O877, Yönetici, 2014
"Fiziksel ve Kimyasal Yöntemler Kullanılarak Yumuşatılan Kafadan Bacaklılar (Ahtapot, Kalamar, Mürekkep Balığı) Kaslarının Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 213O163, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Fonksiyonel Gida Takviyesi Olarak Kurutulmuş Alabalik (Oncorhynchus mykiss) Yumurtasi Üretim Yöntemlerinin Araştirilmasi", TÜBITAK Projesi, 113O894, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yenilebilir Film Kaplama Malzemesi Olarak Transglutaminaz Enzimi Kullanımının Balık Filetosu Kalitesi Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, 114O924, Yönetici, Devam Ediyor
"Alabalık Yumurtalarından Fonksiyonel Besin Takviyesi Geliştirilmesi: Farklı Kurutma Yöntemlerinin, Su Aktivite Değerlerinin ve Biyomateryallerle Kaplamanın Ürün Kalitesine Etkileri", TÜBITAK Projesi, 115O691, Araştırmacı, Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Su Ürünleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2017
Gıda, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
Journal of Aquatic Food Product Technology, Dergide Hakemlik, Ağustos 2016
Journal of the Science of Food and Agriculture, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Mart 2016
TUBITAK, Proje Hakemliği, Şubat 2016
Jornal of Food and Health Science, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2015
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Mart 2015
Journal of Agricultural Sciences, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
Bulletin of Environmental Contaminants and Toxicology, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
TUBITAK, Proje Hakemliği, Nisan 2014
Journal of Aquatic Food Product Technology, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Journal of Aquatic Food Product Technology, Dergide Hakemlik, Aralık 2013
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Kasım 2013
Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Kasım 2013
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
Journal of Aquatic Food Product Technology, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Journal of Fisheries Sciences, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
EGE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2013
Journal of Aquatic Food Product Technology, Dergide Hakemlik, Mart 2013
Journal of Fisheries Sciences, Dergide Hakemlik, Mart 2013
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ekim 2012
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Eylül 2012
TUBITAK, Proje Hakemliği, Mayıs 2012
TUBİTAK, Proje Hakemliği, Mayıs 2012
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Nisan 2012
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2012
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ocak 2012
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Aralık 2011
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ekim 2011
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Eylül 2011
Journal of Aquatic Food Product Technology, Dergide Hakemlik, Ağustos 2011
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Temmuz 2011
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Mart 2011
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ocak 2011
Journal of AAquatic Food Product Technology, Dergide Hakemlik, Ocak 2011
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Ocak 2011
Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Eylül 2010
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Eylül 2010
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Dergide Hakemlik, Eylül 2010
International Journal of Food Science and Technology, Dergide Hakemlik, Ağustos 2010
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Haziran 2010
Journal of Aquatic Food Product Technology, Dergide Hakemlik, Nisan 2010
Food Additives and Contaminants, Dergide Hakemlik, Temmuz 2009
Molecular Nutrition and Food Research, Dergide Hakemlik, Ağustos 2005
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 0
Web Of Science H İndeksi : 10
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 362
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Yerlikaya Kebapçioğlu P,-, "Akdeniz Üniversitesi Teşvik Ödülü, Temel ve Mühendislik Bilimleri, Akdeniz Üniversitesi, Aralık 2012
Bilimsel Eğitim Faaliyeti, Mediterranean Agronomic Institute CHIEAM, Ekim 2009
Yurt İçi Bilimsel Etkinlilere Katılma Desteği, TÜBİTAK, Mart 2008
Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği, TÜBİTAK, Temmuz 2007
Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği, TÜBİTAK, Eylül 2004
Yabancı Dil Eğitimi, YÖK/ Bilkent Üniversitesi, Eylül 2000
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi