Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erturgut R., Soyşekerci S. , "BİLİMSEL YÖNETİM YAKLAŞIMINA PSİKANALİTİK BAKIŞ:BİR TAYLOR OKUMASI", AMME IDARESI DERGISI, vol.43, pp.1-16, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gürler H.E., Erturgut R., "Hizmet Kalitesinin Müşteri Tatmini ve Ağızdan Ağıza İletişim Üzerindeki Etkisi: Havayolu Endüstrisinde Cinsiyet Temelli Bir Araştırma", İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.229-253, 2018 (Link)
Gürler H.E., Erturgut R., "The Mediating Effect of Customer Satisfaction on the Relationship Between Perceived Value and Word-of-Mouth in the Airline Industry", İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.1-16, 2018 (Link)
Erturgut R., Gürler H.E., Coşkun A.E., "Burnout Levels among Senior Students in Applied Sciences Faculties: An Empirical Analysis in Turkey", Journal of Progressive Research in Social Sciences (JPRSS), vol.6, pp.451-457, 2017 (Link)
Erturgut R., Gürler H.E., Aray G., "Burnout on University Students: The Research in Turkey", International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, vol.4, pp.657-662, 2017 (Link)
Erturgut R., Soysekerci S., "Leadership Performance and Corporate Quality Culture in Strategic Organizations: The EFQM Based Transformational Leadership Model for Armed Forces", Journal of Research in Business, Economics and Management, vol.4, pp.385-392, 2015 (Link)
Erturgut R., Alanur H., "Freight Forwarding and Military Logistics as a Strategic Outsourcing Form: An Empirical Analysis on Military Freight Forwarding Firms in U.S. ", Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), vol.2, no.9, pp.2382-2390, 2015
Erturgut R., "The Empirical Analysis of Student Perceptions on Logistics and Purchasing Management Courses in Higher Vocational Schools: Turkey Case", Journal of Progressive Research in Social Sciences, vol.2, pp.79-86, 2015
Erturgut R., Keskin U., "Bireysel Ve Örgütsel Performansın Temellerine Dair Felsefik Bir İnceleme", İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.23, pp.51-82, 2012 (Link)
Erturgut R., "The Future Of Supply Chain And Logistics Management In The Strategic Organizations: Contractor Companies And New Generation Suppliers", Procedia Social and Behavioral Sciences, pp.4221-4226, 2012 (Link)
Erturgut R., Soyşekerci S., "Social Entrepreneurship Effect On Educational Activity: The Research In Turkey Universities", Procedia Social and Behavioral Sciences, pp.3954-3958, 2012
Erturgut R., "Increasing Demand For Logistics Technician In Business World And Rising Trend Of Logistics Programs In Higher Vocational Schools: Turkey Case", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.12, pp.2776-2780, 2012 (Link)
Erturgut R., Soyşekerci S., "An Empirical Analysis On Burnout Levels Among Second Year Vocational Schools Students", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.1399-1404, 2011 (Link)
Erturgut R., "Professional Manager Education On Logistics And Supply Chain Management", Procedia Social and Behavioral Sciences, pp.2771-2775, 2011 (Link)
Hava T., Erturgut R., "An Evaluation Of Education Relations Together With Technology, Employement And Economic Development Components", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.1771-1775, 2011
Soyşekerci S., Erturgut R., "Nature Of Health Employees: Model Suggestion For Organization Of Antropological Medical Institutes In Medical Faculties In Turkey", International Journal of Arts & Sciences, vol.4, pp.149-169, 2011
Erturgut R., Soyşekerci S., "The Contribution Of The Student Based University Activities To The Civil Society Idea And Non-Governmental Organization Awareness", International Journal of Arts & Sciences, vol.4, pp.139-147, 2011
Hava T. , Erturgut R., "Function Of Planning In Adult Education", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.3324-3328, 2010
Erturgut P., Erturgut R., "Stress And Academic Self Esteem In Primary School Children Who Applied To The Hospital: A Research In Pediatric Hospitals In Turkey", Procedia Social and Behavioral Sciences, pp.1200-1204, 2010 (Link)
Atak M., Erturgut R., "An Empirical Analysis On The Relation Between Learning Organization And Organizational Commitment", Procedia Social and Behavioral Sciences, pp.3472-3476, 2010 (Link)
Soyşekerci S., Erturgut R., "Improvement Of Non-Governmental Organization Entrepreneurship In Vocational Schools: Turkey Case", Procedia Social and Behavioral Sciences, pp.1849-1854, 2010 (Link)
Atak M., Erturgut R., "Importance of educated human resources in the information age and view of information society organizations on human", Procedia- Social and Behavioral Sciences, pp.1452-1456, 2010
Erturgut R., "Transformasyonel Lider Karizmatik Mi? Vizyoner Mi? Sağlık Örgütlerinde Bir Araştırma", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, pp.223-239, 2010
Erturgut R., Soyşekerci S., "Sürdürülebilir Girişimciliğin Önündeki Engeller: Kriz Ve Öğrenilmiş Çaresizlik Sarmalında Girişimci-Yöneticiler", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.35-46, 2010 (Link)
Erturgut P., Erturgut R., "An Analysis Of Nutrition Level Of Adolescent School Children With Respect To The Educational Levels And Child-Raising Attitudes Of Their Parents", Procedia Social and Behavioral Sciences, pp.1238-1243, 2010 (Link)
Erturgut R., Soyşekerci S., "Ethic Dimension And Social Consequences Of Distance Education Applications", Procedia Social and Behavioral Sciences, pp.1229-1232, 2010 (Link)
Erturgut R., Soyşekerci S., "The Problem Of Sustainability Of Organizational Success In Public Educational Institutions: A Research On The Education Administrators In Turkey", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.1, pp.2092-2102, 2009 (Link)
Erturgut R., "Toplam Kalite Yönelimli Eğitim Kurumlarında Eğitim Yöneticilerinin Dönüştürücü Ve Sürdürümcü Liderlik Düzeylerinin Karşılaştırılması: M.E.B. Merkez Ve Taşra Teşkilatındaki Örgütlerde Ampirik Bir Araştırma", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, pp.182-200, 2009
Soyşekerci S., Erturgut R., "Anatomy Of A Period: Structural Transformation In The Turkish Higher Education System Between 1981 And 2009", Procedia Social and Behavioral Sciences, pp.3477-3482, 2009 (Link)
Soyşekerci S., Erturgut R., "Etymological Discourse Concerning The Concept Of Academic Personnel In Turkey: Academics? Academician? An Empiric Analysis ", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.1, pp.2280-2290, 2009 (Link)
Erturgut R., "İnternet Temelli Uzaktan Eğitimin Örgütsel, Sosyal, Pedagojik Ve Teknolojik Bileşenleri", Gazi Üniversitesi Bilşim Teknolojileri Dergisi, cilt.1, ss.79-85, 2008 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erturgut R., Coşkun A.E., "İşletmelerdeki Kurumsallaşma Algılamalarının Demografik Değişkenler Açısından Görünümü: Ampirik Bir Analiz", 5th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2019, pp.140-151
Erturgut R., Coşkun A.E., "Lojistik Performans Boyutlarının Literatüre Dayalı Ayrıştırılması: Teorik Bir Yaklaşımı", 5th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2019, pp.201-207
Erturgut R., Coşkun A.E., Hava H.T. , "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Performans: Dünya Bankası Lojistik Performans İndeksinde Başarılı Ülkelerde Bir Araştırma", Eurasian Conference on Language & Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2018, pp.31-35
Erturgut R., Okkaoğlu K. , Coşkun A.E., "Civilization and Logistics Performance: An Australia Reading", Eurasian Conference on Language & Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2018, pp.26-26
Erturgut R., Bolat S., Koç Ustali N., "Fortune 500 Listesindeki Lojistik Firmaların Vizyon ve Misyon İfadelerinin İncelenmesi", 4. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.546-553
Erturgut R., Tekin M., Yüney M.M., "UYGARLIK VE LOJİSTİK PERFORMANS:BİR HONG-KONG OKUMASI", IV. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.364-371
Erturgut R., Yüney M.M., Tekin M., "GLOBAL GELİŞMİŞLİK VE LOJİSTİK PERFORMANS: FRANSA ÖRNEĞİ", IV. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.373-381
Erturgut R., Coşkun A.E., Alpar M.Ö., "Air Transportation and Performance Based Logistics: The Analysis of the Last Two Decades", Eurasian Conference on Language & Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2018, pp.25-25
Erturgut R., Alpar M.Ö., Coşkun A.E., "Havalimanı Performansının Lojistik Performans İçerisindeki Görüntüsü: Asya ve Avrupa Havalimanları Arasında Seçimli Bir İnceleme", Eurasian Conference on Language & Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2018, pp.27-31
Erturgut R., Koç Ustali N., Bolat S., "Kentsel Lojistik Ve Singapur Örneği", 4. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 3 Kasım 2018, pp.538-545
Erturgut R., Gürler H.E., Bolat S., "-What is Good Job And What is Good Career? The Empirical Analysis Among Unıversity Students in Turkey", International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, ISPANYA, 27-30 Nisan 2017, pp.16-16
Erturgut R., Bolat S., "Performansa Dayalı Lojistik:Boylamsal Bir Analiz", Eurasian Conference on Language & Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.21-21
Erturgut R., Bolat S., Koç N., "Uygarlık ve Lojistik Performans:Bir Singapur Okuması", Eurasian Conference on Language & Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.20-20
Erturgut R., Gürler H.E., "Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramlarına İlişkin Algılamaları: Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, ISPANYA, 27-30 Nisan 2017, pp.14-14
Erturgut R., Gürler H.E., "Mezun Olan ve Mezun Olmayan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Analizi: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma ", International Multidisciplinary Congress of Eurasia, BARCELONA, ISPANYA, 27-30 Nisan 2017, pp.15-15
Erturgut R., Gürler H.E., "ÖRGÜT TEORİSİ VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KEŞİFSEL BİR ANALİZ", III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), ANKARA, TÜRKIYE, 10-11 Kasım 2017, pp.173-173
Erturgut R., Coşkun A.E., "Kent Lojistiği: Teori Kapsam ve Uygulamalar", International Applied Social Sciences Congress (IASOS), UŞAK, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.158-158
Erturgut R., Kadioğlu R., "Hava Lojistiği ve Eğitsel Boyutu: Boylamsal Bir Analiz", International Multidisciplinary Congress of Eurasia, ,
Erturgut R., Okkaoğlu K., Coşkun A.E., "Yeşil Teori ve Yeşil Lojistik: Keşifsel Bir Analiz", International Applied Social Sciences Congress (IASOS), UŞAK, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.157-157
Erturgut R., Gürler H.E., Coşkun A.E., "SUPPLY CHAIN PERFORMANCE: A LONGITUDINAL ANALYSIS BETWEEN 2001-2016 YEARS", III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), ANKARA, TÜRKIYE, 10-11 Kasım 2017, pp.174-174
Erturgut R., "Logistics Education in Higher Education in 21st Century: New Trends and Opportunuties ", 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION RESEARCH AND INNOVATION, Sevilla, ISPANYA, 14-16 Kasım 2016, vol.2016, no.1701, pp.3144-3149
Erturgut R., E. Gürler H. , "BURNOUT LEVELS AMONG SENIOR STUDENTS in APPLIED SCIENCES FACULTIES: AN EMPIRICAL ANALYSIS in TURKEY", 9th International Conference on Education Research and Innovation, Sevilla, ISPANYA, 14-16 Kasım 2016, vol.9, no.1, pp.1191-1191
Erturgut R., "Stratejik Organizasyonlarda Kontrat Yönetimi Konusunda Karşılaşılan Problemler: Global Normlu İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma", 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2012, cilt.1, ss.75-81
Erturgut R., Soyşekerci S., "Sürdürülebilir Girişimciliğin Önündeki Engeller: Kriz Ve Öğrenilmiş Çaresizlik Sarmalında Girişimci-Yöneticiler", 6 ncı Kobiler ve Verimlilik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Kasım 2010, cilt.1, ss.18-18
Erturgut R., Soyşekerci S., "Yönetimde Durumsallık Yaklaşımı İle Çoklu Zeka Kuramının İlişkisi", 5 inci Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi , EDİRNE, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, vol.1, pp.95-99
Erturgut R., Soyşekerci S., "Türkiye’Deki Meslek Yüksek Okullarında İktisadi Ve İdari Programların Dağılımı Üzerine Görgül Bir Analiz", 1 inci Uluslararası, 5 inci Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, vol.2, pp.114-128
Hava T., Erturgut R., "Girişimci Ruhunun Geliştirilmesi Ve Öğrenilmiş Çaresizlik Olgusu", International EconAnadolu Conference , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 17-19 Haziran 2009, vol.1, pp.1-14
Soyşekerci S., Erturgut R., "Professional backgrounds of rectors at Turkish universities: a critical evaluation", World Conference on Educational Sciences, Nicosia, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Şubat 2009, vol.1, no.1, pp.958-962
Soyşekerci S., Erturgut R., "Eğitimde Yaratıcı Düşünceyi Yönlendirmede Yaşanan Engeller: Kendi Kendine Öğrenme Merkezinin Örgütlenmesi", 1 inci Uluslar arası, 5 inci Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, cilt.2, ss.46-51
Erturgut R., "Demokrasi, Meşruiyet Ve Ulus Devlet Ekseninde Sivil Toplum Kuruluşları (Stk)’Lar.", 6 ncı Uluslararası STK’lar Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2009, vol.3, pp.61-69
Erturgut R., "Eğitim Yönetimi Uygulamalarına Katkısı Açısından, Öğrencilerin Bireysel Önerilerinin Değerlendirilmesi: Myo Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", 5 inci Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi Bildiri Kitabı, EDİRNE, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, vol.2, pp.73-79
Erturgut R., Soyşekerci S., "İkincil Sosyal Paydaş Olarak Stk’Ların İşletmelerdeki Görünümü", 6 ncı Uluslararası STK’lar Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-23 Ekim 2009, vol.2, pp.158-163
Soyşekerci S., Erturgut R., "Yeni Muhafazakarlık: Medya, Siyaset Ve Kültür Eksenli Bir Bakış", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı , İZMİR, TÜRKIYE, 24-25 Eylül 2009, cilt.5, ss.166-173
Erturgut R., "Importance Of Purchasing Function And Contract Management In Logistics Management", International Entrepreneurship Congress , İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2009, cilt.1, ss.21-31
Soyşekerci S., Erturgut R., "Discoverial Activists In Organizations: Intrapreneurship", International Entrepreneurship Congress , İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2009, cilt.1, ss.58-65
Erturgut R., "Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin Temel İlkeleri Bağlamında Çocukların Silahlı Kuvvetlerde Ve Silahlı Gruplarda Kullanılmasının Önlenmesi", 8 inci Adli Bilimler Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2008, cilt.1, ss.14-14
Soyşkerci S., Erturgut R., "Barışa Son Veren Barış: Futbol, Belediyeler, Belediye Spor Kulüpleri Ve Grotesk Betimlemeler", 5 inci Uluslararası STK’lar Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2008, vol.1, pp.87-91
Erturgut R., "Küresel Barışın Sağlanması Açısından Silahsızlanmanın Önemi Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Bu Sürece Katkısı", 5 inci Uluslararası STK’lar Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2008, vol.1, pp.128-136
Erturgut R., "Enerji Dönüşümü Ve Geri Kazanımı Açısından Akü Ve Pillerin Kullanım Döngüsünün Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Tersine Lojistik Yönüyle İrdelenmesi", 10 uncu Uluslararası Yanma Sempozyumu , SAKARYA, TÜRKIYE, 9-10 Ekim 2008, vol.1, pp.74-85
Erturgut R., "Individual Ethic Responsibility And Manager Behaviours About Using Source And Purchase Activity In Strategic Public Organizations", 5 th International Symposium on Business Administration, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2008, vol.1, pp.13-22
Erturgut R., "Organizational Consequences Of Gender Differences In Armed Forces And Evaluation Of Operational Stres In The Context Of Recent Wars", NATO Research and Technology Organization HFM-158 Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2008, vol.1, pp.1-14
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Erturgut R., Coşkun A.E., Alpar M.Ö., "City Logistics and Logistics Performance: A Comparison of Succesful Countries in LPI", in: Management and Strategy Studies , Hasan Babacan, Tanja Saldatoviç, Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.183-197, 2018
Soyşekerci S., Erturgut R., "İşletme Becerileri Grup Çalışması", Paradigma Akademi, ÇANAKKALE, 2018
Erturgut R., Coşkun A.E., "Kurumsallaşma ve İşletme Performansı: Lojistik Performans Temelli Bir Yaklaşım", in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Özdaşlı K., Demir M.C., Tire O., Arvas İ.S., Odabaş U.K., Elagöz İ. , Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.151-163, 2018 (Link)
Erturgut R., Coşkun A.E., Ağaoğlu G., "Civilization and Logistics Performance: A Germany Reading", in: Researches On Science And Art In 21st Century Turkey, Hasan Arapgiroğlu, Atilla Atık, Robert L. Elliott, Edward Turgeon, Eds., Gece Kitaplığı, ANKARA, pp.651-662, 2017
Erturgut R., Coşkun A.E., "Reverse Logistics: A Longitudinal Analysis Between 1972 and 2016", in: Researches On Science And Art In 21st Century Turkey, Hasan Arapgiroğlu, Atilla Atık, Robert L. Elliott, Edward Turgeon, Eds., Gece Kitaplığı, ANKARA, pp.508-518, 2017
Erturgut R., "Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2016 (Link)
Erturgut R., "Açıklamalı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Sözlüğü", Kriter Yayınları, İSTANBUL, 2016
Erturgut R., "Kalite Uygulamaları ve Dönüşümcü Yönetim", Seçkin Yayıncılık, ANKARA, 2015 (Link)
Erturgut R., "Toplam Kalite Yönetimi Ve Liderlik", Seçkin Yayınları, ANKARA, 2012
Soyşekerci S., Erturgut R., "İşletme Becerileri Grup Çalişmasi", Kriter Yayınları, İSTANBUL, 2012
Soyşekerci S., Erturgut R., "Genel İşletme", Kriter Yayınları, İSTANBUL, 2011
Soyşekerci S., Erturgut R., "Futbol: Nosyonu Sosyo-Ekonomisi Ve Belediyeler İle İlişkisi", Kriter Yayınları, İSTANBUL, 2010
Akdemir A., Rodoplu D., Erturgut R., Soyşekerci S., Koç O., Şeneldir O., et al., "UYGARLIK VE YÖNETİM", Roma Yayınları, ANKARA, 2004
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Erturgut R., "Hava Lojistiği, Hava Konşimentosu, Etiketleme", Turizm Ansiklopedisi: Türkiye,Detay Yayıncılık,, ss.128-129, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi