Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gök R., Özçetin S., "Eğitim Kurumlarındaki Çatışma Durumlarının Algılanma Biçimi ve Çalışanların Motivasyonuna Etkisi", Turkish Studies - Educational Sciences, vol.15, no.4, pp.2651-2669, 2020 (Link)
Gök R., "The Perceptions of School Administrators Concerning ”Merit” Concept: A Metaphor Study", Journal of Pedagogical Research, vol.4, no.3, pp.299-311, 2020 (Link)
Şahin A., Gök R., "The Effects of the School’s Humor Climates on Perceived Stresses of the Teachers", International Journal of Contemporary Educational Research, vol.7, no.1, pp.71-84, 2020
Gök R., "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE LİYAKAT (MERİTOKRASİ) ESASLI EĞİTİMYÖNETİCİLİĞİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019
Gök R., "Classifying the Variables of Merit-Based Training, Appointment and Evaluation System of Administrators According to CHAID Analysis", Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.988-1005, 2019
Şekerci R., Gök R., "Sınıf Yönetiminde Ders İçi Etkinliklere Katılmayı Reddetme Davranışlarına İlişkin Aday Öğretmen Görüşleri", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.76, 2019
Şahin A., Gök R., Sabanci A., "Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği: Öğretmenler için Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Journal of Turkish Studies, vol.14, pp.1713-1730, 2019 (Link)
Şekerci R., Gök R., Özçetin S., "Türk Eğitim Sistemi İle Diğer Ülkelerin Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Aday Öğretmenlerin Görüşleri", Journal of Global Sport and Education Research, vol.2, pp.10-23, 2019 (Link)
Mercan Uzun E., Bütün E., Gök R., "Öğretmen adaylarının uygulamalarda karşılaştıkları etik dışı durumlar", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi(, vol.6, pp.267-276, 2017
Özçetin S., Gök R., "Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Hizmet Kalitesi İle İlgili Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi", Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD), vol.7, pp.289-311, 2017 (Link)
Gök R., Şekerci R., "YETİŞTİRME KURSLARININ HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNEDEVREDİLMESİNE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), pp.276-296, 2017
Bütün E., Mercan Uzun E., Gök R., "SINIF VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN VELİLERİ EĞİTİM SÜRECİNE KATMAK İÇİNYAPTIKLARI UYGULAMALAR", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi(jret), vol.6, pp.11-20, 2017 (Link)
Sabanci A., Gök R., "Devlet İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Çalışma koşullarına İlişkin Görüşleri", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.8, no.4, pp.507-538, 2015
Karataş S., Gök R., Özçetin S., "Okul Yöneticilerinin Yenilik Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Algıları", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, pp.167-185, 2015
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şekerci R., Gök R., "Türk Eğı·tı·m Sı·stemı·le Bazı Ülkelerı·n Öğretmen Yetı·ştı·rmeSı·stemlerı·nı·n Karşılaştırılmasına İlı·şkı·n Hı·zmet Öncesı·Öğretmenlerı·n Görüşlerı", 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, ,
Şekerci R., Gök R., "Sınıf Yönetiminde Öğrencilerde Dikkat Dağılmasına İ·lişkin Aday Öğretmenlerin Çözüm Önerileri", 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, ,
Gök R., "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri:Okulda Bir Gün", SADAB 4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, ,
Gök R., "Liyakat Esaslı Eğitim Yöneticiliği", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, , , pp.1351-1353
Şahin A., Gök R., Sabanci A., "Warwick-Edinburgh Zihinsel İyi Oluşluk Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve GüvenirlikÇalışması", V th International Eurasian EducationalResearch Congress, ANTALYA, TÜRKIYE,
Ulus İ.Ç., Gök R., "Okul Yöneticilerinin Okul Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerine İlişkin Görüşleri", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ,
Gök R., Özçetin S., "Eğitim Kurumlarındaki Çatışmaların Çalışanların Motivasyonuna Etkisi", V th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, TÜRKIYE, , pp.611-613
Bütün E., Mercan Uzun E., Gök R., "SINIF VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN VELİLERİ EĞİTİMSÜRECİNE KATMAK İÇİN YAPTIKLARI UYGULAMALAR", 6. Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dünya Kongresi- WCEIS 2017, Antalya, TÜRKIYE, , pp.64-65
Gök R., Şekerci R., "Açık Öğretim Okulları Uygulamaları Kapsamında Halk Eğitimi Merkezi MüdürlüklerininFaaliyetlerine İlişkin Paydaş Görüşleri", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.1170-1173
Mercan Uzun E., Bütün E., Gök R., "ÖĞRETMEN ADAYLARININ UYGULAMALARDA KARŞILAŞTIKLARIETİK DIŞI DURUMLAR", 8. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.124-124
Bütün E., Mercan Uzun E., Gök R., "OKUL YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA UYGULAMA ÖĞRENCİSİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ", 8. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.120-120
Gök R., "LİYAKAT ESASLI YÖNETİCİ YETİŞTİRME, ATAMA VEDEĞERLENDİRME SİSTEMİ DEĞİŞKENLERİNİN CHAİD ANALİZİ İLE SINIFLANDIRILMASI", 3. Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitimve Eğitim Teknolojileri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.71-71
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gök R., "Girişimci Liderlik", in: Liderlik: Kuram- Araştırma- Uygulama, Yılmaz Kürşad, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.281-291, 2020
Gök R., "EğitimBilimlerinde Yeni Yaklaşımlar", in: Eğitime Giriş, Adem Bayar, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.384-416, 2020
Gök R., "Unwanted Behavior Management in Inclusive Classrooms", in: Current Trends in Special Education, Rıdvan Karabulut, Emel Sardohan Yıldırım, Neriman Aral, Eds., Strategic Researches Academy (SRA)., pp.135-148, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi