Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kurumsallaşma ve Lojistik Performans Arasındaki İlişki: Batı Akdeniz Bölgesinde Lojistik Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması ", BAP Y.Lisans, SYL-2018-3352, Yönetici, Devam Ediyor
"Batı Akdeniz Bölgesinde Havalimanlarının Sürdürülebilir Performans Analizine Yönelik Yazılım ve Ölçek Geliştirilmesi ", BAP Arastırma Projesi, 3704, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Stratejik Lojistik Yönetimi Faaliyetelerinde Seçimli Bir Benchmarking: ABD'deki Organizasyonların Satınalma ve Tersine Lojistik Uygulamalarının Karşılaştırılması", TÜBITAK Projesi, 1059B191301263 , , 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi