Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karayilmaz H., Yalcin Erman H., Güngör Ö., Öztürk Z., Felek R., Küpesiz O.A., "Evaluation the oral hygiene conditions, oral Candida colonization and salivary Streptococcus mutans and Lactobacilli density in a group of ß-thalassemic children and adolescence.", MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y CIRUGIA BUCAL, vol.24, pp.e712-e718, 2019 (Link)
Üstün K., Hatipoğlu M., Daltaban Ö., Felek R., Firat M.Z., "Clinical and Biochemical Effects of Erbium, Chromium: Yttrium, Scandium, Gallium, Garnet Laser Treatment as a Complement to Periodontal Treatment", NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.21, no.9, pp.1150-1157, 2018
Karaca M., Çoban E., Felek R., Ünal M., "The Association of Oxidative Stress with Hypertensive Retinopathy", CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPERTENSION, vol.35, pp.16-19, 2013
Felek R., Aydin Aslan M., Doğan S., Sezer İ., Çay H., "Polymorphism In The Tnf-Alpha Gene Promoter At Position-1031 Is Associated With Increased Circulating Levels Of Tnf-Alpha, Myeloperoxidase And Nitrotyrosine In Primary Sjogren'S Syndrome", FEBS Journal , vol.278, pp.843-849, 2011
Felek R., Aydin Aslan M., Doğan S., Sezer İ., Çay H., "Polymorphism In The Tnf-Alpha Gene Promoter At Position-1031 Is Associated With Increased Circulating Levels Of Tnf-Alpha, Myeloperoxidase And Nitrotyrosine In Primery Sjogren’S Syndrome", CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY, vol.30, pp.843-849, 2005
Felek R., "Benefits Of Low Dose Immunoglobulin In The Treatment Of Refractory Capd Peritonitis And Longevity Of Technical Survival On Capd", INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, vol.37, pp.565-569, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Hatipoğlu M., Aytekin Z., Daltaban Ö., Felek R., Firat M.Z., Üstün K., "THE EFFECT OF DIODE LASER AS AN ADJUNCT TO PERIODONTAL TREATMENT ON CLINICAL PERIODONTAL PARAMETERS AND HALITOSIS: A RANDOMIZED CONTROLLED CLINICAL TRIAL", Cumhuriyet Dental Journal, cilt.3, ss.152-160, 2017
Yildirim İ., Felek R., "Antalya Yöresinde Bazı Otel Yemeklerinde Staphylococcus aureus Enterotoksini Araştırılması", Türk Mikrobiyol Cem Derg, cilt.46, no.3, ss.122-127, 2016
Felek R., Akar Y., "The Efficacy Ofn Comod Sistem: A Preservative -Free Multidose Container For Eyedrops", MN-Oftalmoloji Dergisi, vol.11, pp.251-254, 2004
Felek R., Kaçar C., Bütün B., Tuncer T., "Sağlıklı Türk Yaşlılarında Otoantikor Prevalansı", Turkish Journal of Geriatrics, cilt.1, ss.93-96, 1998
Felek R., "Erzurum yöresinde tifo ve paratifo etkenlerinin kemoterapötiklere duyarlılığı.", Ankem, cilt.7, no.1, ss.18-21, 1993
Felek R., "Idrar örneklerinden üretilen bakterilerin kinolon grubu bazı antibiyotiklere duyarlılığı", ANKEM Derg, cilt.6, no.3, ss.122-127, 1992
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yildirim İ., Felek R., "Microbial Quality Of Same Fish From SEveralMarkets In Antalya", FABA 2016 International Symposium On fisheries And aquaticScience, ANTALYA, TÜRKIYE, - , pp.364-
Yildirim İ., Felek R., "Evaluation of antibiotic resistance and beta lactamase properties Staphylococcous aureus isolated from food ", 3rd World Congress and Expo on Applied Microbiology, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, - , pp.55-
Felek R., "1991 yılında tifo ve paratifo tedavisi gören hastalardan izole edilen etkenlere karşı bazı antibiyotiklerin in-vitro etkileri", Ankem, AYDIN, TÜRKIYE, - , no.2, ss.162-
Yildirim İ., Felek R., "Investigation of Staphylococcus aureus enterotoxin in the meals of some hotels in Antalya, Turkey", 3 rd World Congress and Expo on Applied Microbiology Dubai, UAE, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, - , pp.57-
Yildirim İ., Felek R., "Microbial Quality Off Processed Fisheries", FABA 2016 International Symposium On fisheries And aquaticScience, ANTALYA, TÜRKIYE, - , pp.362-
Felek R., Erman Daloğlu C.A., Özhak Baysan B., Çolak D., Öngüt G., Öğünç M.D., "Evaluation of Aspergillus Immunochromatographic Lateral Flow Device and Galactomannan Antigen Test for the Presence of Invasive Aspergillosis in Patients with Haematologic Malignancies ", 4th World Congress and Expo on Applied Microbiology and 2nd International Conference on Food Microbiology, MADRİD, ISPANYA, 29 Kasım - 1 Aralık 2017, vol.Volume 9, no.Issue 6(Suppl), pp.67-67
Felek R., Erman Daloğlu C.A., Özhak Baysan B., Öğünç M.D., Öngüt G., Çolak D., "Antimicrobial effect of some plants exracts from Antalya region on some pathogen bacteria and fungus", 4th world congress and expo applied microbiology and food microbiology 2017, Madrid, ISPANYA, , vol.9, pp.101-101
Felek R., "Evaluation of Aspergillus Immunochromatographic Lateral Flow Device and Galactomannan Antigen Test for the Presence of Invasive Aspergillozis in Patients with Haematologic Malignancies ", 4. Expo and Congress on Applied Microbiology, Madrid, ISPANYA, 30 Kasım - 1 Aralık 2017, pp.70-70
Felek R., Yildirim İ., "Investigation of antibiotic resistance properties of Staphylococcus aureus isolates originated from throat nose and hand cultures of food workers", 3rd World Congress and expo on Applied Microbiology, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ,
Felek R., Yildirim İ., "Investigation of Staphylococcus aureus enterotoxin in the meals of some hotels in Antalya,Turkey", 3rd World Congress and Expo on Applied Microbiology, DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 7-9 Kasım 2016, vol.8, no.6, pp.30-30
Yildirim İ., Felek R., "FOOD ADDITIVES FOR AQUACULTURE PRODUCTS", International Sympoaium on Fisgeries and Aquatic Science, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.530-531 (Link)
Felek R., Yildirim İ., "Mineralli Su Ve Kaynak Suyunun Sağlığımıza Faydaları", 2. Tarım ve Gıda Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2015, ss.166-166
Felek R., Çürek Y., Akçurin S., Bircan İ., Artan R., "TİP 1 DİABETES MELLİTUSLU ÇOCUKLARDA EKZOKRİN PANKREAS FONKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI", UPEK2015, İstanbul, TÜRKIYE,
Özarslan M.M., Felek R., Hatipoğlu M., Arslan M., Türker N., "Antifungal Effect Of Boricacid İncorporated İnto A Tissue Conditioning Material", European Prosthodontic Association, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, vol.38, no.P119, pp.180-180
Yildirim İ., Felek R., "Tarhana ve Sağlık Üzerine Etkileri ", 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu , ADANA, TÜRKIYE, 17 Nisan - 19 Temmuz 2014, ss.306-309
Er H., Cora S., Er K., Taşdemir T., Kiraz N., Felek R., "Antimicrobial And Cutting Efficiencies Of Surface Coated Root Canal Instruments", 46th meeting of the continental european division of the international association for dental research with the scandinavian division (NOF), Floransa, ITALYA, 4-7 Eylül 2013, pp.481-482
Felek R., Yildirim İ., "Süt Ve Süt Ürünlerinden Izole Edilen Listeria Türleri", 11. Gıda Kongresi, HATAY, TÜRKİYE, 10-12 Ekim 2012, no.45
Felek R., Yildirim İ., "Meşrubat Kutularının Dış Yüzeylerinin Mikrobiyal Kontaminasyonu", X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 04-07 Ekim 2011, no.1
Yildirim İ., Felek R., "Boşnak Kültüründe Geleneksel Gıdalar", The 1.st International Symposium on 'Traditional Foods From Adriatic to Caucasus', TÜRKIYE, 15-17 Nisan 2010, pp.965-966
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi