Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2021 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2017 - 2018
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, G.Yalçın, "Özel okullarda yöneticilerin liyakat düzeyleri ile okul kültürü arasındaki ilişki The relationship between the merit levels of administrator and school culture in private schools", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2020.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi