Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Orff Schulwerk Uygulamalarının Müzik Yeteneğine Yönelik Özyeterlik ile Müzik Öğretimi Dersine Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 2009.01.0110.001, Yönetici, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi