Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sancak E., Özen M.S., Erdem R., Yilmaz A.C., Yüksek M., Soin N., et al., "PA6/Silver Blends: Investigation of Mechanical and Electromagnetic Shielding Behaviour of Electrospun Nanofibers", TEKSTIL VE KONFEKSIYON, no.3, pp.229-235, 2018
Yilmaz A.C., Özen M.S., Sancak E., Erdem R., Erdem Ö., Soin N., "Analyses of the mechanical, electrical and electromagnetic shielding properties of thermoplastic composites doped with conductive nanofillers", JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS, vol.52, pp.1423-1432, 2018
Erdem R., İlhan M., Ekmekci M.K., Erdem Ö., "Electrospinning, preparation and photoluminescence properties of CoNb2O6:Dy3+ incorporated polyamide 6 composite fibers", APPLİED SURFACE SCİENCE, vol.421, pp.240-246, 2017
Erdem R., Yüksek M., Sancak E., Atak O., Erginer M., Kabasakal L., et al., "Electrospinning of single and multilayered scaffolds for tissue engineering applications", JOURNAL OF THE TEXTİLE INSTİTUTE, vol.108, pp.935-946, 2017
Erdem R., İlhan M., Sancak E. , "Analysis of EMSE and Mechanical Properties of Sputter Coated Electrospun Nanofibers", APPLIED SURFACE SCIENCE, vol.380, pp.326-330, 2016 (Link)
Budun S., İşgören E. , Erdem R., Yüksek M., "Morphological and mechanical analysis of electrospun shape memory polymer fibers", APPLIED SURFACE SCIENCE, vol.380, pp.294-300, 2016 (Link)
Erdem R., Rajendran S., "Influence of Silver Loaded Antibacterial Agent on Knitted and Nonwoven Fabrics and Some Fabric Properties", JOURNAL OF ENGINEERED FIBERS AND FABRICS, vol.11, pp.38-46, 2016 (Link) (Abstract)
Erdem R., "Evaluation of electromagnetic shielding eftectiveness of multi-axial fabrics and their PES composites", BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE, vol.39, pp.963-970, 2016
Erdem R., Akalın M., "Characterization and evaluation of antimicrobial properties of electrospun chitosan/polyethylene oxide based nanofibrous scaffolds (with/without nanosilver)", JOURNAL OF INDUSTRIAL TEXTILES, vol.44, pp.553-571, 2015
Erdem R., Usta I., Akalin M., Atak O., Yuksek M., Pars A., "The impact of solvent type and mixing ratios of solvents on the properties of polyurethane based electrospun nanofibers", APPLIED SURFACE SCIENCE, vol.334, pp.227-230, 2015
Karakan G., Erdem R., Palamutcu S., Abdulla G., "The influence of nozzle pressure and yarn count on vortex spun yarn properties produced by MVS machine", INDUSTRIA TEXTILA, vol.66, pp.11-18, 2015
Onat A., Pazarlioglu S.S., Sancak E., Ersoy S., Beyit A., Erdem R., "Thermal and Mechanical Properties of Walnut Shell and Glass Fiber Reinforced Thermoset Polyester Composites", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.25, pp.1947-1952, 2013
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erdem R., Aydoğan Bayram M., Bilge G., Atak O., "İpek Kumaşların Bitki Yaprakları ile Bölgesel Desenlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.1058-1065, 2018
Erdem R., Erdem Ö. , "Elektrik Alan ile Lif Çekimi Yöntemi ile Elde Edilen Ligand Katkılı Poliüretan Nanoliflerin Morfolojik ve Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi ", Tekstil ve Mühendis, cilt.24, ss.18-24, 2017
Karakan Günaydin G., Erdem R., Abdulla G. , "Murata Hava Jetli (MJS), MurataVorteks (MVS) ve Rieter Air Jet İplik Eğirme Sistemlerinin ve Üretilen İplik Özelliklerinin Karşılaştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.8-19, 2015 (Link)
Erdem R., Sancak E. , "İkili Besleme Ünitesi Sistemi ile Elektroçekimi Gerçekleştirilen PVA/ Aloe barbadensis ve PEO/Kitosan Bazlı Nanolifli Yapıların Morfolojik ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, no.017101, ss.1-6, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Erdem R., Sancak E., "Functionalization Techniques for Electrospun Nanofibers for Drug Delivery Applications: A Review", Usak University Journal of Material Sciences, cilt.3, ss.108-201, 2014 (Link) (Abstract)
Erdem R., Sancak E. , "ELEKTROÇEKİM YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN POLİAMİD 6/KİTOSAN BAZLI NANOLİFLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, no.24, ss.53-65, 2013 (Link) (Özet)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
İlhan M., Erdem R., "Electrospinning of Composite Fibers with Luminescence Properties", 8th International Istanbul Textile Conference: Evolution of Technical Textiles (ETT 2018), İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2018, pp.61-61
Erdem R., "Çok Eksenli Kumaş Takviyeli Kompozitlerin Elektromanyetik Kalkanlama Etkinlikleri ", 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu (IVSS 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.55-55
Erdem R., Erdem Yılmaz Ö. , Yilmaz A.C., "The Impact of Solvents on the Properties of Electrospun Nanofibers", 42th International Academic Conference, ROMA, ITALYA, 10-13 Eylül 2018, pp.51-59
İlhan M., Erdem R., "Sintilatör malzemelerin farklı uygulamaları ile ilgili yeni gelişmeler", 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu (IVSS 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.57-57
Erdem R., Yavuz E., Erdem Yılmaz Ö. , Akarsu E., Akarsu M., "Kemik Doku İskelesi Uygulamaları için Hidroksiapatit Katkılı Liflerin Elektroeğirme Yöntemiyle Eldesi", 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu (IVSS 2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.59-59
Erdem R., "Some Specific Motifs Used on Turkish Rugs and Carpets", 5. Uluslararası Yöresel ve Geleneksel Değerler Sempozyumu (UGYODES), AFYON, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2018, pp.705-717
Yilmaz A.C., Erdem R., Erdem Yılmaz Ö. , "Dispersion of CuO nano particles in the lubricant of a vapor compression refrigeration system: An investigation on enhancing coefficient of performance", 42th International Academic Conference, ROMA, ITALYA, 10-14 Eylül 2018, pp.387-387
Erdem R., Erdem Ö. , Atak O., Pars A., "Electrospinning of Ligand Doped Nanofibers", 4th International Conference on Value Addition and Innovation in Textiles (COVITEX 2017), Faisalabat, PAKISTAN, 27-28 Mart 2017, pp.139-145
Erdem R., Yüksek M. , Sancak E., Atak O., "A Study on Electrospinning of Biopolymer Based Tissue Scaffold", 4th International Conference on Value Addition and Innovation in Textiles (COVITEX 2017), Faisalabat , PAKISTAN, 27-28 Mart 2017, pp.34-41
Yavuz E., Erdem R., Küçüksayan E., Erdem Ö., Akarsu M., "In vitro Evaluation of Modified Nanohydroxyapatite Doped Electrospun Nanofibrous Scaffold", 12th International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials (NANOSMAT), PARİS, FRANSA, 11-13 Eylül 2017, pp.96-96
Erdem R., Sancak E., Özen M.S., Yüksek M., Soin N. , Shah T. , "PA6/Silver blends: Investigation of Mechanical and Electromagnetic Shielding Behaviour of Electrospun Nanofibers", 12th International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials (NANOSMAT), PARİS, FRANSA, 11-13 Eylül 2017, pp.99-99
Erdem R., "Tekstil Bazlı Yara Örtülerindeki Yeni Gelişmeler", 1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, pp.100-100
Erdem R., "Synthesis and Electrospinning of nHAP and AgNP Doped Polylactide-co-Caprolactone Fibers", 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2017), ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Nisan 2017, pp.101-101
Erdem R., Aydoğan Bayram M., Bilge G., "Ekolojik Baskı Yöntemiyle Kumaşların Renklendirilmesi", 2. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu (Doğal Boyama), ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2017, pp.213-216
Yilmaz A.C., Sancak E., Erdem R., Erdem Ö., "Analyses of the Mechanical, Electrical and Electromagnetic Shielding Properties of Thermoplastic Composites Doped with Conductive Nanofillers", 11th Internatıonal Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials (NANOSMAT), Aveiro, PORTEKIZ, 6-9 Eylül 2016, pp.173-173
Yilmaz A.C., Erdem R., Erdem Ö., "Kevlar 779 Lifi Destekli Kompozit Yapıların Otomobil Karoserlerinde Güçlendirici Olarak Kullanılması", VIII. International R&D Brokerage Event, BURSA, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2016, pp.61-61
Erdem R., Aydoğan M., Sancak E., Erdem Ö., "Elektromanyetik Dalgaları Engelleyen Hamile Kıyafeti Tasarımı", VIII. Internatıonal R&D Brokerage Event, BURSA, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2016, pp.21-21
Erdem Ö., Yilmaz A.C., Erdem R., "Çoklu Elyaf Cinsi İçeren Kumaşların Susuz Ortamda Özel Bir Reaktörde Dispers Boyalarla Boyanması", VIII. International R&D Brokerage Event, BURSA, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2016, pp.7-7
Erdem Ö., Erdem R., "Acquisition of Polyurethane Nanofibers Doped with Synthesized Ligands Using Electospinning Technique ", II. International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Skopje, MAKEDONYA, 26-30 Ekim 2016, pp.429-429
Erdem Ö. , Kaya K., Erdem R., Güzel B., "Doğal Yün Elyafların Susuz Boyama Yöntemi Olan Süperkritik Karbondioksit Ortamında Boyanması", VII. UTIB International R&D Brokerage Event, BURSA, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2015, pp.56-56
Yüksek M. , Erdem R., Akalın M., Atak O., "Preparation of Multi-layered PCL/Collagen Type1/Elastin Nanofibrous Composite by Electrospinning", 13th Asian Textile Conference, Victoria, AVUSTRALYA, 3-6 Kasım 2015, pp.55-58
Koçak D., Erdem R., Merdan N. , Sancak E., Caonoğlu S., "Ivestigation Of The Properties Of Alginat/Poly (Vinil Alcohol) Nano Fibers", XII Inernationnal Conference on Nanostructured Materials (NANO 2014), Moskova, RUSYA, 13 Temmuz - 18 Ağustos 2014, pp.1032-1032
Akalın M., Erdem R., Atak O. , Beyit A., Pars A., "Tıbbi Ve Aromatik Bitki Ekstraktı Katkılı Nanolifli Cilt Maskelerinin Geliştirilmesi", UTIB Textile and Clothing Sector VI. International R&D Brokerage Event, BURSA, TÜRKIYE, 3-4 Nisan 2014, pp.349-349
Erdem R., Kabasakal L., Akalın M., "Preparation Of Chitosan/Polyethylene Oxide Based Nanofibrous Wound Dressing Material (With/Without Nanosilver) By Electrospinning Technique ", International Conference on Future Technical Textiles (FTT 2014), İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2014, pp.95-95
Karakan Günaydin G., Erdem R., Pak S., Kaya Y., "Buldan Dokumacılığının Gelişimi ve Günümüze Yansımaları ", Akdeniz Üniversitesi 3. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri, ANTALYA, TÜRKIYE, 13 Kasım - 15 Aralık 2014, ss.125-135
Karakan Günaydin G., Erdem R., "The Influence Of Nozzle Pressure And Yarn Count On The Evennes And Imperfection Properties Of Vortex Spun Yarn Produced By Mvs Machine", International Conference on Future Technical Textiles (FTT 2014), İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2014, pp.126-128
Erdem R., Akarsu M., Burunkaya E. , Erdem Ö., Akalın M., "Morphological Analysis Of Polycaprolactone Nanofibers Containing Nanohydroxyapatite Particles", International Conference on Future Technical Textiles (FTT 2014), İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2014, pp.67-69
Erdem R., Özyiğit Y. , Sözmen E.U., "Morphological Analysis Of Rosemary And Origani Oil Added Polycaprolactone Based Electrospun Nanofibers", International Conference on Future Technical Textiles (FTT 2014), İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2014, pp.69-71
Erdem R., Sancak E. , Akalın M., Yüksek M., Beyit A., Özdoğan R., "Preparation Of Argan Oil Added Polyurethane Based Electrospun Nanofibrous Membrane", NANOSMAT-USA, Houston, TEKSAS, ABD, 19-22 Mayıs 2014, pp.40-47 (Abstract)
Erdem R., Yüksek M. , Akalın M. , Atak O., "Propolis Katkılı Nanoliflerden Yara Örtüsü Üretimi", UTIB Textile and Clothing Sector VI. International R&D Brokerage Event, BURSA, TÜRKIYE, 3-4 Nisan 2014, pp.340-340
Sancak E. , Koçak D., Usta İ., Erdem R., Yüksek M., Akalın M., "Kesikli İletken Lif Takviyeli Elektromagnetik Dalgaları Engelleyen Tekstil Yapısı Üretimi", UTİB 5.Uluslarası Ar-Ge Proje Pazarı, TÜRKIYE, 4-5 Nisan 2013, pp.443-444
Erdem R., "Evaluation Of Antimicrobial Effectiveness Of Chitosan/Peo Based E-Spun Nanofibrous Composites (With/Without Nanosilver)", 2nd International Conference on Value Addition & Innovation in Textiles (COVITEX), PAKISTAN, 23-24 Mart 2013, pp.183-191 (Abstract)
Koçak D., Erdem R., Sancak E. , Mıstık İ., Merdan N., Akalın M., "Investigation of Mechanical Properties of the Nano PVA/Chitosan Composites", 17th International Conference on Composite Structures (ICCS17), LİZBON, PORTEKIZ, 17-21 Haziran 2013, pp.98-98
Erdem R., "Investigating The Effects Of Different Molecular Weights Of Chitosan And Poly (Ethylene Oxide) Polymers On The Morphology Of Electrospun Nanofibers", 2nd International Conference on Value Addition & Innovation in Textiles (COVITEX), PAKISTAN, 23-24 Mart 2013, pp.192-199 (Abstract)
Erdem R., Tülü N. , "Jeo-Tekstil Ağırlıklı Yeşillendirme Ve Erozyon Kontrol Ürünü", UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe I. AR-GE Proje Pazarı , BURSA, TÜRKİYE, 19-21 Şubat 2009, ss.75-76
Erdem R., Önder S., "Konfeksiyon İşletmelerinde Malzeme İhtiyaç Planlama (Mrp) Ve Kurumsal Kaynak Planlamanın (Erp) Yaygınlaştırılması.", UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe I. AR-GE Proje Pazarı , BURSA, TÜRKİYE, 19-21 Şubat 2009, ss.77-78
Erdem R., Tülü N., "Solar Lif Üretilmesi Ve Ticarileştirilmesi", UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe I. AR-GE Proje Pazarı , BURSA, TÜRKİYE, 19-21 Şubat 2009, ss.79-80
Erdem R., "‘Size Turkey’ Projesi", .UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe I. Ar-Ge Proje Pazarı Platformu, BURSA, TÜRKİYE, 19-21 Şubat 2009, ss.73-74
Erdem R., Tülü N., "Minimum Çamur Üreten Alternatif Biyolojik Arıtma Teknolojisi", UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe I. AR-GE Proje Pazarı , BURSA, TÜRKİYE, 19-21 Şubat 2009, ss.83-84
Erdem R., Önder S., "İnternet Üzerinden Kişiye Özel Üretim Projesi", UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe I. AR-GE Proje Pazarı , BURSA, TÜRKİYE, 19-21 Şubat 2009, ss.79-80
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Erdem R., "Advances in fabric structures for wound care", in: Advanced Textiles for Wound Care, Rajendran S., Eds., Woodhead Publishing, Londra, pp.509-540, 2019
DİĞER YAYINLAR
Erdem R., Sancak E. , Pazarlıoğlu S., Akalın M., Atak O., "Investigation Of The Mechanical Properties Of Polyamide 6 / Chitosan/ Hydroxyapatite Based Electrospun Nanofibrous Biocomposites", Diger, pp.103-110, 2013 (Abstract)
Erdem R., Usta İ., Sancak E. , Koçak D., Akalın M., "Effect Of Propolis Extract To Morphology Of Electrospun Polyurethane Nanofibers", Diger, pp.21-26, 2013 (Abstract)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi