Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çelik R., "Sledı vtoroy mirovoy voynı v povesti Konstantina Simonova "Dım oteçestva" ", Caless Journal, vol.2, no.1, pp.435-444, 2020
Çelik R., "Yevgeni Yevtuşenko’nun ”Yaban Yemişleri” Romanında Algısal mekan ”Sibirya”", Motif Akademi, vol.12, no.28, pp.1201-1209, 2019
Çelik R., "Anaforun İçinde Bir Kadın: Yevgeniya Ginzburg", RumeliDE, no.17, pp.526-535, 2019
Çelik R., Turan Ö., "Vasili Grossman’ın “Yaşam ve Yazgı” eserinde bir savaş gerçeği: Kamplar", RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2019
Çelik R., "N. Gumilyov’un ”Afrika Güncesi” Üzerine Bir Değerlendirme", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, pp.56-62, 2018
Çelik R., "İkinci Dünya Savaşının Rus Edebiyatına Etkisi", Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, vol.11, pp.360-370, 2018
Çelik R., "Rusya’da Ekim Devrimi İle Birlikte Değişen Edebiyat Anlayışına Genel Bir Bakış", JASSS The Journal Of Academic Social Science Studies, pp.215-221, 2018
Çelik R., "L.ULİTSKAYA’xxNIN ”MEDEYA VE ÇOCUKLARI” ROMANINDA KADIN KARAKTER: ”MEDEYA”", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.7, pp.121-130, 2017 (Link)
Çelik R., "KÖY NESRİ YAZARLARININ ÖYKÜLERİNE TOPLUMSAL DEĞİŞİM AÇISINDAN RUS KÖYLÜSÜNÜN DÜN - BUGÜN ÇATIŞMASI”", THE jOURNALOF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE ,, pp.31-38, 2017
Çelik R., "”İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA İKİ BÜYÜK YAZAR: VASİLİ GROSSMAN VE İLYA ERENBURG”,", ASOS JOURNAL, pp.51-59, 2017
Çelik R., "N Nekrasov un Rusya da Kimler İyi Yaşar Destan Şiirinde Rus Köylüsü", Assos Journal, 2016
Çelik R., "Rus Edebiyatında Eleji Türü ve N Nekrasov un Elegiya Şiiri Üzerine Bir Çalışma Denemesi", Güncel Sanat, 2016
Çelik R., "L Ulitskaya nın Yoksul Akrabalar Adlı Eserinde Manevi Güç Olgusu", Turnalar, 2014
Çelik R., "Cengiz Dağcı nın O Topraklar Bizimdi Romanına Tarih Edebiyat İlişkisi Açısından Bir Yaklaşım", idil sanat Ve Dil Dergisi, 2014
Çelik R., "A Platonov un Çukur Eserinde Umudun Kayıpları", ”Folklor/Edebiyat Dergisi, 2013
Çelik R., Aktaş R., "Rus Şövalyesi N Gumilyov un İstanbul Durağı", Karadeniz Dergisi, 2011
Çelik R., "Ayn Rand ve Yaşamak İstiyorum Romanında Sovyet Dünyasının Yansımaları", Journal Of World Of Turks, 2011
Çelik R., Can Emir B., "Tarih Edebiyat Bağlamında A Soljenitsın ın Eserlerinde Figürler", Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 2010
Çelik R., "Cengiz Aytmatov un Eserlerinde Savaşın Görünmeyen Yüzü ve Kadınlar", Folklor/ Edebiyat, 2010
Çelik R., "20 Yüzyılın İkinci Yarısında Türk Edebiyatında Ve Rus Edebiyatında Köye Yaklaşım", Turkish Studies, 2009
Çelik R., "Yaşamından Kısa Notlarla İsak Emmanuiloviç Babel", Koridor, 2009
Çelik R., "V Astafyev ve C Aytmatov da Doğa İnsan ilişkisi", Folklor/ Edebiyat, 2008
Çelik R., "Anna Karenina ve Aşk ı Memnu Romanları Üzerine Bir Araştırma Denemesi", Folklor/ Edebiyat, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çelik R., "", , ,
Çelik R., "Motiv Bezıshodnosti derevenskoy jizni v dramatiçeskih proizvedeniyah Antona Çehova (Ha materiale p'es "Tri Sestrı", "Dya Dya Vanya" i "Vişnevıy Sad" ", Molodejnıye çehovskiye çteniya v Taganroge: Materiyalı XII mejdunarodnoy hauçnoy konferentsii, Taganrog, RUSYA, 14-15 Mayıs 2020, pp.24-29
Çelik R., "Vera Panova’nın ”Yol Arkadaşları” Eserinde Savaş ve Güç Olgusu Üzerine Bir Değerlendirme”", 9.Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Mart 2019, pp.329-335
Çelik R., "Y.Yevtuşenko’nun ”Yaban Yemişleri” Romanında Halk Bilimi Unsurlarından ”Halk İnanışları”.", 9.Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Mart 2019, pp.347-355
Çelik R., "”Sovyet Edebiyatında ”Köy Nesri” Döneminin Oluşum Aşamaları”", I.Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2018, pp.336-347
Çelik R., "İbrahim Salahov’un ”Kolıma Mahkumları” Eserinde Sürgün Yaşamı", Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Multidisipliner Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2018, pp.149-154
Çelik R., "”RUSYA TARİHİNDE VE EDEBİYATINDA ”SİBİRYA”YA GENEL BAKIŞ”", ASOSCONGRESS-IV.ULUSLAR ARASI FİLOLOJİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.26-31
Çelik R., "Svetlana Aleksiyeviç’xxin ”İkinci El Zaman-Kızıl İnsanın Sonu” Eserinde Geçmiş ve Şu Ana Dair Düşünceler”", Asoscongress-IV.Uluslararası Filoloji Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.32-39
Çelik R., "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İki Büyük Yazar: V.Grossman ve İlya Erenburg", Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu, ,
Çelik R., "”İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA RUS EDEBİ YAŞAMINDAKİ DEĞİŞİMLER", III.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU,, ,
Çelik R., "”N.GUMİLYOV’’xxUN ”AFRİKA GÜNCESİ ”ADLI GEZİ NOTLARINDA ”DOĞU” İMGESİ”", III.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, ,
Çelik R., "”Göçmen Şair Raisa Bloh ve Şiirlerinde Peterburg İmgesi", ASOS-II:Uluslar arası sosyal bilimler sempozyumu,, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.131-137
Çelik R., "C Aytmatov un Ebedi Gelin RomanındaToplumsal Değerler Bağlamında Değişen Yaşam Anlayışı", VIII. Uluslar Arası Sanal Forum-İstanbul 2016"Jeo-Kültürel Alanda İnsani Yaklaşımlar, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-6 Ekim 2016, pp.680-687
Çelik R., "İstanbul'a Beyaz Rus Göçü ve Beyaz Yıllar", Uluslararası Göç Ve Kültür Sempozyumu, AMASYA, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2016, pp.213-220
Çelik R., "Nazım Hikmet in Yaşamında Rusya Sayfaları", XXVIII Kıbatek Edebiyat Sempozyumu; Nazım Hikmet Anısına Doğu Edebiyatında Batı, Batı Edebiyatında Doğu Sempozyumu, Peterburg, RUSYA, 25-30 Haziran 2015, pp.31-40
Çelik R., "Vasili Grossman ın Yazılarında Savaşın Acımasız Gerçeği", Doğu Ve Batı Arasında Zarif Bir Köprü: Türk Ve Rus Edebiyatları, Krakov, POLONYA, 16-19 Eylül 2014, pp.43-48
Çelik R., "Olga Berggolts un Şiirlerinde Leningrad Kuşatması", XXVI Uluslar arası Kıbatek Sempozyumu,Edebiyatta Kadın, İstanbul, TÜRKIYE,
Çelik R., "V Astafyev in Lyudoçka Öyküsünde Betim izleği", XXIV.Uluslararası Kıbatek Edebiyat Şöleni, Edebiyatta Kıbrıs Ve Bahar, Mağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 20-24 Mart 2013, pp.389-393
Çelik R., "M Y Lermontov un Yaratıcılığında Kafkasya", XXV.Uluslararsı Edebiyat Sempozyumu: Edebiyatta Dağ, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 3 Kasım 2013, pp.289-296
Çelik R., "Ayn Rand ın Yaşamak İstiyorum Romanında Anlatı Sanatı", I.Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Kayseri, ,
Çelik R., "Köy Kent Çıkmazında Yok Olan Bir Kız Lyudoçka", IV.Uluslar arası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu”, Malatya, ,
Çelik R., "Ayn Rand ın Yaşamak İstiyorum Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Yaklaşım", XI.Uluslar arası Dil,Yazın,Deyişbilim Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2011, pp.195-202
Çelik R., "Tarihi Olgular Açısından Rus ve Türk Edebiyatlarında Köy ve Köylü Kavramları", Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni, ,
Çelik R., "Çağdaş Rus Edebiyatında Düş ve Gerçek Arasında Bir Kadın Kahraman Soneçka", "III.Uluslararası Bir Bilim kategorisi Olarak Kadın", KONYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2010, pp.381-386
Çelik R., "Edebi Tür Olarak Öykü ve A P Çehov un Öykü Sanatı", IX.Uluslararası Dil, Yazın,Deyişbilim Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2009, pp.233-242
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çelik R., "",
Çelik R., "",
Çelik R., "İkinci Dünya Savaşı ve Sovyet Edebiyatı Üzerine", Nobel Akademik yayınevi, ANKARA, 2020
Üçgül S., Erinç E., Aktaş R., Çelik R., "RUSÇA 9 ÇALIŞMA KİTABI", MEB, 2016
Üçgül S., Erinç E., Aktaş R., Çelik R., "Rusça 9 Ders Kitabı", MEB, 2016
Çelik R., "L.Ulitskaya'nın Yoksul Akrabalar Adlı Eserinde manevi Güç Olgusu", Altan Aykut a Armağan Kitabı, Kaşoğlu A.,, Ed., Çaviri bilim Yayınları, İstanbul, ss.100-111, 2016
Çelik R., "Sovyet Edebiyatında Köy Nesri", Tiydem, Ankara, 2014
Çelik R., "Köy Nesri Öykü Seçkisi", Tiydem, Ankara, 2014
Çelik R., "V.Astafyev "Herşeyi Gören Kadın"", Rus Edebiyatı Öykü Antolojisi, Kavis, İstanbul, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi