Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Vezne R., Yildiz A., "Comparative Analyses of Adult Education Systems of England, Denmark, and Turkey in the Context of The Lifelong Learning Policies of the European Union", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.54, no.1, ss.1-22, 2021 (Link)
Aşik Ünal Ü.Ö., Vezne R., "Sınıf Öğretmenlerinin Geometrik Düşünme Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Trakya Eğitim Dergisi, cilt.11, no.1, ss.133-150, 2021 (Link)
Vezne R., "Participatory video: A non-formal education tool for adult educators", World Journal on Educational Technology: Current Issues, vol.12, no.4, pp.231-247, 2020 (Link)
Vezne R., "What Do Teachers As Adult Learners Think About MOOCs?A Case Study", Yaşadıkça Eğitim,, vol.34, no.2, pp.491-502, 2020 (Link)
Vezne R., Gray P.B., "The Opinions of Teachers on Doing Research and Writing a Paper: A Case Study", International Online Journal of Educational Sciences, vol.12, no.4, pp.278-292, 2020 (Link)
Vezne R., "Teacher candidates’ satisfaction with massive open online courses in Turkey", Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.15, no.3, pp.479-491, 2020 (Link)
Vezne R., Günbayi İ., "THE OPINIONS OF YOUNG PEOPLE ON COOKERY VOCATIONAL EDUCATION: A CASE STUDY", Turkish Studies Educational Sciences, vol.14, pp.925-935, 2019 (Link)
Vezne R., Günbayi İ., Hromatko I., "THE EFFECT OF NONFORMAL LEARNING ON THE DISABLED PEOPLE AND EDUCATORS: A CASE STUDY", European Journal of Education Studies, vol.4, no.7, pp.313-333, 2018 (Link)
Vezne R., Günbayi İ., "THE OPINIONS OF YOUNG PEOPLE ON ECOLOGICAL PRODUCT DEVELOPMENT TRAINING: A CASE STUDY", International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.9, no.4, pp.1-10, 2018 (Link)
Günbayi İ., Yörük T., Vezne R., "Improving Technical Drawing Software Skills of VET Teachers", International Journal ofVocational Education and Training, vol.24, 2017
Brumfield R., Özkan B., Vezne R., "A Train-the-Trainer Program to Train Extension Educators to Teach Business Management Skills to Women Farmers", International Journal of Economics and Management Systems, vol.2, no.1, pp.86-90, 2017 (Link)
Hromatko I., Vezne R., Günbayı P.İ., "THE OPINIONS OF THE DISABLED PARTICIPANTS AND EDUCATORS ON ERASMUS+ KA2 PROJECT: A CASE STUDY", International Journal on New Trends in Education and Their Implications , vol.7, no.10, pp.94-107, 2016 (Link)
Vezne R., Günbayi İ., "THE EFFECT OF INFORMAL LEARNING ON TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT: A CASE STUDY", International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.7, no.2, pp.11-22, 2016 (Link)
Günbayi İ., Vezne R., "OPINIONS OF TEACHERS ON ERASMUS+ KEY ACTION 1: A CASE STUDY ", International Journal on New Trends in Education and Their Implications , vol.7, no.1, pp.1-12, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Önal İ., Vezne R., Koparan B., "Türkçe öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme", 11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ekim - 1 Kasım 2019, vol.1, no.1, pp.1-1
Kaya A., Vezne R., "OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ", (ISES) International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, ANKARA, TÜRKIYE, 13-15 Haziran 2019, vol.1, no.1, pp.53-53
Vezne R., Koparan B., Önal İ., "Eleştirel düşünme becerisine ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi", 11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ekim - 1 Kasım 2019, vol.1, no.1, pp.1-1
Vezne R., Günbayi İ., Direkci B., Biçak B., Şahin H., "A Model for Teacing Practice Course: ”Creative Intern Prize” project", Erasmus International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences, İZMİR, TÜRKIYE, , pp.35-45
Çankaya A., Vezne R., Şahin H., "Problem Kurma ve Çözme Becerilerinin Matematik Öğretimindeki Yerinin ve Öneminin İncelenmesi", ISES(International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies, ANKARA, TÜRKIYE, , pp.53-53
Ersoy M., Vezne R., "Eğitim Kurumlarında Hizmet İçi Eğitim İle İlgili Yapılmış Akademik Çalışmalar Derlemesi", (ISES) International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, ANKARA, TÜRKIYE, 13-15 Haziran 2019, vol.1, no.1, pp.53-53
Vezne R., Önal İ., Koparan B., "THE OPINIONS OF EDUCATORS ON A DIGITAL PLATFORM DEVELOPED FOR TRAINEESHIP", 5th International Congress on Education,Distance Education and Educational Technology, Antalya, TÜRKIYE, , vol.1
Brumfield R. , Özkan B., Vezne R., İlbasmiş E., "Empowering Turkish Women Farmers with Agricultural Business Management Training", ASHS Anuual Conference, Washington, ABD, 30 Temmuz - 3 Ağustos 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Vezne R., Yildiz A., "Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları Bağlamında Danimarka Ve Türkiye’nin Yetişkin EğitimiSistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi", Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.1663-1666
Özkan B., Brumfield R., Vezne R., "A Train-the-Trainer Program to Empower Women Farmers", ASHS Anuual Conference, Washington, ABD, 30 Temmuz - 3 Ağustos 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Brumfield R., Özkan B., Vezne R., "Agricultural Business Management Training for Women Farmers in Turkey, Germany and Spain", ASHS, Havai, ABD (HAVAI), 19-22 Eylül 2017, pp.1-1
Brumfield R., Özkan B., Vezne R., "Empowering Women Farmers with Business Management Training in Turkey, Germany and Spain", Extension Risk Management Educators National Conference, Cincinati, ABD, 27-28 Nisan 2017, pp.1-1
Brumfield R., Özkan B., Vezne R., "A Train-the-Trainer Program to Train Extension Educators to Teach Business Management Skills to Women Farmers ", WSEAS multi-conference, BARCELONA, ISPANYA, 11-12 Mayıs 2017, pp.1-1
Özkan B., Brumfield R., Vezne R., "Empowering Women Farmers with Agricultural Business Management Training", AEON International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, VENEDİK, ITALYA, 30 Eylül - 3 Ekim 2016, pp.1-1
Vezne R., Günbayi İ., "The Effect Of Informal Learning On Teachers Professional Development A Case Study", 7th International Congress on New Trends in Education ICONTE 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2016, vol.1, no.1, pp.1-1
Günbayi İ., Vezne R., Yörük T. , "Improving Technical Drawing Software Skills of VET Teachers ", Association For Career and Technical Education (ACTE) Vision Conference, Las Vegas, ABD, 30 Kasım - 3 Aralık 2016, vol.1, no.1, pp.21-32
Hromatko I., Vezne R., Günbayi İ., "The Opinions Of The Disabled Participants And Educators On Erasmus KA2 Project A Case Study", 5th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.1-1
Günbayi İ., Vezne R., "The Opınıons Of Teachers On Erasmus+ Key Actıon 1: A Case Study", The 4th World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS 2015, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2015, vol.1, no.1, pp.36-36 (Link)
Vezne R., "Ücretli Öğretmenlik ve Eğitime Yansıması", III. ULUSLARARASI ELEŞTİREL EĞİTİM KONFERANSI, ANKARA, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Vezne R., Yildiz A., "Yetişkin Eğitimine Katılım Oranlarına Göre Avrupa Birliği’nde Hayat Boyu Öğrenme Modellerinin Karşılaştırılması", in: DİJİTAL ÇAĞDA HAYAT BOYU ÖĞRENME, SARITEPECİ, Mustafa. YILDIZ DURAK, Hatice, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.129-150, 2021
Vezne R., "Anahtar Yeterlilikler mi Temel Yeterlilikler mi? Yeterlilikler ve Hayat Boyu Öğrenme Fırsatları", in: Dijital Çağda Hayat Boyu Öğrenme, SARITEPECİ, Mustafa. YILDIZ DURAK, Hatice, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.29-51, 2021
Vezne R., Güzle Kayir Ç., "Special Education Teachers: A Comparative Analyses ofTeacher Education in South Korea and Turkey", in: NEW TRENDS IN SPECIAL EDUCATION, Esra ÖMEROĞLU, Rıdvan KARABULUT, Eds., Hiperyayın, İstanbul, pp.9-42, 2020
Vezne R., "The Opinions of Educators on a Digital Platform Developed for Traineeship", in: International Academic Studies on Social and Education Sciences, Doç.Dr. Mehmet Dalkılıç, Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.41-56, 2020 (Link)
Vezne R., "The Opinions of Educators Working with Disabled People on Arts and Inclusion: A Case Study", in: Current Trends in Special Education, Karabulut R., Sardohan Yıldırım E., Aral N., Eds., SRA Academic Publishing Press, Klaipeda, pp.19-36, 2019 (Link)
Özkan B., Vezne R., Ed., "Kadın Çiftçileri Tarım İşletmeciliği Eğitimi ile Güçlendirme (EMWOFA) Eğitim Programı", Akdeniz Üniversitesi Yayınları, ANKARA, 2017 (Link)
Günbayi İ., Vezne R., Ed., "Turizmde Genç Çalışanlar", Akdeniz Üniversitesi Yayınları, ANTALYA, 2017 (Link)
Özkan B., Vezne R., Ed., "Kadın Çiftçileri Taım İşletmeciliği Eğitimi ile Güçlendirme (EMWOFA) Çalışma Kitabı ", Akdeniz Üniversitesi Yayınları, ANKARA, 2017 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Vezne R., "POWER OF SHARING E-JOURNAL", Diger, ss.1-44, 2016 (Link)
Vezne R., "POWER OF SHARING E-JOURNAL", Diger, ss.1-38, 2016 (Link)
Vezne R., "PAYLAŞMANIN GÜCÜ E-DERGİ", Diger, ss.1-33, 2015 (Link)
Vezne R., "PAYLAŞMANIN GÜCÜ E-DERGİ", Diger, ss.1-29, 2015 (Link)
Vezne R., "POWER OF SHARING E-JOURNAL", Diger, pp.1-29, 2015 (Link)
Vezne R., "POWER OF SHARING E-JOURNAL", Diger, pp.1-33, 2015 (Link)
Özkan B., Vezne R., "Gençlik Çalışmalarında Dahil Olma ve Dahil Etme Kılavuzu ", Diger, ss.44, 2014 (Link)
Vezne R., "POWER OF SHARING E-JOURNAL", Diger, pp.1-36, 2014 (Link)
Vezne R., Özkan B., "A Handbook for the Inclusion of Young People in Youth Work", Diger, ss.44, 2014 (Link)
Vezne R., "PAYLAŞMANIN GÜCÜ E-DERGİ", Diger, ss.1-36, 2014 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi