Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Hematolojik maligniteli hastaların İnvaziv Aspergillozis varlığı açısından değerlendirilmesinde Aspergillus İmmunokromatografik Lateral Flow testi ve Galaktomannan Antijen testinin tanı değerinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, TSA-2015-608, Yönetici, 2017
"Farklı boyutlardaki Titanyumdioksit (TiO2)nanopartikülünün Hek293 ve A549 hücre hatlarının proliferasyon, sitotoksite ve apoptoz durumlarına etkilerinin incelenmesi.", TÜBITAK Projesi, 2209/A, Danışman, 2014
"Gıda ve gıda çalışanlarından elde edilen Staphlococcus auresun antibakteriyel direncinin belirlenmesi ve beta laktamaz aktivitesinin değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2010.01.102.005, Araştırmacı, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi