Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik Eğitimi, Yönetim ve Organizasyon, Strateji Bilimi
Research Areas:Logistics & Supply Chain Management, Logistics Education, Management & Organization, Strategy Science
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar : Stratejik Tedarik Zinciri Yönetimi, Tersine Lojistik, Afet Lojistiği, Lojistik ve Toplam Kalite Yönetimi, Lojistik İşletmelerinde Örgütsel Davranış, Ulaştırma Sistemlerinin Optimizasyonu
Current Research Activities :

Strategic Supply Chain Management, Reverse Logistics, Disaster Logistics, Logistics & Total Quality Management, Optimization of Transportation Systems

TEMEL ESERLER
Erturgut R., "The Future Of Supply Chain And Logistics Management In The Strategic Organizations: Contractor Companies And New Generation Suppliers", Procedia Social and Behavioral Sciences, pp.4221-4226, 2012
Erturgut R., Alanur H., "Freight Forwarding In Military Logistics As A Strategic Outsourching Form: The Surwey On Military Freight Forwarding Firms In Usa", International Supply Chain and Logistics Conference , İZMİR, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2011, vol.1, pp.151-168
Erturgut R., Soyşekerci S. , "Bilimsel Yönetim Yaklaşimina Psikanalitik Bakiş:Bir Taylor Okumasi", AMME İDARESİ DERGİSİ, vol.43, pp.1-16, 2010
Erturgut R., "Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2016
Erturgut R., Alanur H., "Freight Forwarding and Military Logistics as a Strategic Outsourcing Form: An Empirical Analysis on Military Freight Forwarding Firms in U.S. ", Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), vol.2, no.9, pp.2382-2390, 2015

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi