Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Ferrosen Poliüretan Matrisinin Hazırlanması ve Nanoliflerin Eldesi", BAP Arastırma Projesi, 11023, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Polimer Bazlı Nanofiber Yapıların Elektroçekim Yöntemiyle Elde Edilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FED-2017-9348, Araştırmacı, 2018
"PA6 Blends Investigation of Mechanical and Electromagnetic Shielding Behaviour of Electrospun Nanofibers", BAP Arastırma Projesi, FED-2017-9840, Araştırmacı, Devam Ediyor
" Morphological and mechanical analysis of electrospun shape memory polymer fibers", BAP Diğer, FYD-2017-2320 , Yönetici, 2018
"Türkiye'de Bulunan Lif Esaslı Tarımsal Atıkların Biyokompozit Malzeme Olarak Değerlendirilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi ", BAP Arastırma Projesi, FEN-E-120314-0067 , Araştırmacı, 2017
"Nanopartikül Sentezi ve Elektroçekim ile Nanolif Üretimi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-6201, Araştırmacı, 2016
"Karbon Nanoliflerle Güçlendirilmiş Kompozit Üretimi: Otomotiv Kaportalarındaki Muhtemel Uygulamaları", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-6188, Araştırmacı, 2016
"NANOHİDROKSİAPATİT VE NANOGÜMÜŞ KATKILI BİYOPOLİMER BAZLI NANOLİFLİ KEMİK DOKU İSKELESİNİN ELEKTROEĞİRME YÖNTEMİYLE GELİŞTİRİLMESİ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-877, Yönetici, 2018
"Doğal ve Sentetik Polimerlerden Elektroçekim Yöntemi ile Elde Edilen Nanoliflerin Yara Örtüsü ve Doku Mühendisliği Uygulamalarındaki Performanslarının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FEN-A-100713-0328, Araştırmacı, 2016
"Nanolif Bazlı Yara Örtüsü Yüzeyi Geliştirilmesi", BAP Doktora, FEN-C-DRP-0905212-0170, Araştırmacı, 2014
"Fashion and Textile Cluster Project", AB Destekli Diğer Projeler, AAAA, Proje Ekibinde Üye, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi